Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOMASA - ZIELONA ENERGIA. Jak pozyska ć energi ę z biomasy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOMASA - ZIELONA ENERGIA. Jak pozyska ć energi ę z biomasy?"— Zapis prezentacji:

1 BIOMASA - ZIELONA ENERGIA

2 Jak pozyska ć energi ę z biomasy?

3 Cel prezentacji  Wyjaśnienie słowa biomasa  Czynniki wpływające na produkcje biomasy  Technika pozyskiwania biomasy, schemat kotłów  Rodzaje biomasy  Metody szacowania zasobów biomasy  Wykorzystywanie biomasy w życiu codziennym  Wycieczka klasowa

4 Biomasa polega na odzyskiwaniu energii z roślin i roślinnych odpadów.

5 Biomasa Jest to ogół materii organicznej, która może być wykorzystana energetycznie. Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

6 Drewno pozyskiwane z lasów jest popularnym rodzajem biomasy.

7 Drewno może być wykorzystywane pod różnymi postaciami miedzy innym: Wióry Zrębki Granulat drzewny

8 Palety Słoma Siano

9 Biopaliwo Biopaliwo jest odnawialnym źródłami energii, powstaje w wyniku przetwórstwa biomasy, czyli produktów pochodzenia organicznego. Może występować w postaci : STAŁEJ CIEKŁEJ GAZOWEJ Najczęściej wytwarzane jest z buraków cukrowych, trzciny cukrowej, ziemniaków lub ze zboża. Można je otrzymywać także z odpowiednio przetworzonych roślin oleistych jak rzepak, słonecznik czy soja.

10 Potencja ł biomasy W Polsce potencjał techniczny biopaliw szacuje się na około 684,6 PJ. W Unii Europejskiej w 2003 roku produkcja energii z biomasy pokrywała 4% zapotrzebowania na energię.

11 Metody wykorzystania biomasy  Spalanie - jest najprostszym sposobem energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów pochodzenia roślinnego.  Piroliza - jest procesem beztlenowego rozkładu substancji organicznej w wysokiej temperaturze.  Zgazowanie - jest procesem polegającym na rozkładzie termicznym paliwa stałego o dużej zawartości węgla do paliwa gazowego w obecności kontrolowanej ilości powietrza lub pary wodnej.

12 Wspó ł spalanie Wyróżniamy 3 warianty technologiczne:  Współspalanie bezpośrednie  Współspalanie pośrednie  Współspalanie w układzie równoległym

13 Z uwagi na niskie koszty inwestycyjne najbardziej popularne jest współspalanie bezpośrednie. Czy wiesz, że: W procesie współspalania produkowane jest w Polsce najwięcej odnawialnej energii elektrycznej.

14

15 Zasoby biomasy w Polsce

16 Biomasa odpadowa

17 Wśród biomasy odpadowej największe znaczenie w Polsce ma słoma.

18 Zalety & Wady

19 Zalety  Biomasa to czysta energia.  Spalanie biomasy nie zanieczyszcza powietrza, tak jak spalanie węgla.  Biomasa jest stała, w przeciwieństwie do nieprzewidywalnej energii wiatru lub słońca.  Spalanie biomasy pozostawia małe ilości popiołu.  Możliwość wykorzystania i przetworzenia odpadów.  Z biomasy można wytworzyć wiele form energii (od ciepła do ogrzewania, po paliwo do samochodu).

20 Wady  Jeśli biomasa jest zanieczyszczona nawozami i rożnymi chemikaliami, po spaleniu dostaną się one do powietrza.  Duże uprawy roślin energetycznych zmniejszają bioróżnorodność.  Biomasa często zawiera dużo wilgoci, przez co spalanie jest mniej efektywne.

21 Od teorii do zastosowania

22 HOTEL AR Ł AMÓW

23 Sercem i płucami Arłamowa jest elektrociepłownia potrójnej, wysokosprawnej kogeneracji na biomasę, produkująca ciepło, prąd elektryczny oraz wodę lodową do systemu klimatyzacji. Jest to najnowocześniejszy i największy tego typu obiekt w Polsce, jeden z niewielu w Europie.

24 Surowcem dla tej nowoczesnej elektrociepłowni są odpady z zakładów drzewnych, odpady pozyskiwane w lasach w ramach codziennego ich porządkowania. Te surowce spalane w specjalnym kotle zamieniają się w ciepło, energię elektryczną i tzw. wodę lodową do klimatyzacji.

25

26

27 Pytanie 1 Co to jest biomasa ? A. Cała istniejąca na Ziemi materia organiczna. B. Proces spalanie wapieni. C. Wycinanie drzew.

28 Pytanie 2 Biomasa to … A. Nieodnawialne źródło energii B. Odnawialne źródło energii

29 Pytanie 3 Gdzie została uruchomiona pierwsza elektrociepłownia opalana biomasa w Polsce ? A. Rzeszów B. Arłamów C. Krasiczyn

30 Pytanie 4 Co zaliczamy do biomasy ? A.Papier, słoma, wióry B. Wióry, zrębki, trociny C. Szkło, słoma, trociny

31 Projekt pod opieką Pani Zofii Kijowskiej wykonali : Weronika Dostal Anna Serwin Jakub Walc Karolina Zwierzyńska

32 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "BIOMASA - ZIELONA ENERGIA. Jak pozyska ć energi ę z biomasy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google