Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODNE WINA ul. Bohaterów II. AWP 12, 59-900 Zgorzelec * * Handy: +49 15 20 / 712 3 981 6 - Gatunki wina w Niemczech - Gatunki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODNE WINA ul. Bohaterów II. AWP 12, 59-900 Zgorzelec * * Handy: +49 15 20 / 712 3 981 6 - Gatunki wina w Niemczech - Gatunki."— Zapis prezentacji:

1 MODNE WINA ul. Bohaterów II. AWP 12, Zgorzelec * * Handy: / Gatunki wina w Niemczech - Gatunki wina w Niemczech a) Wino białe Weisswein - wino z a) Wino białe Weisswein - wino z białych winogron, których moszcz białych winogron, których moszcz wytłaczany jest przed fermentacją. wytłaczany jest przed fermentacją. b) Wino czerwone Rotwein – wino z b) Wino czerwone Rotwein – wino z czerwonych winogron. Jego kolor czerwonych winogron. Jego kolor pochodzi z czerwonych barwników pochodzi z czerwonych barwników ze skórki winogron w procesie ze skórki winogron w procesie fermentacji lub podgrzania. fermentacji lub podgrzania. c) Wino różowe Rose - wino z c) Wino różowe Rose - wino z czerwonych winogron o zabarwieniu czerwonych winogron o zabarwieniu różowym do jasnoczerwonego. różowym do jasnoczerwonego. Zestawianie mieszanek kilku Zestawianie mieszanek kilku gatunków wina czerwonego jest gatunków wina czerwonego jest dopuszczalne. dopuszczalne. d) Weißherbst – to specyficzna nazwa d) Weißherbst – to specyficzna nazwa wina różowego produkowanego z wina różowego produkowanego z jasnego moszczu tylko jednego rodzaju jasnego moszczu tylko jednego rodzaju krzewów winnych posiadających krzewów winnych posiadających odpowiedni predykat jakości. odpowiedni predykat jakości. Podstawowa wiedza o winach w teorii

2 MODNE WINA ul. Bohaterów II. AWP 12, Zgorzelec * * Handy: / e) Rotling - to wino o barwie e) Rotling - to wino o barwie jasnoczerwonej, produkowane przez jasnoczerwonej, produkowane przez mieszanie winogron wina białego i mieszanie winogron wina białego i czerwonego lub ich moszczu. Pojęcia czerwonego lub ich moszczu. Pojęcia tego używać można na oznakowanie tego używać można na oznakowanie win stołowych i jakościowych. win stołowych i jakościowych. f) - Schillerwein – to nazwa wina f) - Schillerwein – to nazwa wina Rotling z Wirtembergii i Miśni, które Rotling z Wirtembergii i Miśni, które posiadać musi co najmniej predykat posiadać musi co najmniej predykat jakości. jakości. g) - Badisch Rotgold – to wino Rotling g) - Badisch Rotgold – to wino Rotling z Badenii produkowane z gatunków z Badenii produkowane z gatunków winorośli szary burgund i pinot noir z winorośli szary burgund i pinot noir z predykatem jakości. predykatem jakości. c) Perlwein / Secco – (wino perliste) c) Perlwein / Secco – (wino perliste) - to wino zawierające naturalny CO² - to wino zawierające naturalny CO² lub nasycone dwutlenkiem węgla. Przy lub nasycone dwutlenkiem węgla. Przy temperaturze 20° C musi ono temperaturze 20° C musi ono wykazywać ciśnienie dwutlenku węgla wykazywać ciśnienie dwutlenku węgla pomiędzy 1 i 2,5 atm. i widocznie pomiędzy 1 i 2,5 atm. i widocznie bąbelkować. Podane muszą być także: bąbelkować. Podane muszą być także: rodzaj i oznaczenie jakości wina. rodzaj i oznaczenie jakości wina. Oznakowanie na etykietce wina Oznakowanie na etykietce wina Perlwein powinno w sposób Perlwein powinno w sposób wyraźny odróżniać je od wina wyraźny odróżniać je od wina nasyconego CO². nasyconego CO².

3 MODNE WINA ul. Bohaterów II. AWP 12, Zgorzelec * * Handy: / Klasy jakościowe win niemieckich - Na etykietkach niemieckich win zawsze znaleźć można jedną z przewidzianych przepisami klas jakości: przepisami klas jakości: 1. Tafelwein/Landwein - wino stołowe/ wino krajowe 1. Tafelwein/Landwein - wino stołowe/ wino krajowe 2. Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (b.A.) - wino jakościowe z 2. Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (b.A.) - wino jakościowe z określonych obszarów upraw określonych obszarów upraw 3. Qualitätswein mit Prädikat - wino jakościowe z predykatem 3. Qualitätswein mit Prädikat - wino jakościowe z predykatem a) Wino stołowe/krajowe a) Wino stołowe/krajowe proste – są to wina lekkie, świeże, na duże pragnienie proste – są to wina lekkie, świeże, na duże pragnienie wzniosłe – to typowe dla danego krajobrazu, mocne wina do picia ze szklanki wzniosłe – to typowe dla danego krajobrazu, mocne wina do picia ze szklanki b) Wino jakościowe z określonych obszarów upraw b) Wino jakościowe z określonych obszarów upraw - są to wina typowe dla danego obszaru - są to wina typowe dla danego obszaru - muszą posiadać urzędowy numer pokontrolny - muszą posiadać urzędowy numer pokontrolny * C l a s s i c * C l a s s i c - te wina posiadają rozpoznawalny bukiet smakowy - te wina posiadają rozpoznawalny bukiet smakowy - są wytrawne w smaku i harmonizują z wieloma potrawami - są wytrawne w smaku i harmonizują z wieloma potrawami - wino to odpowiada międzynarodowemu stylowi win wytrawnych - wino to odpowiada międzynarodowemu stylowi win wytrawnych * SELEKCJA * SELEKCJA - są to starannie wybrane wina najwyższej klasy - są to starannie wybrane wina najwyższej klasy - zbiory podlegają rygorystycznym ograniczeniom - zbiory podlegają rygorystycznym ograniczeniom - wytrawny bukiet smakowy - wytrawny bukiet smakowy - wyszukany produkt niemieckiej sztuki winiarskiej - wyszukany produkt niemieckiej sztuki winiarskiej

