Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 4 Rodzaje mediów reklamowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 4 Rodzaje mediów reklamowych."— Zapis prezentacji:

1 PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 4 Rodzaje mediów reklamowych

2 Wybierając środki reklamy należy uwzględnić możliwości wykorzystania lub przeciwstawiania się konkurentom na tym samym polu dostępność poszczególnych środków przekazu dla odbiorców rozmiary rynku docelowego koszt całkowity i jednostkowy w danym medium możliwości finansowania

3 Cechy reklamy telewizyjnej: - najpowszechniej wykorzystywana - wykorzystuje technikę audio i video Zalety: Zalety: –Łatwo zapamiętywalna –Łatwość prezentacji produktu –Stosunkowo niskie koszty dotarcia do pojedynczego odbiorcy –Możliwość dowolnego regulowania częstotliwości emisji reklam –Dobrze zbadane medium Wady: Wady: –Wysoki koszty emisji –Wysoki koszt produkcji –Mała selektywność oddziaływania –Natłok reklam powodujący szum informacyjny –Ulotność reklamy –Długi czas wyprzedzania –Wyjątkowa natarczywość –Zapping

4 Podstawowe formy reklamówek telewizyjnych Demonstracja działania Demonstracja działania Rekomendacja Rekomendacja Scena z życia Scena z życia Odwołanie do stylu życia Odwołanie do stylu życia Animacja Animacja Humor Humor Dokument Dokument Reklama dzielona Reklama dzielona Seriale Seriale

5 Reklama kinowa Ograniczony zasięg do specyficznej grupy odbiorców Ograniczony zasięg do specyficznej grupy odbiorców –Ludzie młodzi (do 30 roku życia) –Częściowa sezonowość (spadek zainteresowania kinem w lecie) Podobne formy jak w reklamie telewizyjnej Podobne formy jak w reklamie telewizyjnej –+ product placement Tańsza od telewizyjnej Tańsza od telewizyjnej Dłuższe spoty Dłuższe spoty Wiele kopii reklamy na taśmie filmowej Wiele kopii reklamy na taśmie filmowej Silne oddziaływanie na odbiorcę (zrelaksowany, pozytywnie nastawiony odbiorca) Silne oddziaływanie na odbiorcę (zrelaksowany, pozytywnie nastawiony odbiorca) Bardzo wysoka zapamiętywalność (nie można uciec od reklamy) Bardzo wysoka zapamiętywalność (nie można uciec od reklamy)

6 Reklama prasowa - rodzaje prasy Prasa codzienna Prasa codzienna –Gazety ogólnopolskie –Gazety lokalne Cechy: Cechy: –Inf. w gazetach są uznawane za wiarygodne –Słaba jakość ilustracji –Krótki żywot gazety –Dominują proste formy reklamowe (ogłoszenia) nastawione na natychmiastowe zachowania –Inf. powinny być bieżące (promocje, przeceny, itp.) –Krótki okres wyprzedzania Czasopisma Czasopisma –Miesięczniki –Tygodniki –Inne Cechy: Cechy: –Specjalistyczne –Funkcja rozrywkowa i edukacyjna –Przywiązanie czytelników –Długie życie czasopisma –Dominują reklamy emocjonalne i informacyjne –Dobra jakość ilustracji –Długi okres wyprzedzania

7 Klasyczne elementy składowe reklamy prasowej Slogan Slogan Nadtytuł Nadtytuł Tytuł Tytuł Śródtytuł Śródtytuł Nagłówek Nagłówek Tekst Tekst Opisy Opisy Objaśnienia Objaśnienia Ilustracja Ilustracja Użytkownik Użytkownik Wizerunek produktu Wizerunek produktu Kupon Kupon bomba bomba Podpis/nazwa wyrobu Podpis/nazwa wyrobu Logo Logo Informacje o firmie Informacje o firmie

8

9 Zasady tworzenia reklamy prasowej (1) Nagłówek powinien Nagłówek powinien –Przyciągać uwagę –Określić kategorię produktu –Zawierać jednoznaczne przesłanie (obietnicę) –Stanowić wstęp do treści ogłoszenia Rodzaje nagłówków Rodzaje nagłówków –Wskazujący na nowość –Emocjonalny –Wskazujący na korzyść –Sugerujący –Niekonwencjonalny –Pobudzający ciekawość –Chwalmy się

10 Zasady tworzenia reklamy prasowej (2) Tekst Tekst –Przedstawia i wyjaśnia –Powinien mieć formę krótkich zdań tworzących krótkie paragrafy Rodzaje tekstów Rodzaje tekstów –Sprzedawanie produktu wprost –Opowiadanie –Zdjęcie z podpisem –Dialog lub monolog Slogan musi Slogan musi –Być krótki (zdanie proste; równoważnik zdania) –Streszczać obietnicę Układ graficzny Układ graficzny –Im prostszy i bardziej uporządkowany tym lepiej –1 element przyciągający uwagę –Z lub S

