Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardy w GE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardy w GE."— Zapis prezentacji:

1 Standardy w GE

2 Dzisiejsze zagadnienia
konieczność standaryzacji - rzecz oczywista standardy automatycznego gromadzenia danych (Automatic Data Capture) standardy elektronicznej wymiany danych UN/EDIFACT ANSI X.12 XML/EDI pliki płaskie organizacje zajmujące się standaryzacją inicjatywy standaryzacyjne przyszłość standardów w GE

3 Musimy wprowadzać standardy

4 Konieczność standaryzacji
B A B Standard EDI C D C D

5 Tworzą się same!!! Substandardy: dokumenty biurowe: MS Word
teksty naukowe: Postcsript, TeX Internet: HTML, GIF, JPG EDI: EDIFACT Standard musi być: własnością publiczną otwarty i jawny niezależny od konkretnego producenta

6 Powstały jak dotąd różne....

7 Podstawowe grupy standardów
standardy automatycznego gromadzenia danych (Automatic Data Capture) standardy elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange) Niedźwiedziński, s. 4143

8 standardy automatycznego gromadzenia danych

9 Standardy automatycznego gromadzenia danych
standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego standardy identyfikatorów danych standardy międzybranżowej etykiety transportowej standardy technik automatycznego zbierania danych ALE NIE ZA SZCZEGÓŁOWO PO KOLEI JE OMÓWIMY

10 standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego
towarów i usług (Trade Item Number - GTIN), nadawane przez krajowe organizacje skupione w EAN International and UCC, np.: 8-cyfrowe numery EAN/UCC-8 12-cyfrowe numery UCC-12 13-cyfrowe numery EAN/UCC-13 14-cyfrowe numery EAN/UCC-14 jednostek logistycznych podmiotów gospodarczych usługobiorców zasobów

11 standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego
towarów i usług jednostek logistycznych - jednoznaczne „tablice rejestracyjne”, autoryzowane przez instytucje rejestrujące (Registration Authority) - Kody Agencji Przydzielających (Issuing Agency Codes - IAC) od 0 do 9 dla EAN Int. i UCC - identyfikatory 18-cyfrowe od A do J - międzynarodowe organizacje branżowe z K + 2-znak - krajowe administracje publiczne od L do U - organizacje reprezentujące więcej niż jeden kraj od V do Z - pozostałe podmiotów gospodarczych usługobiorców zasobów

12 standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego
towarów i usług jednostek logistycznych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw, instytucji i oddziałów z uwzględnieniem fizycznej lokalizacji - kody lokalizacyjne GLN (Global Location Number) SWIFT DUNS BSI/ANFOR gdy stosuje się więcej niż jeden różny system identyfikacji w jednej aplikacji - prefiks usługobiorców zasobów

13 standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego
towarów i usług jednostek logistycznych podmiotów gospodarczych, usługobiorców - identyfikatory z prefiksami EAN/UCC - GSRN (Global Service Relation Number) zasobów

14 standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego
towarów i usług jednostek logistycznych podmiotów gospodarczych, usługobiorców zasobów - identyfikatory z prefiksami EAN/UCC GRAI (Global Returnable Asset Identyfier) - globalny identyfikator zasobów zwrotnych GIAI ( Global Individual Asset Identyfier) - globalny identyfikator zasobów indywidualnych

15 standardy identyfikatorów danych
identyfikatory różnego rodzaju danych biznesowych, służące ich jednoznacznej interpretacji w systemach komputerowych: ogólne - EAN Int. i UCC branżowe - ANSI/FACT

16 standardy międzybranżowej etykiety transportowej
etykieta transportowa wg norm europejskich, w tym standard etykiety logistycznej EAN/UCC

17 standardy technik automatycznego zbierania danych
dwie podstawowe technologie optyczne - kody kreskowe radiowe - etykiety radiowe RFID kody kreskowe zatwierdzono pierwszy standard UPC (Unified Product Code) - najpierw produkty w sprzedaży detalicznej kody kreskowe w Europie Europejski System Kodowanie Towarów EAN Polska członkiem EAN International

18 kody kreskowe graficzne odzwierciedlenie cyfr, liter i znaków specjalnych, odczytywanych i interpretowanych automatycznie. co umożliwia ich natychmiastowe wprowadzanie do systemu informatycznego kombinacja liniowo ułożonych jasnych i ciemnych kresek, ułożonych wg przyjętych reguł budowy danego kodu

