Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy województwa dolnośląskiego w 2009 roku ze szczególnym uwzględnieniem podregionu legnicko - głogowskiego WROCŁAW - maj 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy województwa dolnośląskiego w 2009 roku ze szczególnym uwzględnieniem podregionu legnicko - głogowskiego WROCŁAW - maj 2009."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy województwa dolnośląskiego w 2009 roku ze szczególnym uwzględnieniem podregionu legnicko - głogowskiego WROCŁAW - maj 2009

2 Tendencje na dolnośląskim rynku pracy w 2008 roku. Okres 4-miesięcy 2009 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2008 roku zaznaczył się na dolnośląskim rynku pracy: n wzrostem napływu bezrobotnych (o 20,7 tys. osób), n zmniejszeniem odpływu bezrobotnych (o 9,9 tys. osób), n spadkiem liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę (o 6,9 tys. osób), n spadkiem liczby zgłoszonych ofert pracy (o 11,5 tys.) Tendencje na rynku pracy województwa dolnośląskiego w 2009 roku.

3 Napływ i odpływ bezrobotnych, liczba bezrobotnych którzy podjęli pracę oraz liczba zgłoszonych ofert pracy w województwie dolnośląskim w okresie styczeń – kwiecień 2008 i 2009 roku. WyszczególnienieI – IV rI – IV rWzrost, spadek [-] Napływ bezrobotnych w tym podregion legnicko- głogowski Odpływ bezrobotnych w tym podregion legnicko- głogowski Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w tym podregion legnicko- głogowski Liczba zgłoszonych ofert pracy w tym podregion legnicko- głogowski

4 Tendencje na dolnośląskim rynku pracy w 2008 roku. W okresie 4-miesięcy 2009 roku zanotowano na rynku pracy podregionu legnicko - głogowskiego w porównaniu do analogicznego okresu w 2008 roku: n wzrost napływu bezrobotnych – o 2481 osób n zmniejszenie odpływu bezrobotnych – o 2472 osoby n spadek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę – o 1177 osób n spadek liczby zgłoszonych ofert pracy – o 2354 osoby Tendencje na rynku pracy w 2009 roku w podregionie legnicko - głogowskim

5 Oferty zatrudnienia. n W okresie 4-miesięcy 2009 roku pracodawcy zgłosili 24,6 tys. ofert pracy (o 11,5 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2008 roku). n Najwięcej ofert pracy wpłynęło w okresie I – IV roku do powiatowych urzędów pracy w podregionie wałbrzyskim (7,1 tys.). n W pozostałych podregionach liczba zgłoszonych ofert pracy wynosiła: F podregion legnicko-głogowski5,4 tys. F podregion jeleniogórski5,4 tys. F podregion wrocławski3,8 tys. F podregion m. Wrocław2,9 tys. Oferty zatrudnienia w okresie I – IV roku

6 Liczba zgłoszonych ofert pracy do powiatowych urzędów pracy w województwie dolnośląskim w okresie styczeń – kwiecień 2008 i 2009 roku. Wyszczególnienie Liczba zgłoszonych ofert pracy Wzrost, spadek [-] I – IV rI – IV r Województwo dolnośląskie – ogółem Podregion jeleniogórski Podregion legnicko - głogowski Podregion wałbrzyski Podregion wrocławski Podregion m. Wrocław

7 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku. n W okresie 4-miesięcy 2009 roku pracę podjęło 23,5 tys. bezrobotnych (o 6,9 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2008 roku). n Najwięcej bezrobotnych podjęło pracę w podregionie wałbrzyskim (8,3 tys. osób). n W pozostałych podregionach podjęło pracę: F 5,0 tys. osób w podregionie jeleniogórskim, F 4,1 tys. osób w podregionie legnicko-głogowskim, F 3,9 tys. osób w podregionie wrocławskim, F 2,1 tys. osób w podregionie m. Wrocław Bezrobotni podejmujący pracę w okresie I – IV roku

