Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykład pt. PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI –szansą na podmiotową.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykład pt. PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI –szansą na podmiotową."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykład pt. PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI –szansą na podmiotową edukację człowieka w każdym wieku jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Miejsce pedagogiki Marii Montessori w teoriach i nurtach wychowania 2.Biografia M. Montessori. Odkrycie dziecka 3.Wychowanie pośrednie – wychowaniem podmiotowym(pojęcie,cel, istota) 4.Wychowanie pośrednie w przygotowanym otoczeniu 5.Pomoce rozwojowe Montessori- wyzwalaniem samodzielności 6.Wolność i (samo)dyscyplina i jej praktyczne odniesienia 7.Podmiotowość w kontekście rozwoju człowieka 8.Specyfika edukacji w systemie Montessori. Porównanie do systemu tradycyjnego 9.Efekty edukacji w systemie M. Montessori. Znani absolwenci. 10. Sentencja końcowa

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maria Montessori zaliczana jest do głównych reprezentantów „nowego wychowania” i pedagogiki alternatywnej. Zasłużyła się przede wszystkim w opracowaniu nowatorskiej koncepcji edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproponowała również ciekawą ideę kształcenia młodzieży. Rozwinęła oryginalną metodykę wychowania religijnego. Poglądy M. Montessori wywarły duży wpływ na współczesną pedagogikę dla pokoju i edukację proekologiczną.

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doceniona została przez Papieża Jana Pawła VI i Jana Pawła II, którzy widzieli w Jej pedagogice humanistyczne i personalistyczne wartości. Koncepcja wychowania Montessori jest aktualna w dzisiejszych czasach.

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego B. Nawroczyński, H. Rowid, L.Chmaj - pedagogika indywidualistyczna L. Chmaj - pedagogika indywidualistyczna i częściowo personalizm oraz pedagogika kultury

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego S.Kunowski –system wychowania liberalnego S.Wołoszyn –nurt pedagogiki psychologicznej w ramach „nowego wychowania ”-”metoda swobodnego wychowania przedszkolnego w domach dziecięcych

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W. Bohm – aktywizm i pragmatyzm pedagogiczny K. Sośnicki, G. Gutek - nie występuje w ich klasyfikacjach…..

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 31 sierpnia 1870 przyjście na świat Marii w Chiaravalle (Włochy)

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1876 - 1883 nauka w 6–letniej szkole elementarnej w Rzymie doświadczenie systemu „szkoły tradycyjnej”

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mając lat 10 mała Maria ciężko zachorowała. Do zatroskanej matki powiedziała znamienne słowa: „Nie martw się, mamo, ja nie mogę umrzeć. Mam tyle do zrobienia w życiu!”

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1883 – 1890 nauka w średniej szkole techniczno - przyrodniczej dla chłopców 1890 –1892 studia matematyczne i przyrodnicze na Uniwersytecie Rzymskim

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1892 – 1896 studia medyczne na Uniwersytecie Rzymskim Jako pierwsza kobieta we Włoszech uzyskuje tytuł Dottoressa” w dziedzinie psychiatrii

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1896 Wygłasza odczyt nt. równouprawnienia kobiet w Berlinie Podejmuje pracę w Klinice Psychiatrycznej Obserwacje dzieci upośledzonych –pierwsze wnioski nt. horme

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1897 - 1898 dokształcanie się w dziedzinie pedagogiki, studiowanie dzieł z pedagogiki specjalnej, praca badawcza w Klinice Psychiatrycznej

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 31marca 1898 narodziny syna Mario Syn będzie towarzyszyć jej w pracy pedagogicznej…..

