Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie z rodzicami w sprawie organizacji roku szkolnego 2015/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie z rodzicami w sprawie organizacji roku szkolnego 2015/"— Zapis prezentacji:

1 Zebranie z rodzicami w sprawie organizacji roku szkolnego 2015/2016 27
Zebranie z rodzicami w sprawie organizacji roku szkolnego 2015/ r.

2 Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści
Członkowie Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu- Zawiści Bernadeta Siecińska – dyrektor przedszkola – nauczyciel dyplomowany Patrycja Zorychta – wychowawca gr. I „Małe Jagódki” - nauczyciel kontraktowy Sonia Porębska – wychowawca gr. I„Małe Jagódki” - nauczyciel kontraktowy Joanna Strokol – wychowawca gr. II „Leśne Jagódki” – nauczyciel kontraktowy Agata Erm – wychowawca gr. III „Wesołe Jagódki” – nauczyciel mianowany Anna Steinhof – katecheta – nauczyciel mianowany Joanna Bortlik – nauczyciel tyflopedagog – nauczyciel kontraktowy Ewelina Czerepkowska – nauczyciel języka angielskiego – nauczyciel mianowany Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

3 Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści
W każdej z grup do pomocy nauczyciel ma osobę zatrudnioną na stanowisku pomocy nauczyciela Gr. I „Małe Jagódki” – pani Ewa Pawlica Gr. II „Leśne Jagódki” – pani Zofia Biela Gr. III „Wesołe Jagódki” – pani Beata Kurcok Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

4 Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści
Adres przedszkola: Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” Orzesze – Zawiść ul. Mikołowska 128 tel 32/ Strona internetowa przedszkola: BIP Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

5 Podział dzieci na grupy
W wyniku postępowania rekrutacyjnego i oświadczeń rodziców dotyczących tzw. woli kontynuacji, do przedszkola od r. będzie uczęszczać: 5 latków – 29 4 latków – 24 3 latków – 15 2,5 latków - 6 Razem 74 dzieci Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

6 Podział dzieci na grupy rok szkolny 2015/2016
Gr. I „Małe Jagódki” (to dzieci 2,5 letnie, 3 letnie i 4 letnie) (2,5 latków – 6 ; 3 latków – 15 ; 4 latków – 4; razem 25 dzieci) Gr. II „Leśne Jagódki” (to dzieci 5 letnie i 4 letnie) (5 latków – 12; 4 latków – 13; razem 25 dzieci) Gr. III „Wesołe Jagódki” (to dzieci 5 letnie i 4 letnie) (5 latków – 17; 4 latków – 7; razem 24 dzieci) Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

7 Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści
Przydział sal Sala nr 1 (sala z łazienką) - gr. I „Małe Jagódki” Sala nr 2 (sala przy kuchni) – gr. II „Leśne Jagódki” Sala nr 3 (sala u góry) – gr. III „Wesołe Jagódki” Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

8 Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści
Prawo oświatowe Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (obowiązuje od 2008r. – 17 obszarów edukacji dzieci – Program wychowania przedszkolnego obowiązujący w naszym przedszkolu to program własny autorstwa naszej rady pedagogicznej” Co dobre a co złe – Jagódka poznaje świat poprzez bajki, baśnie, legendy, poezję” oraz program Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej „Dziecięca matematyka” (www.przedszkole6.orzesze.pl) Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

9 Roczny plan pracy przedszkola (www.przedszkole6.orzesze.pl)
Statut Przedszkola nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści (ostatnia nowelizacja r.) to zbiór wszystkich uregulowań dotyczących funkcjonowania przedszkola (www.przeszkole6orzesze.pl) Koncepcja pracy przedszkola – zestaw zadań, głównych założeń pracy przedszkola na lata 2015 – 2018 (www.przedszkole6.orzesze.pl) Roczny plan pracy przedszkola (www.przedszkole6.orzesze.pl) Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

10 Strategie działań związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w naszym przedszkolu
procedura I – „Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w Przedszkolu Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” procedura II - „Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go w Przedszkolu Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” procedura III - „Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza terenem przedszkola – Przedszkole nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” procedura IV - „Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola w sytuacji, gdy na terenie przedszkola zdarzy się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka z Przedszkola nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” procedura V – „Organizacja pierwszej pomocy – postępowanie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

11 procedura VI – „Postępowanie z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję w Przedszkolu nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” procedura VII – „Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści”

12 Prosimy rodziców o zapoznanie się z powyższymi procedurami, które są stronie internetowej naszego przedszkola i podpisanie stosownego oświadczenia. Oświadczenia rozdają wychowawcy na zebraniach grupowych, termin zwrotu: do r. Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

13 Czas pracy przedszkola 7:00 – 17:00
Czas posiłków w poszczególnych grupach Na podwieczorek prosimy zapisywać tylko dzieci rodziców pracujących Gr. I Gr. II Gr. III Śniadanie 8:30 Obiad 12:00 Podwieczorek 14:00 Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

