Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyszukiwanie informacji W. Bartkiewicz Wykład 2a..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyszukiwanie informacji W. Bartkiewicz Wykład 2a.."— Zapis prezentacji:

1 Wyszukiwanie informacji W. Bartkiewicz Wykład 2a.

2 Wyszukiwanie w Internecie Przeglądarka internetowa umożliwia surfowanie w sieci, korzystając z łączy miedzy dokumentami. Tak jak mówiliśmy to wcześniej wobec olbrzymich rozmiarów WWW znalezienie przez użytkownika potrzebnych informacji może być często trudne, jeśli wręcz nie niemożliwe. –Dlatego już stosunkowo wcześnie pojawiły się dodatkowe usługi wchodzące w skład infrastruktury WWW, pozwalające bezpośrednie wyszukiwanie tematyczne określonych dokumentów. Usługi wyszukiwawcze w Internecie podzielić można na dwie kategorie: –katalogi webowe –wyszukiwarki

3 Katalogi webowe Katalog webowy jest po prostu zbiorem hiperłączy prowadzących do skatalogowanych dokumentów, który może być przeglądany przez użytkownika. Aby ułatwić przeglądanie katalogu, dokumenty te grupowane są w jednorodne tematycznie podzbiory, tworzące kilkupoziomowe hierarchie coraz bardziej szczegółowych kategorii tematycznych. Proces klasyfikowania dokumentów do określonych podtematów odbywa się na ogół ręcznie, tzn. wykonywany jest przez redaktora- człowieka, który czyta dokument, a następnie przydziela go do odpowiednich kategorii tematycznych. Pierwsze katalogi w sieci WWW powstały w 1994 roku, jako prekursora wymienia się tu EINet Galaxy. W tym samym roku powstał również najpopularniejszy dziś katalog webowy (i ogólnie jedna z najpopularniejszych usług wyszukiwawczych w sieci) Yahoo.

4 Wyszukiwarki Dla odmiany, wyszukiwarki gromadzą informacje o dokumentach w postaci indeksu, który może być następnie przeszukiwany, a nie przeglądany. Użytkownik formułuje swoją potrzebę informacyjną w postaci zapytania, określającego cechy pożądanych dokumentów (zazwyczaj słowa kluczowe). Wyszukiwarka wyszukuje w indeksie dokumenty o podobnych cechach i zwraca je użytkownikowi w postaci wyniku zapytania. Indeks wyszukiwarki webowej tworzony jest zazwyczaj automatycznie poprzez specjalny program wędrujący po odnośnikach łączących strony i pozyskujący niezbędne cechy odwiedzanych dokumentów. Programy takie nazywamy pająkami, robotami sieciowymi lub z angielska crawlerami (szperaczami). W przypadku niektórych wyszukiwarek słowa kluczowe podane z zapytaniu mogą być łączone operatorami logicznymi (alternatywa, koniunkcja, negacja, oraz różnego rodzaju operatory złożone).

5 Wyszukiwarki - Historia Pierwszą wyszukiwarką w sieci WWW był Wandex, wykorzystujący stworzonego w 1993 roku na MIT przez Matthew Graya pierwszego szperacza webowego World Wide Web Wanderer. Wandex i inne wyszukiwarki w początkowym okresie nie potrafiły indeksować całej zawartości stron, ale jedynie adresy, tytuły lub przygotowane w specjalnym pliku opisy. –Pierwsza wyszukiwarka pełnotekstowa o nazwie WebCrawler pojawiła się jednak już rok później, w 1994. W ciągu następnych dwu lat pojawiło się szereg wyszukiwarek, które zdominowały WWW w drugiej połowie lat dziewięć dziesiątych. –Wymienić tu należy przede wszystkim takie usługi jak AltaVista, Excite, Infoseek, Live Search czy Lycos.