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1900 kierownictwo Instytutem Medyczno– Pedagogicznym dla kształcenia nauczycieli. Praca z dziećmi upośledzonymi, eksperymentowanie z pomocami Sequina i własnego pomysłu; opracowanie podstaw metodyki pisania i czytania

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 06 stycznia 1907 Otwarcie Casa dei bambini w rzymskiej dzielnicy San Lorenzo dla ok. 50 zaniedbanych dzieci w wieku 2 – 6 lat. Odkrycie „polaryzacji uwagi”

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polaryzacja uwagi głęboka koncentracja na przedmiocie pracy, umożliwiająca efektywne uczenie się i nabywania określonych kompetencji, pojawia się we wrażliwej fazie; efektem jest normalizacja.

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1909 I Międzynarodowy Kurs Szkoleniowy dla ok.100 nauczycieli w Rzymie; wydanie pierwszej książki pt: „ Il metodo della pedagogica scientifica all’ educatione infantile nelle casa dei bambini” ( pol. wyd. „Domy dziecięce” 1913) - opis koncepcji przedszkola i zarys metody pracy z dziećmi w „przygotowanym otoczeniu” W roku 2014 polskie wydanie książki pt: ”Ddkrycie dziecka”

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1910 – 1952 okres popularyzacji metody i rozwój teorii pedagogicznej: 38 kursów narodowych i międzynarodowych ( Europa, Ameryka,Azja) 9 międzynarodowych kongresów np.1937 r. VI w Kopenhadze nt: „Wychowanie dla pokoju”

27 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego IX w Londynie w 1951 r. „Wychowanie jako pomoc dla naturalnego rozwoju dziecięcej psychiki od narodzin po uniwersytet”. Argument zainteresowania M. Montessori rozwojem i edukacją człowieka przez całe życie…

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydanie licznych książek m.in. “The absorbent mind “ 1949 Madras Das Kreative Kind, Absorbujący duch Szczególne zainteresowanie wczesnym dzieciństwem….

29 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1929 założenie Association Montessori Internationale (AMI) z siedzibą w Berlinie; Montessori zostaje prezesem, Mario sekretarzem; od roku 1936 do dzisiaj siedzibą Międzynarodowego Stowarzyszenia Montessori jest Amsterdam www.montessori-ami.org www.montessori-ami.org

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polskie Stowarzyszenie Montessori powołane zostało w 1994 r. z siedzibą w Łodzi www.montessori-centrum.pl

31 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Montessori – Europa powstało w roku 2003 (Siedziba w Bad Honnef /Niemcy)

32 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Montessori uczy się od dzieci…. W Indiach jedno z dzieci zapytało Marię Montessori: ”Ile lat ma świat?.... Pomysł czarnej wstęgi (35 m = 3,5 mld lat, dzisiaj 46 m)

33 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1949 wytypowanie M. Montessori do pokojowej nagrody Nobla Krzyż Legii Honorowej z rąk rektora Sorbony w imieniu republiki francuskiej

34 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca z Adelą Costa Gnocchi Odkrycie: odpowiednio przygotowane otoczenie dla dzieci powyżej 3.r.ż. nie jest p. o. dla dzieci młodszych! Po powrocie do Europy - ścisła współpraca z A.Costa Gnocchi nad koncepcją wychowania małego dziecka… 1947- 1949 pierwsze szkolenia w Rzymie z zakresu wychowania dziecka poniżej 3. r. ż. Po śmierci M. Montessori od roku 1955 kontynuacjia koncepcji przez Silvanę Quattrocchi Montanaro

35 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1952 plany podróży do Ghany w celu przeprowadzenia kursu dla nauczycieli afrykańskich

36 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 06 maja 1952 nagła śmierć w małej miejscowości holenderskiej Noordvijk (Zee) ; tam zostaje pochowana „Proszę Was, kochane dzieci, które wszystko potraficie, abyście razem ze mną budowały pokój na świecie i pomiędzy ludźmi”.

