Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs „Jesienny spacer” nagrody wręczone. Wyniki konkursu Na konkurs napłyn ę ło 99 prac klas 0-VI, wszystkie zgodne z regulaminem. Prace umieszczono.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs „Jesienny spacer” nagrody wręczone. Wyniki konkursu Na konkurs napłyn ę ło 99 prac klas 0-VI, wszystkie zgodne z regulaminem. Prace umieszczono."— Zapis prezentacji:

1

2 Konkurs „Jesienny spacer” nagrody wręczone.

3 Wyniki konkursu Na konkurs napłyn ę ło 99 prac klas 0-VI, wszystkie zgodne z regulaminem. Prace umieszczono na stronie internetowej szkoły zakładka ś wietlica. W dniu 11 i 12 grudnia 2014 roku odbyło si ę w naszej szkole głosowanie na prace konkursowe „Jesienny spacer”. Ka ż dy głosuj ą cy mógł typowa ć trzy prace. W dniu 15 grudnia 2014 roku Komisja przeliczyła głosy, oto wyniki: Ilo ść oddanych głosów: 625 Ilo ść wa ż nych głosów:613 Ilo ść niewa ż nych głosów: 12

4 Wyniki konkursu Nagrody otrzymuj ą : Prace plastyczne: Oddział przedszkolny „0”: Miłosz Ada ś praca nr 2 Klasy I: Daniel Kotlarz kl.Ib praca nr 3 Zofia Siwek kl.If praca nr 12 Klasy II: Joanna Brzostowicz kl.IIa praca nr 14 Klasy III: Julia Dziarmaga kl.IIIb praca nr 25 Klasy IV: Aleksandra Juszczyk kl.IVdpraca nr 60 Natalia Jungiewicz kl.IVb praca nr 43 Klasy VI: Alicja Rzepka kl.VIc praca nr 76

5 Wyniki konkursu Wyró ż niono prace plastyczne: Daria Dziarmakowska kl.Id praca nr 8 Maria Ż mija kl.Ie praca nr 10 Magdalena kotlarz kl.IIa praca nr 15 Kamil Gajos kl.IIb praca nr 19 Oliwia Macias kl.IIc praca nr 20 Nicoletta Skowron kl.IIIb praca nr 27 Dominika Kotlarz kl.IIId praca nr 32 Oliwia Kotlarz kl.IVd praca nr 57 Julia Ż yła kl.IVd praca nr 58 Jakub Szmit kl.VIa praca nr 65 Wiktoria Switek kl.VIb praca nr 68 Ziemowit Ada ś kl.VIc praca nr 71 Dawid Tutak kl.VIc praca nr 82 Weronika Płocharczyk kl.VIc praca nr 83

6 Wyniki konkursu Prace literackie-nagrody: Natalia Chmielowiec kl.Va praca nr 88 Julia Kici ń ska kl.VIc praca nr 98 Wyró ż niono prace literackie: Magdalena Baran kl.Vb praca nr 94 Julia Cyranowska kl.IId praca nr 86 Serdecznie gratulujemy! Organizatorzy Konkurs organizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „Baw si ę i ucz! Ś wietlica szkolna przyjazna uczniowi”. Serdecznie dzi ę kujemy za udział w konkursie.

7 Głosowanie w holu szkoły

8

9

10

11 Prace nagrodzone Miłosz Adaś „0” Daniel Kotlarz Ib Zofia Siwek Ib Julia Kicińska VIc Joanna Brzostowicz IIaJulia Dziarmaga IIIb

12 Prace nagrodzone Natalia Jungiewicz IVbAleksandra Juszczyk IVd Alicja Rzepka VIc Natalia Chmielowiec Va

13 Prace wyróżnione Daria Dziarmakowska Id Maria Żmija IeMagdalena Kotlarz IIa Kamil Gajos IIb Oliwia Macias IIcNicoletta Skowron IIIb

14 Prace wyróżnione Dominika Kotlarz IIIdOliwia Kotlarz IVdJulia Żyła IVd Jakub Szmit VIa Wiktoria Switek VIb Ziemowit Adaś VIc

15 Prace wyróżnione Dawid Tutak VIc Weronika Płocharczyk VIc Julia Cyranowska IIa Magda Baran Vb

16 Wręczenie nagród

17

18 Konkurs „Jesienny spacer” ranking Przeprowadzenie głosowania w holu szkoły budziło du ż e zainteresowanie i zaanga ż owanie społeczno ś ci szkolnej. Głosowali wszyscy uczniowie kl.0-VI, rodzice odwiedzaj ą cy placówk ę, personel administracyjny, nauczyciele. Realizacja projektu zintegrowała dzieci, zaciekawiła konkursem, pozwoliła czasem po raz pierwszy na wzi ę cie udziału w takiej formule głosowania, szczególnie dzieciom w młodszym wieku szkolnym. Pozyskano sponsorów nagród i zako ń czono realizacj ę działania uroczystym wr ę czeniem dyplomów, gier, ksi ąż ek i słodyczy. Opracowała Grażyna Kamińska


Pobierz ppt "Konkurs „Jesienny spacer” nagrody wręczone. Wyniki konkursu Na konkurs napłyn ę ło 99 prac klas 0-VI, wszystkie zgodne z regulaminem. Prace umieszczono."

Podobne prezentacje


Reklamy Google