6 Live Search

7 AltaVista

8 Szukacz

9 Wyszukiwarki - Historia Wymienione wyżej wyszukiwarki jako wykorzystywały jako cechy dokumentów słowa kluczowe. W 2001 roku pojawiła się nowa wyszukiwarka, uwzględniająca obok słów kluczowych również informacje o połączeniach hipertekstowych między dokumentami, tzw. PageRank, obliczany według algorytmu opracowanego przez Larryego Pagea i Sergeya Brina. Google, ponieważ tak nazwano tę usługę, jest obecnie dominującą wyszukiwarką webową, wykorzystywaną przez większość użytkowników. Google jest potężnym serwisem wyszukującym, które oferuje swoim użytkownikom poza wyszukiwarką bardzo dużo rozmaitych usług. Google daje możliwość wyszukiwania prostego oraz zaawansowanego. –W formularzu wyszukiwania zaawansowanego można wykorzystać operatory Boolowskie oraz określić filtry języka, formaty pliku, sposób szukania.

10 Google – wyszukiwanie proste

11

12 Google – Katalog tematyczny Ponadto wyszukiwarka Google oferuje katalog tematyczny, w którym można wybrać dziedzinę, a następnie ograniczyć poszukiwanie do zawartości tej dziedziny.

13 Google – Scholar W pakiecie usług Google można znaleźć Google Scholar, która jest przeznaczona do wyszukiwania informacji o charakterze naukowym

14 Google – Maps Google Maps to serwis, który udostępnia mapy różnych obszarów. Usługa pomoże znaleźć dane miejsca oraz drogę, jak do nich dojechać samochodem, czy nawet środkami komunikacji miejskiej

15 Google – News i inne

16 Google – Wszystkie produkty

17 Google – Labs Google Labs to szereg dodatkowych projektów, o charakterze eksperymentalnym (jeszcze nie do końca opracowanych lub zarzuconych) – ale często bardzo interesujących i przydatnych.

18 Google wskazówki wyszukiwania Bardzo istotne jest wpisanie w oknie narzędzia wyszukującego prawidłowego zapytania. Zbyt ogólnie określenie bardzo często daje dużą liczbę nietrafionych danych. Stosowanie cudzysłowu podczas wprowadzania zapytania pozwala na ograniczenie liczby wyników.

19 Google – zapytania FunkcjaUwagi wyszukiwanie słów, które mają występo- wać obok siebie dla wyrażeń wieloczłonowych, np. domeny internetowe + poprzedza słowo, które ma zostać wyszukane dokładnie w takim brzmie-niu, w jakim jest podane Jeśli stosujemy popularne zwroty, wyszukiwa- rka może je pomijać lub zwrócić w odmienionej formie. Używaj, gdy chcesz znaleźć dokładnie tak zapisany wyraz, np. + ekologiczny - wykluczenie danego wyrażenia z wyników wyszukiwania Pomocne, gdy w wynikach wyszukiwania pojawiają się strony, które nie dotyczą bezpośrednio tematu, lecz są z nimi luźno skojarzone * zastępuje dowolny ciąg znaków Gdy fraza, którą chcemy wpisać jest długa lub zależy nam na wyszukaniu stron niezależnie od odmiany danego słowa, np. Polsk* = Polska, polski, polskiego itp. ? zastępuje pojedynczy znak Zastosowany np. w wyrazie ko?ek da wyniki wysStosujemy zukiwania zarówno dla wyrazów: kotek, kołek czy korek

20 Struktura wyszukiwarki W W W Indeksy dodatkowe Paj ą k (crawler) Indeksator Indeksy Search U ż ytkownik

21 Wyszukiwanie – Model boolowski Model boolowski jest prostym modelem wyszukiwania, opartym na działaniach na zbiorach i algebrze boolowskiej. –Dokumenty indeksowane są poprzez wyodrębnienie w nich słów kluczowych (termów). –Zapytania specyfikowane są jako wyrażenia boolowskie, np. bolid and wyścigi and not meteor –Wynik zapytania jest generowany poprzez przetwarzanie zbiorów dokumentów, odpowiadających poszczególnym termom zapytania.. Wskutek swojej prostoty i jasnego formalizmu model boolowski przyciągał w przeszłości wiele uwagi i do dziś stanowi podstawę wielu komercyjnych systemów bibliograficznych.