4 MODNE WINA ul. Bohaterów II. AWP 12, Zgorzelec * * Handy: / c) Wina jakościowe z predykatem Kabinett - eleganckie, lekkie, dojrzałe wina, zbierane normalnie normalnie - normalnie – znaczy w październiku -Ten wydłużony czas dojrzewania nadaje temu niemieckiemu winu owocowy kwasek, delikatny niemieckiemu winu owocowy kwasek, delikatny bukiet i substancje aromatyczne bukiet i substancje aromatyczne * Spätlese - są to winogrona w stadium w pełni - są to winogrona w stadium w pełni dojrzałym, 7 dni po zbiorze podstawowym dojrzałym, 7 dni po zbiorze podstawowym - posiadają one szczególną elegancję i - posiadają one szczególną elegancję i dojrzałość, są przyjemnie okrągłe i pełne dojrzałość, są przyjemnie okrągłe i pełne * Auslese - te w pełni dojrzałe winogrona wyodrębniane są - te w pełni dojrzałe winogrona wyodrębniane są spośród całego zbioru i wytłaczane oddzielnie spośród całego zbioru i wytłaczane oddzielnie - uwodzą swoją dojrzałością najwyższej próby, - uwodzą swoją dojrzałością najwyższej próby, pełnią bukietu i elegancją pełnią bukietu i elegancją * Beerenauslese - tylko pokryte szlachetną pleśnią i przejrzałe - tylko pokryte szlachetną pleśnią i przejrzałe winogrona tłoczone są oddzielnie winogrona tłoczone są oddzielnie - osiągają one podwyższony poziom stopni - osiągają one podwyższony poziom stopni Öchslea Öchslea - wina te są szczególnie dojrzałe, owocowe i - wina te są szczególnie dojrzałe, owocowe i pełne, posiadają też wyraźny aromat pełne, posiadają też wyraźny aromat szlachetnej pleśni Botrytis szlachetnej pleśni Botrytis - wino w kolorze bursztynu - wino w kolorze bursztynu * Trockenbeerenauslese - używa się tu wyłącznie zasuszone jak rodzynki, - używa się tu wyłącznie zasuszone jak rodzynki, pokryte szlachetną pleśnią winogrona pokryte szlachetną pleśnią winogrona - drogocenność tego wina znajduje także - drogocenność tego wina znajduje także odzwierciedlenie w jego wyglądzie i smaku odzwierciedlenie w jego wyglądzie i smaku Kabinett - winogrona o wysokiej zawartości cukru - zostały zebrane podczas zbioru zostały zebrane podczas zbioru podstawowego. podstawowego. Sześć wyróżników (predykatów) to: Spätlese - winogrona o podwyższonej zawartości cukru - zostały zebrane po zakończeniu cukru - zostały zebrane po zakończeniu zbioru podstawowego, czyli podczas zbioru podstawowego, czyli podczas tzw. późnego zbioru. tzw. późnego zbioru. Auslese - bardzo dojrzałe winogrona zbierane tylko ręcznie i w sposób wybiórczy tylko ręcznie i w sposób wybiórczy (odrzuca się przy tym grona niedojrzałe lub (odrzuca się przy tym grona niedojrzałe lub chore). chore). Beerenauslese - pokryte szlachetną pleśnią lub co najmniej przejrzałe winogrona zebrano najmniej przejrzałe winogrona zebrano ręcznie i w sposób wybiórczy. ręcznie i w sposób wybiórczy. Trockenbeerenauslese - zbotrytyzowane (pokryte w całości szlachetną pleśnią, zasuszone) szlachetną pleśnią, zasuszone) winogrona zebrano ręcznie i w sposób winogrona zebrano ręcznie i w sposób wybiórczy. wybiórczy.

5 MODNE WINA ul. Bohaterów II. AWP 12, Zgorzelec * * Handy: / c) Wina jakościowe z predykatem Wino lodowe - swą doskonałą jakość wino to zawdzięcza w pełni dojrzałym winogronom, których wartości pełni dojrzałym winogronom, których wartości zostały skoncentrowane poprzez zamrożenie zostały skoncentrowane poprzez zamrożenie - zbiór odbywa się przy – 7 ° C - tylko nie zamrożony, bardzo aromatyczny i o wysokiej zawartości cukru koncentrat zostaje wysokiej zawartości cukru koncentrat zostaje wytłoczony wytłoczony Eiswein (wino lodowe) - powstaje z winogron zbieranych w stanie zamrożonym (w temperaturze stanie zamrożonym (w temperaturze ca. minus 7° – 12° C (czyli najczęściej ca. minus 7° – 12° C (czyli najczęściej w grudniu lub styczniu). w grudniu lub styczniu). Sześć wyróżników (predykatów) to:


Pobierz ppt "MODNE WINA ul. Bohaterów II. AWP 12, 59-900 Zgorzelec * * Handy: +49 15 20 / 712 3 981 6 - Gatunki wina w Niemczech - Gatunki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google