Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Spółki sięga roku 2000, jednak skala prowadzonej do końca I kwartału 2008r. działalności oraz jej całkowite przeprofilowanie pozycjonują przedsięwzięcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Spółki sięga roku 2000, jednak skala prowadzonej do końca I kwartału 2008r. działalności oraz jej całkowite przeprofilowanie pozycjonują przedsięwzięcie."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Historia Spółki sięga roku 2000, jednak skala prowadzonej do końca I kwartału 2008r. działalności oraz jej całkowite przeprofilowanie pozycjonują przedsięwzięcie jako start-up. W okresie 2000 – I kwartał 2008 spółka działała pod nazwą MT Faktor S.A. Ówczesna działalność koncentrowała się na wynajmie nieruchomości. Reorientacja core-businessu Spółki nastąpiła w wyniku nabycia wyłącznej licencji na produkcję i dystrybucję elementów systemu Hotblok. Na przestrzeni lat, w wyniku kolejnych emisji, kapitał zakładowy spółki został podniesiony od wartości 102.000 PLN do 3.780.000 PLN – kapitał w całości objęty.

4 Hotblok S. A. – producent nowatorskich materiałów budowlanych, spełniających najostrzejsze wymagania z zakresu przenikalności cieplnej (<0,15 W/m2K). Hotblok – kompleksowy system podstawowych elementów budowlanych (bloczki, połówki, bloczki narożne, podokienniki, nadproża) do budowy ścian jednowarstwowych nie wymagających docieplenia. Start-up – obecny stan zaawansowania projektu. Green – field – czyli wznoszona od podstaw nowoczesna fabryka materiałów budowlanych, o wysokim stopniu automatyzacji i uniwersalnych zastosowaniach poszczególnych modułów ciągu technologicznego. Europejski Wzór Przemysłowy zastrzega unikalną konstrukcję produktu, a wniesiona aportem przez wynalazców wyłączna licencja gwarantuje utrzymanie przewagi nad konkurencją. Posiadanie w akcjonariacie wynalazców umożliwia w przyszłości up-grade technologii, do zmieniających się warunków rynkowych, ekonomicznych i prawnych.

5 Połączenie dwóch sprawdzonych materiałów budowlanych w nowatorski, chroniony patentem, sposób: keramzyt – materiał ceramiczny charakteryzujący się bardzo wysoką trwałością, mrozo i ognioodpornością, styropian – materiał izolacyjny niewrażliwy na wilgotność, dające w efekcie produkt pozwalający na budowanie ścian zewnętrznych jednowarstwowych, tańszych od konkurencji, user- friendly na placu budowy i mający realne przełożenie na wysokość kosztów eksploatacji budynku. Wyrób charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła (<0,15 W/m2K) znacznie poniżej wyrobów konkurencji.

6 Wg szacunków, obniżenie współczynnika przenikalności cieplnej o 0,01 W/m2K, pozwala zmniejszyć zużycie energii o 0,75 kWh rocznie na 1m2 powierzchni ściany, co dla domu o powierzchni 200 m2 oznacza roczną oszczędność na kosztach ogrzewania o około 400 zł*. Zastosowanie w produkcie odpowiednio scalonego granulatu styropianowego jest rozwiązaniem proekologicznym**. Zgodnie z ustawą termomodernizacyjną***, wznoszenie przegród (ścian zewnętrznych) o niskim współczynniku przenikalności cieplnej przyczynia się do zmniejszenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło, a tym samym ogranicza emisyjność szkodliwych związków. *Miesięcznik Budujemy dom – marzec 2008 ** Wyciąg z Podsumowania Opinii wstępnej o technologii Pustaki ścienne keramzytobetonowe Fortis-Hotblok przygotowanej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej *** Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r.o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 76 z 2001r)

7 Na System Hotblok składa się: 8 elementów ściennych (bloczek podstawowy, bloczek połówkowy, bloczek narożny zewnętrzny i wewnętrzny 90, bloczek narożny wewnętrzny i zewnętrzny 45, bloczek węgarkowy i połówka węgarka) oraz uzupełniające elementy smukłe (nadproże, podokiennik, wieniec zwykły i kolankowy). Budowa całej konstrukcji zewnętrznej budynku w oparciu o system Hotblok, gwarantuje utrzymanie współczynnika przenikalności cieplnej ścian w podanych parametrach, chociaż producent nie wyklucza możliwości łączenia z innymi technologiami. Cechą charakterystyczną jest zastosowanie do spoin pionowych rozwiązania pióro–wpust, eliminującego konieczność wypełniania ich zaprawą. Wszystkie elementy posiadają wygodne uchwyty, ułatwiające manipulowanie nimi na placu budowy. Docelowo Spółka Hotblok S.A. będzie producentem elementów ściennych systemu oraz wyłącznym dystrybutorem elementów smukłych. Rozpoczęta współpraca z producentem chemii budowlanej ma przyjąć formę dystrybucji dedykowanej zaprawy do łączenia elementów systemu.