37 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,, Pomóż mi samemu to zrobić ”

39 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wychowanie jest wspieraniem indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka. Jest to „wychowanie dla życia”. Celem rozwoju i wychowania jest „normalizacja”

40 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zdrowie psychofizyczne człowieka optimum rozwojowe dziecka harmonijna, zrównoważona osobowość *samodzielność *odpowiedzialność *umiejętność społecznego działania *samodyscyplina - *posłuszeństwo - *silna wola - *samoświadoma praca - *wysoki poziom rozwoju moralnego *miłość do ludzi i świata

41 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *Samodzielność

42 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie, innych, świat natury i kultury, cały Wszechświat

43 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *Samodyscyplina -dyscyplina wewnętrzna

44 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *PRACOWITOŚĆ

45 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *Miłość do ludzi, świata przyrody i kultury

46 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *Wysoki poziom rozwoju społeczno – moralnego

47 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *UMIŁOWIANIE POKOJU NA ŚWIECIE

48 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *wyzwalać; *dodawać odwagi; *strzec przed ubezwłasnowolnieniem; *usuwać wpływy zagrażające naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi dzieci/młodzieży; *przygotowywać ich do przyszłego życia przez mobilizację do własnej aktywności; *pobudzać do zachowań zgodnych z oczekiwaniami społecznymi, zasadami moralności

49 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Relacja dialogowa Podmiot podmiot

50 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

51 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aspekty A) materialny B) strukturalno – dynamiczny C) osobowy

52 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A) Aspekt materialny Budynek placówki wraz z wyposażeniem, meblami i pomocami rozwojowymi Montessori oraz innym pomocami/przedmiotami wspierającym rozwój dziecka….

53 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

54 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

55 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

56 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

57 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

58 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

59 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

60 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współcześnie wprowadza się zasady pedagogiki montesoriańskiej w pracy z seniorami, np.w Austrii. W projekcie „L³M – uczenie się przez całe życie z radością i zapałem – Fazy pracy wolnej z materiałami geragogicznymi dla seniorów według zasad Montessori“ zostały zastosowane zasady pedagogiki Marii Montessori w geragogice. Aktualnie również w Polsce!

61 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

62 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmaterializowana abstrakcja” „Klucze do świata”

63 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działy: I. Ćwiczenia praktycznego życia; II. Rozwijanie zdolności sensorycznych (budowanie pojęć); III. Edukacja matematyczna IV. Edukacja językowa V. Edukacja kosmiczna VI. Wychowanie religijne

64 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I. Ćwiczenia praktycznego życia

65 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II. Rozwijanie zdolności sensorycznych (budowanie pojęć);

66 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III. Edukacja matematyczna

67 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego IV. Edukacja językowa

68 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego V. Edukacja kosmiczna

69 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego VI. Wychowanie religijne

70 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego B) Aspekt strukturalno – dynamiczny przygotowanego otoczenia Zasady ogólne : estetyki logicznej konstrukcji przygotowanego otoczenia ograniczenia (pojedyncze egz. pomocy rozwojowych) porządku-wolności

71 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego B)Aspekt strukturalno – dynamiczny przygotowanego otoczenia Zasada odkrywania przez dziecko filozofii świata struktury porządku (szeregi) podobieństwa (pary, identyczności) kontrasty -luki dysharmonie

72 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego B)Aspekt strukturalno – dynamiczny przygotowanego otoczenia *Zasady budowy pomocy rozwojowych Montessori: - -estetyki - -izolacji trudności - -samokontroli - -aktywnego działania - -stopniowania trudności - -kontynuacji/powiązania - - transferu

73 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Porządek to porządek w otoczeniu, logiczna jego konstrukcja oraz budowanie samodyscypliny, porządku moralnego poprzez samodzielną pracę w otoczeniu z uwzględnieniem pomocy nauczyciela. Samodyscyplina – jako wymiar normalizacji…

74 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wolność i dyscyplina to dwie strony tego samego medalu”.

75 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wolność w sensie pedagogicznym (i dydaktycznym) to swoboda wyboru: przedmiotu pracy miejsca wykonania czasu potrzebnego do realizacji zadania Egzemplifikacja - praca wolna

76 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wolność wyboru: praca indywidualna przy stolikach ….