22 Model boolowski – Podsumowanie Zalety: –Prostota i jasny formalizm. Zapytania boolowskie są precyzyjne. Uważnie zaprojektowanie, pozwalają na zachowanie pełnej kontroli, transparentności i precyzji procesu wyszukiwania. –Zapytania boolowskie są często preferowane przez profesjonalistów zajmujących się wyszukiwaniem informacji z danej dziedziny. Model ten stanowi podstawę wielu komercyjnych systemów bibliograficznych. Wady: –Strategia wyszukiwawcza modelu boolowskiego bazuje na binarnym kryterium decyzyjnym – dokument albo jest relewantny, albo nie, bez żadnej pośredniej gradacji. Może to pogarszać jakość działania systemu, zwłaszcza biorąc pod uwagę nieprecyzyjny charakter języka naturalnego. –Pomimo, że wyrażenia boolowskie mają precyzyjną semantykę, wcale nie jest łatwo przełożyć na nie potrzebę informacyjną. Większość, zwłaszcza nieprofesjonalnych użytkowników uważa wyrażanie swoich zapytań w postaci wyrażeń boolowskich za trudne. Ograniczają się do najprostszych warunków, które nie pozwalają na właściwy opis potrzeb informacyjnych.

23 Rankingowanie W modelu boolowskim dokument albo odpowiadał zapytaniu, albo nie. –Dobre dla doświadczonych użytkowników, dobrze rozumiejących swoje potrzeby, dziedzinę wyszukiwania i bazę dokumentów. –Nieodpowiednie dla (większości) użytkowników, którzy nie potrafią sformułować swoich potrzeb w postaci wyrażeń logicznych. Alternatywą jest ocena stopnia relewancji dokumentu dla danego zapytania (scoring). –Dzięki temu dokument może odpowiadać zapytaniu w pewnym stopniu, co pozwala często uzyskać satysfakcjonujące użytkownika wyniki, nawet jeśli potrzeba informacyjna sformułowana jest nie do końca precyzyjnie. Wynikiem zapytania jest ranking dokumentów, posortowany malejąco według stopnia relewancji. –Najbardziej relewantne dokumenty prezentowane są użytkownikowi na początku rankingu, najmniej relewantne – na końcu. –Ułatwia to przeglądanie wyników zapytania złożonych z wielu dokumentów.

24 Wyszukiwanie topologiczne W wyszukiwaniu topologicznym zapytania formułowane są w postaci tzw. zapytania prostego lub worka słów (bag of words), czyli zestawu termów (słów kluczowych) nie połączonych żadnymi operatorami logicznymi. –Użytkownik w zapytaniach po prostu określa słowa kluczowe, które odzwierciedlają jego potrzeby informacyjne. Wyszukiwarka znajduje przechowywane w systemie dokumenty, które opisane są zestawem słów kluczowych podobnym do podanych przez użytkownika w zapytaniu. Podobieństwo to zazwyczaj określane jest z wykorzystaniem miar opartych na podstawie liczby słów kluczowych występujących jednocześnie w opisie dokumentu i w zapytaniu. Wyszukiwarka tworzy ranking znalezionych dokumentów, prezentując je w kolejności od najbardziej do najmniej podobnych.

25 Współczynnik dopasowania prostego Współczynnik DiceaWspółczynnik Jaccarda Współczynnik cosinusoidalny Wyszukiwanie topologiczne Problem – nie uwzględnia długości dokumentu i zapytania

26 Zapytanie i dokumenty reprezentowane są jako wektory q = [q 1, q 2,..., q n ], d j = [w 1j, w 2j,..., w nj ] w przestrzeni R n, gdzie n jest liczbą wszystkich termów indeksujących (rozmiar słownika). Model wektorowy = Współczynnik cosinusoidalny

27 Model wektorowy Macierz termów/dokumentów Term\Dokument123456789101112 Blaster100010000001 Czarna dziura000110100100 Grawitacja001101100100 Gwiazda110011010111 Indianie001000001010 Kosmos000111110111 Kowboj011000001001 Nadprzestrzeń100010100001 Obserwacja001101010000 Planeta000100011100 Podróż110001011010 Rewolwerowiec011000001010 Teleskop000101100111 n x N = liczba termów x liczba dokumentów

