Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Odwrócenie obecnej struktury kary na rzecz kar wolnościowych (wyeliminowanie nadużyć związanych z karą pozbawienia wolności w zawieszeniu)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Odwrócenie obecnej struktury kary na rzecz kar wolnościowych (wyeliminowanie nadużyć związanych z karą pozbawienia wolności w zawieszeniu)"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7  Odwrócenie obecnej struktury kary na rzecz kar wolnościowych (wyeliminowanie nadużyć związanych z karą pozbawienia wolności w zawieszeniu)  Urealnienie oddziaływania karnego  Nowe zasady wymierzania środków zabezpieczających (dostosowanie do systemu środków zabezpieczających do zagrożeń związanych z istnieniem zaburzeń osobowości niewyłączających odpowiedzialności karnej)  Inne zmiany porządkujące postulowane w doktrynie

8 Rodzaj przestępstwDominująca obecnie reakcja prawnokarnaOczekiwana reakcja prawnokarna Przestępstwa zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2 Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania [np. w przypadku wypadku nietrzeźwości kierowcy, 178a § 1, karę tę orzeczono w 45% spraw (art. 335 KPK wykorzystany w 61% spraw)] Grzywna, kara ograniczenia wolności do roku lub wyjątkowo kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania Przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania [np. w przypadku wypadku komunikacyjnego w typie podstawowym, art. 177 § 1, kare tę orzeczono w 72% spraw (art. 335 KPK wykorzystany w 48% spraw)] Grzywna, kara ograniczenia wolności do roku lub wyjątkowo kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania Przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania [np. w wypadku ponownego skazania za wypadek komunikacyjny, o którym mowa w art. 178a § 4, karę tę orzeczono w 67% (art. 335 KPK wykorzystany w 31% spraw)] Grzywna lub kara ograniczenia wolności do lat 2 lub wyjątkowo kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania albo bezwzględna kara pozbawienia wolności

9 Przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania [np. w przypadku oszustwa, art. 286 § 1 karę tę orzeczono w 81% spraw (art. 335 KPK wykorzystany w 44,5% spraw)] Grzywna lub kara ograniczenia wolności do lat 2, kara mieszana (przy czym kara pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania lub bezwzględna) lub wyjątkowo kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania albo bezwzględna kara pozbawienia wolności Przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10 Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania [np. w przypadku kradzieży z włamaniem, art. 279, te kare orzeczono w 72% spraw (art. 335 KPK wykorzystany w 35% spraw)] Grzywna lub kara ograniczenia wolności do lat 2, kara mieszana (przy czym kara pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania lub bezwzględna), lub bezwzględna kara pozbawienia wolności, w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia do lat 20 Przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania [np. w przypadku rozboju, art. 280 § 1, karę tę orzeczono w 50% spraw (art. 335 KPK wykorzystany w 44,5% spraw)] Bezwzględna kara pozbawienia wolności, kara mieszana (przy czym kara pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania lub bezwzględna), w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia do lat 20, lub kara ograniczenia wolności lub grzywna Zbrodnie Bezwzględna kara pozbawienia wolności, w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia do lat 15, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie pozbawienie wolności Bezwzględna kara pozbawienia wolności, w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia do lat 20, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie pozbawienie wolności


Pobierz ppt " Odwrócenie obecnej struktury kary na rzecz kar wolnościowych (wyeliminowanie nadużyć związanych z karą pozbawienia wolności w zawieszeniu)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google