77 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wolność wyboru: przy stolikach lub na dywanie; indywidualna lub z partnerem lub z nauczycielem….

78 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inne formy pracy: Praca w grupie – lekcja rozwojowa

79 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C) Aspekt osobowy Wymieszana wiekowo grupa ( 3 roczniki) Nauczyciel Rodzice Inne osoby

80 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nauczyciel – wychowawca pomocnik, doradca, obserwator, cechujący się miłością do dziecka, odpowiedzialnością, pogłębioną wiedzą merytoryczną z zakresu nauk o człowieku

81 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nauczyciel pomaga, ale nie wyręcza, ogarnia jak ogień,lecz nie spala”. „POMÓŻ MI SAMEMU TO ZROBIĆ” istota pomocy wychowawczej

82 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomóż mi, bym mógł to robić sam tak długo jak to możliwe! Pomóż mi, bym znowu mógł to zrobić sam! Pomóż mi, bym robił to w nowy sposób! Pomóż mi być sobą! W pracy z seniorami -koncepcja opiekuna jako towarzysza!

83 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kiedy tylko dziecko zacznie rozwijać się w przygotowanym otoczeniu i uda mu się działać samodzielnie i niezależnie od dorosłych, natychmiast zrodzi się harmonia nie tylko pomiędzy nim a otoczeniem, ale też między nim a dorosłymi” ( Maria Montessori)

84 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

85 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziecko człowiek jest istotą biologiczną i psychiczno – duchową

86 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek posiada swą tożsamość i osobowość Człowiek jest osobą w sensie filozofii i psychologii personalistycznej.

87 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tożsamość ludzka właściwa dla każdego bytu ludzkiego Osobowość jest jedyna i niepodzielna ( podobnie jak charakter) Osoba człowiek świadomy siebie, ma odrębne „ja”

88 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tajemnica dziecka…. Człowiek (dziecko) – istota stworzona przez Boga. Nie można do końca poznać człowieka ( dziecka) - „tajemnica dziecka”… Por. tekst M. Montessori pt: Centrum i peryferie….

89 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziecko : „budowniczy samego siebie – architekt człowieczeństwa” istnienie planu budowy w sensie psychiczno – duchowym ( plan architektoniczny)

90 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Budowniczym człowieka jest dziecko. Dziecko jest ojcem człowieka” (M. Montessori, Kinder sind anders, Stuttgart 1985,s. 159)

91 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Horme – wrodzony pęd do aktywności, siła rozwojowa, energia witalna ( za angielskim pedagogiem Percy Nunnem) Por. obserwacje M. Montessori w Klinice Psychiatrycznej dzieci upośledzonych bawiących się resztkami chleba, uczących się samorzutnie pisania, czytania…..

92 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koncepcja dwóch okresów embrionalnych: 1.prenatalny - zarodek/embrion biologiczny 2.postnatalny - zarodek /embrion duchowy (w nim zawarty jest plan budowy), charakterystyczny dla pierwszych trzech lat życia

93 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W pierwszych latach życia: uczenie się zachowań społecznych i kulturowych, nabywanie „kompetencji” ludzkich „: chodzenie, mówienia, jedzenia, kontaktu z drugim człowiekiem, manipulowania przedmiotami….

94 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warunki rozwoju społecznego: Nebula (Nebule) - przesłanki biopsychicznego rozwoju dziecka: wrodzona gotowość do opanowania umiejętności charakterystycznych dla człowieka, to „specjalizacja i różnicowanie” (Nebula:termin z astronomii…Nebula-mgławica)

95 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mneme Pierwsze lata życia to „dopasowywanie” się dziecka do warunków otoczenia; pomaga w tym mneme ( za Percy’m Nunnem)- pamięć witalna. Dziecko inkarnuje, absorbuje w szczególny sposób zapamiętuje wszystko to, co widzi i czuje. Dopasowywanie to odbywa się tylko w środowisku ludzkim ( porównaj np. problem dzieci wilczych )

96 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warunek rozwoju, podstawowa potrzeba…. „MLEKO I MIŁOŚĆ” Porównaj: bajka Fenelona o Niedźwiedzicy i jej szkaradnym Synu…

97 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój uwzględniający „konstruktywny rytm życia”…

98 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój od narodzin do dorosłości…. Szczególne znaczenie wczesnego dzieciństwa….