14 I (czas od 7.00 do śniadania)
Organizacja dnia Ramowy rozkład dnia I (czas od do śniadania) schodzenie się dzieci, zabawy spontaniczne podejmowane przez dzieci, zabawy kołowe, ruchowe, śpiewanie, zbiorowe i indywidualne, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia rozwijające pamięć, zajęcia wspomagające rozwój dzieci (ZWR), ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności higieniczne przed śniadaniem, śniadanie, mycie zębów Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

15 II (czas po śniadaniu do obiadu) III (czas po obiedzie do godz. 17.00)
zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela - realizacja programu własnego " Co dobre a co złe – Jagódka poznaje świat poprzez bajki, baśnie, legendy, poezję" (0,5 h - gr. I , 1h - gr. II i III), zabawy ruchowe, zabawy spontaniczne dzieci (1h), pobyt w ogrodzie przedszkolnym - zabawy spontaniczne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery (1,5 h - gr. I , 1 h - gr. II i III), czynności higieniczne przed obiadem, obiad III (czas po obiedzie do godz ) odpoczynek po obiedzie (gr. I), czytanie dzieciom literatury dziecięcej, zajęcia z „Programu literackiego” (Klucz do uczenia się) (gr II i III) zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci (ZRZ), czynności higieniczne przed podwieczorkiem, podwieczorek ćwiczenia utrwalające, zabawy kołowe, muzyczno-ruchowe, gry i zabawy stolikowe, zabawy spontaniczne dzieci w sali, w ogrodzie przeplatane zabawami ruchowymi, rozchodzenie się

16 Na podstawie ramowego rozkładu dnia wychowawcy ustalają dla swojej grupy wiekowej szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowe rozkłady dnia będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola i na tablicach grupowych. Prosimy o przestrzeganie ramowych rozkładów dnia i przyprowadzać dzieci na godz. 8:00 do przedszkola, gdyż godziny 8:00-13:00 to bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu przeznaczony na realizację podstawy programowej. Dzieci nie korzystające ze śniadań prosimy przyprowadzać na godz 9:00 Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

17 Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Religia organizowana na życzenie rodziców gr II poniedziałek 13:30 – 14:00 ; wtorek 13:30 – 14:00 gr III poniedziałek 13:00 – 13:30 ; wtorek 13:00 – 13:30 Język angielski dla 4,5 latków

18 Opłaty UWAGA ! Opłaty za żywienie:
3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek) – 6 zł codziennie 2 posiłki ( śniadanie, obiad) – 4,80 zł codziennie (obiad, podwieczorek) – 4,20 zł codziennie 1 posiłek ( obiad) – 3 zł codziennie Płatne z „dołu” na wskazane konto po otrzymaniu informacji pisemnej (po zakończeniu danego miesiąca) lub na maila. Odpłatność za żywienie naliczane jest za dni obecności dziecka. Podstawa prawna: Zarządzanie dyrektora przedszkola nr 5/2012 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki przygotowane na tej stołówce Umowa cywilno – prawna dotycząca świadczenia usług przez przedszkole UWAGA ! Zmiany ilości posiłków TYLKO od 1 dnia nowego miesiąca i po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u p. sekretarki i podpisaniu aneksu do umowy.

19 Świadczenia: (czyli godziny pobytu dziecka w przedszkolu poza 5 h przeznaczonymi na realizowanie podstawy programowej) 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę Podstawa prawna: Uchwała nr XLIX/547/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze Opłata naliczana z dołu, za faktyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu Płatność na wskazane konto bankowe do 10 dnia miesiąca po otrzymaniu informacji pisemnej lub na maila UWAGA ! W grudniu dokonujemy dwa razy opłaty za żywienie i świadczenia: Do 10 grudnia za listopad Do 28 grudnia za grudzień W styczniu bez opłat Pamiętać o dokonaniu opłaty do 10 czerwca za czerwiec

20 - jedną kartę do czytnika Rodzice otrzymują bezpłatnie (pozostałe Rodzice zakupują na własny koszt 5 zł za sztukę) UWAGA ! W przypadku braku odbicia system nalicza maksymalną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

21 Czas pracy P. Sekretarki: codziennie 7:30 – 11:30
NALICZANIE ZA ŻYWIENIE I ŚWIADCZENIA dokonuje p. Sekretarka Elżbieta Profaska (sekretariat – pokój za kancelarią dyrektora) Z p. Sekretarką należy wyjaśniać wszelkie ewentualne niezgodności w odpłatności (osobiście lub telefonicznie) Czas pracy P. Sekretarki: codziennie 7:30 – 11:30 Sekretariat dodatkowo czynny: codziennie 13:00 – 14:00 (informacji udziela p. Zofia Biela)

