Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poręczenie jako forma zabezpieczenia zobowiązań finansowych i instrument wspierający rozwój przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poręczenie jako forma zabezpieczenia zobowiązań finansowych i instrument wspierający rozwój przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Poręczenie jako forma zabezpieczenia zobowiązań finansowych i instrument wspierający rozwój przedsiębiorczości

2 MFPK – informacje ogólne Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2003 w ramach tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych, celem wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie Polski. Zasięg terytorialny działania MFPK - Województwo Mazowieckie Zgromadzony kapitał poręczeniowy – 61 mln PLN

3 MFPK – informacje ogólne Wiarygodność kapitałowa funduszu, potwierdzona przez silnych udziałowców spółki, reprezentowanych przez jednostki samorządowe, Skarb Państwa, zrzeszenia i izby gospodarcze przedsiębiorców: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoMiasto Stołeczne Warszawa Bank Gospodarstwa Krajowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Mazowieckie miasta: Miasto Józefów, Miasto Siedlce, Miasto Ostrołęka, Miasto i Gmina Wołomin, Miasto i Gmina Legionowo, Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Sokołów PodlaskiMiasto JózefówMiasto SiedlceMiasto OstrołękaMiasto i Gmina Wołomin Miasto i Gmina LegionowoMiasto i Gmina Grodzisk MazowieckiMiasto Sokołów Podlaski Miasto Garwolin, Miasto i Gmina Wyszków, Miasto Mława, Miasto Radom, Miasto Płock Miasto GarwolinMiasto i Gmina WyszkówMiasto MławaMiasto RadomMiasto Płock Mazowieckie powiaty i gminy: Powiat Otwocki, Powiat Płocki, Powiat Sochaczewski, Powiat Kozienicki, Gmina Mszczonów, Gmina Teresin, Gmina Świercze, Powiat Mławski, Gmina Brańszczyk, Gmina Długosiodło, Gmina Rząśnik, Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Powiat Przasnyski, Powiat Wyszkowski, Powiat LegionowskiPowiat OtwockiPowiat PłockiPowiat SochaczewskiPowiat KozienickiGmina MszczonówGmina TeresinGmina ŚwierczePowiat MławskiGmina Brańszczyk Gmina DługosiodłoGmina RząśnikGmina SomiankaGmina ZabrodziePowiat Przasnyski, Powiat WyszkowskiPowiat Legionowski

4 MFPK – cele działalności, misja  pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększenia dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania (kapitału na finansowanie inwestycji i bieżącej działalności gospodarczej)  działanie na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw  wzmacnianie wiarygodności finansowej przedsiębiorstw na rynku  realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na Mazowszu

5 MFPK – jubileusz 10-lecia Co osiągnęliśmy:  wartość udzielonych poręczeń: 682 mln PLN  Wartość poręczonych zobowiązań: 1,5 mld PLN  nowoutworzone lub utrzymane miejsca pracy: ok. 45 tys.  liczne nagrody i wyróżnienia związane z działalnością statutową (non profit)

6 Poręczenie jako narzędzie ułatwiające dostęp do finansowania dłużnego Czym jest poręczenie MFPK? - to zabezpieczenie spłaty zobowiązania finansowego udzielonego przez instytucję finansującą (bank, fundusz pożyczkowy, firmę leasingową), ustanowione wg przepisów prawa cywilnego - jest umową poprzez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (instytucji finansującej) wykonać zobowiązanie w chwili nie wykonania zobowiązania przez dłużnika (przedsiębiorcę)

7 Poręczenie jako narzędzie ułatwiające dostęp do finansowania dłużnego wszystkie formy kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców, oferowane przez instytucje finansujące umowy leasingowe (wszystkie rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy, zwrotny) wadia do przetargów, organizowanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Jakie zobowiązania mogą być objęte poręczeniem MFPK?

