Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemoprewencja raka jelita grubego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego Dr n med. Piotr Albrecht Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemoprewencja raka jelita grubego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego Dr n med. Piotr Albrecht Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci."— Zapis prezentacji:

1 Chemoprewencja raka jelita grubego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego Dr n med. Piotr Albrecht Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM

2 Plan wykładu Jelitowe powikłania WZJGJelitowe powikłania WZJG Rak jelita grubegoRak jelita grubego Rak jelita grubego a WZJGRak jelita grubego a WZJG Czynniki ryzyka raka jelita grubegoCzynniki ryzyka raka jelita grubego Czy można zapobiec rakowi jelita grubego we WZJG?Czy można zapobiec rakowi jelita grubego we WZJG? Jak zapobiegać?Jak zapobiegać? PodsumowaniePodsumowanie

3 Powikłania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) JelitoweJelitowe -toksyczne rozdęcie okrężnicy (megacolon toxicum) -perforacja jelita -masywne krwawienie -rak jelita grubego Gastroenterologia i Hepatologia; Wyd. Czelej 2003

4 Rak jelita grubego WHO - 800 tys. osób/rok Jedna z najczęstszych przyczyn zgonów na nowotwory złośliweJedna z najczęstszych przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe – 2 miejsce na świecie i w Polsce Gastroenterologia i Hepatologia. Wyd. Czelej 2003 Gastroenterologia i Hepatologia. Wyd. Czelej 2003 Starzyńska T., Wasilewicz M.P. Pol Merk Lek 2007 Starzyńska T., Wasilewicz M.P. Pol Merk Lek 2007 Ryzyko raka we WZJG 20 razy większe niż w populacji ogólnej Chang-Tai X. i wsp. World J. Gastroenterol 2004Ryzyko raka we WZJG 20 razy większe niż w populacji ogólnej Chang-Tai X. i wsp. World J. Gastroenterol 2004

5 Naturalna droga do raka Dysplazja Polip gruczolakowaty Rak inwazyjny

6 Naturalna droga do raka Dysplazja Polip gruczolakowaty Rak inwazyjny

7 Dysplazja jako wstęp do raka Dysplazjamałegostopnia Dysplazjaznacznegostopnia

8 Rak jelita grubego u chorych na NZJ Najpoważniejszy odległy skutek WZJGNajpoważniejszy odległy skutek WZJG Bartnik W. Gastroenterol Pol 2007 Bartnik W. Gastroenterol Pol 2007 W ch. L-C jest podobnieW ch. L-C jest podobnie Rubin D.T. i wsp. Inflam Bowel Dis 2008 Rubin D.T. i wsp. Inflam Bowel Dis 2008 W populacji ogólnej ryzyko wynosi ok. 2% ( > 60 r.ż.)W populacji ogólnej ryzyko wynosi ok. 2% ( > 60 r.ż.) Na podst. Gastroent i Hepatol; Wyd. Czelej 2003

9 Czynniki ryzyka raka we WZJG Ryzyko rośnie proporcjonalnie do:Ryzyko rośnie proporcjonalnie do: –czasu trwania choroby (stanu zapalnego) –10 lat – 1,6%; 20 lat – 8,3%; 30 lat 18,4%; pow. 40 lat - 25-30% Rubin D.T. Inf Bowel Dis 2008 Rubin D.T. Inf Bowel Dis 2008 –nasilenia zapalenia w okresie remisji –rozległości zmian chorobowych Ekbom A., NEJM 1990 Eaden J., Aliment Pharmacol Ther 2003 Eaden J., Aliment Pharmacol Ther 2003

10 Skumulowane ryzyko raka u chorych na WZJG

11 Czy można zmniejszyć ryzyko raka lub mu zapobiec? TakTak Nadzór onkologicznyNadzór onkologiczny Profilaktyczna proktokolektomiaProfilaktyczna proktokolektomia LekiLeki –Salazosulfapirydyna –5-ASA (mesalazyna) –Kwas foliowy

12 WZJG a nadzór onkologiczny Po 8-10 latach trwania choroby konieczny jest nadzór onkologicznyPo 8-10 latach trwania choroby konieczny jest nadzór onkologiczny Ponad 25% zwężeń jelita we WZJG ma naturę złośliwąPonad 25% zwężeń jelita we WZJG ma naturę złośliwą Gastroenterologia i Hepatologia. Wyd. Czelej, 2003

13 5-ASA a rak jelita grubego 1992-1997 badanie duńskie (1161 chorych z WZJG rozpoznanym w latach 1962-87) – analiza częstości występowania raka okrężnicy…1992-1997 badanie duńskie (1161 chorych z WZJG rozpoznanym w latach 1962-87) – analiza częstości występowania raka okrężnicy… …nie stwierdzono zwiększonej częstości raka u tych chorych……nie stwierdzono zwiększonej częstości raka u tych chorych… …z powodu stosowanej tam praktyki stałej, wieloletniej profilaktyki zaostrzeń polegającej na podawaniu 5-ASA, także w czasie remisji.…z powodu stosowanej tam praktyki stałej, wieloletniej profilaktyki zaostrzeń polegającej na podawaniu 5-ASA, także w czasie remisji. Langholz E., Gastroenterol 1992 Winter KV., Clin Gastroent Hepatol 2004

14 5-ASA a rak jelita grubego Przewlekły stan zapalny dysplazja rakPrzewlekły stan zapalny dysplazja rak Eksperymentalnie wykazano, że 5-ASA:Eksperymentalnie wykazano, że 5-ASA: –indukuje apoptozę komórek nowotworowych –działa przeciwzapalnie i przeciwproliferacyjnie hamując syntezę prostaglandyn hamując syntezę prostaglandyn –działa przeciwoksydacyjnie hamując mutacje DNA hamując mutacje DNA Te mechanizmy zapobiegają rakowi jelita grubegoTe mechanizmy zapobiegają rakowi jelita grubego Reinacher-Schick A., Endoscopy 2000 Ciok J. i wsp., Gastroenterol Polska 2005 Velayos F.S. i wsp., Am J. Gastroenterol 2005

