Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIAST I POWIATU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIAST I POWIATU"— Zapis prezentacji:

1 WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIAST I POWIATU
opracował Andrzej Podlewski 20 stycznia 2011 WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIAST I POWIATU Andrzej Podlewski

2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZS
opracował Andrzej Podlewski SZS GŁÓWNY LUBELSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI Rejon Zamość POWIAT TOMASZÓW POWIAT KRASNYSTAW POWIAT HRUBIESZÓW POWIAT ZMOŚĆ MIASTO ZAMOŚĆ DOŁHOBYCZÓW UCHANIE TRZESZCZANY HORODŁO MIRCZE HRUBIESZÓW GMINA HRUBIESZÓW WERBKOWICE STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZS

3 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
opracował Andrzej Podlewski SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ROK POWSTANIA 1953 Ogólnopolski związek sportowy zrzeszający największą liczbę członków i organizujący największą liczbę imprez sportowych w skali całego kraju: Finały Ilość imprez ≈ Ilość uczestników Polska 50 2500 16 województw 800 56000 380 powiatów 19000 Około 2000 gmin ? Łącznie ≈ 20 tys. Łącznie GALERIA

4 opracował Andrzej Podlewski
DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO HRUBIESZOWSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPOROTWEGO W LICZBACH Szacuje się, że w imprezach SZS na poziomie naszego powiatu wzięło udział: Każdego roku około 2,5 tys. dzieci i młodzieży W latach 1964 – 2010 około 120 tys. dzieci i młodzieży Rozgrywki szczebla gminnego znacząco powiększają powyższe liczby. 180 tys. ???

5 CELE (KORZYŚCI) PROMOCJA RADOŚĆ Z RUCHU I WSPÓŁZAWODNICTWA
opracował Andrzej Podlewski CELE (KORZYŚCI) PROMOCJA RADOŚĆ Z RUCHU I WSPÓŁZAWODNICTWA WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA ZDROWIE – „Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem nie zastąpią ruchu.” - Wojciech Oczko ( ) TWORZENIE „KOMPLETNEGO CZŁOWIEKA” PODŁOŻE SPORTU KWALIFIKOWANEGO (to od szkół wszystko się rozpoczyna) PRZYSPOSOBIENIE DO SZEROKO ROZUMIANEJ KULTURY FIZYCZNEJ

6 HISTORIA POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
opracował Andrzej Podlewski HISTORIA POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO POWSTANIE POWIATOWEGO HRUBIESZOWSKIEGO ZARZĄDU SZS KOORDYNATORZY ZAWODÓW REJONOWYCH: + Pan Antoni Weremko Pan Roman Giergiel Pani Ewa Janina Kitlilińska ustawowa zmiana sposobu finansowania Zarząd Powiatowy SZS do roku 2010 nie posiada osobowości prawnej i nie może ubiegać się o realizację zadania. Rok szkolny 2006/2007 W wyniku konkursu zadanie realizacji imprez kalendarza SZS przejmuje UKS „Ogólniak” przy ZS 2 – Pan Zbigniew Krawczuk Andrzej Podlewski

7 Mimo braku finansowania wszystkie zawody powiatowe SZS odbywają się.
opracował Andrzej Podlewski Lata 2008 oraz 2009 Zadanie w wyniku konkursu przejmuje Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów. Rok szkolny 2010 – BRAK ORGANIZATORA (konkurs na realizację zadania nie jest ogłoszony) Mimo braku finansowania wszystkie zawody powiatowe SZS odbywają się. Jest to możliwe dzięki: Wieloletniemu systemowi rozgrywek – tradycja. Koordynacji merytorycznej i praktycznej całego systemu imprez przez przewodniczącego Zarządu Powiatowego SZS Pana Mirosława Kamienia. Nieodpłatnemu udostępnieniu obiektów przez dyrekcje SP2,3, G 2,3 , SPI G Werbkowice. Przychylności władz powiatu, które przejawiło się finansowaniem wynajmu obiektów. Zaangażowaniu nauczycieli. Powiatowy Zarząd SZS otrzymuje osobowość prawną i może ubiegać się o realizację wszystkich imprez.

