Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procesy współbieżne Copyright, 2007 © Jerzy R. Nawrocki Wstęp do informatyki Wykład.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procesy współbieżne Copyright, 2007 © Jerzy R. Nawrocki Wstęp do informatyki Wykład."— Zapis prezentacji:

1 Procesy współbieżne Copyright, 2007 © Jerzy R. Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/wdi/ Wstęp do informatyki Wykład 6

2 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Wprowadzenie Program 1 System oper. Program 2 Program 3 WieloprogramowośćWielozadaniowość Cray

3 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Plan wykładu Podstawowe pojęcia Interferencja obliczeń Metoda ścisłej wymiany Instrukcja TSL Semafory binarne Problem producent-konsument Sieci Petri’ego

4 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Proces Podstawowe pojęcia Proces = Program w trakcie wykonania Program Wartości rejestrów Licznik rozkazów Dane...

5 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

6 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Stany procesu Podstawowe pojęcia Wykonywany Gotowy Zablokowany

7 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Z: 107 Interferencja obliczeń X= Z; X= X + 100; Z= X; Y= Z; Y= Y + 300; Z= Y; Z= Z + 100Z= Z + 300 Z = Zarobek studenta

8 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Metoda ścisłej wymiany Bum!

9 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Metoda ścisłej wymiany sekcja_krytyczna

10 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Metoda ścisłej wymiany while (true) { while (kolej != 0) ; sekcja_krytyczna(); kolej= 1; inne_czynności(); } while (true) { while (kolej != 1) ; sekcja_krytyczna(); kolej= 0; inne_czynności(); } 0 1

11 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Plan wykładu Podstawowe pojęcia Interferencja obliczeń Metoda ścisłej wymiany Instrukcja TSL Semafory binarne Problem producent-konsument Sieci Petri’ego

12 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL... call CNO1 sekcja_krytyczna call Otworz1 inne_czynności... call CNO1 sekcja_krytyczna call Otworz1 inne_czynności... CzekajNaOtwarcie

13 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Otworz1: mov Zamek1, 0 ret CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL Zamknięty Otwarty

14 J.Nawrocki, Procesy współbieżne CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Zamek1 = 0

15 J.Nawrocki, Procesy współbieżne CNO1: mov rej, 1 xchg rej, Zamek1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Otworz1: mov Zamek1, 0 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL

16 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Semafory binarne Sekcja krytyczna down

17 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Semafory binarne Sekcja krytyczna

18 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Semafory binarne Sekcja krytyczna up

19 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Semafory binarne Sekcja krytyczna

20 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem Pobierz_elem Konsumuj_elem

21 J.Nawrocki, Procesy współbieżne while (true) { produkuj_elem; wstaw_elem; } Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent while (true) { pobierz_elem; konsumuj_elm; } Konsument

22 J.Nawrocki, Procesy współbieżne while (true) { produkuj_elem; down (empty); down (mutex); wstaw_elem; up (mutex); up (full); } Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent while (true) { down (full); down (mutex); pobierz_elem; up (mutex); up (empty); konsumuj_elm; } Konsument

23 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Carl Adam Petri Ur. 12 lipca 1926 w Lipsku Od 1988: Honorowy Prof. Uniwersytetu w Hamburgu Kommunikation mit Automaten. Petri, C.A., Bonn: Institut für Instrumentelle Mathematik, Schriften des IIM Nr. 2, 1962.

24 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Wprowadzenie Sieci Petri’ego: Notacja graficzna Dobra podstawa matematyczna Zastosowania: Modelowanie systemów współbieżnych i rozproszonych Protokoły komunikacyjne, sieci komputerowe, systemy produkcyjne, systemy transportu publicznego itp.

25 J.Nawrocki, Procesy współbieżne TerminologiaMiejsce Przejście Znacznik Łuk wej. Łuk wyj.

26 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Bardzo prosty przykład waiting reading strt_reading stop_reading Czytelnik w bibliotece: czekanie, czytanie.

27 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Przejścia równoległe 2

28 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Przejścia konfliktowe

29 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Inny przykład while (1) { t 1 ;... t 2 ;... t 3 ; } while (..t 4..) {... t 5 ;... } t1t1 t2t2 t3t3 t4t4 t5t5

30 J.Nawrocki, Procesy współbieżne Podsumowanie Interferencja obliczeń Ścisła zmiana Instrukcja TSL Semafory binarne i uogólnione Problem producent-konsument Programowanie współbieżne jest trudniejsze niż sekwencyjne Sieci Petri’ego jako narzędzie modelowania Wreszcie!


Pobierz ppt "Procesy współbieżne Copyright, 2007 © Jerzy R. Nawrocki Wstęp do informatyki Wykład."

Podobne prezentacje


Reklamy Google