8 Główni Partnerzy MFPK Sp. z o.o. Bank Pekao S.A. PKO BP S.A. ING Bank Śląski S.A. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie MultiBank S.A. Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie (Oddział w Warszawie) Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie (Oddział w Warszawie) Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Getin Noble Bank S.A. Grupa Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Grupa SGB Bank S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i ARP Venture Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna Fundacja Na Rzecz Polskiego Rolnictwa Toyota Bank Polska S.A. Idea Bank S.A. PKO Leasing S.A. Bankowy Leasing Ciechanów Sp. z o.o. Pekao Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o

9 Beneficjenci funduszu Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Mazowsza (siedziba rejestrowa - również filie/oddziały) Brak minimalnego okresu prowadzenia działalności (również firmy nowo powstałe) Klienci MFPK Kwalifikacja przedsiębiorcy do segmentu MSP Kryteria dodatkowe

10 Kwalifikacja MSP (rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. – załącznik nr I) MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO -średnioroczny stan zatrudnienia mniej niż 10 -roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie więcej niż 2 mln EUR / suma aktywów bilansu nie więcej niż 2 mln EUR MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO -średnioroczny stan zatrudnienia mniej niż 50 -roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie więcej niż 10 mln EUR / suma aktywów bilansu nie więcej niż 10 mln EUR ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO -średnioroczny stan zatrudnienia mniej niż 250 -roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie więcej niż 50 mln EUR / suma aktywów bilansu nie więcej niż 43 mln EUR

11 Warunki udzielania poręczeń Brak minimalnego okresu Do 60 miesięcy Okres poręczenia Do 70% kapitału kredytu/pożyczki Do 80% rat kapitałowych leasingu Do kwoty 1 mln PLN Wartość poręczenia

12 Procedura udzielania poręczenia Ścieżka analizy wniosku o udzielenie poręczenia: dostarczenie dokumentów do MFPK (Bank) Złożenie wniosku analiza: ok. 1-5 dni roboczych wynik analizy – decyzja Zarządu MFPK Analiza MFPK podpisanie dokumentów poręczeniowych i przyjęcie prawnych zabezpieczeń poręczenia zabezpieczeniem umowy ze strony przedsiębiorcy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Pozytywna decyzja = zawarcie transakcji

13 Rodzaje udzielanych poręczeń Oferta dostosowana do potrzeb Klienta, instytucji finansującej i rodzaju zobowiązania: -Poręczenia standardowe (na pełny okres obowiązywania umowy kredytu/pożyczki/leasingu lub do momentu ustanowienia innych prawnych zabezpieczeń umowy tzw. poręczenie pomostowe) -Poręczenia wadialne

14 Poręczenie - opłaty (poręczenia standardowe – kredyty i pożyczki) Opłata za rozpatrzenie wniosku – 50 PLN Lp. Udział poręczenia Wysokość prowizji* (% od kwoty poręczenia) Opłata pobierana jednorazowo za cały okres obowiązywania poręczenia Do 12 miesięcy Od 13 do 24 m-cy Od 25 do 36 m-cy Od 37 do 48 m-cy Od 49 do 60 m-cy 1.do 30%0,601,001,401,802,20 2.31-50%1,001,401,802,202,60 3.>50%1,401,802,202,603,00 Prowizja za wydłużenie okresu ważności kredytu/pożyczki (aneks techniczny) – 0,10% za każdy miesiąc od kwoty udzielonego poręczenia * minimalna kwota prowizji 500 PLN * jednorazowa prowizja może zostać podwyższona o max. 0,4 %, w przypadku zakwalifikowania przedsiębiorcy do IV klasy ryzyka poręczeniowego

15 Poręczenia transakcji leasingowych Poręczeniem w ramach współpracy w instytucjami leasingowymi objęta jest wartość finansowania tj. kwota netto transakcji leasingowej pomniejszona o opłatę wstępną Pułap poręczenia – max. 80%, 1 mln PLN Lp.Udział poręczeniaWysokość prowizji (% od kwoty poręczenia) Opłata pobierana jednorazowo za cały okres obowiązywania poręczenia Do 24 miesięcyOd 25 do 36 miesięcy Od 37 do 48 miesięcy Od 48 do 60 miesięcy 1Od 1 do 20%0,81,01,21,6 2Od 21 do 40%1,01,21,41,8 3Od 41 do 60%1,21,41,62,0 4Powyżej 60%1,41,61,82,2

