Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHOROBY ZAKAŹNE A CIĄŻA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHOROBY ZAKAŹNE A CIĄŻA"— Zapis prezentacji:

1 CHOROBY ZAKAŹNE A CIĄŻA

2 Choroby zakaźne w ciąży
Większość bakterii jest za duża, aby przekroczyć barierę łożyskową, ale znacznie mniejsze wirusy (ospy wietrznej, odry, różyczki, grypy) łatwo przez nią przenikają. Ryzyko wystąpienia zakażeń wirusowych w ciąży: 6-8%. Ryzyko wystąpienia zakażeń bakteryjnych w ciąży poniżej 1%

3 Choroby zakaźne w ciąży
Do zakażenia płodu może dochodzić : podczas ciąży (zakażenia wewnątrzmaciczne), w okresie okołoporodowym, w okresie po urodzeniu dziecka.

4 Zakażenia wewnątrzmaciczne
Do zakażenia wewnątrzmacicznego dochodzi kilkoma drogami: - drogą przezłożyskową, - drogą wstępującą (obecność flory patologicznej w drogach rodnych, płód zaraża się przez aspirację i połykanie zainfekowanych wód płodowych), - przez ciągłość z ognisk zapalnych w przymaciczu, - podczas inwazyjnych procedur np.amniocenteza

5 KOBIETA DZIECKO CIĄŻA Zakażenie dziecka: Oddziaływanie na ciążę:
choroba płodu  obumarcie  poronienie / poród przedwczesny choroba płodu  wady rozwojowe zakażenie płodu  ostra choroba u noworodka zakażenie płodu  noworodek bez objawów  następstwa odległe zakażenie płodu przebyte bez następstw Oddziaływanie na ciążę: poronienie  obumarcie płodu poród przedwczesny  wcześniactwo

6 CHOROBY I ZAKAŻENIA STANOWIĄCE RYZYKO DLA PŁODU
T Toxoplasmosis O Others (ospa wietrzna,odra, świnka, grypa,  Coxsackie B, listerioza, chlamydioza, kiła, HBV, HCV, HIV) R Rubella C Cytomegalovirus H Herpes virus (HSV 1, HSV 2)

7 Toksoplazma gondi Zarażenie pierwotniakiem Toksoplazma gondii jest powszechne. Ok.60% populacji w wieku lat ma p/ciała. Pierwotniak pozostaje w komórkach różnych narządów tworząc cysty tkankowe do końca życia. Sprawny układ immunologiczny-  infekcja w stanie utajonym. Zachwianie równowagi - uczynnienie zakażenia nawet wiele lat po zakażeniu.

8 Liczba osób z wykrytymi przeciwciałami
OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ PRZECIW TOXOPLASMA GONDII U OSÓB W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKU Grupa wieku (lata) Liczebność grupy Liczba osób z wykrytymi przeciwciałami % - 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 - 18 31 21 24 35 5 11 16 14 19 29 27,8 35,5 51,6 66,7 79,2 82,9 Razem 140 94 58,8

9

10 Stężenie przeciwciał klasy IgM i IgG w przebiegu świeżo nabytego zakażenia toksoplazmowego (test ELISA) Miesiące od początku zakażenia IgM IgG

11 Toksoplazmoza nabyta Zakażenie toksoplazma gondii najczęściej zakażenie jest bezobjawowe. Objawowe zakażenie toksoplazma gondii dotyczy 10-20% przypadków: - powiększenie węzłów chłonnych (lymphadenopathia toxoplasmatica) - stany podgorączkowe, pobolewania kostno-stawowe i mięśniowe - zapalenie siatkówki i naczyniówki (chorioretinitis) (b.rzadko, zwykle reaktywacja)

12 Toksoplazmoza w ciąży Rocznie w Polsce występuje około przypadków toksoplazmozy wrodzonej, z tego 20 o ciężkim przebiegu. Ryzyko zarażenia płodu ciężarnych z pierwotną toksoplazmozą, nieleczonych  wynosi ok. 40% i wzrasta wraz z trwaniem ciąży: I trymestr 25%, - ostatni tydzień ciąży 90%.

