Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU."— Zapis prezentacji:

1 WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU

2 1 WRZEŚNIA 2011...2015 1 WRZEŚNIA 2011...2015 Obowiązek dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne…) Wszystkie dzieci sześcioletnie ( 2009r.) oraz siedmioletnie (II połowa 2008r.) obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

3 WARTO WIEDZIEĆ Począwszy od 1 września 2009 r. w klasach pierwszych realizowana jest nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych.

4 Nową podstawę programową dla edukacji wczesnoszkolnej można znaleźć na stronie internetowej MEN: www.reformaprogramowa.men.gov.pl

5 Dokument z przedszkola Przedszkole, do końca kwietnia wydaje rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

6 Dojrzałość szkolna Powodzenie w nauce już od pierwszej klasy dojrzałości szkolnej zależy od stopnia dojrzałości szkolnej. Dojrzałość szkolna Dojrzałość szkolna to przede wszystkim gotowość do podjęcia nauki, zainteresowanie nauką oraz odpowiedni poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego, który pozwoli podołać szkolnym obowiązkom, odnaleźć się w grupie rówieśniczej i osiągnąć sukces w szkole.

7 „ Próg szkolny” – to ważny okres w życiu dziecka. Kończy się okres zabawy, a rozpoczyna okres nauki. Wprowadza on dziecko w obszar nowych doświadczeń edukacyjnych oraz pozwala zaspokajać naturalną potrzebę poznania i ciekawości. Dziecko uczy się norm społecznych i współżycia w grupie.

8 JAK POMÓC DZIECKU DOBRZE PRZEJŚĆ PRÓG SZKOLNY? RADY DLA RODZICÓW: Poznaj stan zdrowia i rozwój fizyczny dziecka (przeprowadź bilans sześciolatka). Rozwijaj sprawność ruchową, manualną, percepcję wzrokową i słuchową, pamięć, koncentrację uwagi. Dbaj o prawidłowy rozwój mowy.

9 Rozwijaj poprawne zachowania społeczne i umiejętność życia w grupie. Zorganizuj miejsce do nauki w domu, wyposaż dziecko w niezbędne podręczniki i przybory szkolne. Ułóż porządek dnia – czas nauki i czas odpoczynku.

10 Dbaj o systematyczne uczęszczanie do szkoły, odrabianie lekcji, codzienny trening czytania. Utrzymuj częsty kontakt ze szkołą. Dowartościowuj swoje dziecko. Pozwól mu być samodzielnym.

11 W naszej szkole każde dziecko ma szanse odnieść SUKCES !!! Patron szkoły- Jerzy Kukuczka NASZE ZAWOŁANIE: "Stań na wysokości zadania i osiągaj szczyty swoich możliwości" Nasza szkoła to historia 40 lat istnienia w środowisku lokalnym, której karty zapisane są wieloma sukcesami uczniów.

12 N ASZĄ SZKOŁĘ WYRÓŻNIA : Bogata oferta edukacyjna i różnorodna oferta zajęć rozwijających zainteresowania i talenty uczniów: - edukacja wczesnoszkolna z edukacją teatralną, - edukacja wczesnoszkolna z edukacją regionalną. - warsztaty dziennikarskie, - warsztaty teatralne, - warsztaty plastyczne. - Dziecięcy Zespół Taneczny „ZEZ” - powstał w 1980 roku, - zespól taneczny „Smile”, - Zespół Wokalny „Wiolinki” - powstał w 1975 rok, - koła zainteresowań: np. fotograficzne, filmowe, językowe, matematyczne, - zajęcia: np. sportowe, taneczne, informatyczne, plastyczne. Realizacja szkolnych projektów, np.: - „Rośnij zdrowo”, - „Śląsk- takie miejsce na ziemi”, - „Historia blisko nas”.

13 OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH I POZALEKCYJNYCH Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne rozbudzają ciekawość poznawczą dzieci i często są początkiem życiowej pasji. Oferujemy: koła zainteresowań, terapię pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

14 Jesteśmy szkołą ODKRYWCÓW TALENTÓW W marcu 2010 roku uzyskaliśmy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że przyczyniamy się do rozwijania i wspierania uzdolnień dzieci. Jesteśmy na mapie Szkół Odkrywców Talentów.

15 Szkoła posiada OGÓLNOPLOSKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

16 Działamy w ważnych i interesujących programach i projektach edukacyjnych:  Klubie szkół UNICEF.  Programie Fundacji WOŚP: „Ratujemy i uczymy ratować”.  Międzynarodowym programie kształtowania i rozwijania umiejętności psychospołecznych dzieci: „Przyjaciele Zippiego”.  Projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach EFS: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.  Programie „Szkoła Promująca Zdrowie”.  Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”.  Projekcie „Szkoła w ruchu”.

17 Uczestniczymy w realizacji wielu ogólnopolskich akcji i kampanii: „Adopcja na odległość” „Pola Nadziei” „Cała Polska czyta dzieciom” „Klub czytających rodzin” „Klub czytających rodzin” „Bądź bezpieczny na drodze” „Bądź bezpieczny na drodze” Bądź bezpieczny w sieci” „Bądź bezpieczny w sieci” „Warzywa i owoce w szkole” „Szklanka mleka” „Sprzątanie świata” „Płomyk pamięci” „Płomyk pamięci”

18 ZREALIZOWALIŚMY PARTNERSKI PROJEKT COMENIUS COMENIUS PARTNERSHIP PROJECTS UCZESTNICZLIŚMY W Projekcie współfinansowanym ze środków UE: „Dajmy dzieciom skrzydła”- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

19 Zapewniamy pomoc pedagoga szkolnego Sprawdzamy poziom gotowości szkolnej uczniów rozpoczynających naukę. W razie potrzeby organizujemy grupowe lub indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów mających szczególne trudności w nauce, bądź zachowaniu.

20 POMOC FINANSOWA w postaci: zapomóg losowych z funduszu Rady Rodziców, wyprawek (bezpłatne podręczniki w klasie 1, 2 i 4), stypendiów socjalnych, bezpłatnych obiadów (OPS).

21 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY Dysponujemy: 2 pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, świetlicą szkolną: 7.00 – 16.00 stołówką, sklepikiem, dużą i małą salą gimnastyczną, salą do rytmiki, salą do gimnastyki korekcyjnej, biblioteką z czytelnią.

22 NIEZBĘDNIK PIERWSZOKLASISTY zeszyty 16 - kartkowe w kratkę i linię, pióro, ołówek, kredki, farby plakatowe, pędzelki, plastelina, blok rysunkowy i techniczny, strój do gimnastyki, buty zmienne.

23 PODRĘCZNIKI W realizacji nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej będą nam pomocne darmowe podręczniki przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

24 „SUPER SPARKS” PODRĘCZNIK DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W skład zestawu wchodzą: podręcznik ucznia z płytą CD zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo: Oxford University Press

25 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google