Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hydrotermalna liza (HTL) pofermentu i jej skutki Tadeusz Zimiński, Adam Cenian Jacek Dach, Andrzej Lewicki Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hydrotermalna liza (HTL) pofermentu i jej skutki Tadeusz Zimiński, Adam Cenian Jacek Dach, Andrzej Lewicki Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Hydrotermalna liza (HTL) pofermentu i jej skutki Tadeusz Zimiński, Adam Cenian Jacek Dach, Andrzej Lewicki Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Hydrothermal lyses (HTL) of digestate and its effects

2 Motywacja / Motivation Motywacja do podjęcia badań/ Motivation to research Często nie ma zbytu na / Often there is no market for poferment z odpadówdigestate from waste Celem badań jest / The research goal Wzrost wydajności biogazu / Increased biogas yield Zmniejszenie ilości / Decrease of digestate pofermentuamount

3 Proces hydrotermalnej lizy / hydrothermal lysis Zestaw hydrotermalnej lizy Set up for hydrothermal lysis Proces substrate – Cambi digestate 100 – 200°C, 3 - 20 Bar ChZT 42000 – 86000 mg O 2 /dm 3 Usuwanie/ Getting rid of N-NH 4, PO 4 role of NaOH, CaO, MgO anaerobic fermentation

4 Przebieg procesu hydrotermalnej lizy Hydrothermal lysis process operation

5

6 Zestaw do badania biogazowalności

7 Biogazowalność mierzona metodą zgodną z DIN 38 414 Biogas productivity studied using method complying with DIN 38 414. 9 fermentorów o poj. 2000 cm 3, warunki mezofilowe 9 fermentors, vol. 2000 cm 3, mesophilic conditions

8 Biogazowalność po hydrotermalnej lizie Biogas yield after HTL Po fermentacji metanowej w systemie CAMBI

9

10 Wnioski / Conclusions HTL proces korzystny dla: / HTL process is advantageous: komunalne oczyszczalnie / communal water cleaning install. stosujące fermentację metan. / applying anaerobic digestion + mniej pofermentu / decrease digestate amount + wzrost il. biogazu / increase biogas yield 75% metanu /methane + mniej biogenów / less biogen + NH3 do soli amonowych / NH3 to ammonium salts

11 Dziękuję za uwagę/ Thanks for attention

12


Pobierz ppt "Hydrotermalna liza (HTL) pofermentu i jej skutki Tadeusz Zimiński, Adam Cenian Jacek Dach, Andrzej Lewicki Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google