Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cz ł onkowie Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu- Zawi ś ci 1. Bernadeta Siecińska – dyrektor przedszkola – nauczyciel dyplomowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cz ł onkowie Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu- Zawi ś ci 1. Bernadeta Siecińska – dyrektor przedszkola – nauczyciel dyplomowany."— Zapis prezentacji:

1

2 Cz ł onkowie Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu- Zawi ś ci 1. Bernadeta Siecińska – dyrektor przedszkola – nauczyciel dyplomowany 2. Patrycja Zorychta – wychowawca gr. I „Małe Jagódki” - nauczyciel kontraktowy 3. Sonia Porębska – wychowawca gr. I„Małe Jagódki” - nauczyciel kontraktowy 4. Joanna Strokol – wychowawca gr. II „Leśne Jagódki” – nauczyciel kontraktowy 5. Agata Erm – wychowawca gr. III „Wesołe Jagódki” – nauczyciel mianowany 6. Anna Steinhof – katecheta – nauczyciel mianowany 7. Joanna Bortlik – nauczyciel tyflopedagog – nauczyciel kontraktowy 8. Ewelina Czerepkowska – nauczyciel języka angielskiego – nauczyciel mianowany Przedszkole Nr 6 „ Zdrowe Jag ó dki ” w Orzeszu-Zawiści

3 W ka ż dej z grup do pomocy nauczyciel ma osob ę zatrudnion ą na stanowisku pomocy nauczyciela Gr. I „Małe Jagódki” – pani Ewa Pawlica Gr. II „Leśne Jagódki” – pani Zofia Biela Gr. III „Wesołe Jagódki” – pani Beata Kurcok Przedszkole Nr 6 „ Zdrowe Jag ó dki ” w Orzeszu-Zawiści

4 Adres przedszkola: Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” 43-180 Orzesze – Zawiść ul. Mikołowska 128 tel 32/22 13 552 Strona internetowa przedszkola: www.przedszkole6.orzesze.pl e-mail: p6orzesze@op.plp6orzesze@op.pl BIP www.jo.orzesze.bip.gmina.plwww.jo.orzesze.bip.gmina.pl Przedszkole Nr 6 „ Zdrowe Jag ó dki ” w Orzeszu-Zawiści

5 Podzia ł dzieci na grupy W wyniku postępowania rekrutacyjnego i oświadczeń rodziców dotyczących tzw. woli kontynuacji, do przedszkola od 01.09.2015r. będzie uczęszczać: 5 latków – 29 4 latków – 24 3 latków – 15 2,5 latków - 6 Razem 74 dzieci Przedszkole Nr 6 „ Zdrowe Jag ó dki ” w Orzeszu-Zawiści

6 Podzia ł dzieci na grupy rok szkolny 2015/2016 Gr. I „Małe Jagódki” (to dzieci 2,5 letnie, 3 letnie i 4 letnie) (2,5 latków – 6 ; 3 latków – 15 ; 4 latków – 4; razem 25 dzieci) Gr. II „Leśne Jagódki” (to dzieci 5 letnie i 4 letnie) (5 latków – 12; 4 latków – 13; razem 25 dzieci) Gr. III „Wesołe Jagódki” (to dzieci 5 letnie i 4 letnie) (5 latków – 17; 4 latków – 7; razem 24 dzieci) Przedszkole Nr 6 „ Zdrowe Jag ó dki ” w Orzeszu-Zawiści

7 Przydzia ł sal Sala nr 1 (sala z łazienką) - gr. I „Małe Jagódki” Sala nr 2 (sala przy kuchni) – gr. II „Leśne Jagódki” Sala nr 3 (sala u góry) – gr. III „Wesołe Jagódki” Przedszkole Nr 6 „ Zdrowe Jag ó dki ” w Orzeszu-Zawiści

