Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM DOTYCZĄCE TWORZENIA FIRM EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM DOTYCZĄCE TWORZENIA FIRM EKONOMII SPOŁECZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM DOTYCZĄCE TWORZENIA FIRM EKONOMII SPOŁECZNEJ

2 PROGRAM Firmy ekonomii społecznej: Spółdzielnie, Stowarzyszenia Pracowników i Samodzielne Jednostki Gospodarcze. Źródła finansowania przedsiębiorczości. Projekt Prawa i Statusu Jednostki Gospodarczej. Różne działania w dziedzinie przedsiębiorczości.

3 EKONOMIA SPOŁECZNA ¿Czym jest Ekonomia Społeczna? Działalność gospodarcza której celem jest praca na rzecz swoich członków i społeczeństwa w celu zaspokojenia ich zbiorowych potrzeb. Elementy wyróżniające i identyfikujące: - Prymat społeczny: mężczyźni i kobiety jako bohaterowie - Kapitał jest środkiem do rozwoju - Solidarność - Forma organizacyjna - Zobowiązania ze wspólnotą

4 EKONOMIA SPOŁECZNA I ROZWÓJ LOKALNY Podmioty Ekonomii Społecznej działają na poziomie lokalnym: są one zakorzenione w obszarze, pomagają w jego kształtowaniu i opierają się na lokalnych sieciach (formalnych lub nieformalnych) ludzi, wiedzy i zasobów. Podmioty Ekonomii Społecznej rodzą się ze zdolności do wykrywania potrzeb lokalnych środowisk oraz zdolność do reagowania na te potrzeby.

5 WKŁAD EKONOMII SPOŁECZNEJ W ROZWÓJ LOKALNY Angażuje się w strategie innowacyjne i alternatywne Identyfikuje niezaspokojone potrzeby Generuje rynki społeczne Opracowuje nowe usługi i tworzy trwałe źródła pracy Ujawnia nieformalne działania Daje elastyczne odpowiedzi na problemy Tworzy dobro społeczne i ekonomiczne Pomnaża kapitał społeczny Mobilizuje różne zasoby Waloryzuje zasoby ludzkie i strukturalne Tworzy miejsca pracy w formie twórczej działalności, spójności społecznej Tworzy miejsca wymiany i tworzenia więzi społecznych, umożliwiające porównanie alternatywnych wizji rozwoju.

6 SCHEMATY SAMOZATRUDNIENIA Bez Zdolności Prawnej Firmy Indywidualne Społeczeństwa Obywatelskie Wspólność Przyrostu Majątku Ze Zdolnością Prawną Spółdzielnia Spółdzielnia Pracy (S.L.L. / S.A.L.) Spółka z o.o. Spółka z o.o Nowa Firma Spółka akcyjna

7 SPÓŁDZIELNIA STOWARZYSZENIE KOBIET - PRZEDSIĘBIORCÓW ZE SPÓŁDZIELNI (AMECOOP)

8 ¿CZYM JEST AMECOOP? Promocja spółdzielczości. Pomoc i doradztwo w samozatrudnieniu dla kobiet bezrobotnych. Szkolenie i rozwój kobiet pracujących w spółdzielniach. Promocja aktywności kobiet w spółdzielniach. Stowarzyszenie kobiet-przedsiębiorców ze spółdzielni, które wierzą we wspólne projekty i role kobiet w tych projektach.

9 DEFINICJA SPÓŁDZIELNI Spółdzielnia jest niezależnym stowarzyszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich potrzeb oraz aspiracji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez wspólne przedsiębiorstwo i zarządzanie demokratyczne. Cel: dobro, nie tylko ekonomiczne, wszystkich członków.

10 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU SPÓŁDZIELNI DOBROWOLNE CZŁONKOSTWO ZARZĄDZANIE DEMOKRATYCZN E SOLIDARNOŚĆ SZKOLENIE I INFORMACJA AUTONOMIA I NIEZALEŻNOŚĆ UDZIAŁ EKONOMICZNY INTERKOOPERACJA

11 WYMOGI SPÓŁDZIELNI CZŁONKOSTWO Minimalna liczba członków: 3. Odpowiedzialność: ograniczona w zależności od udziałów. System pracy: wybór między ogólnym systemem ubezpieczenia społecznego lub systemem samozatrudnienia (wszyscy ten sam w ciągu 5 lat). EKONOMICZNE Kapitał założycielski: minimum 1.803, 04 Euro (wypłacone 25% w pierwszym roku, pozostałe 75% w ciągu 5 lat). Fundusz Rezerwowy: Obowiązkowy, Edukacja i Promocja. Ruch spółdzielczy: skierowany do beneficjentów.

