Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardy w GE. Dzisiejsze zagadnienia konieczność standaryzacji - rzecz oczywista standardy automatycznego gromadzenia danych (Automatic Data Capture)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardy w GE. Dzisiejsze zagadnienia konieczność standaryzacji - rzecz oczywista standardy automatycznego gromadzenia danych (Automatic Data Capture)"— Zapis prezentacji:

1 Standardy w GE

2 Dzisiejsze zagadnienia konieczność standaryzacji - rzecz oczywista standardy automatycznego gromadzenia danych (Automatic Data Capture) standardy elektronicznej wymiany danych –UN/EDIFACT –ANSI X.12 –XML/EDI –pliki płaskie organizacje zajmujące się standaryzacją inicjatywy standaryzacyjne przyszłość standardów w GE

3 Musimy wprowadzać standardy

4 Konieczność standaryzacji AB DC D C BA Standard EDI

5 Tworzą się same!!! Substandardy: –dokumenty biurowe: MS Word –teksty naukowe: Postcsript, TeX –Internet: HTML, GIF, JPG –EDI: EDIFACT Standard musi być: – własnością publiczną – otwarty i jawny – niezależny od konkretnego producenta

6 Powstały jak dotąd różne....

7 Podstawowe grupy standardów A.standardy automatycznego gromadzenia danych (Automatic Data Capture) B.standardy elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange)

8 standardy automatycznego gromadzenia danych

9 Standardy automatycznego gromadzenia danych standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego standardy identyfikatorów danych standardy międzybranżowej etykiety transportowej standardy technik automatycznego zbierania danych PO KOLEI JE OMÓWIMY ALE NIE ZA SZCZEGÓŁOWO

10 standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego towarów i usług (Trade Item Number - GTIN), nadawane przez krajowe organizacje skupione w EAN International and UCC, np.: –8-cyfrowe numery EAN/UCC-8 –12-cyfrowe numery UCC-12 –13-cyfrowe numery EAN/UCC-13 –14-cyfrowe numery EAN/UCC-14 jednostek logistycznych podmiotów gospodarczych usługobiorców zasobów

11 standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego towarów i usług jednostek logistycznych - jednoznaczne tablice rejestracyjne, autoryzowane przez instytucje rejestrujące (Registration Authority) - Kody Agencji Przydzielających (Issuing Agency Codes - IAC) –od 0 do 9 dla EAN Int. i UCC - identyfikatory 18-cyfrowe –od A do J - międzynarodowe organizacje branżowe –z K + 2-znak - krajowe administracje publiczne –od L do U - organizacje reprezentujące więcej niż jeden kraj –od V do Z - pozostałe podmiotów gospodarczych usługobiorców zasobów

12 standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego towarów i usług jednostek logistycznych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw, instytucji i oddziałów z uwzględnieniem fizycznej lokalizacji - kody lokalizacyjne –GLN (Global Location Number) –SWIFT –DUNS –BSI/ANFOR gdy stosuje się więcej niż jeden różny system identyfikacji w jednej aplikacji - prefiks usługobiorców zasobów

13 standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego towarów i usług jednostek logistycznych podmiotów gospodarczych, usługobiorców - identyfikatory z prefiksami EAN/UCC - GSRN (Global Service Relation Number) zasobów

14 standardy numeracji podmiotów i przedmiotów obrotu towarowego towarów i usług jednostek logistycznych podmiotów gospodarczych, usługobiorców zasobów - identyfikatory z prefiksami EAN/UCC –GRAI (Global Returnable Asset Identyfier) - globalny identyfikator zasobów zwrotnych –GIAI ( Global Individual Asset Identyfier) - globalny identyfikator zasobów indywidualnych

15 standardy identyfikatorów danych identyfikatory różnego rodzaju danych biznesowych, służące ich jednoznacznej interpretacji w systemach komputerowych: –ogólne - EAN Int. i UCC –branżowe - ANSI/FACT