19 kody kreskowe - rodzaje
różnice wynikające z gęstości zapisu informacji, liczby kodowanych znaków, łatwości i pewności odczytu, najczęściej stosowane: EAN/UPC: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E ITF-14 UCC/EAN-128 RSS (Reduced Space Symbology – symbolika zmniejszonej powierzchni) symboliki złożone (Composite Symbology)

20 kody kreskowe - przykłady
Symbol EAN-8 Symbol EAN-13

21 kody kreskowe - przykłady
Symbol UPC-A Symbol UPC-E

22 kody kreskowe - przykłady
Symbol UCC/EAN-128

23 Kody kreskowe w oznaczaniu jednostek logistycznych
istota - podczas przemieszczania ładunku zachodzą różne zdarzenia wpływające na treść i formę informacji ewidencjonowanie w poszczególnych punktach łańcucha dostaw rozwiązanie - etykieta logistyczna EAN

24 etykieta logistyczna EAN
dane o towarze, kliencie, zamówieniu, transporcie jedna w całym łańcuchu!!! układ graficzny dowolny, ale zaleca się grupowanie danych na: w dowolnym formacie – informacje identyfikujące firmę, które nie są zawarte w kodzie kreskowych; zwykle w tej części znajduje się logo nadawcy merytoryczne w czytelnej postaci – interpretacja tekstowa (litery i cyfry) informacji zawartych w kodzie kreskowym, dla umożliwienia ich ręcznego wprowadzania merytoryczne w postaci kodu kreskowego

25 etykieta logistyczna EAN
Informacje w dowolnym formacie Informacje merytoryczne w czytelnej postaci Informacje merytoryczne w postaci kodu kreskowego E. Iwicka, A Kosmacz-Chodorowska, Etykieta logistyczna EAN, ILiM, Poznań 1999

26 etykieta logistyczna EAN
ŁĄCZY DANE ELEKTRONICZNE Z JEDNOSTKĄ LOGISTYCZNĄ

27 standardy elektronicznej wymiany danych

28 Sieć telekomunikacyjna
Na czym polega EDI? Sieć telekomunikacyjna VAN Aplikacje partnerów Translacja Komunikaty EDI

29 Model tradycyjny a EDI SEPD drukarka/klawiatura pojazd
Przetwarzanie Wydruk Poczta Przetwarzanie Ręczne wprowadzanie Poczta SEPD drukarka/klawiatura pojazd Przetwarzanie Generowanie komunikatów Sieć telekom. Przetwarzanie Sieć telekom. Interpretacja SEPD podsystem EDI moduł telekom.

30 Rozwój standaryzacji pierwsze formy EDI - ponad 25 lat temu
formaty UN/CEFACT i X12 - szybko zaczęły powstawać i rosnąć rozbieżności pomiędzy różnymi standardami UN/Layout Key zasady składni, czyli podziału dokumentu na pola (segmenty) oraz wiersze i fragmenty wierszy (elementy) katalogi segmentów, elementów i kodów matryca A4 – metoda jednej operacji

31 UN/EDIFACT

32 UN/EDIFACT w 2004 - ponad 200 komunikatów trzy grupy
komunikaty handlowe komunikaty transportowe komunikaty finansowe trzy grupy dane podstawowe transakcje raporty i planowanie Wojtachnik, s

33 Wymiana komunikatów w standardzie UN/EDIFACT

34 ANSI X.12

35 American National Standards Institute - X.12
utworzony w 1979, uznany jako standard EDI w 1987 do UN/EDIFACT i ANSI X.12 rozwijały się równolegle, potem - stopniowe przechodzenie na UN/EDIFACT w 2001 roku obejmował 37 standardowych komunikatów i 6 w przygotowaniu

36 XML/edi

37 Co to jest XML?

38 Początki: znakowanie tekstu (markup)
wytłuszczyć Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie.

39 Komputerowe znakowanie tekstu
Treść Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie Formatowanie {nowy_wiersz} {bold} {wyłącz_bold} Dokument Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie.

