Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja Gwardii Narodowej - działania w czasie „P” – symulacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja Gwardii Narodowej - działania w czasie „P” – symulacja"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja Gwardii Narodowej - działania w czasie „P” – symulacja

2 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Ochrona życia i zdrowia ludności cywilnej - zagrożenia środowiskowe Wzmożone opadu deszczu w górach prowadzą do podwyższenia poziomu rzek. Informacje o przekroczonych poziomach rzek trafiają do cywilnych sztabów kryzysowych. Sztaby kryzysowe poprzez dowództwo Wojska Polskiego uruchamiają wyższy stopień gotowości wojewódzkich oddziałów Gwardii Narodowej. Mobilizacja części personelu Gwardii Narodowej, odpowiedzialnej za monitorowanie sytuacji. Pozostała część personelu działa w podwyższonym stopniu gotowości, umożliwiając zmobilizowanie w ciągu kilku godzin. Podniesienie w powietrze lotnictwa Gwardii Narodowej z zadaniem wykrycia zagrożeń i monitorowania sytuacji powodziowej. Opracowanie planów ewakuacji ludności cywilnej i walki z żywiołem. Na podstawie pomiarów i monitoringu lotnictwa Gwardii Narodowej sztaby kryzysowe ustanawiają stan klęski żywiołowej. Mobilizacja wszystkich sił wojewódzkiej Gwardii Narodowej. Do pomocy ruszają jednostki GN województw ościennych.

3 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Rozpoznanie i nadzorowanie rozmiarów klęsk żywiołowych Prowadzenie wielogodzinnego nadzoru powietrznego nad terenem. Zdolność operowania w dzień i w nocy dzięki przystosowaniu do lotów z użyciem gogli noktowizyjnych. Stałe informowanie o rozmiarach klęsk i przesył danych (filmy / obrazy) do centrum dowodzenia. Prowadzenie rozpoznania z powietrza możliwe jest przy wykorzystaniu bardzo tanich środków lotniczych, jak motoszybowce. Motoszybowce charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji w porównaniu z samolotami i śmigłowcami, pozwalając na realizację wielu zadań w czasie pokoju przy minimalnych nakładach.

4 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Lokalizacja ludności cywilnej, przewidzianej do ewakuacji Śmigłowce średnie i ciężkie jednak nie są ekonomiczne w zakresie patrolowania i poszukiwania ludności. Funkcje poszukiwania i lokalizowania mogą wykonywać tańsze środki – motoszybowce i samoloty lekkie, zaś podejmowanie powodzian odbywać się z wykorzystaniem śmigłowców lub jednostek wodnych. W czasie powodzi ludność cywilna jest odnajdywana najczęściej z powietrza. Powodzie ostatnich lat wykazały wysoką skuteczność środków powietrznych w poszukiwaniu odizolowanych powodzian: W-3RM Anakonda, W-3 Sokół, Mi-8/17.

5 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Ewakuacja ludności cywilnej z zagrożonych obszarów Ewakuowanie ludności cywilnej znajdującymi się w posiadaniu Gwardii Narodowej łodziami saperskimi i pontonami. Zdolność bieżącego dotarcia do zalanych rejonów w celu ewakuowania pozostałej ludności cywilnej. Wsparcie sprzętem transportowym (ciężarówki wojskowe Star i Jelcz, samochody Honker) masowej ewakuacji ludności cywilnej. Informowanie ludności cywilnej o nadchodzących zagrożeniach i usprawnienie organizacyjne ewakuacji na szczeblu lokalnym.

6 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Rozwinięcie podstawowej, polowej bazy medycznej dla ewakuowanych Zdolność rozwinięcia bazy medycznej, zabezpieczającej podstawowe potrzeby medyczne jest znacząca także dla innych klęsk żywiołowych, katastrof, w tym zarówno naturalnych jak i sztucznych oraz zabezpieczania medycznego plenerowych imprez masowych. Rozwinięcie namiotowych punktów wsparcia medycznego w bezpiecznym obszarze. Przy udziale jednostek operacyjnych wojska i służb medycznych, zdolność stworzenia polowego szpitala mobilnego, zabezpieczającego potrzeby medyczne w bezpośredniej bliskości rejonu zagrożonego.