16 standardy międzybranżowej etykiety transportowej etykieta transportowa wg norm europejskich, w tym standard etykiety logistycznej EAN/UCC

17 standardy technik automatycznego zbierania danych dwie podstawowe technologie –optyczne - kody kreskowe –radiowe - etykiety radiowe RFID kody kreskowe – zatwierdzono pierwszy standard UPC (Unified Product Code) - najpierw produkty w sprzedaży detalicznej – kody kreskowe w Europie – Europejski System Kodowanie Towarów EAN – Polska członkiem EAN International

18 kody kreskowe graficzne odzwierciedlenie cyfr, liter i znaków specjalnych, odczytywanych i interpretowanych automatycznie. co umożliwia ich natychmiastowe wprowadzanie do systemu informatycznego kombinacja liniowo ułożonych jasnych i ciemnych kresek, ułożonych wg przyjętych reguł budowy danego kodu

19 kody kreskowe - rodzaje różnice wynikające z gęstości zapisu informacji, liczby kodowanych znaków, łatwości i pewności odczytu, najczęściej stosowane: –EAN/UPC: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E –ITF-14 –UCC/EAN-128 –RSS (Reduced Space Symbology – symbolika zmniejszonej powierzchni) –symboliki złożone (Composite Symbology)

20 kody kreskowe - przykłady Symbol EAN-8 Symbol EAN-13

21 kody kreskowe - przykłady Symbol UPC-A Symbol UPC-E

22 kody kreskowe - przykłady Symbol UCC/EAN-128

23 Kody kreskowe w oznaczaniu jednostek logistycznych istota - podczas przemieszczania ładunku zachodzą różne zdarzenia wpływające na treść i formę informacji ewidencjonowanie w poszczególnych punktach łańcucha dostaw rozwiązanie - etykieta logistyczna EAN

24 etykieta logistyczna EAN dane o towarze, kliencie, zamówieniu, transporcie jedna w całym łańcuchu!!! układ graficzny dowolny, ale zaleca się grupowanie danych na: –w dowolnym formacie – informacje identyfikujące firmę, które nie są zawarte w kodzie kreskowych; zwykle w tej części znajduje się logo nadawcy –merytoryczne w czytelnej postaci – interpretacja tekstowa (litery i cyfry) informacji zawartych w kodzie kreskowym, dla umożliwienia ich ręcznego wprowadzania –merytoryczne w postaci kodu kreskowego

25 etykieta logistyczna EAN Informacje w dowolnym formacie Informacje merytoryczne w czytelnej postaci Informacje merytoryczne w postaci kodu kreskowego E. Iwicka, A Kosmacz-Chodorowska, Etykieta logistyczna EAN, ILiM, Poznań 1999

26 etykieta logistyczna EAN ŁĄCZY DANE ELEKTRONICZNE Z JEDNOSTKĄ LOGISTYCZNĄ

27 standardy elektronicznej wymiany danych

28 Na czym polega EDI? Sieć telekomunikacyjna VAN Aplikacje partnerów Translacja Komunikaty EDI

29 Model tradycyjny a EDI Poczta PrzetwarzanieWydruk Interpretacja Ręczne wprowadzanie Przetwarzanie Sieć telekom. Generowanie komunikatów Przetwarzanie SEPDdrukarka/klawiaturapojazd SEPDpodsystem EDI moduł telekom.

30 Rozwój standaryzacji pierwsze formy EDI - ponad 25 lat temu formaty UN/CEFACT i X12 - szybko zaczęły powstawać i rosnąć rozbieżności pomiędzy różnymi standardami UN/Layout Key zasady składni, czyli podziału dokumentu na pola (segmenty) oraz wiersze i fragmenty wierszy (elementy) katalogi segmentów, elementów i kodów matryca A4 – metoda jednej operacji

31 UN/EDIFACT

32 w ponad 200 komunikatów –komunikaty handlowe –komunikaty transportowe –komunikaty finansowe trzy grupy –dane podstawowe –transakcje –raporty i planowanie