40 Idea SGML/XML <OSOBA MÓWIĄCA>Hamlet</OSOBA MÓWIĄCA>
<WYPOWIEDŹ>Być albo nie być. Oto jest pytanie</WYPOWIEDŹ>

41 Idea SGML/XML – sposób prezentacji
OSOBA MÓWIĄCA nowy akapit do lewej wytłuszczenie WYPOWIEDŹ nowy akapit do lewej Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie.

42 To my tworzymy znaczniki!!
Idea SGML/XML To my tworzymy znaczniki!!

43 Model znaczników Przykłady:
encyklopedia:<nazwisko>, <imię>, <ur>, <wymowa>, <etymologia>... prawo: <rocznik>, <poz>, <art>, <sąd>, <sygn_wyroku>... dokument techniczny: <nr_części>, <function_name>... ubezpieczenia: <data_polisy>, <wart_polisy>... handel morski:...

44 Wyjaśnienie terminologii
Termin XML/EDI oznacza zastosowanie języka XML do przekazywania uporządkowanych danych biznesowych; nie oznacza natomiast mapowania komunikatów EDI na język XML Termin XML oznacza język - syntaks

45 Odrobina historii… 10 lutego 1998 roku (ponad 5 lat temu) XML został zatwierdzony jako rekomendacja przez W3C od tego czasu XML stał się ‘lingua franca’ Internetu ale… nieustannie narasta wokół niego wiele nieporozumień, czym XML jest, czym nie jest, co można przy jego pomocy zrobić, a czego nie Spróbujmy te nieporozumienia nieco rozjaśnić

46 Co to jest XML? Skrót od eXtensible Mark-up Language – Rozszerzalny Język Znaczników Dostosowany do wymiany informacji Oddziela dane od ich definicji Łatwo dostępny Umożliwia zastosowanie nowych aplikacji sieciowych i internetowych Zbiór technologii Rekomendacja W3C Może być czytelny zarówno dla komputerów, jak i ludzi

47 Co to jest XML? Syntaks XML zawiera terminologię służącą do:
Definiowania znaczników dokumentu – komponentów opisujących jego różne fragmenty np. <numerZamówienia>12345abc</numerZamówienia > Relacje pomiędzy nimi np. <xsd:sequence> <xsd:element name="numerZamówienia"/> <xsd:element name=“dataZamówienia"/> </xsd:sequence> [sekwencja – kolejność elementów musi być zachowana]

48 Komponenty XML DTD Definicja Typu Dokumentu Schematy Schematy XML
Definicje DTD Schemat DTD Definicja Typu Dokumentu Schematy Schematy XML Prezentacja i Transformacja XSL CSS Prezentacja i Transformacja XSL Rozszerzalny Język Arkuszy Stylów CSS (html) Kaskadowe Arkusze Stylów Manipulacje DOM SAX XQL Manipulacja DOM Obiektowy Model Dokumentu SAX Prosty API dla XML XQL Język Zapytań XML Dokument XML Relacje XLink RDF XLL Język Łączy XML XPointer Język Wskaźników XML Transport smtp Prosty Protokół Przesyłania Poczty ftp Protokół Transmisji Plików http Protokół Przesyłu Hipertekstu ebXML Protokół Trasowania i Transportu

49 Podstawowe aspekty XML
XML został opracowany do opisu danych Znaczniki XML nie są z góry zdefiniowane, użytkownicy tworzą własne Struktura danych wykorzystywanych w dokumentach XML definiowana jest w DTD (Definicjach Typu Dokumentu) lub schematach Dokument XML łącznie z DTD lub schematem zawierają wystarczający opis danych XML jest niezależny od typu oprogramowania i sprzętu

50 XML składa się z następujących par...
Schemat/DTD Struktura Dane Dokument XML Szablon Prezentacja

51 XML składa się z następujących par...
Struktura Dane Dokument XML Schemat/DTD Szablon Prezentacja

52 Dokument XML Jest to podstawowy dokument XML, zawierający właściwe dane Prosty dokument XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <DaneKontaktowe> <PierwszeImię>Ewa</PierwszeImię> <DrugieImię >Maria</DrugieImię> <Nazwisko>Iwicka</Nazwisko> <NrTel>+32(0) </NrTel> </DaneKontaktowe >

53 Poprawność składniowa XML
Dokument XML, który stosuje się do zasad syntaksu opracowanych przez W3C jest poprawny składniowo (well-formed) Jeżeli parser XML napotka dokument XML, który łamie te zasady, zgłasza błąd i zaprzestaje dalszego przetwarzania Oprogramowanie nie może zgadywać jak określony dokument powinien wyglądać Jest to bardzo ważne dla współoperatywności narzędzi aplikacyjnych XML