8 Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w województwie dolnośląskim w okresie styczeń – kwiecień 2008 i 2009 roku. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę Wzrost, spadek [-] I – IV rI – IV r Województwo dolnośląskie – ogółem Podregion jeleniogórski Podregion legnicko - głogowski Podregion wałbrzyski Podregion wrocławski Podregion m. Wrocław

9 Skala wzrostu, spadku [-] bezrobocia w woj. dolnośląskim w okresie marzec 2008 – marzec 2009 roku. Skala wzrostu, spadku [-] bezrobocia w województwie dolnośląskim w okresie kwiecień 2008 – kwiecień 2009 roku.

10 Skala wzrostu, spadku [-] bezrobocia w woj. dolnośląskim w okresie marzec 2008 – marzec 2009 roku. Skala wzrostu, spadku [-] bezrobocia w podregionie legnicko-głogowskim w okresie kwiecień 2008 – kwiecień 2009 roku.

11 Zarejestrowani bezrobotni w woj. dolnośląskim według podregionów w okresie grudzień 2008 – kwiecień 2009 Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (stan na koniec miesiąca sprawozdawczego) XII 2008 r 2009 r IIIIIIIV Województwo - ogółem Podregion jeleniogórski Podregion legnicko- głogowski Podregion wałbrzyski Podregion wrocławski Podregion m. Wrocław Zarejestrowani bezrobotni w województwie dolnośląskim według podregionów w okresie grudzień 2008 – kwiecień 2009.

12 Wzrost bezrobocia w woj. dolnośląskim według podregionów w okresie październik 2008 – marzec 2009 Wyszczególnienie Wzrost, spadek [-] liczby zarejestrowanych bezrobotnych Wzrost w okresie I - IV r IIIIIIIV Województwo - ogółem Podregion jeleniogórski Podregion legnicko- głogowski Podregion wałbrzyski Podregion wrocławski Podregion m. Wrocław Wzrost, spadek [-] bezrobocia w woj. dolnośląskim według podregionów w okresie I – IV. 2009

13 Stopa bezrobocia w woj. dolnośląskim i w kraju w latach Stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim na tle kraju w latach 2001 – 2009.

14 Stopa bezrobocia według podregionów n Na koniec marca 2009 roku najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w podregionach: wałbrzyskim19,9% jeleniogórskim17,0% i wrocławskim11,8% Są to podregiony, w których stopa bezrobocia jest większa od przeciętnego wskaźnika w kraju (11,2%). n Niższą stopę bezrobocia od przeciętnej w kraju odnotowano w podregionach: m. Wrocław 4,2% i legnicko-głogowskim10,8% Stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim według podregionów

15 Wyszczególnienie Stopa bezrobocia (w %) XII. 2007IX. 2008X. 2008XI. 2008XII. 2008III POLSKA11,28,98,89,19,511,2 Woj. dolnośląskie11,49,39,29,610,212,3 Podregion jeleniogórski 15,412,512,613,314,117,0 Podregion legnicko- głogowski 10,48,68,48,79,010,8 Podregion wałbrzyski 18,215,415,216,017,119,9 Podregion wrocławski 10,88,68,58,89,411,8 Podregion m. Wrocław 4,53,4 3,54,2 Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku według podregionów w okresie grudzień 2007 – marzec 2009 r.

16 Podregiony Liczba długotrwale bezrobotnych* XII. 2007XII. 2008III Województwo dolnośląskie - ogółem Podregion jeleniogórski Podregion legnicko-głogowski Podregion wałbrzyski Podregion wrocławski Podregion m. Wrocław * - bezrobotni pozostający bez pracy dłużej niż 12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji Liczba bezrobotnych w województwie dolnośląskim pozostających bez pracy dłużej niż 12-miesięcy.