28 Model wektorowy Tworzenie rankingu Term\Dokument123456789101112 Blaster100010000001 Czarna dziura000110100100 Grawitacja001101100100 Gwiazda110011010111 Indianie001000001010 Kosmos000111110111 Kowboj011000001001 Nadprzestrzeń100010100001 Obserwacja001101010000 Planeta000100011100 Podróż110001011010 Rewolwerowiec011000001010 Teleskop000101100111 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 321344431433 0,610,410,180,500,730,670,730,550,180,670,50 576101

29 Model wektorowy Wagi termów Jak dotąd zakładaliśmy, że zarówno wektor zapytania q = [q 1, q 2,..., q n ] jak i opisy dokumentów d j = [w 1j, w 2j,..., w nj ] mają charakter binarny, i zawierają wyłącznie współrzędne 0 i 1. Wartości binarne oznaczają: –Dany term może wystąpić w dokumencie (zapytaniu) lub nie. –Wszystkie termy w opisie dokumentu (albo zapytaniu) traktowane są równoważnie. –Nie ma możliwości wyspecyfikowania informacji, że pewien term jest bardziej istotny dla treści dokumentu niż inny. Ponieważ model wektorowy ma (w przeciwieństwie do boolowskiego) charakter algebraiczny, a nie logiczny, możemy łatwo zrezygnować z tego ograniczającego założenia. –Dla wyznaczenia cosinusoidalnej miary podobieństwa (podobnie zresztą jak i dla innych stosowanych miar) nie ma znaczenia czy analizowane wektory mają współrzędne binarne, czy rzeczywiste.

30 Model wektorowy Wagi termów W modelu wektorowym wyszukiwania informacji zarówno wektory zapytania q = [q 1, q 2,..., q n ], jak i opisu dokumentu d j = [w 1j, w 2j,..., w nj ] mogą być dowolnymi wektorami w przestrzeni R n. Term i w opisie dokumentu (zapytania) j, reprezentowany jest przez pewną nieujemną liczbę rzeczywistą w ij, nazywaną wagą: –Im większa wartość wagi termu, tym bardziej jest on istotny dla opisu treści dokumentu. –Wartość w ij = 0 oznacza, że dany term w opisie dokumentu nie występuje.

31 Model wektorowy Wagi termów Wagi termów zazwyczaj tworzone są przy wykorzystaniu tzw. formuły tf*idf, uwzględniającej dwa podstawowe elementy oceny istotności termu: –Częstość termu tf (term frequency) Liczba wystąpień termu w dokumencie lub inna miara znaczenia termu dla treści konkretnego dokumentu. –Odwrotność częstości dokumentu idf (inverse document frequency) Miara wartości informacyjnej termu, czyli jego przydatności dla rozróżniania treści różnych dokumentów w kolekcji. Jeśli term występuje w wielu dokumentach, to jego wartość dyskryminacyjna jest relatywnie niższa. Może więc być to po prostu odwrotność liczby dokumentów w których występuje dany term: 1/df(i). Zazwyczaj jednak stosuje się przyjętą na drodze empirycznej nieco zmodyfikowaną miarę idf(i) = log(N/df(i)), gdzie N jest liczbą dokumentów w kolekcji.

32 Model wektorowy Wagi termów tf ij – (term frequency) częstość termu i w dokumencie j, idf i – (inverse document frequency) odwrotność częstości dokumentów N – liczba dokumentów w kolekcji df i – liczba dokumentów zawierających term i. (1 mln dok.) dfidf 16 1004 1 0003 10 0002 100 0001 1 000 0000

33 Model wektorowy Macierz termów/dokumentów Term\Dokument123452789101112 Blaster300010000002 Czarna dziura0001020100600 Grawitacja001607200900 Gwiazda510040080527 Indianie008004007050 Kosmos000321710214 Kowboj0105003003001 Nadprzestrzeń200050400003 Obserwacja001100010000 Planeta000400091300 Podróż130000025070 Rewolwerowiec063002002050 Teleskop000100200212 dfidf 30,60 40,48 50,38 80,18 30,60 80,18 40,48 4 4 4 60,30 40,48 60,30