15 5-ASA (mesalazyna) a rak jelita grubego Ochronnie działają:Ochronnie działają: –mesalazyna >1,2 g/dobę (2,4) –sulfasalazyna >2,4 g/dobę (4,8) Rubin D.T., Inflam Bowel Dis 2008

16 Mesalazyna a rak jelita grubego w NZJ Skuteczność ochrony przeciwrakowej zależy od regularnego przyjmowaniaSkuteczność ochrony przeciwrakowej zależy od regularnego przyjmowania Bergman R. Aliment Pharmacol Ther 2006 Mesalazyna - >2g - najlepszy efekt w redukcji ryzyka raka jelita grubego (72 - 81%) Rubin DT i wsp., Inflamm Bowel Dis 2008 Ciok J. i wsp., Gastroenterol Pol 2005 Eaden JA., Aliment Pharmacol Ther 2003

17 Mesalazyna a rak jelita grubego we WZJG Badanie epidemiologiczne (19 000 pacjentów) z Wielkiej Brytanii oraz przegląd systematyczny i metaanaliza wykazały zmniejszone ryzyko raka podczas stosowania mesalazynyBadanie epidemiologiczne (19 000 pacjentów) z Wielkiej Brytanii oraz przegląd systematyczny i metaanaliza wykazały zmniejszone ryzyko raka podczas stosowania mesalazyny van Staa TP i wsp. GUT 2005 Velayos FS i wsp. Am J Gastroenterol 2005

18 Ilu chorych leczyć 5-ASA aby uniknąć jednego przypadku raka? 10 lat od rozpoznania 20 lat od rozpoznania 30 lat od rozpoznania Skumulowana częstość raka u stosujących przewlekle 5-ASA0,4%1,5%3,4% Skumulowana częstość u nie leczonych 5-ASA2%8%18% Względne obniżenie ryzyka80%81%81% Różnica absolutna w %1,6%6,5%14,6% NNT – ilu leczyć aby uniknąć jednego przypadku raka62,515,37 Eaden JA i wsp. Gut 2001, 48, 526-535

19 Leczenie podtrzymujące remisję we WZJG Czas nie jest określonyCzas nie jest określony Zmniejsza ryzyko nawrotuZmniejsza ryzyko nawrotu Zmniejsza ryzyko rakaZmniejsza ryzyko raka Zalecenie bezterminowego leczenia wydaje się uzasadnioneZalecenie bezterminowego leczenia wydaje się uzasadnione Gastroenterologia i Hepatologia; Wyd. Czelej 2003

20 Bezpieczeństwo mesalazyny 5-ASA (mesalazyna) - aktywna komponenta sulfasalazyny 5-ASA (mesalazyna) - aktywna komponenta sulfasalazyny Sulfapirydyna - nośnik odpowiadający za działania niepożądane Sulfapirydyna - nośnik odpowiadający za działania niepożądane Khan A. i wsp., The Lancet 1977

21 Bezpieczeństwo mesalazyny Mesalazynę wprowadzono, aby ograniczyć działania niepożądaneMesalazynę wprowadzono, aby ograniczyć działania niepożądane Bartnik W., Terapia 2007

22 Bezpieczeństwo mesalazyny Rzadko wywołuje działania niepożądane Rzadko wywołuje działania niepożądane Dopuszczona do leczenia kobiet w ciąży i dzieci Dopuszczona do leczenia kobiet w ciąży i dzieci Zalecana jest u młodych mężczyzn planujących potomstwo Zalecana jest u młodych mężczyzn planujących potomstwo Van Bodegraven A. i Mulder C., World J Gastroenterol 2006 Di Paolo M.C. i wsp., Dig Liver Disease 2001

23 Rak jelita grubego a kwas foliowy Chorzy z WZJG gorzej wchłaniają kwas foliowy z powodu samej chorobyChorzy z WZJG gorzej wchłaniają kwas foliowy z powodu samej choroby Starzyńska T., Wasilewicz M.P. Pol Merk Lek 2007 Lashner B.A., J Cancer Res Clin Onkol 1993 Niedobór kwasu foliowego - niezależny czynnik ryzyka zmian dysplastycznych w jelicie grubymNiedobór kwasu foliowego - niezależny czynnik ryzyka zmian dysplastycznych w jelicie grubym Słabsze przeciwnowotworowe działanie sulfasalazyny jest być może następstwem niedoboru kwasu foliowegoSłabsze przeciwnowotworowe działanie sulfasalazyny jest być może następstwem niedoboru kwasu foliowego Rubin D.T., Inflam Bowel Dis 2008 Rubin D.T., Inflam Bowel Dis 2008

24 Analiza kosztów chemoprewencji MesalazynaMesalazyna Program powtarzanych kolonoskopiiProgram powtarzanych kolonoskopii Zapobiegawcza resekcja jelita grubegoZapobiegawcza resekcja jelita grubego Silverstein MD i wsp.: Clinical course and costs of care for Crohn's disease: Markov model analysis of a population-based cohort. Gastroenterology. 1999 Jul;117(1):49-57.

25 Podsumowanie Jak dochodzi do rozwoju raka we WZJG Wzrost ryzyka związany z czasem i rozległością zmian Metody zapobiegania Rola mesalazyny i sposobu jej podawania w chemoprewencji Koszty chemoprewencji raka

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Chemoprewencja raka jelita grubego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego Dr n med. Piotr Albrecht Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google