99 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podkreślenie znaczenia momentu narodzin Szczególne znaczenie pierwszych trzech lata życia Uwzględnienie rozwoju tak ilościowego jak jakościowego (por wykres: okresy dynamicznego rozwoju – kolor czerwony 0- 6 i 12 – 18 oraz rozwoju spokojniejszego – kolor niebieski: 6 – 12 i 18 – 21) Szczególne momenty rozwojowe (3, 9, 15, 21 r. ż.) Rozwój a przygotowane otoczenie (por. „bulwa”: im dziecko młodsze tym większa troska o otoczenie i edukację….)

100 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I. 0 – 6 r. ż. Faza sensoryczna Dziecko jako „zmysłowy badacz” 1. Faza 0 - 3 r. ż. – absorbująca psychika; dziecko jako „nieświadomy twórca” 2. Faza 3- 6 r. ż. –rozwój świadomości –dziecko jako „świadomy pracownik

101 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Faza: absorbująca psychika/ absorbujący umysł nieświadoma siła duchowa ( forma ) okresu postnatalnego; gotowa do całościowego, intuicyjnego, bezpośredniego odbierania i rejestrowania wrażeń z otoczenia „ABSORBCJA „

102 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Lekkość” uczenia się małego dziecka…

103 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Faza: 3 – 6 r. ż. Dziecko jako ”świadomy pracownik” Dziecko zaczyna działać świadomie, celowo Podejmuje świadomie decyzje: ”Ja chcę to zrobić samodzielnie….” Porządkuje wrażenia wg kategorii Chętnie uczy się pisać i czytać Często pyta; ”Co to jest? Dlaczego’? Staje się członkiem grupy( przedszkole )

104 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II. Faza 6 – 12 r. ż. faza kultury Okres szkoły podstawowej Dziecko jako „odkrywca”, „naukowiec”, „badacz kultury” Pytania typu: ”Dlaczego, jak, kiedy?”

105 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III. Faza 12 – 18 r. ż.- ”badacz społeczny” Okres szkoły średniej „Dzieci Ziemi” Pytania: ”Kim jestem? Jaka jest moja osobowość?” Poszukiwanie własnej tożsamości Uniezależnienie się od rodziców

106 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego IV. Faza 18 – 24 r. ż. „badacze zawodowi/ profesjonalni Przygotowanie do pracy zawodowej Nabywanie dojrzałości społecznej, moralnej…

107 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wrażliwe fazy Pojęcie zaczerpnięte od holenderskiego biologa Hugo de Vriesa ( 1848 – 1935 ) szczególna wrażliwość dziecka na określone impulsy zewnętrzne; „związanie się” z przedmiotem zainteresowania; dokonuje się rozwój ilościowy i jakościowy – droga do normalizacji

108 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

109 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Skoro tylko tego rodzaju chłonność zabłyśnie w duszy dziecka, dzieje się tak, jakby wydobył się w niej promień, który oświetla jedynie określone przedmioty, zaś inne pozostawia w mroku. Cały świat percepcji dziecka ogranicza się wówczas nagle do tego jednego, jasno oświetlonego obszaru…, a ono samo wykazuje też szczególną, a nawet niezwykłą zdolność wykorzystywania tych elementów dla potrzeb swego wzrostu duchowego” ( za: B. Fuchs, Teoria i metoda M. Montessori…, s. 8)

110 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Cały świat percepcji dziecka ogranicza się wówczas nagle do tego jednego, jasno oświetlonego obszaru”…

111 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znaczenie „polaryzacji uwagi” – warunek normalizacji Znaczenie „normalizacji” -skutek polaryzacji uwagi