34 Model wektorowy Macierz termów/dokumentów Term\Dokument123456789101112 Blaster1,810,00 0,600,00 1,20 Czarna dziura0,00 4,770,950,000,480,00 2,860,00 Grawitacja0,00 0,382,280,003,420,760,00 3,420,00 Gwiazda0,880,180,00 0,701,060,001,410,000,880,351,23 Indianie0,00 4,820,00 4,210,003,010,00 Kosmos0,00 0,530,350,701,230,180,000,350,180,70 Kowboj0,004,772,390,00 1,430,00 0,48 Nadprzestrzeń0,950,00 2,390,001,910,00 1,43 Obserwacja0,00 0,48 0,002,390,000,480,00 Planeta0,00 1,910,00 4,290,481,430,00 Podróż0,300,900,00 0,600,000,601,510,002,110,00 Rewolwerowiec0,002,861,430,00 0,950,002,390,00 Teleskop0,00 0,300,001,200,600,00 0,600,300,60

35 Model wektorowy Indeks odwrotny Term\Dokument123456789101112 Blaster300010000002 Czarna dziura0001020100600 Grawitacja001609200900 dfidf 30,60 40,48 50,38 Blaster3 Czarna dziura4 Grawitacja5 1351123 4105271 6 31466972 9 df i tf ij

36 Niejednoznaczność zapytań Opisy dokumentów oraz termy indeksujące stanowią określenia pochodzące z języka naturalnego. –Problem – nieprecyzja języka naturalnego. Ponieważ systemy wyszukiwawcze specyfikowane są na poziomie leksykalnym, a nie pojęciowym, pojawia się problem dopasowania tych samych (lub powiązanych) pojęć wyspecyfikowanych w zapytaniu i w opisie dokumentu z wykorzystaniem nieprecyzyjnych (np. różnych) słów. Ludzie rozwiązują problemy nieprecyzji leksykalnej z wykorzystaniem kontekstu. –Modelowanie kontekstu nie jest łatwe. –Problem – zapytania użytkowników są często krótkie, złożone z jednego, dwu termów – brak kontekstu.

37 Pozycjonowanie stron i spam Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach (Search Engine Optimization): –Dostrajanie strony tak by dla wybranych słów kluczowych pojawiała się wysoko w rankingach wyszukiwania. –Alternatywa do płatnego reklamowania się na popularnych stronach. Wykonywane zawodowo przez przedsiębiorstwa, webmasterów i konsultantów dla ich klientów. –Czasami doskonale uprawnione, czasami bardzo wątpliwe. Standardowe techniki: –Wielokrotne powtarzanie wybranych słów kluczowych w dokumencie. Są one indeksowane przez crawlery, tak wiec strona uzyskuje wysoką wartość tf*idf dla danego słowa kluczowego. –Dodawanie wielu słów kluczowych, nie związanych z treścią strony. Dzięki temu strona pojawia się w wynikach wielu zapytań. Słowa kluczowe dodawane są tak by nie były one widoczne dla przeglądającego go użytkownika (ukrywanie w metadanych, tekst w kolorze tła, sztuczki ze stylami, itp.).

38 Inne techniki spamowania Inne techniki spamowania zawartości: –Cloaking – podstawianie pająkowi wyszukiwarki fałszywej zawartości (innej niż użytkownikowi). –Strony-drzwi – strony zoptymalizowane na określone słowo kluczowe, które przekierowują użytkownika do właściwej strony. Wyszukiwarki internetowe nie mogą polegać wyłącznie na słowach kluczowych. –Dla wyeliminowania spamu (między innymi) wyszukiwarki wykorzystują również informacje o łączach prowadzących do danej strony i z niej wychodzących. –Pozwala to na określenie tzw. prestiżu (reputacji) danej strony. Spamowanie łączy jest dużo trudniejsze niż spamowanie zawartości. –Tworzenie ukrytych łączy wychodzących do stron o dużym autorytecie (np. poprzez skopiowanie części jednego z popularnych katalogów sieciowych). –Tworzenie grup (społeczności) ważnych stron z użyteczną dla użytkownika informacją, zawierających łącza (często ukryte) do docelowych stron ze spamem.