13 Toksoplazmoza w ciąży Ryzyko transmisji dopłodowej wzrasta w zależności od czasu trwania ciąży: I trymestr – 25% II trymestr – 50% III trymestr - 65%

14 Toksoplazmoza w ciąży Odsetek płodów ze stwierdzonymi objawami toxoplasmozy wrodzonej maleje wraz z wiekiem ciążowym: I trymesrt – 75% II trymestr – 55% III trymestr < 50% Pomiędzy tygodniem ciąży zarażenie u ciężarnej związane jest z największymi powikłaniami płodowymi.

15 Prognoza w zależności od czasu zakażenia matki (wg G. DESMONTS)
I trymestr II trymestr III trymestr Dzieci nie zakażone = 61% 100% 83% 75% 35% Infekcja subkliniczna = 26% Wady wrodzone = 13% ciężkie = 7% łagodne = 6% Prognoza w zależności od czasu zakażenia matki (wg G. DESMONTS)

16 TOKSOPLAZMOZA WRODZONA - OBRAZ KLINICZNY
Obraz kliniczny wrodzonej toxoplasmozy jest bardzo zróżnicowany. Najczęściej występują: hypotrofia małogłowia małopłytkowość hepato- i splenomegalia

17 TOKSOPLAZMOZA WRODZONA - OBRAZ KLINICZNY
W rzadkich przypadkach występuje triada SABINA-PINKERTONA: wodogłowie lub małogłowie, zapalenie siatkówki, zwapnienia śródmózgowe oraz opóźnienie rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka.

18 Diagnostyka TOKSOPLAZMOZY NABYTEJ
p/ciała p/toxo klasy IgM znaczący wzrost (4-krotny) miana p-ciał IgG i IgM w surowicy, pobranej dwukrotnie w odstępnie 3-4 tygodni, wycinek (biopsja) węzła chłonnego - wykluczenie chorób rozrostowych badanie dna oka

19 Diagnostyka zakażenia Toksoplazma gondii
Klasy przeciwciał w kierunku toksoplazmozy: p-ciała IgM pojawiają się już w ciągu 10 dni po zakażeniu i pozostają w podwyższonym mianie przez okres 6 miesięcy, nawet w 7-12 lat po zarażeniu. p-ciała IgG pojawiają się w ciągu 2 tygodni po zakażeniu i pozostają przez całe życie.

20 PROFILAKTYKA TOKSOPLAZMOZY WRODZONEJ
W CZASIE CIĄŻY Test na obecność p/ciał p/toksoplazmowych * tylko IgG (zakażenie dawno nabyte) - nie ma zagrożenia * IgM (świeże zakażenie) - Rovamycyna 3x3 mln j do końca ciąży * brak (podatność na zakażenie) - kilkakrotna kontrola - unikanie surowego mięsa i kontaktu z kotami PRZED CIĄŻĄ - obecność p/ciał gwarantuje bezpieczeństwo

21 METODY DIAGNOSTYCZNE U KOBIET W CIĄŻY
 oznaczenie awidności przeciwciał klasy IgG (czyli oznaczanej w procentach siły wiązania antygenów pierwotniaka przez przeciwciała gospodarza)  awidność przeciwciał klasy IgG pozwala różnicować fazę aktywną od przewlekłej wysoka awidność przebyta infekcja

22 LECZENIE TOKSOPLAZMOZY NABYTEJ
1. Daraprim (pyrimetamina) mg/dobę Sulfadiazyna 4 x 1,0g Kw.folinowy (Antrex) 15mg/dobę 2. Rovamycyna 3 x 3 mln j Postać węzłowa nie wymaga leczenia. Leczy się osoby immunoniekompetentne i postać oczną oraz zakażenie pierwotne u ciężarnych.

23 RM toxo mózgu

24 ROZPOZNANIE ZAKAŻENIA TOKSOPLAZMOWEGO U NOWORODKA
miano p/ciał p/toxo IgG wyższe niż u matki obecność przeciwciał IgM u noworodka miano p/ciał p/toxo narastające w czasie kolejnych miesięcy obserwacji Leczenie trwa przez cały pierwszy rok życia

25 Różyczka wrodzona Zespół różyczki wrodzonej obserwuje się u noworodków zakażonych przed 12 tygodniem życia płodowego.

26 Różyczka wrodzona Ryzyko zakażenia płodu zależy od wieku ciążowego w momencie infekcji u matki.

27 Różyczka wrodzona Wirus różyczki uszkadza płód przede wszystkim w I trymestrze ciąży, tj. w fazie organogenezy, czyli zawiązywania się różnych narządów.

