Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja naczelnych. Cztery liczące się postawy w spojrzeniu na ewolucję! Ewolucjonizm ateistyczny (fundamentalizm antyreligijny) Ewolucjonizm ateistyczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja naczelnych. Cztery liczące się postawy w spojrzeniu na ewolucję! Ewolucjonizm ateistyczny (fundamentalizm antyreligijny) Ewolucjonizm ateistyczny."— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja naczelnych

2 Cztery liczące się postawy w spojrzeniu na ewolucję! Ewolucjonizm ateistyczny (fundamentalizm antyreligijny) Ewolucjonizm ateistyczny (fundamentalizm antyreligijny) Ewolucjonizm teistyczny (stworzenie a potem ewolucyjny rozwój) Ewolucjonizm teistyczny (stworzenie a potem ewolucyjny rozwój) Kreacjonizm naukowy (stworzenie a potem stabilność i ubytki informacji genetycznej, ewentualne ingerencje nadprzyrodzone) Kreacjonizm naukowy (stworzenie a potem stabilność i ubytki informacji genetycznej, ewentualne ingerencje nadprzyrodzone) Kreacjonizm biblijny (fundamentalizm religijny) Kreacjonizm biblijny (fundamentalizm religijny)

3 Wędrówka kontynentów 65 milionów lat temu Obecnie

4 Czas w mln latEpoka 0202 Plejstocen 2525 Pliocen 5 25 Miocen 25 38 Oligocen 38 53 Eocen 53 65 Paleocen

5 EraOkresEpokaMln lat Zdarzenie Kenozoik Mezozoik CzwartorzędHolocen 0.006Pierwsze miasta 0.009Pierwsi rolnicy 0.01 Plejstocen0.012Pierwsi ludzie w Ameryce 0.05W pełni współcześni ludzie 0.5Pierwsze pewne użycie ognia 1.4Homo w Euro-Azji 1.75Początek Plejstocenu TrzeciorzędPliocen2.5Pierwsze narzędzia kamienne i Homo 4.4Pierwszy dwunożny hominid 5.2Początek Pliocenu Miocen23Pierwsze małpy i człekokształtne 23.5Początek miocenu Oligocen 34Początek Oligocenu Eocen35Pierwsze wyższe naczelne 50Pierwsze lemury i wyraki 56.5Początek Eocenu Paleocen65Pierwsze naczelne 65Początek Paleocenu Kreda

6 Teorie dotyczące ewolucji naczelnych 1. Teoria nadrzewności (arboreal theory) została zapronowana przez Wood Jonesa (1916), E.T. Collinsa (1921) i G. E. Smitha (1924) 1. Teoria nadrzewności (arboreal theory) została zapronowana przez Wood Jonesa (1916), E.T. Collinsa (1921) i G. E. Smitha (1924) 2. Teoria wzrokowo-drapieżnicza (visual- predation theory) zaproponowana przez Matta Cartmilla (1970, 1972, 1974) 2. Teoria wzrokowo-drapieżnicza (visual- predation theory) zaproponowana przez Matta Cartmilla (1970, 1972, 1974) Typowe cechy dla naczelnych nie mogą być w sposób prosty przełożone jako przystosowania do nadrzewnego trybu życia „Rethinking primate origins” (Science, 1974, 26, april, vol. 184, 4135, 436-433).

7 Teoria nadrzewności Zakłada ona, że mezozoiczni przodkowie naczelnych pędzili nadrzewny tryb życia i wykazywały szereg przystosowań do życia w tym środowisku Zakłada ona, że mezozoiczni przodkowie naczelnych pędzili nadrzewny tryb życia i wykazywały szereg przystosowań do życia w tym środowisku

8 Teoria nadrzewności Jako przystosowanie do nadrzewnego trybu życia pierwotne naczelne miały dobrze wykształcone receptory wzrokowe i dotykowe. Dobrze była rozwinięta koordynacja oko-ręka. Miała temu towarzyszyć ekspansja odpowiednich obszarów kory mózgowej. Jako przystosowanie do nadrzewnego trybu życia pierwotne naczelne miały dobrze wykształcone receptory wzrokowe i dotykowe. Dobrze była rozwinięta koordynacja oko-ręka. Miała temu towarzyszyć ekspansja odpowiednich obszarów kory mózgowej.

9 Teoria nadrzewności G. E. Smith sugerował, że musiało temu towarzyszyć osłabienie zmysłu węchu. Na ironię losu pachniało to trochę lamarkizmem. (Narządy nieużywane miały podlegać uwstecznieniu). W twardej epoce darwinizmu pewne trzeźwe spojrzenia na procesy ewolucyjne były źle widziane, trzeba było uważać na słowa. G. E. Smith sugerował, że musiało temu towarzyszyć osłabienie zmysłu węchu. Na ironię losu pachniało to trochę lamarkizmem. (Narządy nieużywane miały podlegać uwstecznieniu). W twardej epoce darwinizmu pewne trzeźwe spojrzenia na procesy ewolucyjne były źle widziane, trzeba było uważać na słowa.