39 Inne techniki spamowania Spamowanie łączy (c.d.): –Tworzenie grup (społeczności) stron z użyteczną dla użytkownika informacją (np. glosariusze terminów z popularnych dziedzin, FAQ, strony z pomocą, itp.), zawierających łącza (zazwyczaj ukryte) do docelowych stron ze spamem. Ponieważ zawierają one istotne informacje, łącza do nich są często dodawane do stron użytkowników. –Dodawanie łączy do stron ze spamem do katalogów webowych. –Wysyłanie łączy do darmowych serwerów z treścią generowaną przez użytkowników (forów dyskusyjnych, blogów, itp.). –Uczestnictwo w wymianie łączy. Spamerzy łączą się w grupy, tak by strony na ich serwerach wskazywały się wzajemnie. –Tworzenie farm spamu. Jeśli spamer kontroluje większą liczbę serwerów, może utworzyć całą struktura łączy, zwiększającą prestiż spamowanych stron docelowych.

40 Wykorzystanie tekstu łącza Strona A hiperłącze Strona B Kotwica Założenia: –Łącze między stronami opisuje postrzegany przez autora związek tematyczny między nimi. –Tekst wykorzystany w zakotwiczeniu łącza opisuje stronę docelową.

41 Analiza łączy

42 Analiza sieci społecznej WWW jest siecią społeczną, tzn. siecią podmiotów społecznych (osób i organizacji), wykorzystujących ją do różnego rodzaju komunikacji i oddziaływania. –Poszczególne strony WWW reprezentują podmioty (aktorów społecznych), zaś łącza między nimi reprezentują interakcje i związki między podmiotami. –Wiele koncepcji, pochodzących z dziedziny analizy sieci społecznych może być zaadaptowanych i wykorzystanych w kontekście WWW. Podstawowymi pojęciami w sieci społecznej są popularność, autorytet i prestiż. –Miary popularności, autorytetu i prestiżu mogą być wykorzystane do rankingowania stron WWW, znalezionych przez wyszukiwarkę. –Idea polega na przypisaniu każdej stronie rangi niezależnej od jej zawartości (tj. słów kluczowych), i opartej wyłącznie na strukturze powiązań hipertekstowych. –Ranga ta wykorzystana może być do uporządkowania stron wyszukanych w odpowiedzi na zapytanie oparte na słowach kluczowych. –W praktyce zazwyczaj stosuje się kombinacje rankingu opartego na treści i łączach.

43 Analiza sieci społecznej Dwa najważniejsze algorytmy rankingowania stron webowych: PageRank i HITS, opierają się na pojęciu prestiżu w sieci społecznej. –Analiza i wyznaczanie miar prestiżu opiera się na bibliometrii, nauce wykorzystywanej w bibliotekoznawstwie i systemach informacyjnych m.in. do określania wartości publikacji naukowych. Wpływ publikacji naukowej określany jest przez liczbę publikacji, które ja cytują oraz ich prestiż. –Ranga prestiżu strony WWW określana więc będzie przez liczbę łączy wejściowych (prowadzących do) strony, oraz rekursywnie prestiż stron na których te łącza zostały umieszczone. Niech A będzie macierzą powiązań między dokumentami w grafie cytowania, tzn. element A(u, v) = 1 jeśli dokument u cytuje dokument v, oraz A(u, v) = 0 w przeciwnym przypadku.