54 XML składa się z następujących par...
Schemat/DTD Struktura Dane Dokument XML Szablon Prezentacja

55 XML składa się z następujących par...
Schemat/DTD Struktura Dane Dokument XML Szablon Prezentacja

56 Schematy XML (XSD) Jest to zbiór definicji opisujących elementy i atrybuty, które mogą zostać zastosowane w dokumencie XML Schematy również definiują strukturę dokumentu, w postaci modelu zawartości Schematy nie zawierają danych Schematy uwzględniają typy danych Schematy mogą być rozszerzane i umożliwiają wielokrotne wykorzystywanie fragmentów definicji

57 Schemat XML Prosty schemat XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:xs=" elementFormDefault="qualified"> <xs:element name=“DaneKontaktowe"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name=“PierwszeImię" type="xs:string"/> <xs:element name=“DrugieImię" type="xs:string"/> <xs:element name=“Nazwisko" type="xs:string"/> <xs:element name=“NrTel" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema>

58 Definicja Typu Dokumentu (DTD)
Podobnie jak schematy, DTD zawierają definicje elementów, atrybutów i innych komponentów XML DTD tworzone są w syntaksie nie-XML DTD nie uwzględniają typów danych Po opracowaniu przez W3C zaleceń dla schematów XML, wypierają one DTD z użycia

59 Definicja Typu Dokumentu (DTD)
Prosty DTD: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!ELEMENT DaneKontaktowe (PierwszeImię, DrugieImię, Nazwisko, NrTel)> <!ELEMENT PierwszeImię (#PCdata)> <!ELEMENT DrugieImię(# PCdata)> <!ELEMENT Nazwisko(# PCdata)> <!ELEMENT NrTel(# PCdata)>

60 Walidacja XML Poprawność dokumentu XML może być sprawdzana również pod względem zgodności ze schematem lub DTD Dokument jest poprawny jeżeli jego struktura i typy danych są zgodne z opisanymi w odpowiednim schemacie lub DTD Jeżeli walidacja przeprowadzana jest u odbiorcy, wówczas dokumenty nie odpowiadające standardowi nie zostaną przekazane do przetwarzającej je aplikacji

61 Parser XML Jest to moduł oprogramowania służący do odczytu dokumentów XML i zapewniający dostęp do jego zawartości i struktury Parser XML tworzy drzewo o hierarchicznej strukturze, następnie przekazuje dane do przetwarzania w aplikacji, a w końcu przesyła wyniki do przeglądarki Działa on pomiędzy aplikacją i plikami XML

62 XML składa się z następujących par...
Schemat/DTD Struktura Dane Dokument XML Szablon Prezentacja

63 XML składa się z następujących par...
Struktura Dane Dokument XML Schemat/DTD Szablon Prezentacja

64 Szablony - XSL Dokumenty XML nie określają formatowania – do tego celu służą szablony Szablony umożliwiają klasyczne formatowanie - pogrubienie, czcionka, kolor reorganizację danych - kondensację, tabularyzację XSL może służyć do transformacji dokumentu XML np. do formatu HTML lub dowolnej innej transformacji dokumentu XML, np. tłumaczenia na inne języki W środowisku B2B mogą ułatwić wdrożenie XML małym i średnim przedsiębiorstwom

65 Szablon – przykład formatowania
Bardzo prosty dokument XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href=”Powitanie.xsl"?> <powitanie> Witamy w jesiennym Poznaniu! </powitanie>

66 Szablon – przykład formatowania
Zastosowany szablon: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl=" <xsl:output method="html" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> <xsl:template match="/"> <xsl:apply-templates select=”powitanie"/> </xsl:template> <xsl:template match="powitanie"> <html> <body> <h1> <xsl:value-of select="."/> </h1> </body> </html> </xsl:stylesheet>

67 Szablon – przykład formatowania
Rezultat transformacji widziany w IE 6.0: Witamy w jesiennym Poznaniu!

68 Podsumowanie: czym jest XML a czym nie
XML umożliwia: wykorzystanie Internetu zamiast sieci dedykowanych uproszczenie integracji danych obniżenie kosztów oprogramowania EDI większe możliwości wykorzystania dla małych i średnich przedsiębiorstw Lecz XML nie może: sam z siebie zapewnić zrozumienia znaczenia dokumentów doprowadzić do ujednolicenia implementacji