33 Wymiana komunikatów w standardzie UN/EDIFACT

34 ANSI X.12

35 American National Standards Institute - X.12 utworzony w 1979, uznany jako standard EDI w 1987 do UN/EDIFACT i ANSI X.12 rozwijały się równolegle, potem - stopniowe przechodzenie na UN/EDIFACT w 2001 roku obejmował 37 standardowych komunikatów i 6 w przygotowaniu

36 XML/edi

37 Co to jest XML?

38 Początki: znakowanie tekstu (markup) Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie. wytłuszczyć

39 Komputerowe znakowanie tekstu Treść Formatowanie Dokument Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie {nowy_wiersz} {bold} {wyłącz_bold} Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie.

40 Idea SGML/XML Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie

41 Idea SGML/XML – sposób prezentacji OSOBA MÓWIĄCA nowy akapit do lewej wytłuszczenie WYPOWIEDŹ nowy akapit do lewej Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie.

42 Idea SGML/XML

43 Model znaczników Przykłady: encyklopedia:,,,,... prawo:,,,,... dokument techniczny:,... ubezpieczenia:,... handel morski:...

44 Wyjaśnienie terminologii Termin XML/EDI oznacza zastosowanie języka XML do przekazywania uporządkowanych danych biznesowych; nie oznacza natomiast mapowania komunikatów EDI na język XML Termin XML oznacza język - syntaks

45 Odrobina historii… 10 lutego 1998 roku (ponad 5 lat temu) XML został zatwierdzony jako rekomendacja przez W3C od tego czasu XML stał się lingua franca Internetu ale… nieustannie narasta wokół niego wiele nieporozumień, czym XML jest, czym nie jest, co można przy jego pomocy zrobić, a czego nie Spróbujmy te nieporozumienia nieco rozjaśnić

46 Co to jest XML? Skrót od eXtensible Mark-up Language – Rozszerzalny Język Znaczników –Dostosowany do wymiany informacji –Oddziela dane od ich definicji –Łatwo dostępny –Umożliwia zastosowanie nowych aplikacji sieciowych i internetowych Zbiór technologii Rekomendacja W3C Może być czytelny zarówno dla komputerów, jak i ludzi

47 Co to jest XML? Syntaks XML zawiera terminologię służącą do: –Definiowania znaczników dokumentu – komponentów opisujących jego różne fragmenty np abc –Relacje pomiędzy nimi np. [sekwencja – kolejność elementów musi być zachowana]

48 Komponenty XML Definicje DTDSchemat Definicje DTDDefinicja Typu Dokumentu SchematySchematy XML Prezentacja i Transformacja XSL CSS Prezentacja i Transformacja XSLRozszerzalny Język Arkuszy Stylów CSS (html)Kaskadowe Arkusze Stylów Manipulacje DOM SAX XQL Manipulacja DOMObiektowy Model Dokumentu SAXProsty API dla XML XQLJęzyk Zapytań XML Dokument XML Relacje XLinkRDF Relacje XLL Język Łączy XML XPointerJęzyk Wskaźników XML Transport smtpProsty Protokół Przesyłania Poczty ftpProtokół Transmisji Plików httpProtokół Przesyłu Hipertekstu ebXMLProtokół Trasowania i Transportu

49 XML został opracowany do opisu danych Znaczniki XML nie są z góry zdefiniowane, użytkownicy tworzą własne Struktura danych wykorzystywanych w dokumentach XML definiowana jest w DTD (Definicjach Typu Dokumentu) lub schematach Dokument XML łącznie z DTD lub schematem zawierają wystarczający opis danych XML jest niezależny od typu oprogramowania i sprzętu Podstawowe aspekty XML

