Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja
WYŻSZE KURSY OBRONNE STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN @SKoziej Kwiecień 2015 r.

2 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN RP: 2. IMPLEMENTACJA SBN RP: 3. WNIOSKI
Podstawy koncepcyjne Układ SBN RP 2. IMPLEMENTACJA SBN RP: Krajowy filar bezpieczeństwa Zewnętrzne filary bezpieczeństwa: NATO UE Partnerstwa strategiczne/formaty regionalne 3. WNIOSKI

3 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

4 PODSTAWY KONCEPCYJNE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
STRATEGICZNY PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RAPORT KOMISJI STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 2012 BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 2013 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 2014 DYREKTYWA OBRONNA, PLANY, PROGRAMY

5 Polska jako podmiot bezpieczeństwa Środowisko bezpieczeństwa Polski
UKŁAD STRATEGII Polska jako podmiot bezpieczeństwa Środowisko bezpieczeństwa Polski Koncepcja działań strategicznych. Strategia operacyjna Koncepcja działań przygotowawczych. Strategia preparacyjna

6 INTERESY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA:
POLSKA JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: INTERESY NARODOWE I CELE STRATEGICZNE PODSTAWOWE WYMIARY/POZIOMY FUNKCJONOWANIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ART. 5 KONSTYTUCJI RP): INTERESY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA: CELE STRATEGICZNE: Dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa Silna pozycja międzynarodo-wa Polski i członkostwo w wiarygodnych systemach bezpieczeństwa międzynaro-dowego Ochrona obywateli oraz zapewnienie swobody korzystania przez nich z wolności i praw (bez szkody dla innych), a także obywatelskie obowiązki na rzecz bezpieczeństwa Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz społecznego i gospo-darczego wsparcia bezpie-czeństwa PAŃSTWO Cele dotyczące działań (operacyjne) i przygotowań (preparacyjne) państwa w dziedzinie bezpieczeństwa OBYWATELE Indywidualne i zbiorowe ZASOBY/DOBRA/WARTOŚCI materialne (gospodarcze) i niematerialne (społeczne)

7 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA (1) wymiar globalny
Globalizacja i rewolucja informacyjna Asymetryzacja bezpieczeństwa (np. bezpieczeństwa nuklearnego) Państwa upadłe i zbójeckie Proliferacja BMR i technologii wojskowych Terroryzm (państwo islamskie) Zorganizowana przestępczość Cyberzagrożenia Ekstremizmy i patologie społeczne Niewydolność międzynarodowych organizacji i reżimów bezpieczeństwa

8 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA W SBN (2) wymiar regionalny: czynniki destabilizacji
Kryzys na Bliskim Wschodzie i Afryce (kontynuacja) Kryzys w Europie Wschodniej (nowa jakość strategiczna – koniec ery pozimnowojennej?) Kryzys w Europie Zachodniej? (odnowienie: terroryzm) Zagrożenia polityczno-militarne: presja polityczno-militarna zagrożenie wojenne: agresja podprogowa konflikt na dużą skalę Zagrożenia niemilitarne: w cyberprzestrzeni w sektorze energetycznym terroryzm europejski?

9 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA (3) wymiar regionalny: czynniki stabilizacji i ich ryzyka
NATO – odstraszanie przeciwko agresji hybrydowej, zwłaszcza podprogowej (sytuacje trudnokonsensusowe), wydatki obronne w Europie UE – podmiot niestrategiczny!!! Strategiczna obecność USA w Europie – pivot z Europy do regionu Azji i Pacyfiku OBWE – wewnętrznie blokowana aktywność Współpraca regionalna – różnica interesów

10 KRAJOWY FILAR BEZPIECZEŃSTWA
Ustawa o kierowaniu obroną państwa w czasie wojny Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna: gra strategiczna „Kraj 2015” (sprawdzenie założeń PSDO) Ustawa o zwiększeniu wydatków obronnych – nie mniej niż 2% PKB Realizacja kluczowych programów modernizacji SZ (obrona powietrzna, w tym przeciwrakietowa, śmigłowce) i ustanowienie nowych priorytetów: drony, obrona w cyberprzestrzeni, systemy satelitarne na potrzeby bezpieczeństwa Reformy w dziedzinach niemilitarnych (doktryna cyberbezpieczeństwa, Obrona Cywilna, włączanie organizacji proobronnych w system bezpieczeństwa itd.)

11 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: NATO
ADAPTACJA STRATEGICZNA (NEWPORT): Implementacja na szczeblu wojskowym (zakończenie do Szczytu w Warszawie w 2016 r.) Wzmocnienie flanki wschodniej NATO – Polskie priorytety: Ciągła rotacyjna obecność w 2015 r. („czata”) VJTF („szpica”) – w tym opcja przejściowa Rozmieszczenie natowskich struktur dowodzenia i wsparcia Zwiększenie gotowości Wielonarodowego Korpusu Północ- Wschód

12 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: UNIA EUROPEJSKA
KONKLUZJE SZCZYTU RADY EUROPEJSKIEJ Z GRUDNIA r. dot. WPBiO: Umiarkowany sukces: brak działań w kierunku strategicznego upodmiotowienia UE w dziedzinie bezpieczeństwa (sektorowość strategii); raport WP ds. ZiPB nt. wyzwań globalnych RAPORT WYSOKIEGO PRZEDSTAWICIELA: Prace nad raportem: SPBE jako forma refleksji strategicznej; mini-BKBE jako forma wynikowa SZCZYT RADY EUROPEJSKIEJ W CZERWCU 2015 r. dot. WPBiO: Oczekiwane minimum: decyzja o uruchomieniu prac nad nową Strategią Bezpieczeństwa UE NOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA UE: Zakres problemowy: misja UE w dziedzinie bezpieczeństwa (priorytet); środowisko bezpieczeństwa; koncepcja działań i przygotowań strategicznych

13 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: PARTNERSTWA STRATEGICZNE
PARTNERSTWO POLSKO- AMERYKAŃSKIE: Stosownie do zbieżności interesów Tarcza antyrakietowa Obecność wojskowa w regionie FORMATY REGIONALNE: Grupa Wyszehradzka Trójkąt Weimarski państwa bałtyckie i nordyckie inne

14 WNIOSKI Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP – kompleksowe i zintegrowane podejście do bezpieczeństwa narodowego Środowisko bezpieczeństwa – koniec ery pozimnowojennej Priorytet działań i przygotowań strategicznych – utrzymanie gotowości oraz rozwijanie własnych zdolności we wszystkich dziedzinach bezpieczeństwa Zewnętrzne filary bezpieczeństwa Polski: NATO (odstraszanie przed agresją podprogową), Unia Europejska (duża polska „rezerwa” bezpieczeństwa!) i Stany Zjednoczone (realizm) Krajowy filar bezpieczeństwa: gotowość i zdolności; powszechność przygotowań, w tym edukacja dla bezpieczeństwa - podstawą sukcesu Rola Parlamentu RP w umacnianiu bezpieczeństwa narodowego

15 Dziękuję @SKoziej


Pobierz ppt "STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google