Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” Wyszków, 10.06.2015 r. PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” Wyszków, 10.06.2015 r. PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."— Zapis prezentacji:

1 Projekt KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” Wyszków, 10.06.2015 r. PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.brd.policja.pl Instytucja Realizująca Komenda Główna Policji

2 www.brd.policja.pl Wartość projektu 4 621 061 CHF 15 827 135 PLN Dofinansowanie 85 % 3 927 902 CHF 13 453 065 PLN Działania Instytucji Realizującej7 673 426 PLN 2 240 416 CHF Działania Partnerów (PL)7 000 011 PLN2 043 799 CHF Działania Partnerów (CH)1 153 698 PLN336 846 CHF Instytucja Realizująca: Komenda Główna Policji Partnerzy: Powiaty: Siemiatycki, Suwalski, Wysokomazowiecki, Sulęciński, Międzyrzecki, Strzelecko-drezdenecki, Wyszkowski, Szwajcarska Agencja Rozwoju i Współpracy (poprzedni partner Szwajcarski Instytut Policji) Okres realizacji (rzeczowa) lipiec 2012 – grudzień 2015 Podstawowe informacje:

3 www.brd.policja.pl Podstawowe informacje: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego tj. kierujących jednośladami, osób starszych i pieszych. Zadania: 1.Wyjazdy studyjne 2.Szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, 3.Zakup 14 samochodów nieoznakowanych, 4.Kampania społeczna, 5.Inwestycje na terenie powiatów, 6.Promocja projektu, 7. Zakup sprzętu profilaktycznego, 8. Działania Partnerów Szwajcarskich.

4 www.brd.policja.pl Jak projekt wpisuje się w strategię poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce: Uzasadnienie realizacji projektu znajduje swoje odzwierciedlenie w: Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie w latach 2011–2020 (2010/2235(INI)) Dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego ogłoszoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych na lata 2011 -2020 (Decade of Action for Road Safety). Cel dekady: ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego - 5 celem horyzontalnym "Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej", mającym na celu promowanie wewnętrznej spójności w obszarach miejskich, zmierzającym do ograniczenia wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych oraz społecznych wewnątrz dużych ośrodków miejskich jak i wzmacniania procesu odbudowy gospodarczego potencjału małych miast i miasteczek. Rządowym Programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

5 www.brd.policja.pl Zadania: 1.Wyjazdy studyjne: wyjazdy do Polski termin liczba osób miejsce 111-14.02.2013 r2Warszawa 223-27.09.2013 r.4Podlasie 314-18.10.2013 r.4Lubuskie 49-13.12.20134Warszawa 526.08.20147Warszawa 615-19.09.2014 r.4Podlaskie/Mazowieckie 713-17.10.2014 r.4Lubuskie wyjazdy do Szwajcarii termin liczba osóbmiejsce 126-30.11.2012 r.14Zurych 218-22.02.2013 r.12Zurych 311-15.03.2013 r.13Zurych 412-16.05.2014 r.10Zurych 513-17.04.2015 r.12Solothurn razem90

6 www.brd.policja.pl

7 Zadania: 2. Szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, 13 edycji szkoleń, edycje dla 50 osób – policjanci, przedstawiciele samorządów, zarządców dróg, administracji centralnej. W 4 edycjach wzięli udział eksperci strony szwajcarskiej – policjanci, przedstawiciele NGO, inżynier ruchu drogowego Cel to przeszkolenie 650 osób z całej Polski- przeszkolono 652 osoby Forma zajęć: wykłady i warsztaty Szkolenia prowadzi Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej – Politechnika Gdańska

8 www.brd.policja.pl

9 3. Zakup 14 samochodów nieoznakowanych, Podstawowe dane techniczne: Moc ponad 300 KM VW Passat i 325 KM Opel Insignia OPC Napęd 4x4 Wyposażony w wideorejestrator Przyspieszenie od 0 km/h do 100 km/h 5,5 s / 6 s Kolory – srebrny-2, czarny-5, granatowy-4, brązowy-1, grafitowy - 2

10 www.brd.policja.pl 4. Kampania społeczna Cel: wzrost świadomości kierujących jednośladami, seniorów i pieszych w kwestii rozważnego i ostrożnego korzystania z dróg zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawo o ruchu drogowym. Wskaźnik projektu: % wzrost świadomości zagrożeń najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego – cel wzrost o 20% - wskaźnik został osiągniety.