8 Prawo o ś wiatowe Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (obowiązuje od 2008r. – 17 obszarów edukacji dzieci – www.men.gov.pl www.men.gov.pl Program wychowania przedszkolnego obowiązujący w naszym przedszkolu to program własny autorstwa naszej rady pedagogicznej” Co dobre a co złe – Jagódka poznaje świat poprzez bajki, baśnie, legendy, poezję” oraz program Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej „Dziecięca matematyka” (www.przedszkole6.orzesze.pl)www.przedszkole6.orzesze.pl Przedszkole Nr 6 „ Zdrowe Jag ó dki ” w Orzeszu-Zawiści

9 Statut Przedszkola nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu- Zawiści (ostatnia nowelizacja 12.02.2014r.) to zbiór wszystkich uregulowań dotyczących funkcjonowania przedszkola (www.przeszkole6orzesze.pl)www.przeszkole6orzesze.pl Koncepcja pracy przedszkola – zestaw zadań, głównych założeń pracy przedszkola na lata 2015 – 2018 (www.przedszkole6.orzesze.pl)www.przedszkole6.orzesze.pl Roczny plan pracy przedszkola (www.przedszkole6.orzesze.pl)www.przedszkole6.orzesze.pl Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

10 Strategie działań związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w naszym przedszkolu procedura I – „Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w Przedszkolu Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” procedura II - „Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go w Przedszkolu Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” procedura III - „Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza terenem przedszkola – Przedszkole nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” procedura IV - „Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola w sytuacji, gdy na terenie przedszkola zdarzy się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka z Przedszkola nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” procedura V – „Organizacja pierwszej pomocy – postępowanie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

11 procedura VI – „Postępowanie z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję w Przedszkolu nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści” procedura VII – „Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści”

12 Prosimy rodziców o zapoznanie się z powyższymi procedurami, które są stronie internetowej naszego przedszkola i podpisanie stosownego oświadczenia. Oświadczenia rozdają wychowawcy na zebraniach grupowych, termin zwrotu: do 15.09.2015r. Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

13 Czas pracy przedszkola 7:00 – 17:00 Czas posiłków w poszczególnych grupach Na podwieczorek prosimy zapisywać tylko dzieci rodziców pracujących Gr. IGr. IIGr. III Śniadanie8:30 Obiad12:00 Podwieczorek14:00 Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

14 Organizacja dnia Ramowy rozkład dnia I (czas od 7.00 do śniadania)  schodzenie się dzieci,  zabawy spontaniczne podejmowane przez dzieci, zabawy kołowe, ruchowe, śpiewanie,  zbiorowe i indywidualne, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia rozwijające pamięć,  zajęcia wspomagające rozwój dzieci (ZWR),  ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności higieniczne przed śniadaniem, śniadanie, mycie zębów Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

15 II (czas po śniadaniu do obiadu)  zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela - realizacja programu własnego " Co dobre a co złe – Jagódka poznaje świat poprzez bajki, baśnie, legendy, poezję" (0,5 h - gr. I, 1h - gr. II i III),  zabawy ruchowe,  zabawy spontaniczne dzieci (1h),  pobyt w ogrodzie przedszkolnym - zabawy spontaniczne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery (1,5 h - gr. I, 1 h - gr. II i III),  czynności higieniczne przed obiadem, obiad III (czas po obiedzie do godz. 17.00)  odpoczynek po obiedzie (gr. I),  czytanie dzieciom literatury dziecięcej,  zajęcia z „Programu literackiego” (Klucz do uczenia się) (gr II i III)  zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci (ZRZ),  czynności higieniczne przed podwieczorkiem, podwieczorek  ćwiczenia utrwalające, zabawy kołowe, muzyczno-ruchowe, gry i zabawy stolikowe, zabawy spontaniczne dzieci w sali, w ogrodzie przeplatane zabawami ruchowymi, rozchodzenie się

16 Na podstawie ramowego rozkładu dnia wychowawcy ustalają dla swojej grupy wiekowej szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowe rozkłady dnia będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola i na tablicach grupowych. Prosimy o przestrzeganie ramowych rozkładów dnia i przyprowadzać dzieci na godz. 8:00 do przedszkola, gdyż godziny 8:00-13:00 to bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu przeznaczony na realizację podstawy programowej. Dzieci nie korzystające ze śniadań prosimy przyprowadzać na godz 9:00 Przedszkole Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści

