Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 65

2 Podstawa prawna Zgodnie z art. 26ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek inwentaryzowania środków pieniężnych w kasach oraz na rachunkach bankowych. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą spisu z natury na dzień bilansowy (ostatni dzień każdego roku obrotowego). Jeśli zgodnie z decyzją kierownika będzie to dzień wolny, spis należy przeprowadzić na koniec ostatniego dnia roboczego lub na początku pierwszego w nowym roku. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Podstawa prawna c.d. Zgodnie z przepisami ustawy należy określić: terminy, częstotliwość inwentaryzacji. Natomiast wyniki inwentaryzacji powinny być powiązane z zapisami ksiąg rachunkowych, a ewentualne różnice rozlicza się w księgach tego roku, na który przypada termin inwentaryzacji. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Cel inwentaryzacji Celem inwentaryzacji kasy jest: potwierdzenie stanu środków pieniężnych, wewnętrzna kontrola prawidłowości obrotu gotówkowego w jednostce. Dlatego każdy spis z natury powinien zostać poprzedzony kontrolą prawidłowości sporządzania raportów kasowych oraz dokumentów potwierdzających wpłaty i wypłaty gotówki. Pozwoli to ocenić, czy dokumenty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zaakceptowane przez kompetentną i uprawnioną osobę. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Metody przeprowadzenia inwentaryzacji Istnieją różne metody przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych: środki pieniężne na rachunkach bankowych inwentaryzuje się przez uzyskanie od banków pisemnego potwierdzenia stanu tych środków, środki pieniężne w kasach muszą być zinwentaryzowane drogą spisu z natury. Inwentaryzacji gotówki w kasie metodą spisu z natury warto dokonywać częściej niż raz w roku na dzień kończący rok obrotowy, tak jak wymaga tego ustawa o rachunkowości. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Spis z natury Spis z natury polega na fizycznym przeliczeniu gotówki znajdującej się w kasie. Istnieje konieczność przeliczenia wszystkich pojedynczych banknotów i monet. Jedynie monety zrolowane, pochodzące bezpośrednio z banku lub mennicy, mogą być policzone zbiorczo, po wyrywkowym sprawdzeniu niektórych rulonów i paczek banknotów. Jeżeli jednak pojawi się jakakolwiek niepewność co do pochodzenia pieniędzy, liczenie i kontrolę należy zastosować wobec wszystkich monet i banknotów, również tych zrolowanych i paczkowanych. Również blankiety czeków, weksli i innych walorów przechowywanych w kasie podlegają sprawdzeniu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Sposób prowadzenia inwentaryzacji 1.Inwentaryzację należy przeprowadzić komisyjnie, w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie za stan kasy, czyli kasjera. 2.Spisu nie może dokonać jednoosobowo osoba odpowiedzialna materialnie za stan kasy. 3.Inwentaryzacja powinna być obiektywna, dzięki czemu możliwe będzie uwiarygodnienie stanu środków pieniężnych na dany dzień. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Sposób prowadzenia inwentaryzacji c.d. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości wpłaty i wypłaty gotówkowe muszą być ujmowane w raportach kasowych na bieżąco, w tym samym dniu, w którym zostały dokonane. Możliwe jest także sporządzanie zbiorczych raportów kasowych za określony przedział czasowy np.: tydzień, dekadę, miesiąc. Jednak nie może to nastąpić rzadziej niż na koniec każdego miesiąca. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google