Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obligacje Strukturyzowane oparte o kurs CHF/PLN 1 Obligacje Strukturyzowane emitowane przez The Royal Bank of Scotland plc Zarabiaj na umocnieniu się złotówki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obligacje Strukturyzowane oparte o kurs CHF/PLN 1 Obligacje Strukturyzowane emitowane przez The Royal Bank of Scotland plc Zarabiaj na umocnieniu się złotówki."— Zapis prezentacji:

1 Obligacje Strukturyzowane oparte o kurs CHF/PLN 1 Obligacje Strukturyzowane emitowane przez The Royal Bank of Scotland plc Zarabiaj na umocnieniu się złotówki w stosunku do franka szwajcarskiego ze 100% ochroną kapitału 1

2 Charakterystyka produktu (1) 2 Zysk z inwestycji oparty o:Kurs CHF/PLN Emitent:The Royal Bank of Scotlan plc Oferujący:Noble Securities SA Forma prawna:Obligacje Strukturyzowane Okres Inwestycji:3 lata Ochrona kapitału w Dacie Wykupu: 1 100% Obliczenie wypłaty:zgodnie ze slajdem nr 3 Partycypacja we wzroście:od 60% do 120% Nominał pojedynczej Obligacji: zł Okres subskrypcji:do dnia Opłata wstępna:brak Ryzyko kredytowe: Inwestując w Obligacje Strukturyzowane emitowane przez The Royal Bank of Scotland plc inwestor ponosi ryzyko kredytowe związane z The Royal Bank of Scotland plc. Jeśli The Royal Bank of Scotland plc nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań płatniczych związanych z zakończeniem inwestycji, inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków

3 Zysk w Dacie Wykupu zostanie określony jako iloczyn współczynnika partycypacji oraz dodatniej zmiany kursu PLN w stosunku do CHF w okresie inwestycji, co można przedstawić za pomocą wzoru: Charakterystyka Obligacji - formuła wypłaty 100% Wartości Nominalnej Zysk Initial level : oficjalny poziom kursu CHF/PLN opublikowany na stronie Reuters w dniu rozpoczęcia inwestycji (Data Wyceny Początkowej) Final level : oficjalny poziom kursu CHF/PLN na opublikowany na stronie Reuters w dniu zakończenia inwestycji (Data Wyceny Końcowej) PR - Współczynnik Partycypacji: od 60% do 120% 3

4 Formuła wypłaty – przykład optymistyczny Przedstawione obliczenia stanowią jedynie przykład wyznaczenia zysku z inwestycji. Nie stanowią one prognozy dotyczącej poziomu kursu CHF/PLN 4 Klient w Okresie Subskrypcji wpłaci złotych. Jeśli PLN w stosunku do CHF wzrósłby w ciągu 3 lat Inwestycji o 30%, a ostateczny Współczynnik partycypacji ukształtowałby się na poziomie 100% zysk klienta wyniósłby 30%, czyli złotych. Jednocześnie na koniec inwestycji Klient otrzymuje zwrot zainwestowanych początkowo złotych.

5 Formuła wypłaty – przykład neutralny 5 Klient w Okresie Subskrypcji wpłaci złotych. Jeśli PLN w stosunku do CHF wzrósłby w ciągu 3 lat Inwestycji o 22%, a ostateczny Współczynnik partycypacji ukształtowałby się na poziomie 100% zysk klienta wyniósłby 22%, czyli złotych. Jednocześnie na koniec inwestycji Klient otrzymuje zwrot zainwestowanych początkowo złotych. Przedstawione obliczenia stanowią jedynie przykład wyznaczenia zysku z inwestycji. Nie stanowią one prognozy dotyczącej poziomu kursu CHF/PLN