69 Jak można wykorzystać XML?
XML umożliwia rozdzielenie danych od ich prezentacji i definicji XML może służyć do wymiany danych dane XML przechowywane są w formacie tekstowym, co umożliwia ich wymianę niezależnie od stosowanego oprogramowania i sprzętu XML może zapewnić większą użyteczność danych ponieważ XML nie zależy od oprogramowania, sprzętu i aplikacji, zapewnia dostęp do danych również innym programom poza standardowymi przeglądarkami HTML

70 oddzielenie warstwy prezentacji od treści
XML Podsumowując: oddzielenie warstwy prezentacji od treści automatyczne przetwarzanie komputerowe i równocześnie bezpośrednie wyświetlanie przez przeglądarkę internetową

71 pliki płaskie

72 Schemat wymiany danych z plikiem płaskim
plik txt plik EDI APLIKACJA TRANSLA -TOR PROGRAM KOMUNIK. SIEĆ Źródło: Wojtachnik, s. 37 tabele konwersji plik płaski (flat file) - kodowany w standardzie ASCII (American Standards Code for Information Interchange) translator EDI - konwersja danych z pliku pośredniego na EDI tabele - definicje struktury pliku pośredniego i EDI

73 Wady i zalety plików płaskich
powtarzanie się danych (redundacja) brak wbudowanych mechanizmów zabezpieczeń prostota relatywnie niski koszt

74 Organizacje standaryzacji EDI

75 Organizacje standaryzacji EDI:
American National Standards Institute (ANSI) ANSI X3 Committee Data Interchange Standards Association (DISA) Department of Defense Electronic Data Interchange Standards Serials Industry Systems Advisory Committee (SISAC) UN/EDIFACT Security Joint Working Group (SJWG) Uniform Code Council (UCC) (z edi.pl)

76 American National Standards Institute (ANSI) - www.ansi.org
The American National Standards Institute (ANSI) - prywatna organizacja non-profit, powstała w 1918 roku zarządza i koordynuje system standardów w USA cel: podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw USA