17 Okres sprawozdawczy Liczba zgłoszonych ofert pracy Województwo dolnośląskie - ogółem Podregion legnicko - głogowski I II III IV Razem okres I – IV Liczba zgłoszonych ofert pracy w województwie dolnośląskim w okresie styczeń – kwiecień 2009 roku z uwzględnieniem podregionu legnicko – głogowskiego.

18 Okres sprawozdawczy Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę Województwo dolnośląskie - ogółem Podregion legnicko - głogowski I II III IV Razem okres I – IV Liczba bezrobotnych w województwie dolnośląskim, którzy podjęli pracę w okresie styczeń - kwiecień 2009 roku z uwzględnieniem podregionu legnicko – głogowskiego.

19 Liczba bezrobotnych w województwie dolnośląskim w układzie wybranych grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( stan na 31. III roku ) Grupy bezrobotnych Województwo dolnośląskie - ogółem w tym podregiony Podregion jeleniogórski Podregion legnicko- głogowski Podregion wałbrzyski Podregion wrocławski Podregion m. Wrocław Bezrobotni - ogółem Powyżej 50 lat Do 25 roku życia Bez kwalifikacji Długotrwale bezrobotni Niepełnosprawni Samotnie wychowujące dziecko Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim według podregionów (stan na 30. IV roku)

20 Struktura bezrobotnych w województwie dolnośląskim na tle kraju /stan na koniec grudnia 2008 r/ Wyszczególnienie Województwo dolnośląskie % Podregion legnicko - głogowski % Zarejestrowani bezrobotni - ogółem100,0 - w wieku powyżej 50 lat25,321,3 - do 25 roku życia18,221,1 - bez kwalifikacji zawodowych29,527,3 - długotrwale bezrobotni39,136,6 - bezrobotni niepełnosprawni6,2 - bezrobotni samotnie wychowujące dziecko10,110,7 Struktura bezrobotnych w podregionie legnicko - głogowskim na tle struktury w województwie dolnośląskim (stan na koniec kwietnia 2009 r)

21 Bezrobotni objęci w 2008 roku subsydiowanymi programami rynku pracy według podregionów. PodregionSzkoleniaStaże Przygotowanie zawodowe Prace subsydiowane Prace społecznie użyteczne Ogółem Województwo – ogółem Jeleniogórski Legnicko- głogowski Wałbrzyski Wrocławski m. Wrocław

22 Bezrobotni w woj. dolnośląskim objęci w okresie I – IV roku subsydiowanymi programami rynku pracy według podregionów. Podregion Prace subsydiowane SzkoleniaStaże Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Prace społecznie użyteczne Razem Województwo – ogółem Jeleniogórski Legnicko- głogowski Wałbrzyski Wrocławski m. Wrocław

23 Podział środków Funduszu Pracy w 2009 roku na aktywne programy aktywizacji bezrobotnych według podregionów (w tys. zł) Podregion Algorytm 2009 Środki na finansowanie w ramach PO KL Działania Środki na finansowanie programów lokalnych Pozostałe środki na finansowanie programów lokalnych Środki na finansowanie programu Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciw- powodziowej Suma środków FP pozostających w dyspozycji samorządu województwa Suma środków z rezerwy MPiPS RAZEM (algorytm oraz SSWD i rezerwa MPiPS) Województwo – ogółem ,069802,621000,016396,44896, ,052161, ,7 Jeleniogórski27436,017084,75139,95064,6412,827702,015519,971041,9 Legnicko- głogowski 17513,010905,53280,91472,61622,417281,410635,345429,7 Wałbrzyski40637,725305,47613,17565,9384,040868,416938,498060,5 m. Wrocław (z powiatem wrocławskim- ziemskim) 11792,97343,62209,30,0518,410071,39068,161819,6