6 Formuła wypłaty – przykład pesymistyczny 6 Klient w Okresie Subskrypcji wpłaci złotych. Jeśli PLN w stosunku do CHF spadłby w ciągu 3 lat inwestycji o 10%, a ostateczny Współczynnik partycypacji ukształtowałby się na poziomie 100% zysk klienta wyniósłby 0%. Mimo ujemnej zmiany kursu PLN w stosunku do CHF na koniec inwestycji Klient otrzymuje zwrot zainwestowanych początkowo złotych. Przedstawione obliczenia stanowią jedynie przykład wyznaczenia zysku z inwestycji. Nie stanowią one prognozy dotyczącej poziomu kursu CHF/PLN

7 Notowania kursu CHF/PLN 2 7 Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z serwisu stooq.pl. Dane za okres – Obligacje Strukturyzowane oparte o tę parę walutową dają możliwość osiągnięcia wysokich potencjalnych zysków przy założeniu odwrócenia obecnego trendu wzrostowego i powrotu kursu do średnich poziomów z ostatnich lat. 3,48 78 Kurs CHF/PLN znajduje się obecnie na historycznie najwyższym poziomie. 3,6746

8 Notowania kursu CHF/PLN 2 8 Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z serwisu stooq.pl. Dane za okres – Przy założeniu powrotu kursu CHF/PLN do swoich historycznych średnich poziomów, śmiało można mówić o co najmniej 30- procentowym potencjale zysku w ciągu trzech lat inwestycji 3,48 78 Średni poziom kursu CHF/PLN obliczony na podstawie danych od 1993 roku do chwili obecnej kształtuje się na poziomie 2,42 34,14%

9 100% ochrona kapitału 1 9 Jednocześnie dzięki 100% ochronie kapitału w dacie wykupu ekspozycja na tę parę walutową wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem niż na przykład w przypadku tradycyjnych inwestycji na rynku Forex.

10 Historia lubi się powtarzać (1) 10 Euro / Złoty Na początku 2004 roku kurs EUR/PLN osiągnął historyczny szczyt, natomiast już rok później był niższy o ponad 20%. Podobny ruch w przeciwnym kierunku obserwowaliśmy po gwałtowanym osłabieniu złotówki podczas kryzysu w 2008r., gdy już na początku 2010r. kurs spadł poniżej 4 EUR/PLN Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z serwisu stooq.pl. Dane za okres –

11 Historia lubi się powtarzać (2) 11 Po szczycie ustanowionym w lutym 2009 r. na poziomie 3,3222 kurs CHF/PLN w ciągu roku spadł o ponad 18% do poziomu 2,7094. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z serwisu stooq.pl. Dane za okres –

12 Historia lubi się powtarzać (3) 12 Analitycy zgodnie przyznają, że obecne tak duże umocnienie franka nie ma racjonalnego uzasadnienia Szanse na osłabienie waluty upatrują w: porozumieniu w sprawie pomocy dla Grecji porozumieniu w sprawie zwiększenia limitu zadłużenia USA wykupie obligacji przez FED poprawie zdolności do obsługi zadłużenia przez Włochy

13 Dobre prognozy wzrostu gospodarczego 13 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przewiduje poprawę sytuacji makroekonomicznej Polski. Prognoza zakłada wzrost PKB, spadek inflacji oraz zmniejszenie się bezrobocia. Silne fundamenty makroekonomiczne dają podstawę do prognozowania znacznego umacniania się polskiej waluty, co z kolei będzie miało pozytywne przełożenie na wynik Obligacji Strukturyzowanych. rok PKB3,8%3,7%4,1% inflacja2,6%3,7%3,0% bezrobocie12,3%11,3%9,9% Źródło: siedemdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce przygotowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