17 Zaj ę cia dodatkowe w przedszkolu Religia organizowana na życzenie rodziców gr II poniedziałek 13:30 – 14:00 ; wtorek 13:30 – 14:00 gr III poniedziałek 13:00 – 13:30 ; wtorek 13:00 – 13:30 Język angielski dla 4,5 latków

18 Op ł aty Opłaty za żywienie: 3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek) – 6 zł codziennie 2 posiłki ( śniadanie, obiad) – 4,80 zł codziennie (obiad, podwieczorek) – 4,20 zł codziennie 1 posiłek ( obiad) – 3 zł codziennie Płatne z „dołu” na wskazane konto po otrzymaniu informacji pisemnej (po zakończeniu danego miesiąca) lub na maila. Odpłatność za żywienie naliczane jest za dni obecności dziecka. Podstawa prawna: Zarządzanie dyrektora przedszkola nr 5/2012 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki przygotowane na tej stołówce Umowa cywilno – prawna dotycząca świadczenia usług przez przedszkole UWAGA ! Zmiany ilości posiłków TYLKO od 1 dnia nowego miesiąca i po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u p. sekretarki i podpisaniu aneksu do umowy.

19 Świadczenia: (czyli godziny pobytu dziecka w przedszkolu poza 5 h przeznaczonymi na realizowanie podstawy programowej) o 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę Podstawa prawna: Uchwała nr XLIX/547/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze o Opłata naliczana z dołu, za faktyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu o Płatność na wskazane konto bankowe do 10 dnia miesiąca po otrzymaniu informacji pisemnej lub na maila UWAGA ! W grudniu dokonujemy dwa razy opłaty za żywienie i świadczenia: Do 10 grudnia za listopad Do 28 grudnia za grudzień W styczniu bez opłat Pamiętać o dokonaniu opłaty do 10 czerwca za czerwiec

20 Od 01.09.2015r. w naszym przedszkolu wprowadza się system rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu: - jedną kartę do czytnika Rodzice otrzymują bezpłatnie (pozostałe Rodzice zakupują na własny koszt 5 zł za sztukę) – maksymalnie można zamówić 3 karty - kartę należy dziennie odbijać przy przyjściu i wyjściu z przedszkola UWAGA ! W przypadku braku odbicia system nalicza maksymalną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

21 NALICZANIE ZA ŻYWIENIE I ŚWIADCZENIA dokonuje p. Sekretarka Elżbieta Profaska (sekretariat – pokój za kancelarią dyrektora) Z p. Sekretarką należy wyjaśniać wszelkie ewentualne niezgodności w odpłatności (osobiście lub telefonicznie) Czas pracy P. Sekretarki: codziennie 7:30 – 11:30 Sekretariat dodatkowo czynny: codziennie 13:00 – 14:00 (informacji udziela p. Zofia Biela)

22 Opłata jednorazowej składki na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Opłata nie jest obowiązkowa, rodzice, którzy rezygnują z ubezpieczenia dziecka podpisują stosowne oświadczenie OFERTY UBEZPIECZENIA DZIECI (NNW) Rada Rodziców na zebraniu w dniu 21.08.2015r. Wybrała ofertę firmy GOTHAER – kwota ubezpieczenia 14.000zł – składka roczna 39zł

23 ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE: GMINA ORZESZE MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY, ORZESZE, UL. POWSTAŃCÓW 5 ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY: Kuratorium Oświaty Katowice Delegatura w Rybniku Rybnik, ul. 3 Maja 27

24 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z orzeczeniami i opiniami w zakresie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zajęcia specjalistyczne) oraz dla dzieci nieharmonijnym rozwoju (prowadzona w czasie bieżącej pracy z dzieckiem)

25 Miejski Ośrodek Pomocy społecznej (MOPS) w Orzeszu Pomaga w zakresie finansowania posiłków dzieci (UWAGA! Od 01.09.2014r. – TYLKO OBIADY) Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do w/w Ośrodka i złożyć odpowiednie dokumenty tel. 32 22-15-520

