Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN Kwiecień 2015 r. 1 WYŻSZE KURSY OBRONNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN Kwiecień 2015 r. 1 WYŻSZE KURSY OBRONNE."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej Kwiecień 2015 r. 1 WYŻSZE KURSY OBRONNE

2 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN RP: Podstawy koncepcyjne Układ SBN RP 2. IMPLEMENTACJA SBN RP: Krajowy filar bezpieczeństwa Zewnętrzne filary bezpieczeństwa: NATO UE Partnerstwa strategiczne/formaty regionalne 3. WNIOSKI 2

3 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 3

4 PODSTAWY KONCEPCYJNE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO STRATEGICZNY PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 2010-2012 RAPORT KOMISJI STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 2012 BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 2013 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP2014 DYREKTYWA OBRONNA, PLANY, PROGRAMY 4

5 UKŁAD STRATEGII 5 Polska jako podmiot bezpieczeństwa Środowisko bezpieczeństwa Polski Koncepcja działań strategicznych. Strategia operacyjna Koncepcja działań przygotowawczych. Strategia preparacyjna

6 PODSTAWOWE WYMIARY/POZIOMY FUNKCJONOWANIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ART. 5 KONSTYTUCJI RP): 6 CELE STRATEGICZNE: POLSKA JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: INTERESY NARODOWE I CELE STRATEGICZNE INTERESY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA: PAŃSTWO OBYWATELE Indywidualne i zbiorowe ZASOBY/DOBRA/WARTOŚCI materialne (gospodarcze) i niematerialne (społeczne)  Dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa  Silna pozycja międzynarodo- wa Polski i członkostwo w wiarygodnych systemach bezpieczeństwa międzynaro- dowego  Ochrona obywateli oraz zapewnienie swobody korzystania przez nich z wolności i praw (bez szkody dla innych), a także obywatelskie obowiązki na rzecz bezpieczeństwa  Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz społecznego i gospo- darczego wsparcia bezpie- czeństwa Cele dotyczące działań (operacyjne) i przygotowań (preparacyjne) państwa w dziedzinie bezpieczeństwa

7 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA (1) wymiar globalny Globalizacja i rewolucja informacyjna Asymetryzacja bezpieczeństwa (np. bezpieczeństwa nuklearnego) Państwa upadłe i zbójeckie Proliferacja BMR i technologii wojskowych Terroryzm (państwo islamskie) Zorganizowana przestępczość Cyberzagrożenia Ekstremizmy i patologie społeczne Niewydolność międzynarodowych organizacji i reżimów bezpieczeństwa 7

8 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA W SBN (2) wymiar regionalny: czynniki destabilizacji  Zagrożenia polityczno-militarne:  presja polityczno-militarna  zagrożenie wojenne: agresja podprogowa konflikt na dużą skalę  Zagrożenia niemilitarne:  w cyberprzestrzeni  w sektorze energetycznym  terroryzm europejski? 8 Kryzys w Europie Wschodniej (nowa jakość strategiczna – koniec ery pozimnowojennej?) Kryzys na Bliskim Wschodzie i Afryce (kontynuacja) Kryzys w Europie Zachodniej? (odnowienie: terroryzm)

9 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA (3) wymiar regionalny: czynniki stabilizacji i ich ryzyka  NATO – odstraszanie przeciwko agresji hybrydowej, zwłaszcza podprogowej (sytuacje trudnokonsensusowe), wydatki obronne w Europie  UE – podmiot niestrategiczny!!!  Strategiczna obecność USA w Europie – pivot z Europy do regionu Azji i Pacyfiku  OBWE – wewnętrznie blokowana aktywność  Współpraca regionalna – różnica interesów 9

10 KRAJOWY FILAR BEZPIECZEŃSTWA Ustawa o kierowaniu obroną państwa w czasie wojny Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna: gra strategiczna „Kraj 2015” (sprawdzenie założeń PSDO) Ustawa o zwiększeniu wydatków obronnych – nie mniej niż 2% PKB Realizacja kluczowych programów modernizacji SZ (obrona powietrzna, w tym przeciwrakietowa, śmigłowce) i ustanowienie nowych priorytetów: drony, obrona w cyberprzestrzeni, systemy satelitarne na potrzeby bezpieczeństwa Reformy w dziedzinach niemilitarnych (doktryna cyberbezpieczeństwa, Obrona Cywilna, włączanie organizacji proobronnych w system bezpieczeństwa itd.) 10

11 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: NATO ADAPTACJA STRATEGICZNA (NEWPORT): – Implementacja na szczeblu wojskowym (zakończenie do Szczytu w Warszawie w 2016 r.) – Wzmocnienie flanki wschodniej NATO – Polskie priorytety: Ciągła rotacyjna obecność w 2015 r. („czata”) VJTF („szpica”) – w tym opcja przejściowa Rozmieszczenie natowskich struktur dowodzenia i wsparcia Zwiększenie gotowości Wielonarodowego Korpusu Północ- Wschód 11

12 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: UNIA EUROPEJSKA 1.KONKLUZJE SZCZYTU RADY EUROPEJSKIEJ Z GRUDNIA 2013 r. dot. WPBiO: Umiarkowany sukces: brak działań w kierunku strategicznego upodmiotowienia UE w dziedzinie bezpieczeństwa (sektorowość strategii); raport WP ds. ZiPB nt. wyzwań globalnych 2.RAPORT WYSOKIEGO PRZEDSTAWICIELA: Prace nad raportem: SPBE jako forma refleksji strategicznej; mini-BKBE jako forma wynikowa 3.SZCZYT RADY EUROPEJSKIEJ W CZERWCU 2015 r. dot. WPBiO: Oczekiwane minimum: decyzja o uruchomieniu prac nad nową Strategią Bezpieczeństwa UE 4.NOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA UE: Zakres problemowy: misja UE w dziedzinie bezpieczeństwa (priorytet); środowisko bezpieczeństwa; koncepcja działań i przygotowań strategicznych 12

13 1.PARTNERSTWO POLSKO- AMERYKAŃSKIE: Stosownie do zbieżności interesów Tarcza antyrakietowa Obecność wojskowa w regionie 2.FORMATY REGIONALNE: Grupa Wyszehradzka Trójkąt Weimarski państwa bałtyckie i nordyckie inne 13 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: PARTNERSTWA STRATEGICZNE

14 WNIOSKI Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP – kompleksowe i zintegrowane podejście do bezpieczeństwa narodowego Środowisko bezpieczeństwa – koniec ery pozimnowojennej Priorytet działań i przygotowań strategicznych – utrzymanie gotowości oraz rozwijanie własnych zdolności we wszystkich dziedzinach bezpieczeństwa Zewnętrzne filary bezpieczeństwa Polski: NATO (odstraszanie przed agresją podprogową), Unia Europejska (duża polska „rezerwa” bezpieczeństwa!) i Stany Zjednoczone (realizm) Krajowy filar bezpieczeństwa: gotowość i zdolności; powszechność przygotowań, w tym edukacja dla bezpieczeństwa - podstawą sukcesu Rola Parlamentu RP w umacnianiu bezpieczeństwa narodowego 14

15 15 Dziękuję www.bbn.gov.pl @SKoziej


Pobierz ppt "STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN Kwiecień 2015 r. 1 WYŻSZE KURSY OBRONNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google