16 Korzyści dla firmy wynikające ze skorzystania z poręczenia Finansowanie działalności gospodarczej środkami zewnętrznymi Uzyskanie korzystnych warunków finansowania (obniżona marża, obniżona opłata wstępna, dostępność finansowania dla start up) Bezpłatne doradztwo w zakresie pozyskania dotacji unijnych Rozszerzona współpraca z branżowymi stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu (łatwiejszy dostęp do informacji) Możliwości Finansowanie inwestycji oraz majątku obrotowego (kredyt/pożyczka/leasing) Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku Rozwój Brak konieczności obciążania aktywów prawami: zastawów, przewłaszczeń, hipotek (brak konieczności ograniczania „dyspozycyjności” majątku przedsiębiorcy) Szybkość i prostota w ustanowieniu zabezpieczeń transakcji Relatywnie niski koszt poręczenia Fakty

17 Korzyści dla Banku wynikające zabezpieczenia w formie poręczenia Rozszerzenie grupy potencjalnych Klientów Banku (np. o podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą - star up) Brak konieczności stosowania rzeczowych form zabezpieczania zobowiązań kredytowych (mniej płynnych) – zwiększenie konkurencyjności Banku na rynku Możliwość weryfikacji wiarygodności potencjalnego Klienta przez drugi podmiot Możliwości Wykorzystanie najbardziej płynnej formy zabezpieczania transakcji kredytowych Współpraca z wiarygodnym partnerem Szybkość i prostota w ustanowieniu zabezpieczeń transakcji Fakty

18 Poręczenia wadialne MFPK - nowe możliwości dla przedsiębiorczych Warunki udzielania poręczeń zapłaty wadium Co oferujemy?  pakiet wadialny, stanowiący łączny limit poręczeń wadialnych, ustalony na okres do 12 miesięcy, o jakie w tym czasie może wnioskować przedsiębiorca – maksymalna wartość pakietu wadialnego wynosi 1 mln PLN  jednostkowe poręczenie wadialne udzielane w ramach pakietu wadialnego na okres do 90 dni, stanowiące równowartość 100% wysokości wadium przewidzianego w SIWZ – maksymalna wartość jednostkowego poręczenia wynosi 500 tys. PLN Koszt poręczenia Udzielane przez MFPK poręczenia są odpłatne:  opłata za udzielenie pakietu wadialnego – od 0,4% do 1,0% wartości pakietu (min. 100 PLN)*  opłata za poręczenie indywidualne w ramach pakietu – od 0,5% do 1,5% od wartości wadium (min. 100 PLN) *w okresie do końca czerwca 2015r. Klienci Funduszu będą zwolnieni z opłaty za pakiet wadialny Korzyści wynikające z poręczenia  brak konieczności wniesienia wadium w formie wpłaty gotówkowej  prosta i szybka procedura przyznania pakietu wadialnego oraz konkretnego jednostkowego poręczenia  zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa wskutek możliwości uczestnictwa w kilku postępowaniach przetargowych jednocześnie  wzrost wiarygodności uczestnika przetargu, jako potencjalnego partnera biznesowego Na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (z późniejszymi zmianami) Prawo zamówień publicznych uczestnik przetargu występujący w roli Wykonawcy, może wnieść wadium w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275, z późn. zmianami)

19 MFPK Sp. z o.o. ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa (godziny pracy biura 8.00-16.00) tel. 022 840-32-35, fax. 022 840 32 53 e-mail: biuro@mfpk.com.plbiuro@mfpk.com.pl Zespół analiz: Ewa Grymm – z-ca dyrektora MFPK sp. z o.o. 0 506 074 552, e.grymm@mfpk.com.ple.grymm@mfpk.com.pl


Pobierz ppt "Poręczenie jako forma zabezpieczenia zobowiązań finansowych i instrument wspierający rozwój przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google