10 Teoria nadrzewności Rozwój kończyn przednich (górnych) – wspinanie się, skracanie pyska. Temu ostatniemu miała towarzyszyć zmiana kształtu i ustawienia oczodołów. Rozwój kończyn przednich (górnych) – wspinanie się, skracanie pyska. Temu ostatniemu miała towarzyszyć zmiana kształtu i ustawienia oczodołów.

11 Teoria nadrzewności Ustawienie oczodołów jak twierdzi Collins (1921) było raczej związane z preferencją do stereoskopowego widzenia niż jako konsekwencja skracania się pyska. (Znajduje tu zastosowanie podstawowa zasada parsymonii – najprostsze rozwiązania są najlepsze. Ustawienie oczodołów jak twierdzi Collins (1921) było raczej związane z preferencją do stereoskopowego widzenia niż jako konsekwencja skracania się pyska. (Znajduje tu zastosowanie podstawowa zasada parsymonii – najprostsze rozwiązania są najlepsze.

12 Teoria wzrokowo-drapieżnicza Dlaczego naczelne i wiewiórki pomimo, że prawdopodobnie miały wspólnego przodka wykształciły zgoła odmienne przystosowania? Dlaczego naczelne i wiewiórki pomimo, że prawdopodobnie miały wspólnego przodka wykształciły zgoła odmienne przystosowania? Drugie podstawowe założenie a w zasadzie pytanie: czy tak naprawdę naczelne rozwinęły się z form naziemnych czy nadrzewnych? Drugie podstawowe założenie a w zasadzie pytanie: czy tak naprawdę naczelne rozwinęły się z form naziemnych czy nadrzewnych?

13 Plesiadapidae (Plesiadapis) Zmienność wymiarów od wielkości szczura do wielkości kota Zmienność wymiarów od wielkości szczura do wielkości kota Brak przegrody pozaoczodołowej. Oczodół jest pierścieniowaty. Brak przegrody pozaoczodołowej. Oczodół jest pierścieniowaty.

14 Plesiadapidae Oczodół położony po bocznej stronie czaszki Oczodół położony po bocznej stronie czaszki

15 Plesiadapidae W porównaniu do późniejszych form pojemność mózgoczaszki jest bardzo mała. Na dodatek trzewioczaszka jest bardzo duża. Jak wskazują badania aparat węchowy był bardzo dobrze rozwinięty (kora węchowa). W porównaniu do późniejszych form pojemność mózgoczaszki jest bardzo mała. Na dodatek trzewioczaszka jest bardzo duża. Jak wskazują badania aparat węchowy był bardzo dobrze rozwinięty (kora węchowa).

16 Plesiadapidae System lokomocyjny miał charakter preadaptatywny do spionizowanych skoków i wspinania (Simons, 1972). Pomimo, że nie występowały jeszcze płaskie paznokcie i opuszki palcowe, były one prawdopodobnie nadrzewnymi czworonogami. System lokomocyjny miał charakter preadaptatywny do spionizowanych skoków i wspinania (Simons, 1972). Pomimo, że nie występowały jeszcze płaskie paznokcie i opuszki palcowe, były one prawdopodobnie nadrzewnymi czworonogami.

17 Phenacolemur frugivorus, Paleocen, Płn. Ameryka Czaszka Plesiadapis

18 Plesiadapidae Powiększone, zbliżone do gryzoni siekacze. Specjalizacja siekaczy i redukcja kłów sugeruje wegetarianizm, co nie oznacza, że nie mogły wyjść z późnokredowych owadożernych (Szalay, 1972) Powiększone, zbliżone do gryzoni siekacze. Specjalizacja siekaczy i redukcja kłów sugeruje wegetarianizm, co nie oznacza, że nie mogły wyjść z późnokredowych owadożernych (Szalay, 1972)

19 Część badaczy ma wątpliwości co do przynależności Plesiadapidae do naczelnych: Oczodół nie był całkowicie zamknięty Oczodół nie był całkowicie zamknięty Mózg był słabo rozwinięty Mózg był słabo rozwinięty Nie posiadały przeciwstawnego kciuka i palucha, ale: Nie posiadały przeciwstawnego kciuka i palucha, ale: Większość posiadała wygięte kły, które służyły prawdopodobnie do otwierania nasion i owoców. Większość posiadała wygięte kły, które służyły prawdopodobnie do otwierania nasion i owoców. Zęby policzkowe charakteryzowały się niską i płaską koroną przypominającą współczesne liściożerne i owocożerne naczelne. Zęby policzkowe charakteryzowały się niską i płaską koroną przypominającą współczesne liściożerne i owocożerne naczelne.