112 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

113 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

114 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

115 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nauczanie, przekazywanie wiedzy przez nauczyciela; nacisk na zapamiętywanie…. Nauczyciel frontalnie skierowany do uczniów, Relacja: Podmiot-przedmiot Uczenie się, samodzielne zdobywanie doświadczeń przy wsparciu nauczyciela; nacisk na sposoby zdobywania wiedzy…. Nauczyciel jako inicjator i pomocnik aktywności dziecka: Relacja: Podmiot - podmiot

116 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podział dnia dzwonkiem na lekcje i przerwy… Dzień pracy, bez dzwonka……

117 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klasa szkolna: ławki frontalnie ustawione względem biurka nauczyciela; dostosowana do jednego rocznika, tablica …. Przygotowane otoczenie w pomoce rozwojowe Montessori zgodnie z pojawiającymi się wrażliwymi fazami w zakresie rożnych dziedzin wiedzy, dla trzech roczników; zajęcia poza klasą, np. w holu….

118 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dzień podzielony na lekcje wg programu i planu; kształcenie zintegrowane w klasach 1 – 3 bez podziału na przedmioty z jednym nauczycielem,ewentualnie muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, języki obce ….W klasach wyższych – różni nauczyciele…. Praca wolna jako podstawowa forma dnia, co najmniej dwie godziny od rana; lekcje rozwojowe i inne lekcje np. muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, języki obce….. Zasadniczo –jeden wychowawca, ewentualnie nauczyciel wspierający….

119 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oceny w skali stopniowej; w klasach 1 – 3 ocena opisowa Klasyfikacja z roku na rok Ocena opisowa Klasyfikacja w ramach danego poziomu, czyli trzech latach ( po każdym roku – opis osiągnięć)

120 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

121 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przerost rywalizacji Nagrody i kary jako częste metody wychowania… Postawa współpracy i współdziałania Modelowanie, metoda zadaniowa…

122 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

123 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samodzielność myślenia i działania; Umiejętność planowania sobie pracy; Odpowiedzialność za podejmowanie zadania; Pogłębiona wiedza z rożnych dziedzin nauki; Umiejętność poszukiwania wiedzy; Współpraca i współdziałanie; Postawy prospołeczne i pokojowe *Człowiek samodzielny i współdziałający z innymi!

124 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

125 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego założyciele Google’a: Larry Page i Sergey Bin; Anna Frank; Książę William i książę Harry z Anglii laureat Nagrody Nobra: Gabriel Garcia Marquez ojciec nowoczesnej ekonomii –Peter Drucker założyciel Wikipedii- Jimmy Wales

126 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odkrycie zjawiska „polaryzacji uwagi”, czyli słynne „odkrycie dziecka” w Casa dei Bambini (Domu dziecięcym) w San Lorenzo w Rzymie w roku 1907 stało się symbolicznym początkiem w dziejach myśli pedagogicznej widzenia dziecka jako podmiotu, który tworzy swoją własną, niepowtarzalną osobowość.

127 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aby edukacja miała wymiar podmiotowy musi być pokój na świecie,rozumiany jako wychowanie dialogowe… „Prawdziwy pokój oznacza zwycięstwo sprawiedliwości i miłości między ludźmi: oznacza lepszy świat, w którym panuje harmonia”. M.Montessori, Frieden und Erziehung, Red. P. Oswald,G.Schulz –Benesch, Freiburg 1973, s.4, (w):Horst Klaus Berg, Maria Montessori-poszukiwanie życia razem z dziećmi, Jedność, Kielce 2007, s. 181.

128 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

129 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

130 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

131 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

132 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

133 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja multimedialna nie jest tożsama z wykładem w dniu 20 maja 2015 r. Fot: zbiory własne i strony internetowe

134 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju”. M.Montessori,Aphorismen, „Die neue Erziehung’ 1930/I. s.17


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykład pt. PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI –szansą na podmiotową."

Podobne prezentacje


Reklamy Google