44 Analiza sieci społecznej a bc Każdy węzeł u ma wartość prestiżu p(u), określoną jako sumę miar prestiżu węzłów, które cytują u, tj.: p(u) = v A(v, u)p(v) Używając notacji macierzowej, miary prestiżu p(u) dla wszystkich dokumentów u, mogą być zapisane jako wektor kolumnowy P. Dla danego wstępnego wektora prestiżu P, nowy wektor prestiżu P' zapisać możemy jako: P' = A T P

45 Analiza sieci społecznej Podstawienie P' do P i rekurencyjne powtarzanie wyznaczania wektora prestiżu prowadzi do wyznaczenia punktu stałego dla P, będącego rozwiązaniem układu równań: P = A T P Rozwiązanie tego równania określane jest w algebrze macierzowej rozkładem własnym macierzy. Generalnie dla macierzy o wymiarach n n istnieje n takich wektorów, nazywanych wektorami własnymi macierzy. Z każdym z nich związana jest inna wartość stałe, nazywanej wartością własną. Spośród wszystkich wektorów własnych macierzy zainteresowani jesteśmy znalezieniem dominującego (lub podstawowego) wektora własnego, związanego z największą wartością własną.

46 Analiza sieci społecznej a 0,548 b 0,414 c 0,726 Dla naszego przykładu rozwiązaniem układu równań P = A T P, jest największa wartość własna = 1,325 i wektor własny P = (0,548, 0,414, 0,726) T. Rozwiązanie to dobrze ilustruje intuicje stojącą za rekursywną definicją prestiżu. –Dokument c otrzymał najwyższą wartość, ponieważ ma dwa cytowania. –Natomiast a i b mają niższe wartości, ponieważ cytowane są tylko raz. –Dokument a otrzymał wyższą wartość niż b, ponieważ jest cytowany przez dokument c, o wyższym prestiżu.

47 Analiza sieci społecznej Algorytmy obliczania wartości i wektorów własnych macierzy stanowią standardowy element w zasadzie wszystkich poważnych pakietów numerycznych. Ponieważ jednak nie interesuje nas wyznaczenie wszystkich wektorów własnych, a jedynie podstawowego, w praktyce do jego obliczenia stosuje się prosty algorytm oparty na tzw. metodzie iteracji potęgowej: P P 0 powtarzaj Q P P A T Q P P / ||P|| (normalizacja P) dopóki ||P – Q|| > Dla dowolnej wartości początkowej P 0, algorytm zbieżny jest do wektora własnego związanego z największą wartością własną. Wektor własny jest znormalizowany (tj. ||P|| = 1) i wartość własna równa jest długości wektora = ||A T P||.

48

49 PageRank PageRank jest metodą generowania rankingu stron a wykorzystaniem struktury ich połączeń hipertekstowych, stosowaną w wyszukiwarce Google. –W powiązaniu z opisanymi wyżej metodami analizy sieci społecznej próbuje on określać prawdopodobne ścieżki, po których Użytkownicy Internetu poruszają się między stronami. PageRank korzysta z metafory losowego surfera, klikającego na hiperłącza w losowy sposób z jednostajnym rozkładem prawdopodobieństwa, wykonując w ten sposób błądzenie losowe po grafie WWW. –Obok informacji o łączach wejściowych (prowadzących do strony), PageRank wykorzystuje również informację o łączach wyjściowych. –Załóżmy, że strona u zawiera łącza do N u stron i jedną z nich jest strona v. –Jeśli więc surfer jest na stronie u, prawdopodobieństwo odwiedzenia strony v wynosi więc 1/N u. –Strona v powinna więc otrzymywać od u jedynie 1/N u jej prestiżu.

50 Idea PageRank-u.1.09.05.03.08.03 Propagacja prestiżu strony w PageRank

51 Podstawowy algorytm PageRank Współczynnik PgeRank określający prestiż strony obliczany jest więc w następujący sposób: gdzie A jest binarną macierzą połączeń między stronami w grafie webowym, zdefiniowaną identycznie jak poprzednio, N v jest tzw. stopniem wyjściowym strony v, czyli liczbą łączy wychodzących z tej strony, tj. N v = w A(v, w). –Jak więc widzimy zasadniczo jest to ta sama zależność, która wykorzystywana była do obliczenia prestiżu w sieci społecznej. Abyśmy mogli korzystać z przedstawionego wcześniej algorytmu, niezbędne jest tylko redefinicja macierzy A. Zamiast wartości binarnych (0 i 1) musimy wprowadzić wagi połączeń między stronami równe 1/ N u. –Dzielimy każdy wyraz binarnej macierzy A przez sumę wyrazów wierszu.

