Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie Internacjonalizacji we Wrocławskim Parku Technologicznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie Internacjonalizacji we Wrocławskim Parku Technologicznym"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie Internacjonalizacji we Wrocławskim Parku Technologicznym
Prof. Maciej Chorowski, Marek Winkowski XXII Doroczna Konferencja SOOIPP, Gliwice 20 maja 2011

2 Definicje, tezy Internacjonalizacja – uznanie prawa podmiotów gospodarczych do korzystania na jednakowych warunkach z dostępu do rynków, technologii, kapitału i innych czynników decydujących o skutecznym prowadzeniu interesów w wymiarze międzynarodowym. Tezy wystąpienia: Globalne rynki zaawansowane technologicznie statutowo dostępne dla podmiotów polskich– głębokość, dostęp, udział WPT we wprowadzaniu podmiotów polskich, Przełamywanie bariery dostępu do rynków zaawansowanych technologicznie – łączenie potencjałów, technologii, wsparcie projektowe i marketingowe

3 Rynki zaawansowane technologicznie
Energetyka, rynek otwarty ale ze względu na skalę inwestycji w zasadzie nieosiągalny dla pojedynczych polskich podmiotów (wyjątek stanowią OZE oraz podwykonawstwo). Przemysł zbrojeniowy – rynek kontrolowany. Farmaceutyki – bardzo wysokie koszty wejścia z nowym produktem, poza zasięgiem pojedynczych polskich przedsiębiorstw. Rynek tworzony przez dużą infrastrukturę badawczą* – statutowo dostępny dla polskich przedsiębiorstw, akceptujący ryzyko, stanowiący doskonały poligon technologiczny dla innych zastosowań. *Duża infrastruktura badawcza „Big Science” – urządzenia budowane przez międzynarodowe laboratoria o budżetach rzędu mld euro.

4 Korelacja PKB/osobę – zużycie energii

5 Ewolucja PKB i zapotrzebowania na energię

6 MIX energetyczny: Polska - UE

7 Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki
Czy Polska jest wolna od energetyki jądrowej? Polska nie posiada żadnej elektrowni jądrowej, ale w odległości do ok. 310 km od granic jest 10 czynnych elektrowni jądrowych (25 bloków - reaktorów energetycznych) o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej brutto ok. 17 GWe. Polska jest więc krajem pozbawionym korzyści jakie wynikają z posiadania elektrowni jądrowych, ale jest narażona na praktycznie wszystkie negatywne konsekwencje wynikające z awarii takich urządzeń. W polskiej sytuacji zaniechanie rozwoju tej technologii to albo głupota albo sabotaż. Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

8 Diablo Canyon Courtesy Paul Grant 8

9

10 Jak energetyka może pobudzić gospodarkę
Należy instalować ok nowych MWe rocznie i drugie tyle zainstalowanej mocy elektrycznej gruntownie modernizować Należy określić finansowanie inwestycji rzędu 3 – 4 mld euro rocznie, a przede wszystkim zapewnić warunki, aby środki takie mogły być inwestowane Należy zapewnić prawną możliwość realizacji inwestycji energetycznych – w szczególności liniowych, obecnie jest to praktycznie niemożliwe Konieczna jest integracja potencjałów polskich przedsiębiorstw aby uzyskać zdolność ofertowania.

11 Duża infrastruktura badawcza „Big Science”
ILC FAIR XFEL ITER LHC

12 Wielkie urządzenia badawcze – rynek na zaawansowane technologie
Urządzenie, lokalizacja Typ urządzenia Całkowity budżet (Euro) Zaawansowanie projektu LHC, CERN, Genewa Zderzacz pp Ok. 3 mld. W trakcie uruchamiania FAIR, GSI, Darmstadt Akceleratory jonów Ok. 1,2 mld. Faza przygotowywania specyfikacji XFEL, DESY, Hamburg Laser na swobodnych elektronach Ok. 1,1 mld. Faza kończenia specyfikacji W7-X, Max Planck, Greifswald Reaktor termojądrowy: stellarator Ok. 300 mln. Zaawansowana faza budowy ITER, ITER IO, Cadarache Reaktor termojądrowy: tokamak Ok. 14 mld. Robóty ziemne, etap specyfikacji i zamówień ILC, brak jeszcze decyzji dot. lokalizacji Akcelerator liniowy W trakcie opracowania Wstępna faza studialna RAZEM 19,6 mld. Euro

13 Ciągłość budowy wielkich urządzeń badawczych
Ten rynek jest statutowo dostępny dla polskich podmiotów – niezależnie czy na nim jesteśmy czy nie, Polska współtworzy ten rynek poprzez zaangażownie finansowe na poziomie około 3 %. Czyli polski podatnik wyda na powyższe urządzenia około 600 mln euro.

