Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy zarządzania przepływem pracy i systemy zarządzania procesami biznesowymi Karolina Muszyńska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy zarządzania przepływem pracy i systemy zarządzania procesami biznesowymi Karolina Muszyńska"— Zapis prezentacji:

1 Systemy zarządzania przepływem pracy i systemy zarządzania procesami biznesowymi Karolina Muszyńska http://ithink.co/business_process_management.html

2 Zakres tematyczny wykładu  Charakterystyka systemów zarządzania przepływem pracy (WfMS)  Charakterystyka systemów zarządzania procesami biznesowymi (BPMS)  Różnice pomiędzy WfMS a BPMS  Zarządzanie procesami z systemem ADONIS

3 Systemy zarządzania przepływem pracy (WfMS) System zarządzania przepływem pracy (workflow management system) – oprogramowanie wspomagające definiowanie, realizację i monitorowanie określonego ciągu zadań, tworzących przepływ pracy. W ramach procesu przepływu pracy następuje automatyzacja procesu biznesowego w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przesyłane od jednego uczestnika do następnego celem ich realizacji zgodnie z określonymi zasadami postępowania. Każdy model przepływu pracy składa się z zadań i powiązań pomiędzy nimi. Zadania są aktywowane w momencie spełnienia określonych warunków.

4 Systemy zarządzania przepływem pracy (WfMS) W obszarze zarządzania przepływem pracy działa kilka między- narodowych organizacji tworzących standardy, m. in.: Workflow Management Coalition – twórcy standardów Wf-XML and XPDL Organization for the Advancement of Structured Information Standards - twórcy WS-BPEL 2.0 and WS-BPEL4People Teoretyczną bazą zarządzania przepływem pracy jest matematyczna koncepcja sieci Pertiego – każdy model przepływu pracy składa się z zadań (węzłów) oraz zależności pomiędzy nimi. Zadania są aktywowane przy spełnieniu warunku przejścia.

5 Systemy zarządzania przepływem pracy (WfMS) Kategorie systemów zarządzania przepływem pracy: Integration-centric workflow systems – systemy mające na celu wspomaganie i automatyzację zadań związanych z integracją (i współdziałaniem) systemów; np. sprawdzenie czy dokument wygenerowany w programie CRM ma być wprowadzony do systemu zamówień (w oparciu o walidację szeregu warunków) Human task-centric workflow systems – systemy mające na celu wspomaganie i częściową automatyzację zadań wymagających udziału ludzi; charakterystyczne dla tego typu systemów są zadania związane z prośbą o opinię/ decyzję; np. wysyłka wstępnie zatwierdzonego wniosku kredytowego do decydenta, który podejmuje ostateczną decyzję

6 Systemy zarządzania przepływem pracy (WfMS) Przykłady przepływów pracy: W zakładzie produkcyjnym: dokument projektu jest automatycznie przekazywany od projektanta do kierownika technicznego a następnie do inżyniera produkcji; na każdym etapie konkretna osoba (lub grupa osób) jest odpowiedzialna za realizację określonego zadania; po zakończeniu zadania system zarządzania przepływem pracy odpowiada za powiadomienie osób odpowiedzialnych za kolejne zadanie i przekazanie im niezbędnych danych W biurze tłumaczeń: dokument, który ma być przetłumaczony na kilka języków w pierwszej kolejności trafia do kierownika tłumaczeń, który wybiera odpowiednie języki, co powoduje automatyczne wygenerowanie zleceń dla poszczególnych tłumaczy; dopiero po wykonaniu zadania przez wszystkich tłumaczy, następuje przekierowanie do kolejnego zadania w procesie.

7 Systemy zarządzania przepływem pracy (WfMS) Human Resources Workflow Źródło: http://www.hersheytech.com/ Solutions/WorkflowBPM.aspx Accounts Payable Workflow

8 Systemy zarządzania procesami biznesowymi (BPMS) Zarządzanie procesami biznesowymi to podejście do zarządzania koncentrujące się na optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach. System zarządzania procesami biznesowymi to zestaw narzędzi i technologii wspomagający realizację zadań wymagających udziału ludzi jak i aplikacji przetwarzania maszynowego, umożliwiających firmie lub organizacji na elastyczne zarządzanie pracą. Korzyści wynikające z wykorzystywania BPMS: zarządzanie procesami biznesowymi zwiększa efektywność operacyjną i redukuje koszty implementacja BPMS ułatwia pracę pracownikom – łatwiejsza kontrola dla kierowników i bardziej przejrzyste reguły odpowiedzialności dla pracowników

9 Systemy zarządzania procesami biznesowymi (BPMS) Główne funkcjonalności systemów zarządzania procesami biznesowymi to: odpowiednie kierowanie przepływem informacji oraz nadzór nad poszczególnymi działaniami, mapowanie, wizualizacja i analiza procesów, odzwierciedlenie przebiegu procesów w elektronicznych formularzach i kontroli danych, budowa i nadawanie obiegu elektronicznych formularzy, spójnie z przebiegiem procesu, projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań – workflow, kontrola poszczególnych etapów realizacji działań.

10 Systemy zarządzania procesami biznesowymi (BPMS) Źródło: http://www.trycatchsolutions.it/?p=71

11 Systemy zarządzania procesami biznesowymi (BPMS) Źródło: https://technology.amis.nl/2013/02/08/ayts-summary-of-oracle-bpm-suite-presentation/

12 WfMS a BPMS Document Management Systems – systemy umożliwiające monitorowanie przepływu dokumentów według predefiniowanych reguł; Workflow Management Systems – systemy do zarządzania zasobami ludzkimi i procesami biznesowymi w organizacjach; Enterprise Application Integration Systems – systemy umożliwiające integrację procesów biznesowych, istniejących systemów i zasobów informatycznych w organizacjach Źródło: http://www.antipodes.bg/en/cubes/what_is_bpm/

13 WfMS a BPMS Workflow Management Systems Wykorzystują specyficzny dla danego systemu sposób sekwencjonowania zadań według predefiniowanych reguł, zawierający zarówno czynności automatyczne jak i ręczne Możliwość integracji systemów przypływu pracy z innymi systemami jest zazwyczaj ograniczona do wyszukiwania dokumentów i danych Systemy te mają tylko podstawowe możliwości analizy i raportowania Przepływ procesu jest z góry określony i nie dostosowuje się umożliwiając dojście do tego samego celu różnymi ścieżkami Business Process Management Systems BPMS to nadzbiór WfMS Wyróżnia je możliwość koordynacji działań i zadań między wykonawcami Umożliwiają połączenie różnych systemów w celu współdzielenia danych i kontrolę na wszystkim z wykorzystaniem wspólnego interfejsu Raz zdefiniowany proces może być modelowany, automatyzowany, zarządzany, optymalizowany Wykorzystywane do zdobywania, oceny i analizy informacji ze źródeł zewnętrznych Reguły BMP pozwalają na efektywne zarządzanie procesami Źródło: http://www.bpmvsworkflow.com/bpm-vs-workflow.html

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


Pobierz ppt "Systemy zarządzania przepływem pracy i systemy zarządzania procesami biznesowymi Karolina Muszyńska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google