12 WYMOGI SPÓŁDZIELNI FISKALNE Korzyści finansowe: a) Podatek od przekazywania dziedzictwa i opłaty skarbowe: zwolnienie 100%. b) Podatek od działalności gospodarczej: bonifikacja w 95% (pozostałe 5% płacone w rozłożeniu na 2 lata). c) Podatek Spółdzielczy: stawka podatku 20% z 50% bonifikacją (zwykle płacone jest 8,5% przychodu).

13 WNIOSKI Spółdzielnie zapewniają idealne warunki do włączenia kobiet do pracy. Pozwala przezwyciężyć nierówności y osiągnąć równość szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. Promuje godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Uważa za konieczne włączenie równości płci w biznes plany.

14 SAMOZATRUDNIENIE STOWARZYSZENIE KOBIET - PRZEDSIĘBIORCÓW Z MADRYTU (ATAEM)

15 ¿CZYM JEST ATAEM? Ataem jest stowarzyszeniem kobiet-przedsiębiorców związanych z UPTA (Unia Profesjonalistów i Jednostek Gospodarczych). Powstało 17 lipca 2002 roku w celu stowarzyszenia kobiet - przedsiębiorcó, profesjonalistów i przedsiębiorców ze Wspólnoty Autonomicznej Madrytu.

16 NASZE CELE Działać jako przedstawiciel pracujących na własny rachunek specjalistów i jednostek gospodarczych z Madrytu, w obronie wspólnych interesów zawodowych i społeczno-gospodarczych. Świadczenia różnego rodzaju usług dla swoich partnerów przyczyniając się w jak największym stopniu do pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego. Udział w projektach skierowanych do kobiet - przedsiębiorców.

17 CHARAKTERYSTYKA PRACY JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ 1.Samoorganizacja planu pracy i produkcji 2.Dyspozycyjność 3.Możliwość bardziej efektywnej organizacji pracy 4.Wolność w wyborze klientów 5.Większa kreatywność 6.Większa możliwości pogodzenia pracy z życiem rodzinnym

18 WYMAGANIA DO SAMOZATRUDNIENIA 1.Rejestracja w Urzędzie Skarbowym ( mod. 036) 2.Rejestracja w RETA (Specjalny Program dla Jednostek Gospodarczych) 3.Spełnienie zobowiązań podatkowych 4.Kwartalna deklaracja VAT 5.Płatność lub odliczenie podatku od osób fizycznych 6.Emigranci potrzebują specjalnego pozwolenia

19 KORZYŚCI Z BYCIA JEDNOSTKĄ GOSPODARCZĄ 1.Analiza kolektywy Jednostek Gospodarczych 2.¿Kim jest zależna Jednostka Gospodarcza? 3.¿Kiedy znajdujemy przed fałszywą jednostką gospodarczą? 4.¿Daje tylko korzyści? 5.Ma również wady 6.Większa autonomia wiąże się z większym ryzykiem 7.Jeśli chcesz wysokich zysków…potrzebujesz dużego ryzyka

20 WNIOSKI JEŚLI MASZ ŚWIETNY POMYSŁ, MYŚLISZ ŻE MOŻESZ WNIEŚĆ COŚ OD SIEBIE, MYŚLISZ, ŻE BYCIE WŁASNYM SZEFEM DAJE SZANSĘ BYCIA BARDZIEJ TWÓRCZYM, BARDZIEJ WYDAJNYM... JEŚLI NIE BOISZ SIĘ RYZYKA, MOŻESZ SPROSTAĆ MOŻLIWOŚCI NIEPOWODZENIA.. JESTEŚ W STANIE PODEJMOWAĆ DECYZJE POD PRESJĄ, I MASZ SILNĄ WOLĘ DO POKONANIA WSZELKICH PRZESZKÓD... MASZ MOŻLIWOŚĆ ZOSTANIA DOBRYM PRZEDSIĘBIORCOM. NAPRZÓD!. ZAWÓD PRZEDSIĘBIORCY SIĘ ZDOBYWA, Z CZASEM... JEŚLI JESTEŚ GOTÓW UCZYĆ SIĘ NA BŁĘDACH!.

21 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SEMINARIUM DOTYCZĄCE TWORZENIA FIRM EKONOMII SPOŁECZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google