14 Outer Intercoil Structure
Projekt ITER - MOŻLIWOŚCI DLA BIZNESU Budowa reaktora ITER wymaga bardzo różnorodnych kompetencji począwszy od robót budowlanych poprzez instalacje elektryczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, kriogeniczne, aż do unikalnych naczyń próżniowych i cewek nadprzewodnikowych magnesów. Wszystkie elementy reaktora zostaną wytworzone przez przemysł krajów członkowskich ITER. Prawie połowa wszystkich zamówień (5,5 mld. Euro) zostanie ulokowana w przemyśle europejskim. Fusion for Energy pracuje nad wprowadzeniem rozwiązania umożliwiającego włączenie małych i średnich przedsiębiorstw w mechanizm aplikowania o udzielenie zamówienia poprzez tworzenie konsorcjów z dużymi firmami i wspólną realizację dostaw. Central Solenoid, Nb3Sn Outer Intercoil Structure Toroidal Field Coil, Nb3Sn, 18 Poloidal Field Coil, NbTi Machine Gravity Supports Blanket Module Vacuum Vessel Cryostat Port Plug (IC Heating) Torus Cryopump Divertor ITER jest drugim najdroższym projektem naukowym na świecie, tańszym jedynie od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

15 Przybliżony rozkład budżetu ITER
Razem około 14 mld euro

16 Wrocław Technology Park area
App. 120 companies located in Wrocław Technology Park MacoPharma ALFA BIAP BETA GAMMA

17 wykorzystania zasobów
Tworzenie skupisk firm technologicznych obniżenie kosztów działalności wykorzystania zasobów Stopień 100 % 25 % Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firmy działające osobno Koszty I = = 8 wykorzystanie zasobów Pełne Firmy działające razem Koszty II = = 5 Koszty I – Koszty II = 8 – 5 = 3

18 Cluster Nutribiomed Upcomming products of NUTRIBIOMED Cluster: Super fosfolipids Ultra – pure Beta 1-3,1-4-D Glucan Diet supplements: „Ovocalcium”, „Flowinar”, „Cerovit” Wrocław Technology Park is a coordinator of the NUTRIBIOMED Cluster. WTP recived a support from the EU project (OP IE 5.1.). With this support Nutrbiomed Cluster has built an innovative production line for manufacturing diet supplements, nutraceuticals and biomedical products.

19 Laboratoria w WPT Kreatorzy innowacyjnych przedsięwzięć mogą
w naszych laboratoriach realizować własne projekty. Laboratorium i Prototypownia Procesów Biotechnologicznych Laboratorium Diagnostyczne Właściwości Fizycznych, Mechanicznych i Elektrycznych Laboratorium Fotooptyczne Laboratorium Prototypów Fotochemicznych Laboratorium Niskich Temperatur, Wysokich Ciśnień i Próżni Prototypownia Obróbki Mechanicznej Laboratorium Technik Multimedialnych GEM (Gas Electron Multiplayer)

20 Micro-Chemical-Vias Agreement
Agreement between CERN and TTA Techtra about Micro-Chemical-Vias technology transfer, CERN 2002.

21 GEM-VIEW patent protection.

22 Współpraca z „Big Science”
Mr. Maximilian Metzger, Secretary General of CERN during the Conference ”Microcosm – CERN for Industry”, Wrocław Technology Park, „ITER –opportunities for Polish Industry” workshops, Wrocław Technology Park, Test bench for process pipes of XATL line for liquid helium transfer in XFEL project – designed and produced in Wrocław Technology Park in cooperation with Kriosystem company

23 Współpraca z Big Science
Zec Service Wrocław w CERN

24 Działania w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego - transfer wsparcia pomoc de minimis do 200 tys.euro przekazywana w postaci usług B +R

25 Wsparcie WPT S.A. w realizacji projektu badawczo-rozwojowego – porównanie kosztów

26 Ośrodki transferu technologii – inwestycje o pokoleniowej skali czasowej
Kiedyś Dzisiaj


Pobierz ppt "Wsparcie Internacjonalizacji we Wrocławskim Parku Technologicznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google