50 Dokument XML Dane Schemat/DTD Struktura Szablon Prezentacja XML składa się z następujących par...

51 Schemat/DTD Szablon Struktura Prezentacja XML składa się z następujących par... Dokument XML Dane

52 Jest to podstawowy dokument XML, zawierający właściwe dane Prosty dokument XML Ewa Maria Iwicka +32(0) Dokument XML

53 Poprawność składniowa XML Dokument XML, który stosuje się do zasad syntaksu opracowanych przez W3C jest poprawny składniowo (well-formed) Jeżeli parser XML napotka dokument XML, który łamie te zasady, zgłasza błąd i zaprzestaje dalszego przetwarzania Oprogramowanie nie może zgadywać jak określony dokument powinien wyglądać Jest to bardzo ważne dla współoperatywności narzędzi aplikacyjnych XML

54 Dokument XML Dane Schemat/DTD Struktura Szablon Prezentacja XML składa się z następujących par...

55 Dokument XML Szablon Dane Prezentacja Schemat/DTD Struktura XML składa się z następujących par...

56 Schematy XML (XSD) Jest to zbiór definicji opisujących elementy i atrybuty, które mogą zostać zastosowane w dokumencie XML Schematy również definiują strukturę dokumentu, w postaci modelu zawartości Schematy nie zawierają danych Schematy uwzględniają typy danych Schematy mogą być rozszerzane i umożliwiają wielokrotne wykorzystywanie fragmentów definicji

57 Prosty schemat XML Schemat XML

58 Definicja Typu Dokumentu (DTD) Podobnie jak schematy, DTD zawierają definicje elementów, atrybutów i innych komponentów XML DTD tworzone są w syntaksie nie-XML DTD nie uwzględniają typów danych Po opracowaniu przez W3C zaleceń dla schematów XML, wypierają one DTD z użycia

59 Definicja Typu Dokumentu (DTD) Prosty DTD:

60 Walidacja XML Poprawność dokumentu XML może być sprawdzana również pod względem zgodności ze schematem lub DTD Dokument jest poprawny jeżeli jego struktura i typy danych są zgodne z opisanymi w odpowiednim schemacie lub DTD Jeżeli walidacja przeprowadzana jest u odbiorcy, wówczas dokumenty nie odpowiadające standardowi nie zostaną przekazane do przetwarzającej je aplikacji

61 Parser XML Jest to moduł oprogramowania służący do odczytu dokumentów XML i zapewniający dostęp do jego zawartości i struktury Parser XML tworzy drzewo o hierarchicznej strukturze, następnie przekazuje dane do przetwarzania w aplikacji, a w końcu przesyła wyniki do przeglądarki Działa on pomiędzy aplikacją i plikami XML

62 Dokument XML Dane Schemat/DTD Struktura Szablon Prezentacja XML składa się z następujących par...

63 Dokument XML Schemat/DTD Dane Struktura Szablon Prezentacja XML składa się z następujących par...

64 Szablony - XSL Dokumenty XML nie określają formatowania – do tego celu służą szablony Szablony umożliwiają –klasyczne formatowanie - pogrubienie, czcionka, kolor –reorganizację danych - kondensację, tabularyzację XSL może służyć do transformacji dokumentu XML np. do formatu HTML lub dowolnej innej transformacji dokumentu XML, np. tłumaczenia na inne języki W środowisku B2B mogą ułatwić wdrożenie XML małym i średnim przedsiębiorstwom

65 Szablon – przykład formatowania Bardzo prosty dokument XML: Witamy w jesiennym Poznaniu!

66 Szablon – przykład formatowania Zastosowany szablon:

67 Szablon – przykład formatowania Rezultat transformacji widziany w IE 6.0: Witamy w jesiennym Poznaniu!

68 Podsumowanie: czym jest XML a czym nie XML umożliwia: –wykorzystanie Internetu zamiast sieci dedykowanych –uproszczenie integracji danych –obniżenie kosztów oprogramowania EDI –większe możliwości wykorzystania dla małych i średnich przedsiębiorstw Lecz XML nie może: –sam z siebie zapewnić zrozumienia znaczenia dokumentów –doprowadzić do ujednolicenia implementacji