11 www.brd.policja.pl W skali ogólnopolskiej w 2014 roku policjanci przeprowadzili: ► 900 inicjatyw skierowanych do motocyklistów, których odbiorcami było około 75 tys. osób, ► 820 inicjatyw adresowanych do seniorów, których odbiorcami było około 78 178 osób, ► 2500 inicjatyw na rzecz pieszych, których odbiorcami było 243 000 osób.

12 www.brd.policja.pl Zadania: 5. Inwestycje na terenie powiatów, Dlaczego województwo podlaskie, lubuskie i mazowieckie? Największymi zagrożeniami dla mieszkańców woj. lubuskiego są: 1.Brawurowo jeżdżący kierowcy - 38,3% 2.Włamania – 32,7% 3.Agresji ze strony osób pijanych i narkomanów – 25,3% Województwo podlaskie W 2010 roku największy wskaźnik zabitych na 100 wypadków drogowych – 17,2 Województwo mazowieckie Liczba zabitych w wypadkach drogowych w latach 2009-2011 (bez danych z terenu działania Komendy Stołecznej Policji) była najwyższa wśród wszystkich województw i wyniosła 1397 osób

13 www.brd.policja.pl Założenia: Każdy powiat otrzymuje 1 000 000 PLN na: „Strony Umowy postanawiają, że za przygotowanie, realizację i rozliczenie zadania polegającego na inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym wykonywanych wyłącznie na drogach powiatowych odpowiada wyłącznie Partner Projektu na terenie którego realizowana jest ta inwestycja. Inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo w ruchu drogowym o której mowa w zdaniu poprzednim nie może polegać wyłącznie na budowie nowej drogi powiatowej albo remoncie lub modernizacji nawierzchni asfaltowej istniejącej drogi powiatowej.” Realizacja zadań w ciągu maksymalnie 2 lat Dofinansowanie 85% SPPW wkład z budżetu powiatu 15% Planowaliśmy: matryca logiczna 6 inwestycji, Szacunki KGP: 3 inwestycje w każdym powiecie,

14 www.brd.policja.pl Zaskoczenia: Ilość środków pieniężnych wydatkowana przez powiaty w 2013/14/15 r.: dla każdego 1 000 000 PLN 1.Powiat Sulęciński: 1 882 682,77 PLN 2.Powiat Międzyrzecki: 700 850,13 PLN 3.Powiat Strzelecko – Drezdenecki:1 205 334,33 PLN 4.Powiat Siemiatycki: 1 225 267,87 PLN 5.Powiat Wysokomazowiecki: 1 266 580,57 PLN 6.Powiat Suwalski: 1 039 714,91 PLN 7.Powiat Wyszkowski1 075 599,03 PLN Razem: 8 256 047,37 PLN – z tego: 1 256 036,37 PLN ponad limit Rezultat: 45+5 w Wyszkowie inwestycje - razem 274 elementy budowa przejść dla pieszych - 54 budowa chodnika - 11 modernizacja infrastruktury drogowej w zakresie oznakowania - 28 budowa barierek ochronnych - 14 budowa progów spowalniających ruch - 11 budowa szykan spowalniających ruch -28 budowa zatok autobusowych - 28

