Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce (badania, wirtualne konwersatorium naukowe, spotkanie audytoryjne podsumowujące badania,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce (badania, wirtualne konwersatorium naukowe, spotkanie audytoryjne podsumowujące badania,"— Zapis prezentacji:

1 „Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce (badania, wirtualne konwersatorium naukowe, spotkanie audytoryjne podsumowujące badania, publikacja naukowa)”. Badania desk research Adam Dąbrowski „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Kraków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Badania desk research Materiały zastane Badania niereaktywne Wiarygodność danych

3 Materiał Krajowa Rada Rewizyjna Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”; Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych; Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich; Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych; Spółdzielni Mleczarskich; Banków Spółdzielczych; Spółdzielni Socjalnych; Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza

4 Materiał statuty, programy i plany działania, sprawozdania z ich realizacji, dane statystyczne dotyczące liczby podmiotów i liczby członków, dane finansowe w tym dotyczące majątku trwałego w ostatnich 3 latach

5 Cel badań Co motywuje rolników do członkostwa w spółdzielni? W jaki sposób spółdzielnie wpływają na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich? Co decyduje (wpływa) o rozwoju spółdzielni? Jakie działania podejmują zarządy spółdzielni by zaspokoić potrzeby swoich członków? Jakie funkcje pozaekonomiczne realizują spółdzielnie? Jakie są preferencje spółdzielni w rozwoju działalności wytwórczej i usługowej?

6 Co motywuje rolników do członkostwa w spółdzielni? Czynniki ekonomiczne Czynniki społeczne Czynniki prawno- legislacyjne Realny wpływ na ważne decyzje (organizacja) Świadczenia/ korzystanie z infrastruktury

7 Jakie działania podejmują zarządy spółdzielni by zaspokoić potrzeby swoich członków? Wymiar ekonomiczny Wymiar społeczny Wymiar prawno- legislacyjny Wymiar promocyjny

8 Jakie funkcje pozaekonomiczne realizują spółdzielnie? wszelki transfer wiedzy i działalność informacyjna marketing dotyczący tworzenia różnych grup i organizacji producentów przetwórstwo i marketing produktów rolnych na rynkach Integracja środowiska

9


Pobierz ppt "„Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce (badania, wirtualne konwersatorium naukowe, spotkanie audytoryjne podsumowujące badania,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google