69 Jak można wykorzystać XML? XML umożliwia rozdzielenie danych od ich prezentacji i definicji XML może służyć do wymiany danych –dane XML przechowywane są w formacie tekstowym, co umożliwia ich wymianę niezależnie od stosowanego oprogramowania i sprzętu XML może zapewnić większą użyteczność danych –ponieważ XML nie zależy od oprogramowania, sprzętu i aplikacji, zapewnia dostęp do danych również innym programom poza standardowymi przeglądarkami HTML

70 XML Podsumowując: oddzielenie warstwy prezentacji od treści automatyczne przetwarzanie komputerowe i r ó wnocześnie bezpośrednie wyświetlanie przez przeglądarkę internetową

71 pliki płaskie

72 Schemat wymiany danych z plikiem płaskim APLIKACJA TRANSLA -TOR PROGRAM KOMUNIK. SIEĆ plik txt plik EDI tabele konwersji Źródło: Wojtachnik, s. 37 plik płaski (flat file) - kodowany w standardzie ASCII (American Standards Code for Information Interchange) translator EDI - konwersja danych z pliku pośredniego na EDI tabele - definicje struktury pliku pośredniego i EDI

73 Wady i zalety plików płaskich powtarzanie się danych (redundacja) brak wbudowanych mechanizmów zabezpieczeń prostota relatywnie niski koszt

74 Organizacje standaryzacji EDI

75 Organizacje standaryzacji EDI: American National Standards Institute (ANSI)American National Standards Institute (ANSI) ANSI X3 Committee Data Interchange Standards Association (DISA)Data Interchange Standards Association (DISA) Department of Defense Electronic Data Interchange StandardsDepartment of Defense Electronic Data Interchange Standards Serials Industry Systems Advisory Committee (SISAC)Serials Industry Systems Advisory Committee (SISAC) UN/EDIFACT Security Joint Working Group (SJWG)UN/EDIFACT Security Joint Working Group (SJWG) Uniform Code Council (UCC) (z edi.pl)

76 American National Standards Institute (ANSI) - The American National Standards Institute (ANSI) - prywatna organizacja non-profit, powstała w 1918 roku zarządza i koordynuje system standardów w USA cel: podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw USA

77 Schemat organizacyjny ANSI

78 Inicjatywy na rzecz standaryzacji

79 ebXML od 1999 roku - zespoły robocze, utworzone z inicjatywy dwóch światowych organizacji: –UN/CEFACT –OASIS ( ang. Organisation for Advancement of Structured Information Standards) projekt ebXML, cele –opracowanie podstaw technicznych, na których mogłaby nastąpić standaryzacja globalnego wdrożenia XML pierwsze specyfikacje ebXML i raporty techniczne są już dostępne w Internecie.

80 Inicjatywa Globalnego Handlu (ang. Global Commerce Initiative dobrowolna organizacja skupiająca 40 największych producentów i detalistów dóbr konsumpcyjnych współpracuje z EAN International i UCC podstawa dokument pt. "Global Data Alignment", zawierający specyfikacje danych wymienianych za pomocą komunikatów XML cele - rozwój światowego handlowego protokołu internetowego pierwsze projekty pilotażowe, wykorzystujące obie technologie EDI i XML do wymiany dokumentów między producentami a sieciami detalicznymi

81 Literatura R. Wojtachnik, Elektroniczna Wymiana Dokumentów, MIKOM, Warszawa 2004, r. M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, WN PWN, Warszawa 2004, r. 2 L. Kondratowicz, EDI w logistyce transportu, WUG, Gdańsk 1999, r. 49 (bibl.) E. Iwicka, A Kosmacz-Chodorowska, Etykieta logistyczna EAN, ILiM, Poznań 1999 materiały EDISON (www.edi.pl) E. Iwicka, Wstęp do XML, EAN Int.


Pobierz ppt "Standardy w GE. Dzisiejsze zagadnienia konieczność standaryzacji - rzecz oczywista standardy automatycznego gromadzenia danych (Automatic Data Capture)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google