Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole

2 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Upośledzenie interakcji społecznych Kłopoty z komunikacją i porozumiewaniem się1 Szczególne zainteresowania/natręctwa Powtarzające się zachowania , brak elastyczności

3 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Kreatywne Niekonwencjonalne w podejściu do rozwiązań Trudność w odróżnieniu fikcji od rzeczywistości Zdolności muzyczne, dramatyczne, artystyczne częste

4 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Okres szkolny trudności adaptacyjne i niedojrzałość w relacjach społecznych specyficzna forma komunikowania się zaburzenia sensoryczne możliwe relatywnie wysokie postępy w nauce prawdopodobne trudności w opanowaniu pisania schematyzm zachowań

5 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Nadwrażliwość na bodźce: Wzrokowe (silna reakcja na niektóre formy sztucznego światła – szczególnie świetlówki, może powodować ból, posadzenie dziecka z dala od źródła światła słonecznego, umożliwienie korzystania z lampki stacjonarnej, okularów przeciwsłonecznych) Słuchowe (łatwo się rozprasza i irytuje na dźwięki dla nas obojętne, należy mówić do dziecka unikając hałasu w tle, pomocne: zatyczki do uszu, miejsce odosobnienia) Dotykowe (trudności ze zmianą ubrania, dotyk może boleć szczególnie w niektórych obszarach ciała – stąd irytacja, zdenerwowanie)

6 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Nadwrażliwość na bodźce: Smakowe (znaczenie ma struktura, faktura jedzenia, jedzą nawykowo – zwykle to samo a nie dla walorów smakowych), Zapachowe (czują to, czego my nie czujemy, niektóre zapachy są nie do zniesienia, unikać trzeba mocnych perfum, należy wietrzyć pomieszczenia, umożliwić noszenie dziecku przedmiotu z ulubionym zapachem)

7 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Komunikowanie się 50% dzieci z ZA ma opóźniony rozwój mowy W wieku 5 lat mówią płynnie Powierzchownie perfekcyjna ekspresja słowna Dziwaczna prozodia Język sztywny, pedantyczny (nadmierne formalizmy, brak slangu, nie znoszą nieprecyzyjności – np Później? - kiedy dokładnie, za ile minut?)) Ograniczona zdolność rozumienia języka (nie rozumie przenośni, ironii)

8 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Komunikowanie się Odpowiadają na pytania nie kontynuując dialogu Monologi bez wglądu na reakcje otoczenia Wprowadzanie do rozmowy powtarzających się tematów Zaburzenia komunikacji bezsłownej (nierozumienie mowy ciała i posługiwanie się mową ciała w sposób niewłaściwy) Słabe rozumienie informacji w kontekście

9 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Kodeks moralny i poczucie sprawiedliwości szkolny policjant potrzeba uczciwego stawiania sprawy jeśli przyjmuje jakąś wartość denerwuje się, że ludzie jej nie przestrzegają

10 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Brak umiejętności odczytywania czyjegoś stanu umysłu : trudności w podejmowaniu relacji naprzemiennych trudności w przewidywaniu zachowań innych osób zaburzenia empatii bak delikatności w relacjach społecznych trudności w negocjowaniu rozwiązań przedmiotowe traktowanie innych

11 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Brak umiejętności odczytywania czyjegoś stanu umysłu : Zakłada, że inni myślą tak jak ono Zakłada, że inni posiadają taki sam zakres wiedzy jak ono Wierzy, że w 100% ma rację Może mieć trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu, zwłaszcza jeśli odnosi się on do ludzi

12 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Rozumienie emocji i ich wyrażanie: przesadna lub nieadekwatna ekspresja nieumiejętność wyrażania złożonych stanów emocjonalnych (np. Dumy, zawstydzenia, pocieszania) W sytuacji frustracji reagują agresją skierowaną na siebie lub innych Emocje innych dezorganizują rozumienie świata

13 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Stres z uwagi na trudności społeczne i problemy sensoryczne dziecko z ZA ma wysoki poziom stresu i żyje w napięciu: gdy jest zdenerwowane perseweruje zachowania, gdy popełnia błędy w sytuacjach społecznych nie wie , jak je naprawić wysoki poziom stresu powoduje stan zmęczenia – stąd potrzeba drzemki lub wyjścia aby się zregenerować,

14 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Co możesz zrobić aby inni czuli się szczęśliwi ? Co możesz powiedzieć aby inni czuli się szczęśliwi ? Wywiad: co czyni ludzi szczęśliwymi ? Jakie są stopnie zadowolenia, jak je poznać (np praca z klasą)? Jak nie wiesz jak się zachować zobacz, jak zachowują się inne dzieci Ćwiczenie miny z obrazka przed lustrem uczenie strategii przepraszania, pytania „ale nie wiem co mam teraz zrobić” na wypadek popełnienia błędu lub nierozumienia sytuacji

15 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Uczenie dziecka tych zachowań, których inni uczą się spontanicznie Jak nie wiesz jak się zachować zobacz jak zachowują się inne dzieci zajmowanie się na spotkaniu/lekcji tylko 1 emocją „kolekcjonowanie” zdjęć np. szczęśliwych ludzi i wydarzeń, które powodują, że ludzie czują się szczęśliwi

16 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Strategia organizatora wizualnego: sekwencja obrazków, co trzeba zrobić stosuj kolory, podkreślenia, wizualne symbole Mapa kodowa szkoły: gdzie dziecko może iść,za przyzwoleniem nauczyciela (nie „nie może iść” , bo może nie pójść nigdy)

17 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Przychodzenie wcześniejsze do szkoły i pobyt w miejscu bezpiecznym, np. bibliotece zorganizowanie miejsca do pracy z dala od rozpraszających bodźców (np. kącika sztuki, tyłem do okna)) Uprzedzanie o zmianach Przećwiczenie reakcji na zmianę