52 Podstawowy algorytm PageRank a bc a 0,4 b 0,2 c 0,4 Równanie wyznaczające PageRank jest takie samo jak w przypadku prestiżu (tj. P = A T P) i jego rozwiązaniem jest wektor własny macierzy A T dla wartości własnej = 1.

53 Podstawowy algorytm PageRank Powyższe rozwiązanie wyznaczone zostało algorytmem iteracji potęgowej, dla normy L 1 (||X|| 1 = x 1 + x 2 +...+ x n ). Rozwiązaniem uzyskanym z wykorzystaniem normy L 2 (||X|| 2 = sqrt(x 1 2 + x 2 2 +...+ x n 2 )) jest wektor własny P T = (0,666 0,333 0,666), zaś rozwiązaniem dla wartości całkowitych jest P T = (2 1 2). Ponieważ rozwiązania te różnią się tylko co do przeskalowania o wartość stałą, każde z nich może być wykorzystane do rankingowania stron. a 0,4 b 0,2 c 0,4 a 0,4 b 0,2 c 0,4 0,2

54 Pełny PageRank Podstawowy algorytm PageRank w pewnych sytuacjach nie radzi sobie poprawnie z cyklicznymi połączeniami między stronami webowymi. Rozważmy dla przykładu sytuację dwu stron odsyłających wzajemnie do siebie, ale nie zawierających łączy do innych stron. –Taki izolowany cykl określany jest jako ujście rangi. –Jeśli prowadzi do niego łącze z zewnątrz, będzie on akumulował rangę, ale nigdy nie dystrybuował jej na zewnątrz. Jak wcześniej wspomniano, idea algorytmu PageRank polega na modelu błądzenia losowego przez graf webowy, ale losowy surfer może wpaść w pułapkę ujścia rangi. –Możemy modelować zachowanie rzeczywistego surfera, który znudził się krążeniem w pętli między stronami, poprzez skok do dowolnej innej strony poza ujściem rangi. W tym celu definiujemy tzw. źródło rangi E – wektor dla wszystkich stron w rozważanym grafie, definiujący rozkład prawdopodobieństwa wyboru losowo wybranej strony webowej –Określmy również prawdopodobieństwo wyboru poruszania po łączach jako d, natomiast prawdopodobieństwo skoku do innej strony jako 1-d.

55 Pełny PageRank Równanie pozwalające na wyznaczenie PageRanku-u może być rozwiązane przy pomocy podejścia opartego na wektorach własnych. Algorytm oparty na metodzie iteracji potęgowej wymaga jedynie małej modyfikacji sposobu normalizacji: R R 0 / n powtarzaj Q R R A T Q R dR + (1-d)E dopóki ||R – Q|| 1 > Prawdopodobieństwo wyboru drogi po łączach d jest parametrem i zazwyczaj przyjmuje się wartość d = 0,85. Również zazwyczaj zakłada się, że rozkład wyboru nowej strony jest jednostajny, czyli E(u) = 1/n (gdzie n jest liczbą stron w analizowanym grafie webowym).

56 PageRank PageRank określa wyłącznie autorytet stron, na podstawie ich łączy wejściowych. –Łącza webowe niekoniecznie są równoważne odsyłaczom (mogą mieć np. charakter nawigacyjny). –Fakt, że strona jest popularna i ma wysoki autorytet nie zawsze oznacza, że jest ona relewantna dla konkretnego zapytania. W związku z tym PageRank stosowany musi być w połączenia z wyszukiwaniem opartym na słowach kluczowych. –PageRank może porządkować strony o takim samym podobieństwie do słów kluczowych podanych przez użytkownika. –Ranking strony może być połączeniem rankingu tematycznego i PageRank-u (z wykorzystaniem odpowiednich wag).


Pobierz ppt "Wyszukiwanie informacji W. Bartkiewicz Wykład 2a.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google