7 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Rozwinięcie podstawowej, polowej bazy sanitarnej i socjalnej dla ewakuowanych Wykorzystanie kuchni polowych i kantyn namiotowych – stołówek dla zabezpieczenia żywnościowego ewakuowanych. Możliwość stworzenia terenowych punktów zaopatrzenia żywnościowego z polowymi kuchniami i piekarniami. Zabezpieczanie dowozu wody pitnej oraz stworzenie ujęcia wody użytkowej wraz z jej filtrowaniem. Stworzenie podstawowej bazy sanitarno – socjalnej dla ewakuowanej ludności. Wykorzystanie kontenerowych urządzeń sanitarnych dla potrzeb masowych. Wykorzystanie polowych pralni i natrysków do zabezpieczenia potrzeb ewakuowanej ludności, pozbawionej środków bieżącej potrzeby.

8 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Wsparcie inżynieryjne i koordynowanie prac zabezpieczających Realizacja prac inżynieryjnych lekkim sprzętem, np. Uniwersalną Maszyną Inżynieryjną. Możliwość wsparcia techniczno – inżynieryjnego podczas innych klęsk żywiołowych i katastrof technicznych. Koordynacja prac inżynieryjnych zabezpieczających wały, prowadzonych przez ludność cywilną. Bliska współpraca z Wojskami Inżynieryjnymi. Realizacja prac lekkich – ręczne ustawianie zapór z worków z piaskiem.

9 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Wsparcie zaopatrzeniowe i medyczne dla odizolowanej ludności cywilnej W czasie powodzi w 1997 r. wielu mieszkańców zalanych miast pozostało w miejscu zamieszkania, dotyczyło to zwłaszcza mieszkańców bloków wielopiętrowych. W przypadku braku konieczności ewakuowania tych osób należy dostarczyć im środków pierwszej potrzeby oraz racje żywnościowe i wodę pitną. Dostarczanie środków medycznych oraz żywności i wody pitnej do odizolowanej ludności. Udzielanie pomocy medycznej w warunkach polowych – na terenie zalanym. Transport służb medycznych w terenie zalanym.

10 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Działania poszukiwawcze na lądzie i pod wodą Wykorzystanie pododdziałów specjalnych Gwardii Narodowej do działań poszukiwawczych w trudnym terenie. Wykorzystanie wojskowych technik i specjalistycznego wyszkolenia w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych. Poszukiwania zaginionych w czasie powodzi, w górach i trudnym terenie. Wspieranie działań służb ratowniczych, Policji i Straży Pożarnej oraz TOPR / WOPR (w zależności od położenia jednostki wojewódzkiej Gwardii Narodowej). Prowadzenie działań poszukiwawczych pod wodą.

11 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Działania ekologiczne i walka z zagrożeniami naturalnymi Współpraca z wojewódzkimi sztabami kryzysowymi. Współpraca z lokalnymi agendami ekologicznymi, regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych i Nadleśnictwami. Wykorzystanie wojskowego wyszkolenia i technik w zakresie ochrony ekologicznej. Walka z kłusownictwem. Wspieranie lokalnych zasobów naturalnych.

12 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Wykrywanie i monitorowanie zagrożeń ekologicznych Szybkie wykrywanie zagrożeń i naprowadzanie służb na ognisko zagrożenia. Dzięki ekonomice lotu samolotów lekkich, a zwłaszcza motoszybowców, prowadzenie dozoru lotniczego może odbywać się w sposób długotrwały. Określanie kierunków rozprzestrzeniania się zagrożenia. Prowadzenie powietrznego monitoringu ekologicznego oraz dozoru przeciwpożarowego lasów tanimi środkami lotniczymi – motoszybowcami i lekkimi samolotami.

13 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Wsparcie prowadzenia walki z żywiołami Dualna rola samolotów lekkich. Lekki samolot AirTractor wykorzystywany jest zarówno do oprysków pól i lasów, wsparcia działań przeciwpożarowych, jak i prowadzenia walki z lekkimi siłami naziemnymi (funkcja przeciwpartyzancka). Zdolność wykorzystania samolotów Dromader lub podobnych w roli dualnej – cywilno / wojskowej. Wykorzystanie lekkich samolotów przeciwpożarowych do zrzutu wody. Zdolność prowadzenia oprysków ochronnych (przed szkodnikami) w lasach i na polach.

14 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Wspieranie działań na rzecz ochrony gatunków Wykorzystanie wyszkolenia wojskowego w tropieniu i dokumentowaniu działania kłusowników, działanie w trudnym terenie. Wsparcie służb leśnych w zakresie zatrzymania i transportu kłusowników. Współpraca ze służbami leśnymi w zakresie walki z kłusownikami. Tropienie kłusowników i współpraca z patrolami Lasów Państwowych, również patrolami konnymi.

