Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i jej skutki Hydrothermal lyses (HTL) of digestate and its effects

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i jej skutki Hydrothermal lyses (HTL) of digestate and its effects"— Zapis prezentacji:

1 i jej skutki Hydrothermal lyses (HTL) of digestate and its effects
Hydrotermalna liza (HTL) pofermentu i jej skutki Tadeusz Zimiński, Adam Cenian Jacek Dach, Andrzej Lewicki Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Hydrothermal lyses (HTL) of digestate and its effects

2 Motywacja / Motivation
Motywacja do podjęcia badań/ Motivation to research Często nie ma zbytu na / Often there is no market for poferment z odpadów digestate from waste Celem badań jest / The research goal Wzrost wydajności biogazu / Increased biogas yield Zmniejszenie ilości / Decrease of digestate pofermentu amount

3 Proces hydrotermalnej lizy / hydrothermal lysis
Zestaw hydrotermalnej lizy Set up for hydrothermal lysis Proces substrate – Cambi digestate 100 – 200°C, Bar ChZT – mg O2/dm3 Usuwanie/ Getting rid of N-NH4 , PO4 role of NaOH, CaO, MgO anaerobic fermentation

4 Przebieg procesu hydrotermalnej lizy Hydrothermal lysis process operation

5 Przebieg procesu hydrotermalnej lizy Hydrothermal lysis process operation

6 Zestaw do badania biogazowalności

7 Biogazowalność mierzona metodą zgodną z DIN 38 414
Biogas productivity studied using method complying with DIN 9 fermentorów o poj cm3, warunki mezofilowe 9 fermentors, vol cm3, mesophilic conditions

8 Biogazowalność po hydrotermalnej lizie Biogas yield after HTL
Po fermentacji metanowej w systemie CAMBI

9

10 Wnioski / Conclusions HTL proces korzystny dla: / HTL process is advantageous: komunalne oczyszczalnie / communal water cleaning install. stosujące fermentację metan. / applying anaerobic digestion + mniej pofermentu / decrease digestate amount + wzrost il. biogazu / increase biogas yield 75% metanu /methane + mniej biogenów / less biogen + NH3 do soli amonowych / NH3 to ammonium salts

11 Dziękuję za uwagę/ Thanks for attention

12


Pobierz ppt "i jej skutki Hydrothermal lyses (HTL) of digestate and its effects"

Podobne prezentacje


Reklamy Google