Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Sylwia Lechowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Sylwia Lechowicz"— Zapis prezentacji:

1 Autor: Sylwia Lechowicz
Metody komunikacji Autor: Sylwia Lechowicz

2 Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna - sposób komunikowania się bez używania słów. Komunikacja niewerbalna może być działaniem zamierzonym lub niezamierzonym.

3

4 Sygnały ogniowe Grecy, a później również Rzymianie wykorzystywali do komunikacji system wież, na których palono ogniska.

5 Komunikacja werbalna Komunikacja werbalna – komunikacja z użyciem języka naturalnego, czyli mowy jako środka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. Komunikacji werbalnej najczęściej towarzyszy komunikacja niewerbalna

6 W komunikacji werbalnej dużą rolę odgrywają takie czynniki, jak:
akcent i modulowanie wypowiadanych kwestii, co często ma większy wpływ na partnera interakcji niż treść wypowiedzi; stopień płynności mowy; zawartość (treść) wypowiedzi - np. osoby o mniejszych kompetencjach kulturowych rzadziej posługują się językiem literackim, a częściej gwarą środowiskową lub regionalną; iloczas (zmniejszanie lub wydłużanie czasu wypowiadanego słowa).

7 Pismo Pismo - system znaków, pozwalających na widzialne utrwalanie myśli w konkretnym języku. Pismo pojawiło się stosunkowo późno (ok. 5-6 tys. lat temu). Istniały też społeczeństwa wysoko rozwinięte, które nie posiadały swego pisma, nawet dziś nie posługuje się nim wiele mln ludzi. Pismo wynajdywano kilkakrotnie i całkowicie odrębnie w wielu centrach kulturowych.

8 Wynalezienie pisma Alfabet prawdopodobnie został wynaleziony ok. 2. poł. II tysiąclecia p.n.e. na obszarach Fenicji lub Palestyny. Zabytki z terenu Bliskiego Wschodu potwierdzają rozwój tego systemu pisma. Ok p.n.e. na terenie Byblos pojawiają się już w pełni wykształcone inskrypcje fenickie. Niewiele późniejsze pierwsze inskrypcje w języku greckim po raz pierwszy zanotowały dźwięki samogłosek.

9 Piktogram Piktogram – przedstawienie wyrazu za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu. Piktogram pełni ważną funkcję w komunikacji. Dzięki zastąpieniu słowa pisanego elementem graficznym zwiększono czytelność przekazu oraz ominięto barierę językową. Użycie piktogramów ułatwia też wspomaganie mowy osób upośledzonych i z trudnościami w porozumiewaniu się.. Piktogramami są np. hieroglify, znaki drogowe i ostrzegawcze, oznaczenia przeciwpożarowe

10 Hieroglif Hieroglify – najwcześniejszy rodzaj pisma starożytnego Egiptu. Nazwa wywodzi się (podobnie jak nazwa władcy – faraona) z greki i oznacza święte znaki. Ponieważ Hellenowie nie mogli ich zrozumieć, nie przypuszczali że służą do pisania.

11 W piśmie hieroglificznym występują 3 rodzaje znaków:
znaki fonetyczne znaki ideograficzne znaki determinatywne

12 Znaki fonetyczne Pismo starożytnego Egiptu używało powszechnie znaków fonetycznych do zapisu języka egipskiego. Ze względu na strukturę tego języka, występują jedynie hieroglificzne znaki spółgłoskowe (samogłoski pomijano). Są to znaki oznaczające 1, 2 lub nawet 3 spółgłoski. Sowa – znak jednospółgłoskowy Zając – znak dwuzgłoskowy Drzewo – znak trójzgłoskowy

13 Znaki ideograficzne Ideogram– umowny znak graficzny lub pisemny wyrażający określone pojęcie bez użycia liter. Ideogramami posługuje się współcześnie pismo chińskie. Ideogram oznaczający wroga lub śmierć

14 Znaki determinatywne Używane były do uściślenia o jaką klasę wyrazów chodzi, np. wszystkie imiona bóstw były poprzedzane znakiem siedzącej figurki boga.

15 Telegraf Morse’a Telegraf - urządzenie do przekazywania informacji, przeważnie tekstowych, na odległość Samuel Morse opracował urządzenie oraz kod (Morse’a).

16 Telefon Już w 1850 roku prowadzono eksperymenty nad przesyłaniem mowy przez przewody elektryczne, jednak dopiero Alexander Graham Bell stworzył w pełni funkcjonalne urządzenie.

17 Współczesne rodzaje telefonu:
Stacjonarny Komórkowy (rozmowy i smsy) Satelitarny Internetowy (IP) Stacjonarny bezprzewodowy

18 Komputer Komputer – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Pomimo że mechaniczne maszyny liczące istniały od wielu stuleci, komputery w sensie współczesnym pojawiły się dopiero w połowie XX wieku, gdy zbudowano pierwsze komputery elektroniczne. Miały one rozmiary sporych pomieszczeń i zużywały kilkaset razy więcej energii niż współczesne komputery osobiste (PC), a jednocześnie miały miliardy razy mniejszą moc obliczeniową. Obraz pierwszego komputera

19 Telewizja Telewizja (TV) – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. Sygnał odbierany jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz oraz dźwięk.

20 Internet Internet – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, (takich jak karty sieciowe, modemy, itp.) komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

21 Komunikacja internetowa
Poczta Komunikatory Fora i grupy dyskusyjne Czaty Sklepy   Telewizja


Pobierz ppt "Autor: Sylwia Lechowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google