18 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Wizualne ilustracje, tego o czym się mówi zachęcanie do patrzenia na nauczyciela odnoszenie się do zainteresowań dziecka zainteresowanie niekonwencjonalnymi strategiami rozwiązywania zadań – rozmowa

19 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
pozwalanie na stosowanie niekonwencjonalnych metod czasomierze piłka – wskazówka kolejności wypowiedzi (aby nauczyć dziecko z ZA czekania na własną kolej)

20 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Unikaj przepisywania z tablicy włączanie do zabaw grupowych przez wyznaczenie składu grupy (aby dziecko nie było wykluczone) tłumacz zasady gry wspólna nauka – praca w parach udzielanie wskazówek – zamiast dawania wyboru czekanie na odpowiedź kod proszenia o pomoc na raz 1 polecenie przerwy w mówieniu

21 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Zabawy i sprawność motoryczna: Nie lubi zabaw z rywalizacją Ma skłonności do zabaw , które naśladują rzeczywistość Mało zajmuje się zabawami, w których nie utrzymuje kontroli Niezdarność motoryczna Ma trudności z subtelnością motoryczną w zadaniach Łatwo traci równowagę Często pisze w sposób niewyraźny Sporty drużynowe trudne z uwagi na złożonośc reguł i interakcji

22 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Perfekcjonizm: Bardzo wrażliwe na krytykę Boi się krytyki, gdyż interpretuje ją jako fakt bycia głupszym Porażka jest czymś przygniatającym Stara się nie podejmować aktywności z ryzykiem niepowodzenia Rywalizacja = ryzyko ośmieszenia się

23 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Myślenie perspektywiczne: nie radzi sobie z przewidywaniem skutków zachowań trudno myśleć mu w kategorii skutków trudność w dokonywaniu wyboru ( nie wybiera lub czyni to bezmyślnie) trudność w przewidywaniu reakcji innych ludzi

24 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Myślenie sztywne: nie lubi dwuznaczności zgodnie z zasadą czarne-białe może postępować zgodnie z zasadą, która nie jest efektywne radzi sobie w przedmiotach, gdzie sztywne reguły są zasadą nie lubi dwuznaczności

25 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Fascynacje Zgłębia temat, który go interesuje w sposób bardzo szczegółowy i często „dorosły” Rozmawia o nim Temat fascynacji: jako strefa bezpieczeństwa wykazanie się inteligencją sposób spędzania czasu i źródło relaksu zapewnienie sobie logiczności ułatwienie konwersacji

26 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Nie potrafi kłamać Mówi dokładnie to, co myśli Uczy się kłamać później niż inne dzieci i jest w tym mało przekonywujący Lojalny w przywiązaniu do ludzi

27 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Reakcja na zmiany nie lubi zmian wprowadza rytuały aby istniał porządek raz wyuczony porządek jest preferowany nie rozumie jaki rodzaj powiązania występuje pomiędzy początkiem aktywności a efektem nie rozumie jakie znaczenie ma element historii w odniesieniu do całości rytuały to sposób na uporządkowanie życia nasilenie czynności rutynowych to barometr stresu i lęku

28 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Reakcja na zmiany nie lubi zmian wprowadza rytuały aby istniał porządek raz wyuczony porządek jest preferowany nie rozumie jaki rodzaj powiązania występuje pomiędzy początkiem aktywności a efektem nie rozumie jakie znaczenie ma element historii w odniesieniu do całości rytuały to sposób na uporządkowanie życia nasilenie czynności rutynowych to barometr stresu i lęku

29 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Cele pomocy dziecku w szkole: 1. pomoc w organizacji dnia 2. pomoc w organizacji przedmiotów/rzeczy 3. zachęcenie do uczestniczenia w sytuacjach związanych z interakcjami w grupie 4. pomoc w zrozumieniu zasad interakcji społecznych z wykorzystaniem obrazków, odnoszeniem się do tego, co mogą inni ludzie myśleć, czuć lub z jakiego powodu podejmują określone działania 5. motywowanie do pracy w klasie z wykorzystaniem specjalnych zainteresowań dziecka

30 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Przemoc wobec dziecka z ZA: dzieci stanowią grupę ryzyka z uwagi na słabość funkcjonowania w relacjach społecznych (nie rozumieją intencji, dają się prowokować, są naiwne – podpuszczone za dobrą monetę biorą zachowania rowiśników, wyrażają uwagi w sposób narażający je na niezrozumienie – są mało delikatne) Nie potrafią wytłumaczyć przyczyn swoich zachowań – co szczególnie ważne dla rozumienia sytuacji przez nauczyciela

31 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Przemoc wobec dziecka z ZA: Trudno mu opisać , co się działo (waga szczegółowych , konkretnych pytań) Nie rozumie, że jest ofiarą przemocy Bezskuteczna jest konfrontacja ze sprawcami Potrzebuje ochrony ze strony dorosłych (współpraca rodzice/szkoła) Należy je nauczyć czym różni się żart od dręczenia Ważne : gdzie, do kogo może udać się po pomoc

32 Sławne osoby z ZA Albert Einstein Izaak Newton Eric Satie 32

33 INNE SŁAWNE OSOBY POSIADAJACE CECHY ZESPOŁU ASPERGERA:
ANDY WARHOL ARTUR SCHOPENHAUER CHARLES DE GAULLE

34 INNE SŁAWNE OSOBY POSIADAJACE CECHY ZESPOŁU ASPERGERA:
ARCHIMEDES MICHAŁ ANIOŁ CHARLES DARWIN


Pobierz ppt "Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google