28 Ryzyko uszkodzenia płodu w wyniku zakażenia różyczkowego u matki
Wiek płodu Ryzyko wad tygodni – 60 % tygodni – 35 % tygodni % tygodni wyjątkowo po 20 tyg

29 Różyczka wrodzona - zaćma, jaskra, małoocze, zmętnienie rogówki
Zmiany oczne - zaćma, jaskra, małoocze, zmętnienie rogówki Niedosłuch (rzadko głuchota) Wady serca - drożny przewód tętniczy,zwężenie t.płucnej Zmiany w oun - mikrocefalia, niedorozwój umysłowy Czynne uogólnione zakażenie - zap.watroby, żółtaczka, splenomegalia, małopłytkowość, limfocytowe zap.opon, zap.m.sercowego, zap. płuc (zgon 1:5)

30 ZAKAŹNOŚĆ RÓŻYCZKI Zakaźność Zakażenie Objawy -21 -14 -7 7 14

31 P/ciała p/różyczkowe IgG Wzrost przeciwciał IgM
Dni po wystąpieniu objawów

32 Profilaktyka różyczki wrodzonej
Kontakt ciężarnej z chorym na różyczkę Kobieta przebyła przed ciążą zakażenie różyczkowe (90%) (obecne tylko p/ciała klasy IgG) Nie wymaga żadnego postępowania profilaktycznego Kobieta nie przebyła przed ciążą zakażenia różyczkowego (10%) (nieobecne p/ciała p/różyczkowe) Podać 25 – 30 ml gamma globuliny im jak najszybciej, max. do 6 dnia od kontaktu z chorym na różyczkę. Uwaga: wykrycie p/ciał klasy IgM oznacza świeże zakażenie – profilaktyka jest spóźniona Profilaktyka na skalę społeczną (1985r) – szczepienia dziewczynek w wieku 2 i 13 lat

33 HSV w ciąży Częstość objawowej opryszczki narządów płciowych w populacji ciężarnych wynosi 2-5%, natomiast bezobjawowej 0,2-7,4%. Większość zakażeń u ciężarnych jest wynikiem nawrotów infekcji.

34 Zakażenie wirusem HSV Dotyczy noworodka, który miał kontakt
- ze zmianami opryszczkowymi na narządach płciowych matki podczas porodu (HSV 2) - z osobą z opryszczką wargową (HSV 1) Obraz kliniczny: - posocznica herpeswirusowa po dniach (rozsiane wykwity pęcherzykowe z martwicą, martwicze zapalenie wątroby z żółtaczką, skaza małopłytkowa, zap. płuc, mózgu → zgon) - opryszczkowe zapalenie mózgu po dniach zgon w 50% przypadków Profilaktyka - cięcie cesarskie – acyklovir (zakażenie pierwotne 200mg 5xdz przez 7-10 dni) – profilaktyka zakażeń HSV (u kobiet z nawracającą opryszczką, po 36 tyg. ciążyacyclovir 400mg 2xdz)

35

36

37 Ospa wietrzna W zasadzie zagrożenie dla noworodka
Wrodzona wiatrówka – b rzadko spotykana - blizny skórne -zmiany w narządzie wzroku - hipoplazja kończyn - nieprawidłowości gałki ocznej - upośledzenie oun Kontakt z ospą wietrzną seronegatywnej kobiety w ciąży: - Varitect podany w ciągu 96 godzin od kontaktu Ospa wietrzna u ciężarnej (wystąpienie ospy wietrznej u matki w okresie 5 dni przed porodem lub do 3 dni po porodzie związane jest z pojawieniem rozsianej postaci choroby u 50% noworodków ze śmiertelnością 30%): - Acyklovir (u kobiety) - Varitect i Acyclovir (u noworodka)

38 Ospa wietrzna w ciąży W przypadku zachorowania na ospę wietrzną przez ciężarną należy podać Acyclovir (Zovirax, Heviran) w dawce: 800 mg p.o. 5xdz lub 10 mg/kg mc i.v. co 8 godz. przez 5 dni.

