Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA. . Wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownię komputerową z dostępem do Internetu i nowoczesnego oprogramowania szkoła otrzymała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA. . Wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownię komputerową z dostępem do Internetu i nowoczesnego oprogramowania szkoła otrzymała."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

2 . Wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownię komputerową z dostępem do Internetu i nowoczesnego oprogramowania szkoła otrzymała w marcu 2015 roku w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

3 WYPOSAŻENIE PRACOWNI W ramach wspomnianego projektu otrzymaliśmy: 10 uczniowskich kompletnych stacji roboczych dla Szkoły podstawowej. Urządzenie wielofunkcyjne SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA 10 uczniowskich kompletnych stacji roboczych dla Gimnazjum Urządzenie wielofunkcyjne

4 WYPOSAŻENIE PRACOWNI Pracownia została wyposażona również w 5 dodatkowych stanowisk uczniowskich, a także nowe biurka komputerowe. Obecnie znajduje się w niej 25 stacji roboczych dla uczniów i komputer nauczycielski SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

5 OPROGRAMOWANIE W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ Oprogramowanie systemowe: 25 uczniowskich stacji roboczych+1 – Microsoft Windows 7 Professional Pakiety biurowe: 20- LibreOffis 4.4 5 +1-Microsoft Office Professional Edition 2003 OpenOffice SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

6 REGULAMIN PRACOWNI SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA 1.Pracownia nie posiada administratora a więc odpowiedzialni za stan pracowni są wszyscy nauczyciele korzystający z niej. 2.Uczniowie mogą przebywać w pracowni wyłącznie pod opieką nauczyciela. 3.Zajmujemy wyznaczone, stałe miejsce przy uczniowskich stacjach roboczych, chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej. 4.Logujemy się na konto uczniowskie. 5.Po zakończeniu zajęć należy wyłączyć komputery. 6.Stacje robocze uruchamiamy i zamykamy tylko na wyraźne polecenie nauczyciela. 7.Uruchamiamy wyłącznie programy i aplikacje wskazane przez nauczyciela. 8.Nie dotykamy kabli, złączy, gniazd elektrycznych i sieciowych. 9.Nie wolno niszczyć i odklejać nalepek umieszczonych na różnych elementach zestawów komputerowych. 10.W pracowni obowiązuje zakaz jedzenia, picia i żucia gumy.

7 REGULAMIN PRACOWNI 11. Nie dotykamy palcami ekranu monitora. 12. W pracowni nie biegamy, nie popychamy się, zachowujemy spokój i rozwagę. 13. Nie korzystamy z prywatnych nośników pamięci9dyskietek, CD-ROM-y, PEN-DRIVES). 14. Obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia mienia znajdującego się w pracowni. 15. Po zakończeniu zajęć zostawiamy po sobie czystość i porządek. 16. Usterki i nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 17. Za szkody i straty wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, winni oraz ich rodzice(opiekunowie prawni) będą pociągnięci do odpowiedzialności materialnej. UWAGA! 1. W przypadku porażenia prądem elektrycznym lub zapalenia urządzenia należy natychmiast wyłączyć zasilanie stanowiska pracy głównym wyłącznikiem prądu. 2. Gaszenie sprzętu dozwolone jest wyłącznie gaśnicami proszkowymi SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

8 LOGUJEMY SIĘ NA KONTO UCZEŃ

9 FAKS kolor / PC FAKS / DRUKARKA / KOPIARKA / SKANER sieciowy kolor karta sieciowa / WIFI / duży dotykowy wyświetlacz skanowanie na serwer pocztowy / do pamięci USB / FTP / SMB FILM BROTHER MFC-8950DW LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA. . Wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownię komputerową z dostępem do Internetu i nowoczesnego oprogramowania szkoła otrzymała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google