15 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Ochrona życia i zdrowia ludności cywilnej - zagrożenia sztuczne Współpraca ze służbami ratowniczymi i medycznymi w zakresie przygotowania i zabezpieczenia imprez masowych, w tym przed nieprzewidzianymi okolicznościami, jak eskalacja przemocy i ataki terroryzmu. Współpraca z Policją i służbami ochrony w celu wykrywania zagrożeń i zabezpieczenia imprez masowych. Zabezpieczanie osób postronnych i ich ewakuowanie w bezpieczne strefy. Zapobieganie masowej agresji. Zapobieganie masowej panice.

16 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Wsparcie ochrony imprez masowych Wsparcie imprez masowych w zakresie zabezpieczenia medycznego oraz specjalnego, w tym HAZMAT. Wsparcie działań ochrony i Policji. Zatrzymywanie podejrzanych we współpracy ze służbami. Współpraca ze służbami w celu opracowania planów działania w przypadku eskalacji agresji, paniki lub zdarzeń terrorystycznych. Prowadzenie wspólnych patroli z Policją i służbami ochrony w celu zidentyfikowania zagrożeń i ich zapobiegania.

17 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Przeciwdziałanie agresji, wykrywanie zagrożeń w tłumie Działania skryte w tłumie w celu kontrolowania zachowań i wywierania wpływu na zachowanie tłumu. Prowadzenie skrytej obserwacji zachowań tłumu i jednostek agresywnych w celu wskazania służbom osób do wyizolowania i zatrzymania. Przeciwdziałanie narkomanii we współpracy z innymi służbami. Wykrywanie i identyfikowanie zagrożeń w trakcie manifestacji i imprez masowych. Identyfikacja i wskazywanie osób agresywnych w tłumie w celu ich wyizolowania i zatrzymania. Działania rozpoznawcze z wykorzystaniem wysokich budynków.

18 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Udzielanie pierwszej pomocy i ewakuacja poszkodowanych z imprez masowych Ewakuacja poszkodowanych z tłumu. Gwardia Narodowa jako jednostka siłowa przeznaczona byłaby do działań w bezpośredniej bliskości zdarzeń, w tym manifestacji, podczas gdy zwykłe służby medyczne działają na obrzeżach. Organizacja punktów medycznych w terenie, pozwalających na dokonanie prostszych zabiegów. Prowadzenie ratownictwa medycznego.

19 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Koordynowanie opuszczania imprez masowych i ewakuacji Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych, planowanie ewakuacyjne w przypadku pojawienia się różnorodnych zagrożeń, także w przypadku zablokowania głównych dróg ewakuacyjnych (np. wskutek aktu terrorystycznego). Przejęcie koordynacji w zakresie ewakuacji z imprezy masowej w przypadku pojawienia się paniki masowej. Znakowanie, informowanie i wskazywanie dróg ewakuacji, niwelowanie paniki masowej. Podczas niemieckiej Love Parade w roku 2010 w Duisburgu w wyniku masowej paniki zginęło 21 osób, zaś ok. 510 osób zostało rannych. Wykorzystanie krytycznych punktów / tras (jak wyjście / wejście na Love Parade) w działach terrorystycznych może prowadzić do bardzo wysokich strat w ludności cywilnej.

20 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Prowadzenie instruktaży zachowań ludności cywilnej w czasie zagrożeń Współpraca z jednostkami administracyjnymi i mediami lokalnymi w zakresie informowania ludności cywilnej o sposobach ochrony i zachowania w czasie zagrożeń naturalnych i sztucznych oraz wojny i aktów terroru. Prowadzenie instruktaży z zakresów ochrony w czasie wojny konwencjonalnej ochrony przed środkami masowego rażenia ratownictwa medycznego ochrony w czasie awarii zakładów chemicznych, petrochemicznych itp. ochrony i zachowań w czasie klęsk żywiołowych

21 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Działania rozpoznawcze, prewencyjne i pościgowe Działania wywiadowcze dla potrzeb służb policyjnych. Wykorzystanie zdolności wojskowych do wspierania służb policyjnych, w tym zbierania dowodów przestępstw w trudnych warunkach, zbliżonych do działań typowo wojskowych.

22 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Wsparcie działań rozpoznawczych na rzecz służb porządkowych Brak właściwego rozpoznania stanowił przyczynę porażki sił policyjnych w Magdalence. Skryte zabezpieczanie policyjnych prowokacji. Skryte rejestrowanie przestępstw do celów prokuratorskich. Tworzenie zasadzek na przestępców – gwałcicieli, złodziei rabunkowych itp. Wykorzystanie wojskowych technik, w tym maskowania do skrytego rozpoznania obiektu, długotrwałej obserwacji i przygotowania przed szturmem.