39 Ospa wietrzna w ciąży Kobiety, które nie chorowały na ospę wietrzną powinny przed zajściem w ciążę, w okresie rozrodczym dokonać szczepień.

40 Cytomegalia wrodzona CMV przechodzi przez łożysko tylko w przypadku zakażenia pierwotnego w czasie ciąży- ryzyko transmisji infekcji wynosi 40 % Drogi szerzenia się zakażenia CMV w ciąży: - wertykalna - największe ryzyko zakażenia występuje w 1 trymestrze. - w czasie karmienia piersią (CMV w mleku występuje nawet do pół roku po porodzie). - przechodzenia przez kanał rodny (CMV obecny w komórkach nabłonka szyjki macicy)

41 Cytomegalia wrodzona Zakażenie wewnątrzmaciczne CMV może spowodować poronienie samoistne. U około 10 % noworodków zakażonych CMV występują objawy choroby uogólnionej: małogłowie lub wodogłowie, żółtaczka, hepatosplenomegalia, zapalenie naczyniówki lub siatkówki, encefalopatia, niedowład spastyczny, rzadziej zapaleniem płuc, skaza krwotoczna, uszkodzenie słuchu, wcześniactwo, niska masa urodzeniowa. CMV jest drugą co do częstości występowania ( po zespole Downa) przyczyną upośledzenia umysłowego u dzieci.

42 Cytomegalia wrodzona Brak swoistego leczenia zakażenia u płodu.
Objawowe u ciężarnych + szeroka profilaktyka (swoista globulina hiperimmunizowana anty-CMV).

43 ZAKAŻENIE HBV Ostre wzw w ciąży - nie powoduje wad rozwojowych
- może wystąpić poród przedwczesny Okołoporodowe zakażenie noworodka (częściej u kobiet HBeAg+) - przez drogi rodne - karmienie piersią - rzadko zakażenie przezłożyskowe Następstwa: - nosicielstwo HBV (90%) - hepatitis minima → marskość (rzadko) Profilaktyka – szczepienie wszystkich noworodków (np. Engerix B 10 ug 0,1,2,12) - anty-HBs 200j u dzieci kobiet replikujących HBV do 24 godzin po porodzie - nie ma przeciwwskazań do karmienia piersią jeśli noworodek otrzymał szczepionkę i immunoglobuliną anty-HBs.

44 Zakażenie HCV Transmisja wertykalne dotyczy 3-5% noworodków urodzonych przez matki replikujące HCV. U 50% noworodków powoduje bezobjawowy przebieg z okresową replikacją bez wykładników uszkodzenia wątroby, u 20% noworodków zakażonych perinatalnie dochodzi do całkowitej eliminacji zakażenia HCV, a u 30% rozwija się przewlekłe aktywne zapalenie wątroby. Zakażenie HCV nie stanowi przeciwwskazania do karmienia piersią. Nie ma profilaktyki swoistej transmisji wertykalnej zakażenia HCV.

45 Transmisja pionowa zakażenia HIV
Transmisja wirusa - przez łożysko (w końcu ciąży) - w czasie porodu - przy karmieniu piersią Nie ma embriopatii, dzieci rodzą się klinicznie zdrowe. Ryzyko zależy od etapu zakażenia matki (wiremii) 25 % Europa Zach., USA 40 % Afryka

46 Transmisja pionowa zakażenia HIV
Częstość zakażeń noworodków zależy od wysokości wiremii HIV u matki -wiremia > kopii/ml % wiremia kopii/ml % wiremia < kopii/ml ~ 0%

47 Transmisja wertykalna zakażenia HIV
Do większości zakażeń odmatczynych (powyżej 70%) dochodzi w okresie okołoporodowym. Czynniki ryzyka transmisji zakażenia HIV w ciąży: - wirusowe (wielkość wiremii, cART u matki) - matczyne (przyjmowanie narkotyków, karmienie piersią) - położnicze (przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, przedwczesne odejście wód płodowych)

