Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność gospodarcza polskich przedsiębiorców w Republice Czeskiej Opole, 26.02.2015 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność gospodarcza polskich przedsiębiorców w Republice Czeskiej Opole, 26.02.2015 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Działalność gospodarcza polskich przedsiębiorców w Republice Czeskiej Opole, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

2 Treść prezentacji: 1. Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w RCz. 2. Ile można zaoszczędzić na prowadzeniu działalności gospodarczej w RCz? 3. Jak założyć oddział firmy w Czechach ? 4. Korzyści wynikające z przeniesienia działalności gospodarczej do RCz.

3 Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w RCz: - przyjazna administracja, z którą można komunikować się również wyłącznie elektronicznie, - bardzo ograniczona liczba koncesji, - liniowy podatek PIT wynoszący 15%, - znacznie bardziej liberalne podejście do obowiązku posiadania kas fiskalnych, - znikome prawdopodobieństwo kontroli ze strony organów administracji publicznej.

4 Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w RCz: - zasada domniemania niewinności w kwestiach skarbowych i ograniczona wysokość kar, - duża tolerancja wobec drobnych opóźnień w płaceniu składek, podatków i zaliczek, - uproszczone formy ewidencji dla jednoosobowych przedsiębiorców, - ulgi dla studentów i rodzin z dziećmi, - ulgi i dopłaty dla osób dodatkowo ubezpieczających się w funduszach emerytalnych

5 Minusy prowadzenia działalności gospodarczej w RCz: - każda działalność czy udział w organach spółki wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, - konieczność prowadzenia księgowości wg przepisów prawa czeskiego i w języku czeskim, - duże koszty ubezpieczeń społecznych – zwłaszcza w najwyższych kategoriach dochodowych.

6 Ile można zaoszczędzić na prowadzeniu działalności gospodarczej w RCz? - Ubezpieczenia społeczne (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). W Polsce = ok zł, w Czechach ok. 600 zł. Oszczędność: ok. 400 zł miesięcznie. Podatek PIT. W Polsce = 18%, w Czechach = 15%.

7 Ile można zaoszczędzić na prowadzeniu działalności gospodarczej w RCz? Możliwość odliczenia całości podatku VAT. Prowadząc firmę w CZ można odliczyć wszystkie wydatki związane z prowadzeniem działalności, płatnik może odliczyć całość VAT, który zapłacił w ramach zakupów towaru czy usług związanych z prowadzoną działalnością (w tym również VAT zawierający się w cenie samochodu i kupowanego do niego paliwa).

8 Ile można zaoszczędzić na prowadzeniu działalności gospodarczej w RCz? Ulgi podatkowe. Każdy płatnik podatku dochodowego w Czechach jest objęty ulgą podatkową w wysokości koron czeskich (ok zł). Ponadto istnieją ulgi na dzieci, niepracującą żonę/męża, ulga studencka czy też związana z dokształcaniem lub nauką na studiach.

9 Jak założyć oddział firmy w Czechach ? Do założenia oddziału niezbędna jest decyzja zarządu osoby zagranicznej o jego powołaniu, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wniosek o rejestrację w Rejestrze handlowym. Ta sama osoba może być członkiem zarządu osoby zagranicznej oraz kierownikiem jej oddziału w CZ. Odziały osób zagranicznych prowadzą rachunkowość i sprawozdawczość wg przepisów czeskich.

10 Korzyści wynikające z przeniesienia działalności gospodarczej do RCz: 1. Niska stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (15%). 2. Korzystniejsze stawki podatku VAT w Czechach – 21%, 15%, 10%. 3. Niższy niż w Polsce podatek od dywidend (15%).

11 Korzyści wynikające z przeniesienia działalności gospodarczej do RCz: 4. Korzystne zasady obliczania podstawy opodatkowania (np. zwolnienie przychodów z działań proekologicznych), czy też odliczeń (np. 100% wydatków na badania i rozwój). 5. Uproszczona ewidencja księgowa dla przedsiębiorców.

12 Korzyści wynikające z przeniesienia działalności gospodarczej do RCz: 6. Większa przejrzystość przepisów dotyczących działalności gospodarczej. 7. Działalność sieci „Czech Point”, czyli miejsc kontaktowych dla komunikacji z administracją publiczną, umożliwiających m.in. uzyskiwanie urzędowych wypisów z wszelkich rejestrów i ewidencji.

13 Korzyści wynikające z przeniesienia działalności gospodarczej do RCz: 8. Korzystniejsze z punktu widzenia pracodawcy warunki pracy i płacy: krótszy urlop wypoczynkowy (np. 20 zamiast 26 dni), niska płaca minimalna.

14 Korzyści wynikające z przeniesienia działalności gospodarczej do RCz: 9. Możliwość załatwienia wszystkich spraw urzędowych on-line i niższe niż w Polsce koszty podpisu elektronicznego (w CZ = koron/rocznie, w PL = 120 zł/rocznie). 10. Stosowana w praktyce zasada domniemania niewinności podatkowej oraz przyjazna dla administracja.

15 Dziękuję za uwagę Mateusz Huk Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ul. Wrzosowa 15, Suchy Bór tel


Pobierz ppt "Działalność gospodarcza polskich przedsiębiorców w Republice Czeskiej Opole, 26.02.2015 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google