Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 stycznia 2011 WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIAST I POWIATU opracował Andrzej Podlewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 stycznia 2011 WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIAST I POWIATU opracował Andrzej Podlewski."— Zapis prezentacji:

1 20 stycznia 2011 WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIAST I POWIATU opracował Andrzej Podlewski

2 SZS GŁÓWNY WOJEWÓDZKI LUBELSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI POWIAT TOMASZÓW POWI AT KRASNYSTAW MIASTO ZAMOŚĆ POWIAT ZMOŚĆ POWIAT HRUBIESZÓW DOŁHOBYCZÓW MIRCZE TRZESZCZANY UCHANIE HORODŁO WERBKOWICE GMINA HRUBIESZÓW Rejon Zamość STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZS opracował Andrzej Podlewski

3 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ROK POWSTANIA 1953 Ogólnopolski związek sportowy zrzeszający największą liczbę członków i organizujący największą liczbę imprez sportowych w skali całego kraju: FinałyIlość imprez Ilość uczestników Polska502500 16 województw80056000 380 powiatów190001 400 000 Około 2000 gmin?? Łącznie 20 tys. Łącznie 1 500 000 GALERIA opracował Andrzej Podlewski

4 DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO HRUBIESZOWSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPOROTWEGO W LICZBACH Szacuje się, że w imprezach SZS na poziomie naszego powiatu wzięło udział: Każdego roku około 2,5 tys. dzieci i młodzieży W latach 1964 – 2010 około 120 tys. dzieci i młodzieży Rozgrywki szczebla gminnego znacząco powiększają powyższe liczby. 180 tys. ??? opracował Andrzej Podlewski

5 CELE (KORZYŚCI) PROMOCJA RADOŚĆ Z RUCHU I WSPÓŁZAWODNICTWA WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA ZDROWIE – Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem nie zastąpią ruchu. - Wojciech Oczko (1537 - 1599)15371599 TWORZENIE KOMPLETNEGO CZŁOWIEKA PODŁOŻE SPORTU KWALIFIKOWANEGO (to od szkół wszystko się rozpoczyna) PRZYSPOSOBIENIE DO SZEROKO ROZUMIANEJ KULTURY FIZYCZNEJ opracował Andrzej Podlewski

6 HISTORIA POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO 29.04.1964 - POWSTANIE POWIATOWEGO HRUBIESZOWSKIEGO ZARZĄDU SZS KOORDYNATORZY ZAWODÓW REJONOWYCH : Pan Roman Giergiel Pani Ewa Janina Kitlilińska 1964 - 1974 1974 - 2006 2006 - ustawowa zmiana sposobu finansowania Zarząd Powiatowy SZS do roku 2010 nie posiada osobowości prawnej i nie może ubiegać się o realizację zadania. Rok szkolny 2006/2007 W wyniku konkursu zadanie realizacji imprez kalendarza SZS przejmuje UKS Ogólniak przy ZS 2 – Pan Zbigniew Krawczuk + Pan Antoni Weremko opracował Andrzej Podlewski

7 Lata 2008 oraz 2009 Zadanie w wyniku konkursu przejmuje Miejski Klub Sportowy Unia Hrubieszów. 2010 - Powiatowy Zarząd SZS otrzymuje osobowość prawną i może ubiegać się o realizację wszystkich imprez. Rok szkolny 2010 – BRAK ORGANIZATORA (konkurs na realizację zadania nie jest ogłoszony) Mimo braku finansowania wszystkie zawody powiatowe SZS odbywają się. Jest to możliwe dzięki: Wieloletniemu systemowi rozgrywek – tradycja. Koordynacji merytorycznej i praktycznej całego systemu imprez przez przewodniczącego Zarządu Powiatowego SZS Pana Mirosława Kamienia. Nieodpłatnemu udostępnieniu obiektów przez dyrekcje SP2,3, G 2,3, SPI G Werbkowice. Przychylności władz powiatu, które przejawiło się finansowaniem wynajmu obiektów. Zaangażowaniu nauczycieli. opracował Andrzej Podlewski