22 OFERTY UBEZPIECZENIA DZIECI (NNW)
Opłata jednorazowej składki na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Opłata nie jest obowiązkowa, rodzice, którzy rezygnują z ubezpieczenia dziecka podpisują stosowne oświadczenie OFERTY UBEZPIECZENIA DZIECI (NNW) Rada Rodziców na zebraniu w dniu r. Wybrała ofertę firmy GOTHAER – kwota ubezpieczenia zł – składka roczna 39zł

23 ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE: ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY:
GMINA ORZESZE MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY, ORZESZE, UL. POWSTAŃCÓW 5 ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY: Kuratorium Oświaty Katowice Delegatura w Rybniku Rybnik, ul. 3 Maja 27

24 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z orzeczeniami i opiniami w zakresie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zajęcia specjalistyczne) oraz dla dzieci nieharmonijnym rozwoju (prowadzona w czasie bieżącej pracy z dzieckiem)

25 Miejski Ośrodek Pomocy społecznej (MOPS) w Orzeszu
Pomaga w zakresie finansowania posiłków dzieci (UWAGA! Od r. – TYLKO OBIADY) Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do w/w Ośrodka i złożyć odpowiednie dokumenty tel

26 Rada Rodziców To jeden z organów działających na terenie przedszkola, stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola Co roku wybory do Rady Rodziców odbywają się na I zebraniu organizacyjnym /tajne wybory w grupach/ - Regulamin Rady Rodziców pkt. III pkt1-7 Wybieramy po 3 przedstawicieli z każdej grupy spośród 5 kandydatów /trójki grupowe/ Przewodniczący każdej trójki grupowej wchodzi w skład prezydium Rady Rodziców (przewodniczący, skarbnik, sekretarz)

27 Rada Rodziców wspiera działalność przedszkola poprzez:
- organizowanie prac społecznych, użytecznych na rzecz przedszkola - pozyskiwanie środków materialnych - udzielanie przedszkolu pomocy materialnej poprzez dobrowolne wpłaty - udział w organizowaniu działalności kulturowych i uroczystości Rada Rodziców może gromadzić środki pieniężne przechodzące z dobrowolnych składek rodziców przeznaczone na wspomaganie działalności przedszkola Deklaracje składki na fundusz Rady Rodziców Wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców ( na stronie internetowej) oraz bezpośrednio w kasie przedszkola u pani sekretarki ( bezterminowo, w ciągu całego roku szkolnego)

28 Rozliczenie finansów Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015
Stan kasy na dzień r.: 31,06 zł Stan konta bankowego: 1504,38 zł

29 WYCIECZKI DYDAKTYCZNE płatne przez rodziców
WSPÓŁPRACA Z FILHARMONIĄ ŚLĄSKA W KATOWCIACH Koncerty „Pani Gama zaprasza” w przedszkolu jeden raz w miesiącu, płatne przez rodziców (6 zł za jeden koncert) dotyczy gr II i III W dniu r. gr II i III wyjeżdżają do Czerwionki- Leszczyn na Teatr Młodego Widza „Zew natury czyli: Pingwiny ratują świat”

30 Uroczystości i imprezy w przedszkolu
Kalendarz imprez i uroczystości FESTYN WRZESIEŃ Z OKAZJI 30-LECIA Msza Św. z okazji 30-lecia przedszkola – r. godz 17:00 Uroczystość podsumowująca 30-lecie placówki z udziałem władz miasta – r. Festyn dla rodziców, dzieci i społeczności lokalnej – r.

31 Sprawy bieżące Projekt „Bezpieczne przedszkolaki na drodze”
Akcja „szkło” – dziękując za dotychczasowy udział w zbiórce szkła informujemy, iż akcja ta została zakończona Prosimy o nakrętki plastikowe dla Gosi Zbieramy również zużyte baterie

32 OWOCE, WARZYWA – jeśli ktoś ma w nadmiarze może przynieść do przedszkola
PROSIMY O SYSTEMATYCZNE CZYTANIE OGŁOSZEŃ, INFORMACJI NA TABLICACH A SZCZEGÓLNIE W SZATNI OGŁOSZEŃ W CZERWONEJ RAMCE „WAŻNE OGŁOSZENIA”

33 Ważne Zebranie wiejskie dotyczące przeznaczenia funduszu sołeckiego odbędzie się r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o godz 18:00. Bardzo prosimy rodziców o obecność na zebraniu.

34 Drogi rodzicu! Jeśli jesteś niezadowolony z pracy przedszkola, coś Cię niepokoi, masz zastrzeżenia do pracy nauczyciela lub jeśli masz dobry pomysł na poprawienie funkcjonowania placówki zgłoś się bezpośrednio do dyrektora przedszkola. Godziny pracy dyrektora do dyspozycji rodziców: ZAWSZE W GODZINACH PRACY PRZEDSZKOLA, szczególnie : Czwartek 7:30 – 8:00 Wtorek 15:00 – 15:30

35 ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA GRUPOWE
„Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu” Robert Fulghum DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA GRUPOWE


Pobierz ppt "Zebranie z rodzicami w sprawie organizacji roku szkolnego 2015/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google