77 Schemat organizacyjny ANSI
Structure and Management The American National Standards Institute (ANSI) is a private, non-profit organization (501(c)3) that administers and coordinates the U.S. voluntary standardization and conformity assessment system. ANSI Membership Comprised of nearly 1,000 businesses, professional societies and trade associations, standards developers, government agencies, and consumer and labor organizations, ANSI represents the diverse interests of more than 120,000 entities and 3.2 million professionals worldwide. Member Forums The ANSI Member Forums represent the voice of their respective membership segments in the Institute, providing a venue for dialogue on global standards and conformity assessment issues and a unique opportunity to network with representatives of other ANSI members. Company Member Forum (CMF) The CMF provides a venue for ANSI members representing the broad spectrum of U.S. industry to discuss national, regional and global standards and conformity assessment issues and collectively shape and influence U.S. policy in the domestic and international arena. Government Member Forum (GMF) The GMF provides a forum for government executives at all levels to discuss standards and conformity assessment issues as they relate to government agencies and their missions and objectives. Organizational Member Forum (OMF) The OMF provides a forum for U.S. professional societies, trade associations, standards developers and academia to come together to discuss national and international standards and conformity assessment issues of interest. Consumer Interest Forum (CIF) The CIF promotes the education of consumers regarding the activities of ANSI and the standards development community and facilitates the representation of consumer interests in voluntary standards and conformity assessment activities. Standards Boards and Planning Panels A Standards Board is comprised of ANSI members and addresses the standards development needs and coordination issues of a particular industry sector. A Planning Panel may be comprised of ANSI members and also ANSI non-members Healthcare Informatics Standards Board (HISB) The ANSI HISB provides an open, public forum for the voluntary coordination of healthcare informatics standards among all U.S. standards developing organizations. Medical Devices Standards Board (MDSB) The MDSB is a coordination and information-exchange committee that addresses issues related to national standards development and U.S. involvement in the international and regional standards efforts in the technical area of medical devices. Information Systems Conference Committee (ISCC) The ISCC provides a forum for dialogue and networking, and a venue for the exchange of information and education between traditional and non-traditional IT standards developers. Homeland Security Standards Panel (ANSI-HSSP) The mission of the ANSI HSSP is to identify existing consensus standards, or, if none exists, assist the Department of Homeland Security (DHS) and those sectors requesting assistance to accelerate development and adoption of consensus standards critical to homeland security. Information Infrastructure Standards Planning Panel (IISP) The mission of the ANSI IISP is to identify standards critical to the implementation of the Global Information Infrastructure (GII)/Global Information society (GIS). Nanotechnology Standards Panel (ANSI-NSP) The ANSI-NSP serves as the cross-sector coordinating body for the purposes of developing standards in the area of nanotechnology including, but not limited to, nomenclature/terminology; materials properties; and testing, measurement and characterization procedures. Board of Directors The Board of Directors is comprised of approximately 40 representatives of the ANSI membership and is responsible for governance oversight of the issues, properties and affairs of the Institute. Board Officers The Board Officers comprise the current chairman of the board, the immediate past chairman, the vice-chairmen, and the ANSI president and CEO. Follow this link for biographical information. Executive Committee The Executive Committee is responsible for approving all memberships other than those of the Board Committees, and approving proposals except for those that may seriously impact the strategic direction of the Institute and federation. Finance Committee The Finance Committee maintains a continuing review of the financial affairs of the Institute and makes appropriate recommendations to the Board of Directors or to the Executive Committee of the Board. Nominating Committee Comprised of a diverse cross-section of Board representatives, the NC oversees the nomination of ANSI members for seats on the ANSI Board of Directors, as well as candidates for chairman and vice-chairmen positions. Institute Policy Committees and Councils All ANSI members have the opportunity to participate in the policy-setting committees and councils established to provide the strategic direction for defined program areas. National Policy Committee The NPC is responsible for broad-based policy and position decisions regarding national standards development process issues, government relations and public policy issues. Reporting to the NPC are the following program oversight committees: Conformity Assessment Policy Committee (CAPC) The CAPC is responsible for broad-based policy and position decisions on national, regional and international conformity assessment issues This includes receiving policy recommendations from ACC, PCAC and ACAC committees. Reporting to the CAPC are the following program oversight committees: ANSI Patent Group The Patent Group is an open forum for ANSI members to review issues relating to the incorporation of proprietary intellectual property in national, regional or international standards. International Policy Committee (IPC) The IPC is responsible for broad-based policy and position decisions on international and regional standards, public policy and related issues that are not exclusively related to either ISO or IEC Reporting to the IPC are the following regional standing committees: Asia Pacific,g Committee - Europe, Middle East, Africa, The Americas United States National Committee (USNC) IEC Council The USNC IEC Council coordinates the U.S. involvement in the International Electrotechnical Commission (IEC) and other electrotechnical bodies associated with the IEC. It also coordinates USNC activities with appropriate standards boards to promote consistency between those international and national activities that fall within the scope of the IEC. Reporting to the USNC IEC Council is the following program oversight committee: Technical Management Committee (TMC) ANSI ISO Council (AIC) The AIC is responsible for developing ANSI policy positions on issues exclusive to the International Organization for Standardization (ISO) as well as preparing ANSI delegations to the ISO General Assembly, ISO Council and ISO Technical Management Board (ISO/TMB). Reporting to the AIC is the following program oversight committee: ANSI International Forum (AIF) Institute Program Oversight Committees Each Institute Program Oversight Committee is responsible for the operational aspects of a particular ANSI program or service and reports to one of the Institute Policy Committees or Councils described above. Executive Standards Council (ExSC) The ExSC is responsible for the procedures and criteria for national and international standards development activities of the Institute, and accredits national standards developers and U.S. Technical Advisory Groups (TAGs) to ISO. The ANSI ExSC hears appeals related to its areas of responsibility. The ExSC reports to the National Policy Committee. Board of Standards Review (BSR) The BSR is responsible for the approval and withdrawal of American National Standards, and for hearing appeals of its decisions. The BSR reports to the National Policy Committee. Accreditation Committee (ACC) The ACC is responsible for the operational aspects of the ANSI Accreditation program for certification programs, including program development and evaluation. The ACC reports to the Conformity Assessment Policy Committee. Appeals Board The Appeals Board considers appeals by directly and materially affected persons (organizations, companies, government agencies, individual, etc.) who believe they have been, or will be, adversely affected by a decision of ANSI, whether in the form of action or inaction. The Appeals Board is the final level of appeal at ANSI. The Appeals Board reports to the National Policy Committee. Personnel Certifier Accreditation Committee (PCAC) The PCAC is responsible for accrediting personnel certification bodies in accordance with ISO/IEC and IAF Guidance. Responsibilities include recommending policies to CAPC, creating procedures to support the approved policies, receiving recommendations for accreditation from ANSI approved assessors and hearing first level appeals regarding accreditation decisions and/or complaints regarding a certification body. The PCAC reports to the Conformity Assessment Policy Committee. ANSI-CFP Personnel Certification Accreditation Committee (ACAC) The ACAC is an accreditation committee that was created to support a specific program regarding accrediting certification bodies that Certify Food Safety Managers. It is a partnership between the Conference for Food Protection and the American National Standards Institute. The ACAC reports to the Conformity Assessment Policy Committee. International Conformity Assessment Committee (ICAC) The ICAC is the U.S. interface to the ISO Council Committee on Conformity Assessment (ISO CASCO), the international group responsible for standards and guides related to the effective operation of conformity assessment bodies and activities. The ICAC reports to the Conformity Assessment Policy Committee. Committee on Education (COE) The COE is responsible for all Institute initiatives related to standards and conformity assessment education and outreach, as well as fulfilling the objectives of the National Standards Strategy. The COE reports to the National Policy Committee. ANSI International Forum (AIF) The AIF is responsible for formulating ANSI positions on technical coordination and procedural issues of the ISO Technical Management Board. The AIF reports to the ANSI ISO Council. Regional Standing Committees (RSC) The three Regional Standing Committees are venues for the participation of ANSI members in policy position development regarding standards and conformity assessment activities in regional standards bodies. The RSCs report to the International Policy Committee. Asia Pacific (AP) The RSC-AP was created to broaden the participation of ANSI in the development of policy positions regarding regional standards and conformity assessment activities relating to the Asia Pacific region Europe, Middle East, Africa (EMEA) The RSC-EMEA was created in an effort to broaden the participation of ANSI in the development of policy positions regarding regional standards and conformity assessment activities relating to the European, Middle Eastern and African regions. The Americas The RSC-A was created in an effort to broaden the participation of ANSI in the development of policy positions regarding regional standards and conformity assessment activities on matters relating to the Americas. Technical Management Committee (TMC) of the USNC The main focus of the TMC is to manage the technical work of the USNC and to represent the interests of the U.S. at the Standardization Management Board (SMB) level in IEC. The TMC reports to the U.S. National Committee of the IEC. Schemat organizacyjny ANSI