8 FINANSOWANIE 1964 – 1999 wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem zawodów szczebla powiatowego pokrywa Wojewódzki SZS (dyplomy, ryczałty sędziowskie, obiekty, finansowanie koordynatora: do etatu nauczyciela koordynatora doliczane 5 godzin ponadwymiarowych tygodniowo) Od 1999 roku zmiana sposobów finansowania – obowiązek przyjmują na siebie samorządy. 1999 – 2006 – finansowanie przejmuje starostwo powiatowe (rozliczenia wszystkich kosztów – pracownicy starostwa na podstawie rachunków i list wypłat ryczałtów sędziowskich przedstawianych przez koordynatora Powiatowego SZS) 2006 – ustawowa zmiana sposobu realizacji tego rodzaju zadań (oferta konkursowa) 2007 – 2009 – konkursy na przeprowadzenie zadania; 2010 – brak …….. 2011 - ????? Przez wszystkie lata Zarząd Powiatowy SZS sprawuje co najmniej nadzór merytoryczny nad zawodami tego szczebla. opracował Andrzej Podlewski

9 DLACZEGO MIASTO HRUBIESZÓW POWINNO ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W FINANSOWANIE ZAWODÓW POWIATOWYCH SZS? Organizacja zawodów szczebla miejskiego w celu wyłonienia dwóch spośród 4 szkół do dalszej rywalizacji pociągnęłaby za sobą koszty dwukrotnie większe niż dofinansowanie zawodów szczebla powiatowego. Tym samym dopuszczenie do rozgrywek powiatowych wszystkich szkół z miasta i z powiatu oraz wspólne finansowanie tego zadania przez starostwo powiatowe i hrubieszowski urząd miasta jest z każdego punktu widzenia jak najbardziej zasadne i ekonomiczne. opracował Andrzej Podlewski

10 TAKI STAN RZECZY, JAKI ZAISTNIAŁ W ROKU 2010 JUŻ W NAJBLIŻSZYM CZASIE DOPROWADZI DO NIEBYTNOŚCI DZIECI Z NASZEGO POWIATU W OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWKACH !!! opracował Andrzej Podlewski

11 Czy sport szkolny powiatu hrubieszowskiego w ramach ogólnopolskiego systemu rozgrywek SZS ma przestać istnieć?..... Jakie będą koszty społeczne?...... opracował Andrzej Podlewski

12 KOSZTY dyplomy ilość/cena jednostkowa dyplomy sędziowie Ilość/koszt jednostkowy brutto sędziowie ilość imprez / cena jednostkowa obiekty łącznie Licealiada80x2zł160 zł90X302 700 zł13x1802 340 zł5 200 zł Gimnazjada160x2zł320 zł110x303 300 zł18x1803 240 zł6 860 zł Igrzyska12x2zł240 zł90x302 700 zł16x1802 880 zł5 820 zł Suma 720 zł 8 700 zł 8 460 zł17880 Uposażenie koordynatora: 700 zł brutto x 10 miesięcy – 7000zł Łącznie koszty: 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy). opracował Andrzej Podlewski

13 PROPOZYCJA PODZIAŁU KOSZTÓW Przybliżony procentowy udział dzieci i młodzieży ze szkół miejskich oraz szkół Starostwa Powiatowego wynosi: Szkoły miejskie Gim. 1, 2 i 3; SP 1, 2, 3 około 30% Szkoły powiatowe: ZS 1, 2, 3, 4; szkoły podstawowe z pozostałych gmin. Około 70% Proponuje się zapewnienie przez UM obiektów sportowych, co stanowi 1/3 wszystkich kosztów przedsięwzięcia. opracował Andrzej Podlewski

14 PROBLEMY Prawne Celowość rozdysponowania przyznanych środków (to na poziomie wykonawcy zadania) Finansowe… ewentualnego braku środków w budżetach Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta. ????? opracował Andrzej Podlewski

15 W INNYCH POWIATACH I GMINACH opracował Andrzej Podlewski

16 WNIOSKI Podjąć wspólną decyzję o potrzebie finansowania zawodów powiatowych SZS na zasadzie porozumienia UM i Starostwa Hrubieszów. Dojść do kompromisu w sprawie sposobu wspólnego finansowania. Wprowadzić na stałe porozumienie. Podjęte decyzje finansowania imprez kalendarza Powiatowego SZS, jako rutynowego elementu gospodarki finansowej powiatu i miasta z uwzględnieniem inflacji. opracował Andrzej Podlewski


Pobierz ppt "20 stycznia 2011 WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIAST I POWIATU opracował Andrzej Podlewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google