15 www.brd.policja.pl

16

17 Zadania: 6. Promocja projektu, Założenia: „Zostały zaplanowane następujące działania promocyjne: przygotowanie i powielenie plakatów promujących projekt oraz folderów, zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania rozpoczynającego i kończącego projekt. Ponadto zaplanowano organizację 14 spotkań promujących projekt, po dwa w każdym powiecie i dwie w Warszawie. Plakaty projektu zostaną umieszczone w siedzibie każdego powiatu biorącego udział w projekcie, w miejscu realizacji szkoleń, w siedzibie Instytucji Realizującej. Foldery informacyjne zostaną rozdane podczas konferencji promocyjnych, szkoleń prowadzonych w trakcie projektu oraz podczas spotkań z lokalną społecznością w miejscach realizacji inwestycji na terenie wybranych powiatów. Spotkanie inaugurujące projekt będzie miało na celu jego nagłośnienie wśród władz - zostaną zaproszeni przedstawiciele Ministerstw i Instytucji związanych z tematyką projektu po stronie polskiej, przedstawiciele Ambasady Szwajcarii w Polsce, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Informacja o projekcie będzie opublikowana na głównej stronie internetowej beneficjenta.”

18 www.brd.policja.pl

19 Zadania na przyszłość: Zadanie zatwierdzone przez stronę szwajcarską Zadanie 7. Zakup sprzętu profilaktycznego dla 3 jednostek Policji szczebla wojewódzkiego, W skład planowanego wyposażenia wejdą m.in.: symulatory zderzeń, symulatory jazdy rowerem, zestawy Autochodzik, namioty wystawowe z wyposażeniem, alkogogle, przenośne zestawy komputerowe z oprogramowaniem, rzutniki, ekrany, fantomy RKO (Resuscytacja Kontrola Oddech), defibrylatory szkoleniowe, urządzenia wielofunkcyjne (faks, skaner, drukarka) przyczepka transportowa, zestaw oświetleniowy, aparaty cyfrowe z wyposażeniem, laminatory itp. Nowe zadania – propozycję objęte nowym wnioskiem o zmianę projektu Zakup sprzętu szkoleniowego dla szkół Policji w Legionowie i Katowicach Zakup materiałów odblaskowych 180 000 szt.

20 www.brd.policja.pl Inwestycje w Wyszkowie: Lista inwestycji 1.Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4410W i drogi powiatowej 4413W w rejonie szkoły w miejscowości Wola Mystkowska wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD. 2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4403W z drogą gminną wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD w miejscowości Białebłoto Kobyla – objęta wizytacją 3.Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze powiatowej Nr 1811W wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD w miejscowości Zabrodzie. 4.Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4407W z drogą gminą wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD w miejscowości Rząśnik – objęta wizytacją 5.Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów poprzez wykonanie zatok autobusowych, budowy chodników i przejść dla pieszych wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD na DP Nr 4408W w miejscowości Leszczydół Nowiny.

21 www.brd.policja.pl Konsultacje inwestycji ze stroną szwajcarską – zdjęcia z terenu

22 www.brd.policja.pl Zadanie 8 Partnerstwo szwajcarsko-polskie w ramach projektu 1.Wyjazdy studyjne 2.Szkolenia 3.Samochody 4.Kampania społeczna 5.Inwestycje na terenie powiatów 6.Promocja 7.Zakup sprzętu profilaktycznego

23 www.brd.policja.pl Jaki jest potencjał projektu i dalsza możliwość rozwoju? Naszym zdaniem duży: Projekt ma układ modułowy, każde z zadań może być samodzielnym projektem i w zależności od wielkości środków może być dowolnie zmieniany, Związek Powiatów Polskich uznał projekt za bardzo dobry przykład współdziałania adm. rządowej i samorządowej, Współpraca pomiędzy Policją Szwajcarską i Polską będzie kontynuowana także po zakończeniu projektu np. w ramach organizacji TISPOL, bezpośrednie kontakty W trakcie realizacji projektu, także inne województwa i powiaty chciały do niego przystąpić Wykorzystanie szwajcarskich rozwiązań prawnych – źródło inspiracji, kontakty z parlamentarzystami obu krajów – nowe rozwiązania prawne w Polsce weszły w życie w maju 2015 r. Podobne rozwiązania mogą być z sukcesem realizowane w przyszłości.

24 Dziękuje za uwagę. PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.brd.policja.pl Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-518 Warszawa


Pobierz ppt "Projekt KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” Wyszków, 10.06.2015 r. PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google