24 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku. n Główne źródło to środki Funduszu Pracy. n Na realizację programów aktywizacji bezrobotnych województwo dolnośląskie otrzymało na 2009 rok kwotę 224,2 mln zł. n Z kwoty tej 50% środków tj. 112,1 mln zł przekazano powiatowym urzędom pracy na podstawie zatwierdzonych przez Sejmik Województwa Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy. n Kryteria te preferowały powiaty o wysokiej stopie bezrobocia, a także o dużej liczbie zarejestrowanej bezrobotnej młodzieży oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Źródła finansowania łagodzenia skutków bezrobocia

25 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku. n Decyzją Zarządu Województwa na realizację w ramach PO KL Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych przeznaczono kwotę 69,8 mln. zł. n W ramach tego Poddziałania realizowane są takie formy wsparcia dla bezrobotnych jak: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych oraz środki dla pracodawców na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Źródła finansowania łagodzenia skutków bezrobocia

26 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku. n Ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa, na finansowanie programu Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej przeznaczono kwotę 4,9 mln. złotych. n Pozostałe środki Funduszu Pracy w kwocie 37,4 mln zł będące w dyspozycji Samorządu Województwa zostały przeznaczone na finansowanie programów lokalnych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowanych przez samorządy powiatów. Źródła finansowania łagodzenia skutków bezrobocia

27 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku. n Powiatowe Urzędy Pracy zgłosiły również do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 72 wnioski o sfinansowanie z jego rezerwy 4-ch programów aktywizacji bezrobotnych tj. n program rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, n program aktywizacji zawodowej osób w wieku 45/50 plus, n program aktywności zawodowej osób do30 lat, n program dla osób zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. n Na realizację tych programów powiatowe urzędy pracy otrzymały kwotę ,7 tys. zł. n Z kwoty tej podregion legnicko-głogowski otrzymał ,3 tys. zł. Źródła finansowania łagodzenia skutków bezrobocia

28 Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy w województwie dolnośląskim w okresie I – IV roku WyszczególnienieI. 2009II. 2009III. 2009IV Razem I – IV Napływ bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) x Wzrost liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu w miesiącu sprawozdawczym

29 Podregiony Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) XII. 2008IV. 2009Wzrost Województwo dolnośląskie - ogółem Podregion jeleniogórski Podregion legnicko-głogowski Podregion wałbrzyski Podregion wrocławski Podregion m. Wrocław Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w województwie dolnośląskim w okresie XII – IV według podregionów

30 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku. n W okresie styczeń - kwiecień 2009 roku pracodawcy zgłosili do zwolnienia 2,7 tys. pracowników w tym 0,4 tys. osób w podregionie legnicko – głogowskim. n W okresie styczeń – kwiecień 2009 roku najwięcej pracowników do zwolnienia grupowego zgłosiły następujące zakłady: 1. Takata Petri pow. wałbrzyski390 osób 2. Automotiv Poland Sp. z o. o. pow. oławski226 osób 3. Firma VOOS Sp. z o. o.pow. legnicki125 osób 4. Autoliv Poland Sp. z o. o. pow. oławski113 osób 5. Internacional Production pow. wałbrzyski 92 osoby 6. ARAMIS Sp. z o.o. w upadłościpow. lubański 79 osób 7. Storsack Polska pow. strzeliński 66 osób 8. AUTOLIVE POLAND Sp. z o. o.pow. oleśnicki 51 osób 9. Jelcz-Komponenty Sp. z o. o. pow. oławski 50 osób 10. PASS – POL Sp. z o. o. pow. jeleniogórski 50 osób 11. LENOWO (Poland) Sp. z o. o. pow. legnicki 98 osób 12. SCS Polska - Legnica Sp. z o. o.pow. legnicki 45 osób 13. Zakład Elektrotech. Motor. Duszniki Zdrój pow. kłodzki 41 osób Zgłoszenia zwolnień pracowników w okresie I – IV roku

31 Dziękuję za uwagę Alicja Synowska


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy województwa dolnośląskiego w 2009 roku ze szczególnym uwzględnieniem podregionu legnicko - głogowskiego WROCŁAW - maj 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google