23 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Współpraca w organizacji blokad Zwiększenie bezpieczeństwa służb wykonujących blokadę, poprzez wykorzystanie pojazdów opancerzonych, dobrze chronionych przed uderzeniem lub ostrzałem. Wykorzystanie doświadczeń z użyciem pojazdów opancerzonych w ramach organizacji checkpointów w misjach poza granicami kraju. Współpraca z Policją w zakresie organizacji blokady, wykorzystując pojazdy opancerzone BRDM-2.

24 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Działania pościgowe Wykorzystanie motoszybowców lub samolotów lekkich do wspierania pościgu z powietrza, w tym wykrywania lokalizacji podejrzanego w trudnym terenie. Prowadzenie pościgów za podejrzanymi na lądzie, wodzie i w powietrzu. Wykorzystanie psów tropiących do poszukiwania przestępców na lądzie.

25 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Wsparcie ochronne kluczowej infrastruktury i zakładów przemysłowych Wspieranie jednostek ochronnych i ratowniczych podczas awarii mających skutek masowy. Zabezpieczanie kluczowych obiektów w trakcie aktów terroru, manifestacji i zagrożeń naturalnych i sztucznych. Współdziałanie ze służbami ochrony kluczowej infrastruktury w okresie poprzedzającym konflikt militarny (zagrożenie sabotażem).

26 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Działania na rzecz władz wojewódzkich Gwardia Narodowa może realizować w czasie „P” także inne zadania specjalne, prowadzone na korzyść lokalnej ludności, stanowiąc w ten sposób formację ochronną i wspierającą dla „małych ojczyzn”. Realizacja działań nakierowanych na integrację ludności i identyfikację z regionem poprzez popularyzację informacji i działanie na rzecz lokalnej ludności. Integracja z lokalnymi organizacjami harcerskimi i obronnymi. Popularyzacja sportu, ratownictwa i obronności. Wspieranie wizerunku skutecznego państwa poprzez pełnienie roli oddolnej formacji ochronnej dla mieszkańców „małych ojczyzn”.

27 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Działania na rzecz wizerunku województwa Wojska zawodowe przez swój wysoko wyspecjalizowany charakter są coraz słabiej zintegrowane ze społeczeństwem cywilnym. Integracja Gwardii Narodowej jako części Wojska Polskiego z lokalną ludnością cywilną - mieszkańcami „małych ojczyzn”. Wystawianie wart honorowych w czasie uroczystości narodowych i lokalnych. Upowszechnienie pozytywnego wizerunku formacji wojewódzkiej i całego regionu.

28 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Prowadzenie dokumentacji terenowej Wykorzystanie niskokosztowych środków powietrznych – motoszybowce, wiatrakowce. Podnoszenie wiedzy o terenie województwa. Współpraca z wojewódzkimi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Prowadzenie dokumentacji terenowej dla potrzeb władz wojewódzkich i służb regionalnych. Dokumentacja ta miałaby charakter dualny, byłaby bowiem przydatna w działaniach cywilnych, jak w przypadku konfliktu.

29 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Wsparcie systemu transplantologii Wsparcie służb medycznych w zakresie transportu organów do transplantacji drogą lotniczą. Wykorzystanie wiatrakowców lub samolotów lekkich.

30 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Działania komercyjne Gwardia Narodowa poprzez wykorzystanie bardzo lekkiego sprzętu jest formacją bardzo tanią w porównaniu z wojskami operacyjnymi. W celu dalszego obniżenia kosztów utrzymania formacji Gwardii Narodowej i wykształcenia funduszu na jej rozwój oraz zakup i modernizacje sprzętu, możliwe jest wypełnianie przez Gwardię Narodową pewnych funkcji na zasadach komercyjnych, generujących przychód do budżetu lokalnej jednostki.

31 Gwardia Narodowa - działania w czasie „P”
Realizacja prac agrolotniczych Lekkie samoloty mogą pełnić wiele funkcji w Gwardii Narodowej zarówno w czasie pokoju, jak i wstępnej fazy konfliktu zbrojnego. Realizacja prac agrolotniczych samolotami wykorzystywanymi także w wielu innych zadaniach znacząco ograniczyłaby koszty eksploatacji maszyn wobec samolotów dedykowanych wyłącznie funkcji agrolotniczej. Wykorzystanie wielozadaniowych samolotów lekkich do prac agrolotniczych dla spółdzielni rolnych i samodzielnych gospodarstw. Możliwość wykorzystania samolotów klasy Dromader.

32 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Koncepcja Gwardii Narodowej - działania w czasie „P” – symulacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google