26 Rada Rodziców To jeden z organów działających na terenie przedszkola, stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola Co roku wybory do Rady Rodziców odbywają się na I zebraniu organizacyjnym /tajne wybory w grupach/ - Regulamin Rady Rodziców pkt. III pkt1-7 Wybieramy po 3 przedstawicieli z każdej grupy spośród 5 kandydatów /trójki grupowe/ Przewodniczący każdej trójki grupowej wchodzi w skład prezydium Rady Rodziców (przewodniczący, skarbnik, sekretarz)

27 Rada Rodziców wspiera działalność przedszkola poprzez: - organizowanie prac społecznych, użytecznych na rzecz przedszkola - pozyskiwanie środków materialnych - udzielanie przedszkolu pomocy materialnej poprzez dobrowolne wpłaty - udział w organizowaniu działalności kulturowych i uroczystości Rada Rodziców może gromadzić środki pieniężne przechodzące z dobrowolnych składek rodziców przeznaczone na wspomaganie działalności przedszkola Deklaracje składki na fundusz Rady Rodziców Wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców ( na stronie internetowej) oraz bezpośrednio w kasie przedszkola u pani sekretarki ( bezterminowo, w ciągu całego roku szkolnego)

28 Rozliczenie finansów Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015 Stan kasy na dzień 24.08.2015r.: 31,06 zł Stan konta bankowego: 1504,38 zł

29 WYCIECZKI DYDAKTYCZNE płatne przez rodziców WSPÓŁPRACA Z FILHARMONIĄ ŚLĄSKA W KATOWCIACH Koncerty „Pani Gama zaprasza” w przedszkolu jeden raz w miesiącu, płatne przez rodziców (6 zł za jeden koncert) dotyczy gr II i III W dniu 09.10.2015r. gr II i III wyjeżdżają do Czerwionki- Leszczyn na Teatr Młodego Widza „Zew natury czyli: Pingwiny ratują świat”

30 Uroczystości i imprezy w przedszkolu Kalendarz imprez i uroczystości FESTYN WRZESIEŃ 2015 Z OKAZJI 30-LECIA Msza Św. z okazji 30-lecia przedszkola – 03.09.2015r. godz 17:00 Uroczystość podsumowująca 30-lecie placówki z udziałem władz miasta – 22.09.2015r. Festyn dla rodziców, dzieci i społeczności lokalnej – 26.09.2015r.

31 Sprawy bieżące Projekt „Bezpieczne przedszkolaki na drodze” Akcja „szkło” – dziękując za dotychczasowy udział w zbiórce szkła informujemy, iż akcja ta została zakończona Prosimy o nakrętki plastikowe dla Gosi Zbieramy również zużyte baterie

32 OWOCE, WARZYWA – jeśli ktoś ma w nadmiarze może przynieść do przedszkola PROSIMY O SYSTEMATYCZNE CZYTANIE OGŁOSZEŃ, INFORMACJI NA TABLICACH A SZCZEGÓLNIE W SZATNI OGŁOSZEŃ W CZERWONEJ RAMCE „WAŻNE OGŁOSZENIA”

33 Ważne Zebranie wiejskie dotyczące przeznaczenia funduszu sołeckiego odbędzie się 16.09.2015r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o godz 18:00. Bardzo prosimy rodziców o obecność na zebraniu.

34 Drogi rodzicu! Jeśli jesteś niezadowolony z pracy przedszkola, coś Cię niepokoi, masz zastrzeżenia do pracy nauczyciela lub jeśli masz dobry pomysł na poprawienie funkcjonowania placówki zgłoś się bezpośrednio do dyrektora przedszkola. Godziny pracy dyrektora do dyspozycji rodziców: ZAWSZE W GODZINACH PRACY PRZEDSZKOLA, szczególnie : Czwartek 7:30 – 8:00 Wtorek 15:00 – 15:30

35 „Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu” Robert Fulghum DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA GRUPOWE


Pobierz ppt "Cz ł onkowie Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu- Zawi ś ci 1. Bernadeta Siecińska – dyrektor przedszkola – nauczyciel dyplomowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google