78 Inicjatywy na rzecz standaryzacji

79 ebXML od 1999 roku - zespoły robocze, utworzone z inicjatywy dwóch światowych organizacji: UN/CEFACT OASIS ( ang. Organisation for Advancement of Structured Information Standards) projekt ebXML, cele opracowanie podstaw technicznych, na których mogłaby nastąpić standaryzacja globalnego wdrożenia XML pierwsze specyfikacje ebXML i raporty techniczne są już dostępne w Internecie.

80 Inicjatywa Globalnego Handlu (ang. Global Commerce Initiative
dobrowolna organizacja skupiająca 40 największych producentów i detalistów dóbr konsumpcyjnych współpracuje z EAN International i UCC podstawa dokument pt. "Global Data Alignment", zawierający specyfikacje danych wymienianych za pomocą komunikatów XML cele - rozwój światowego handlowego protokołu internetowego pierwsze projekty pilotażowe, wykorzystujące obie technologie EDI i XML do wymiany dokumentów między producentami a sieciami detalicznymi

81 Literatura R. Wojtachnik, Elektroniczna Wymiana Dokumentów, MIKOM, Warszawa 2004, r. M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, WN PWN, Warszawa 2004, r. 2 L. Kondratowicz, EDI w logistyce transportu, WUG, Gdańsk 1999, r. 49 (bibl.) E. Iwicka, A Kosmacz-Chodorowska, Etykieta logistyczna EAN, ILiM, Poznań 1999 materiały EDISON ( E. Iwicka, Wstęp do XML, EAN Int.


Pobierz ppt "Standardy w GE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google