20 Rekonstrukcja szkieletu Northarctus tyrannus, Ameryka Północna

21

22 Prymitywny owadożerny z górnej kredy

23 Purgatorius

24 Notharctus Przedstawiciel rodziny Adapidae. Szczątki datowane na około 50 mln lat znane są z Ameryki Płn. i Europy. Przypominał współczesne lemury. Długość ciała około 40 cm i dłuższy ogon. Typ uzębienia wskazuje na owocożerność i owadożerność.

25 Smilodectes (Adapidae)

26 Smilodectes gracilis (Wyoming) Żył jakieś 55 milionów lat temu, formuła zębowa 2,1,4,3. Zmniejszone pola węchowe, wyraźnie większa kora wzrokowa. Szacowana masa ciała około 2100 gramów.

27 Lemurokształtny Smilodectes (przedstawiciel Adapidae ze środkowego eocenu) Smilodectes

28 Darwinius masillae (Ida) Jeden z największych przekrętów medialnych w paleontologii. Datowane na 47 mln lat znalezisko pochodzi z kopalni skał osadowych w Messel nieopodal Darmstadt w Hesji (Niemcy). Nazwa „Ida” pochdzi od imienia córki Jorna Huruma, który szkielet wykupił od prywatnego kolekcjonera.

29 Teilhardina sp. Żyła jak wskazują znaleziska paleontologiczne we wczesnym eocenie na kontynencie Ameryki Płn., Europy i Azji. Konstytucją morfologiczną zblizona do dzisiejszyj marmozet. Wydaje się, że domniemanie to idzie zbyt daleko. Wybitny paleontolog George Gaylord Simpson nazwał tę formę na cześć znakomitego jezuickiego badacza i filozofa Teilharda de Chardin.

30 Adapis magnus

31 Czaszka Adapis magnus

32 Plesiadapis

33 Necrolemur antiquus Eoceński naczelny znany z Francji i Egiptu. Uważany za formę wyjściową dla wyraków

34 Naczelne eocenu Podzielono je na dwie podstawowe grupy: Podzielono je na dwie podstawowe grupy: Podobne do wyraków (Omomyidae) Podobne do wyraków (Omomyidae) Podobne do lemurów (Adapidae) Podobne do lemurów (Adapidae)

35 A.Amphipithecus magaungensis (górny Eocen, Birma) B.Parapithecus fraasi (Afryka Płn.)

36 Aegyptopithecus zeuxis Forma reprezentująca typowe cechy małp wąskonosych Starego Świata. Układ zębowy 2,1,2,3. Znalezisko z Egiptu datowane na 33 mln lat. Żył w oligocenie. Prawdopodobnie prowadził nadrzewny tryb życia a główny składnik diety stanowiły owoce i inne miękkie części roślin.

37 Drzewo rodowe naczelnych

38 Mesopithecus pentelici

39 Pliopithecus (Europa) Znany z Francji, datowany na 12-13 milionów lat temu.

40 Proconsul

41 Rozmieszczenie Dryopithecidae (Miocen, Pliocen)

42 Sivapithecus indicus (Museum Historii Naturalnej w Paryżu) Uważany za przodka współczesnych orangutanów. Wysokość ciała około 1,5 m. Budowa nadgarstka wskazuje, że mógł swobodnie poruszać się po ziemi jak i w koronach drzew. Silnie rozwinięte kły i potężnie rozbudowane zęby trzonowe wskazują na typowo roślinny typ odżywiania. Czas występowania 12- 10 mln lat temu. Skamieniałości znane z Pakistanu i Indii.

43 Proconsul africanus

44 Prokonsul jest jednym z najlepiej reprezentowanym hominoidem z Miocenu. Żył na przestrzeni 23 do 14 milionów lat temu. Wyróżnia się wiele podgatunków i gatunków o zróżnicowanej masie ciała. Zasięg występowania ograniczony do Afryki

45 Gigantopithecus (Museum Historii Naturalnej w Paryżu) Żył od 1 mln do 100 tysięcy lat temu. Szczątki znane głównie z zębów i fragmentów żuchwy. Wysokość ciała szacowana na 3 m a masa 550 kg. Szczątki znane z Chin, Indii i Wietnamu. Rekonstrukcja

46 Gigantopithecus blacki

47


Pobierz ppt "Ewolucja naczelnych. Cztery liczące się postawy w spojrzeniu na ewolucję! Ewolucjonizm ateistyczny (fundamentalizm antyreligijny) Ewolucjonizm ateistyczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google