14 Wysoki poziom rezerw walutowych w Polsce 14 Poziom rezerw walutowych w krajach, dane w dolarach. Źródło: CIA World Factbook Wysoki poziom rezerw walutowych plasuje pod tym względem Polskę na 17. miejscu w świecie, powodując, iż staje się ona atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału przez inwestorów zagranicznych. Banki centralne utrzymują rezerwy walutowe, aby zapewnić bezpieczeństwo wymiany z zagranicą, czyli płynność w sytuacjach kryzysowych. Umożliwią one wtedy spłatę zobowiązań (kredytów, obligacji) zagranicznych państwa lub zakup niezbędnych dóbr i usług z importu. (…) Rezerwy walutowe mogą też służyć stabilizacji wahań kursu albo wręcz utrzymaniu stałego kursu waluty krajowej względem ustalonej waluty zagranicznej. 1 Chiny Japonia Rosja Arabia Saudyjska Tajwan Brazylia Indie Korea Południowa Hong Kong Szwarcajra Singapur Tajlandia Algieria Meksyk Libia Malezia Polska Indonezia Turcja Iran Źródło:

15 Najważniejsze korzyści 15 Analiza zdarzeń historycznych a także perspektyw dotyczących zachowania się kursu walutowego CHF/PLN potwierdzają wyjątkowo dobry okres do rozpoczęcia tej inwestycji. Do innych zalet Obligacji Strukturyzowanych opartych o kurs CHF/PLN zaliczyć można czynniki takie jak: jasna i prosta ekspozycja na kurs walutowy, możliwość uzyskania zysku z produktu stanowiącego alternatywę dla klasycznych lokat bankowych, bardzo prosta i przejrzysta konstrukcja produktu, znaczny potencjał zysku, 100% ochrony kapitału w terminie wykupu 1 średni okres inwestycji.

16 Dla kogo jest ten produkt? 16 Inwestor: zainteresowany średnim okresem inwestycji zainteresowany przejrzystą ekspozycją na kurs CHF/PLN zainteresowany produktem ze 100% ochroną kapitału 1 zainteresowany produktem będącym alternatywą dla funduszy inwestycyjnych zainteresowany produktem, który będzie uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego posiadający bardzo duże doświadczenie na rynkach finansowych jak i dopiero rozpoczynający swoja przygodę z rynkami finansowymi

17 1. Obligacje Strukturyzowane emitowane przez The Royal Bank Of Scotland plc nie dają gwarancji uzyskania zysku, a jedynie oferują zwrot 100% początkowo zainwestowanej kwoty w Dacie Wykupu z zastrzeżeniem ryzyka inwestycyjnego i kredytowego. Obligacje Strukturyzowane emitowane przez The Royal Bank Of Scotland plc dają gwarancję zwrotu kapitału w Dacie Wykupu, pod warunkiem, że The Royal Bank Of Scotland plc będzie w stanie wypełniać swoje zobowiązania płatnicze w Dacie Wykupu. 2. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z serwisu stooq.pl. Dane za okres – Obliczenia przedstawiają wyłącznie notowania kursu CHF/PLN i nie uwzględniają współczynnika partycypacji Obligacji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawione symulacje i inne wartości pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość orientacyjną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty cenowej (obietnicy wyniku) składanej przez emitenta, oferującego lub dystrybutora. Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c. Autorzy niniejszego opracowania dołożyli wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w opracowaniu były kompletne i zgodne z prawdą, nie są jednak w stanie zagwarantować ich poprawności i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich. Materiał nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych. Fakty i dane użyte w przygotowaniu opracowania pochodzą ze źródeł publicznych, które mogą być uznane za wiarygodne, nie są jednak gwarantowane przez autorów. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym formuła naliczenia zysku określona jest m.in. Umowie Zlecenia Zakupu Obligacji Srukturyzowanych Emitowanych przez The Royal Bank of Scotland plc oraz w prospekcie emisyjnym dostępnym na stronie internetowej 17 Zastrzeżenia prawne

18 Dziękuję za uwagę Noble Bank 18


Pobierz ppt "Obligacje Strukturyzowane oparte o kurs CHF/PLN 1 Obligacje Strukturyzowane emitowane przez The Royal Bank of Scotland plc Zarabiaj na umocnieniu się złotówki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google