48 Transmisja pionowa zakażenia HIV – zmniejszanie ryzyka
Leczenie antyretrowirusowe - w ciąży cART od 16 – 28 tyg - w czasie porodu AZT iv we wlewie: bolus 2 mg/kg, a potem 1 mg/kg/godz do przecięcia pępowiny - noworodek AZT 2 mg/kg 4xdz doustnie przez 6 tyg. (albo cART przy wiremii wykrywalnej u matki) Cesarskie cięcie przed pęknięciem pęcherza płodowego (przy wykrywalej wiremii HIV w surowicy) Zakaz karmienia piersią Ryzyko transmisji spadło do < 2 %

49 TRANSMISJA PIONOWA ZAKAŻENIA HIV ROZPOZNANIE ZAKAŻENIA U DZIECKA
Utrzymywanie się przeciwciał anty – HIV ponad 15 – 18 miesięcy Wykrycie wirusa (antygen p-24, HIV RNA, hodowla) Kliniczny obraz AIDS (w pierwszym roku życia u 20% dzieci zakażonych)

50 Profilaktyka odmatczynych zakażeń HIV - przypadek
Pacjentka lat 24, zakażenie drogą N, znane od 4 lat Zgłosiła się w 21 tyg ciąży CD kom/mm3 wiremia HIV kopii/ml Od 22 tyg ciąży otrzymywała AZT + 3TC + Viramune Badania w 36 tyg ciąży: CD kom/mm3 wiremia HIV <50 kopii/ml Rozwiązana cesarskim cięciem w 40 tyg ciąży W porodzie podano AZT we wlewie, noworodek otrzymał AZT w syropie Dziecko nie zakażone

51 Zakażenie parwowirusem B 19
Zakażenie parwowirusem B19 (rumień zakaźny) w ciąży prowadzi do poronienia, nieimmunologicznego obrzęku płodu i ciężkiej niedokrwistości.

52 Grypa w ciąży W wczesnej ciąży może dojść do uszkodzenia płodu:
wady centralnego układu nerwowego rozszczep wargi i podniebienia wrodzone wady serca.

53 Grypa w ciąży W ciąży zaawansowanej, ze względu na zmianę odporności ustroju kobiety ciężarnej, jak i trudności w oddychaniu, spowodowane uniesieniem przepony przez powiększoną macicę, istnieje ryzyko wystąpienia zapalenia płuc u matki w przebiegu grypy.

54 Grypa w ciąży Leczenie jest zalecane we wszystkich trymestrach ciąży (standardowo 5 dni): Oseltamivir 2x75mg przez 5 dni Zanamvir inhalacje po 5 mg 2 ×/dobę przez 5 dni (20 mg/dobę). Leczenie może być wydłużone przy ciężkim przebiegu grypy (hospitalizacja), można również podwoić dawkę oseltamiviru.

55 Grypa w ciąży Szczepienia ochronne powinno się wykonać przed planowanym zajściem w ciążę. Zaleca się stosowanie trójważnej inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie (TIV) we wszystkich 3 trymestrach ciąży. Nie jest zalecana żywa atenuowana szczepionka przeciwko grypie (LAIV). Szczepienia chronią matkę, ale zmniejszają też częstość infekcji dróg oddechowych u noworodków do 6 miesiąca życia w sezonie grypowym.

56 Listerioza w ciąży Zakażenie wertykalne Listeria monocytogenes:
1) zakażenie przezłożyskowe (wrodzona listerioza)- związana z bakteriemią u matki która może u matki przebiegać jako ostra choroba gorączkowa lub być bezobjawowa) poronienie, poród przedwczesny, ch. wielonarządowa z tworzeniem ziarniniaków w narządach miąższowych, zap. płuc śródmiąższowe, zap. op. m-rdz, posocznica śmiertelność 45-60%. 2) zakażenie okołoporodowe związane z kolonizacją dróg rodnych matki zap. opon m-rdz. i posocznica u noworodka

57 Listerioza w ciąży Zapobiegaie: eliminacja z pokarmu serów mogących zawierać dużą ilość L. monocytogenes (sery dojrzewające: brie i cammembert oraz pasztety) Diagnostyka: posiewy krwi, badania serologiczne mają niską wartość diagnostyczną Leczenie: ampicylina 8-12 g/dobę (czas leczenia zależny od postaci klinicznej).

58 Choroby zakaźne w ciąży


Pobierz ppt "CHOROBY ZAKAŹNE A CIĄŻA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google