Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIE LOGISTYCZNE. STRATEGICZNE DECYZJE LOGISTYCZNE  określenie standardów obsługi klienta  określenie liczby i lokalizacji miejsc produkcji i magazynowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIE LOGISTYCZNE. STRATEGICZNE DECYZJE LOGISTYCZNE  określenie standardów obsługi klienta  określenie liczby i lokalizacji miejsc produkcji i magazynowania."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIE LOGISTYCZNE

2 STRATEGICZNE DECYZJE LOGISTYCZNE  określenie standardów obsługi klienta  określenie liczby i lokalizacji miejsc produkcji i magazynowania wraz z decyzjami odnośnie do wyposażenia  ustalenie zakresu własnej obsługi logistycznej w stosunku z dostawcami i odbiorcami oraz ustalenie zasięgu, w jakim włączy się do obsługi firmy transportowe, składownicze itd.  opracowanie generalnych zasad zarządzania zapasami  opracowanie założeń systemu informatycznego 2

3 PODSTAWOWY LOGISTYCZNY „TRADE OFF” A STRATEGIA FIRMY 3

4 MODEL STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA 4

5  co logistyka może zrobić dla realizacji przyjętej strategii konkurencyjnej?  czy system logistyczny podoła zadaniom wynikającym z tej strategii?  czy logistyka nie stanie się kulą u nogi firmy, dążącej do realizacji ambitnych celów? 5

6 STRATEGIA ŁAŃCUCHA DOSTAW W STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA Źródło: C. Bozarth, R. B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007, s. 54. 6

7 Każda strategia logistyczna musi spełniać dwa warunki:  winna być spójna z pozostałymi strategiami funkcjonalnymi i razem z nimi tworzyć optymalną kombinację działań dla wprowadzenia w życie strategii konkurencyjnej firmy i tym samym dla realizacji jej celu,  musi obejmować wszystkie zakresy działalności przedsiębiorstwa (zaopatrzenie, produkcję, itd.) i harmonizować je w aspektach logistycznych. 7

8 PODSTAWOWY MODEL STRATEGII PORTERA 8

9 LOGISTYKA W STRATEGII NISKIEGO KOSZTU  obniżka kosztów logistycznych jest w danym okresie podstawowym sposobem utrzymania pozycji najtańszego producenta  pozycja lidera cenowego jest uzyskiwana poprzez kombinację strategii logistycznej i innej strategii funkcjonalnej  logistyka stanowi istotę niskiego kosztu w długim okresie 9

10 LOGISTYKA W STRATEGII RÓŻNICOWANIA  poziom obsługi rynku jest głównym elementem tworzenia unikatowej użyteczności dla klienta  poziom obsługi rynku wspomaga konkurowanie za pomocą jakości wyboru  poziom obsługi rynku jest ustalony w taki sposób, by konkurenci nie zdobyli na tym polu trwałej przewagi 10

11 Warto podkreślić, że już w modelach strategii odnoszących się do autonomicznej firmy pojawiała się idea strategii łańcucha dostaw. I tak J. Kay w swym modelu strategii wskazuje, że przewaga konkurencyjna (strategiczna) może powstawać z relacji z dostawcami. 11

12 STRATEGIA  Stworzenie wyjątkowej i cennej pozycji  Dostosowanie 12

13 13 EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA A POZYCJA STRATEGICZNA

14 KONCEPCJA I NARZĘDZIA ZWIĄZANE Z RELACJĄ,,LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA – STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA” 14

15 STRATEGIE LOGISTYCZNE I°  standaryzacja  konsolidacja  zmniejszanie/eliminacja zapasów  skracanie cykli  opóźnianie  różnicowanie obsługi klienta  kooperacja (dostawca-odbiorca)  outsourcing logistyczny 15

16 STRATEGIE LOGISTYCZNE II °  JIT  elastyczność  inwestycje logistyczne u odbiorców  zwiększanie kosztów przestawienia odbiorców  partnerstwo  szczupłość  partnerstwo koncepcyjne  sprzedaż usług logistycznych  zintegrowany łańcuch dostaw  innowacje 16

17 STRATEGIE LOGISTYCZNE A STRATEGIE PRODUKCYJNE 17

18 KRZYWE KOSZTÓW W TRADYCYJNYM I ELASTYCZNYM SYSTEMIE WYTWARZANIA 18

19 ŁAŃCUCH WARTOŚCI (PRZYKŁAD) 19

20 ANALIZA SWOT DLA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO FIRMY 20

21 DIAGRAM RYBY PRZYCZYNY NIEPRAWIDŁOWOŚCI W OBSŁUDZE RYNKU 21

22 PROFILE LOGISTYCZNE 22


Pobierz ppt "STRATEGIE LOGISTYCZNE. STRATEGICZNE DECYZJE LOGISTYCZNE  określenie standardów obsługi klienta  określenie liczby i lokalizacji miejsc produkcji i magazynowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google