8 Ściany jednowarstwowe zewnętrzne oraz ściany konstrukcyjne wewnętrzne. Możliwość dowolnego kształtowania otworów okiennych i drzwiowych. Dopuszczalne zastosowanie każdego rodzaju stropu. Dopasowanie do dowolnego kształtu ściany. Produkt uniwersalny, dedykowany do budownictwa jedno- i wielorodzinnego, a także do budynków użyteczności publicznej czy zabudowań fabrycznych (hale produkcyjne, magazynowe). Spółka posiada pozytywne wyniki badań produktu potwierdzające właściwości izolacyjne, odporność na wilgoć, przemarzanie i ognioodporność. Wysoka odporność na ściskanie umożliwia stosowanie w budownictwie wielokondygnacyjnym.

9 Osiągnięcie pozycji lidera w krajowym rynku producentów energooszczędnych materiałów budowlanych – dzięki pełnemu wykorzystaniu nowatorskiego, opatentowanego systemu budowy energooszczędnych domów - System HOTBLOK – produkcja bloczków ściennych w oparciu o własną dokumentację i opatentowaną technologię. Osiągnięcie statusu europejskiego lidera w produkcji energooszczędnych materiałów ściennych. Cele strategiczne

10 Systematyczne działania w celu zwiększania rentowności spółki HOTBLOK S.A., przez stały rozwój i unowocześnianie produktu – dywersyfikacja dostawców surowców, zwiększanie zdolności produkcyjnych – innowacyjne technologie produkcji. Opracowanie uniwersalnego modułu produkcyjnego, który na zasadach umowy franchisingowej umożliwi jego eksploatację i produkcję energooszczędnego bloczka ściennego HOTBLOK, na terenie całej Europy. Cele strategiczne

11 Opracowanie i rozwój produkcji elementów towarzyszących, produkcja wkładek styropianowych i dostawa surowców na potrzeby całej sieci franchisingowej na terenie Europy. Długoterminowa współpraca z usatysfakcjonowanymi klientami, i w oparciu o nich kreowanie i rozwijanie rynku energooszczędnych elementów budowlanych. Cele strategiczne

12 Tworzenie zespołu ludzi, zdolnych do ciągłego doskonalenia działalności firmy i systemu zarządzania, dążących wspólnie, do osiągnięcia zamierzonych celów. Zaspakajanie oczekiwań Akcjonariuszy i tworzenie warunków do ich wzajemnej współpracy w ramach firmy. Cele strategiczne

13 Budowa silnej, stabilnej marki, ciągle rozwijającej się firmy, zajmującej pozycję lidera w segmencie nowatorskich rozwiązań dla budownictwa energooszczędnego z najnowocześniejszymi technologiami. Cele strategiczne

14 Zdobycie pozycji lidera w produkcji i sprzedaży energooszczędnych materiałów ściennych w Polsce. Budowa świadomości o przewadze technologicznej Systemu HOTBLOK i korzyści płynących z jej zastosowania, wśród potencjalnych odbiorców. Cele taktyczne

15 Wykorzystanie sprzyjających czynników makroekonomicznych /paszporty energetyczne, znaczący wzrost cen energii/ - argumenty dla potencjalnych nabywców. Systematyczna realizacja przyjętej przez Zarząd strategii marketingowej, zgodnie z założeniami rocznego budżetu. Udział w targach branżowych. Cele taktyczne

16 Podpisanie umów handlowych z hurtowniami budowlanymi na terenie Polski i Europy. Szkolenie i ścisła współpraca z certyfikowanymi przez HOTBLOK S.A., firmami wykonawczymi, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania i promocji Systemu HOTBLOK. Wprowadzeniu systemu motywacyjnego dla Architektów i Projektantów. Cele taktyczne

17 Organizacja konferencji i spotkań szkoleniowych dla zdefiniowanych grup docelowych / projektanci, deweloperzy, inwestorzy/ Uruchomienie produkcji z wykorzystaniem nowego modułu produkcyjnego – zwiększenie wolumenu i poprawa jakości produkcji. Rozbudowa sieci sprzedaży zapewniająca płynność produkcji i należyty, zaplanowany, spływ należności na terenie Polski i Europy, wraz z systemem motywacyjnym. Cele taktyczne

18


Pobierz ppt "Historia Spółki sięga roku 2000, jednak skala prowadzonej do końca I kwartału 2008r. działalności oraz jej całkowite przeprofilowanie pozycjonują przedsięwzięcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google