8 opracował Andrzej Podlewski
FINANSOWANIE 1964 – 1999 wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem zawodów szczebla powiatowego pokrywa Wojewódzki SZS (dyplomy, ryczałty sędziowskie, obiekty, finansowanie koordynatora: do etatu nauczyciela koordynatora doliczane 5 godzin ponadwymiarowych tygodniowo) Od 1999 roku zmiana sposobów finansowania – obowiązek przyjmują na siebie samorządy. 1999 – 2006 – finansowanie przejmuje starostwo powiatowe (rozliczenia wszystkich kosztów – pracownicy starostwa na podstawie rachunków i list wypłat ryczałtów sędziowskich przedstawianych przez koordynatora Powiatowego SZS) 2006 – ustawowa zmiana sposobu realizacji tego rodzaju zadań (oferta konkursowa) 2007 – 2009 – konkursy na przeprowadzenie zadania; 2010 – brak …….. ????? Przez wszystkie lata Zarząd Powiatowy SZS sprawuje co najmniej nadzór merytoryczny nad zawodami tego szczebla.

9 opracował Andrzej Podlewski
DLACZEGO MIASTO HRUBIESZÓW POWINNO ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W FINANSOWANIE ZAWODÓW POWIATOWYCH SZS? Organizacja zawodów szczebla miejskiego w celu wyłonienia dwóch spośród 4 szkół do dalszej rywalizacji pociągnęłaby za sobą koszty dwukrotnie większe niż dofinansowanie zawodów szczebla powiatowego. Tym samym dopuszczenie do rozgrywek powiatowych wszystkich szkół z miasta i z powiatu oraz wspólne finansowanie tego zadania przez starostwo powiatowe i hrubieszowski urząd miasta jest z każdego punktu widzenia jak najbardziej zasadne i ekonomiczne.

10 opracował Andrzej Podlewski
TAKI STAN RZECZY, JAKI ZAISTNIAŁ W ROKU 2010 JUŻ W NAJBLIŻSZYM CZASIE DOPROWADZI DO NIEBYTNOŚCI DZIECI Z NASZEGO POWIATU W OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWKACH !!!

11 opracował Andrzej Podlewski
Czy sport szkolny powiatu hrubieszowskiego w ramach ogólnopolskiego systemu rozgrywek SZS ma przestać istnieć?..... Jakie będą koszty społeczne?......

12 Uposażenie koordynatora: 700 zł brutto x 10 miesięcy – 7000zł
opracował Andrzej Podlewski KOSZTY dyplomy ilość/cena jednostkowa dyplomy sędziowie Ilość/koszt jednostkowy brutto sędziowie ilość imprez / cena jednostkowa obiekty łącznie Licealiada 80x2zł 160 zł 90X30 2 700 zł 13x180 2 340 zł 5 200 zł Gimnazjada 160x2zł 320 zł 110x30 3 300 zł 18x180 3 240 zł 6 860 zł Igrzyska 12x2zł 240 zł 90x30 16x180 2 880 zł 5 820 zł Suma 720 zł 8 700 zł 8 460 zł 17880 Uposażenie koordynatora: 700 zł brutto x 10 miesięcy – 7000zł Łącznie koszty: zł (dwadzieścia pięć tysięcy).

13 PROPOZYCJA PODZIAŁU KOSZTÓW
opracował Andrzej Podlewski PROPOZYCJA PODZIAŁU KOSZTÓW Przybliżony procentowy udział dzieci i młodzieży ze szkół miejskich oraz szkół Starostwa Powiatowego wynosi: Proponuje się zapewnienie przez UM obiektów sportowych, co stanowi 1/3 wszystkich kosztów przedsięwzięcia. Szkoły miejskie Gim. 1, 2 i 3; SP 1, 2, 3 około 30% Szkoły powiatowe: ZS 1, 2, 3, 4; szkoły podstawowe z pozostałych gmin. Około 70%

14 opracował Andrzej Podlewski
PROBLEMY Prawne Celowość rozdysponowania przyznanych środków (to na poziomie wykonawcy zadania) Finansowe… ewentualnego braku środków w budżetach Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta. ?????

15 W INNYCH POWIATACH I GMINACH
opracował Andrzej Podlewski W INNYCH POWIATACH I GMINACH

16 opracował Andrzej Podlewski
WNIOSKI Podjąć wspólną decyzję o potrzebie finansowania zawodów powiatowych SZS na zasadzie porozumienia UM i Starostwa Hrubieszów. Dojść do kompromisu w sprawie sposobu wspólnego finansowania. Wprowadzić na stałe porozumienie. Podjęte decyzje finansowania imprez kalendarza Powiatowego SZS, jako rutynowego elementu gospodarki finansowej powiatu i miasta z uwzględnieniem inflacji.


Pobierz ppt "WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIAST I POWIATU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google