11 Formy reklam zamieszczanych w prasie Reklama na stronie Reklama na stronie Inserty (wrzutki do wydania) Inserty (wrzutki do wydania) Wklejki (np. próbki lub inne materiały przyklejone do strony) Wklejki (np. próbki lub inne materiały przyklejone do strony) Wszywki (integralne z gazetą) Wszywki (integralne z gazetą) Banderole Banderole

12 Reklama radiowa Radio jest na 5 miejscu w wydatkach na reklamę w Polsce Radio jest na 5 miejscu w wydatkach na reklamę w Polsce Uważane za medium wspomagające Uważane za medium wspomagające Stacje ogólnopolskie i lokalne Stacje ogólnopolskie i lokalne Spot reklamowy Spot reklamowy –Przekaz stanowiący kombinację słów, muzyki i specjalnych efektów dźwiękowych (standardowy trwa 30 sek. czasami 60 sek.) Ogłoszenie komercyjne Ogłoszenie komercyjne –Tekst informujący o oferowanych produktach, obniżkach cen, itp. Czytany przez lektora na tle muzyki Elementy spotu reklamowego Elementy spotu reklamowego –Słowa –Muzyka –SFX – specjalne efekty dźwiękowe

13 Reklama radiowa Zalety Medium uniwersalne i specyficzne Medium uniwersalne i specyficzne Dotarcie do grup niemediowych Dotarcie do grup niemediowych Towarzyszy w wielu sytuacjach Towarzyszy w wielu sytuacjach Stosunkowo niski koszt produkcji Stosunkowo niski koszt produkcji Umożliwia dużą częstotliwość kontaktów z reklamą Umożliwia dużą częstotliwość kontaktów z reklamą Krótki czas produkcji i wyprzedzenia Krótki czas produkcji i wyprzedzenia Wady Ulotny charakter Ulotny charakter Duża liczba stacji radiowych rozdrabnia audytorium Duża liczba stacji radiowych rozdrabnia audytorium –W kampanii ogólnopolskiej lepiej reklamę umieścić w wielu stacjach lokalnych niż jednej ogólnopolskiej

14 Formy reklamy radiowej Prezentowanie wprost zalet produktu Prezentowanie wprost zalet produktu Dialog Dialog Scenka z życia Scenka z życia Wywiad z klientem Wywiad z klientem Humor Humor Ścieżka dźwiękowa z reklamy telewizyjnej (tzw. transfer wizerunku) Ścieżka dźwiękowa z reklamy telewizyjnej (tzw. transfer wizerunku)

15 Budowa radiowego spotu Wprowadzenie Wprowadzenie –Efekty dźwiękowe –Intrygujące pytanie, nazwa produktu, –Podstawowe korzyści –Cechy produktu Prezentacja korzyści Prezentacja korzyści –Podkreślanie korzyści –Sposób użytkowania –Uzmysłowienie słuchaczowi co traci nieposiadając produktu Zamknięcie Zamknięcie –Zaproszenie do działania –Wyjaśnienie jak nabyć produkt –Argumenty skłaniające do nabycia

16 Reklama wydawnicza Ogłoszeniowa – –Ulotki, broszury, prospekty, foldery, informatory, książki telefoniczne Uliczna (wręczana bezpośrednio na ulicy, w sklepach, itp.) Pocztowa –Adresowa –Bezadresowa

17 Reklama pocztowa Zalety Selektywność Selektywność Możliwość dostosowania oferty do adresata Możliwość dostosowania oferty do adresata Duża elastyczność formy Duża elastyczność formy Łatwy pomiar skuteczności Łatwy pomiar skuteczności Interaktywność Interaktywność Długa żywotność Długa żywotność Poufność Poufność Możliwość stosowania nawet przy bardzo małym budżecie Możliwość stosowania nawet przy bardzo małym budżecieWady Wymóg posiadania aktualnych list adresowych Wymóg posiadania aktualnych list adresowych Wysoki koszt usług pocztowych Wysoki koszt usług pocztowych Niejednolity czas docierania przesyłki Niejednolity czas docierania przesyłki Zapychanie skrzynek – irytacja konsumentów Zapychanie skrzynek – irytacja konsumentów Wymóg silnego wyróżniania się na tle innych przesyłek Wymóg silnego wyróżniania się na tle innych przesyłek

18 Outdoor Zalety Częsty kontakt z reklamą Częsty kontakt z reklamą Duża zauważalność, skuteczność (dotycząca znajomości marki, opakowań) Duża zauważalność, skuteczność (dotycząca znajomości marki, opakowań) Selekcja geograficzna odbiorców Selekcja geograficzna odbiorców Całodobowa docieralność (oświetlenie) Całodobowa docieralność (oświetlenie)Wady Słaba zapamiętywalność Słaba zapamiętywalność Ograniczona ilość informacji Ograniczona ilość informacji Mała selektywność (poza geograficzną) Mała selektywność (poza geograficzną) Brak precyzyjnych badań skuteczności Brak precyzyjnych badań skuteczności Duża liczba tablic przy drogach Duża liczba tablic przy drogach

19 Formy reklamy zewnętrznej Wielka powierzchnia na ścianach budynków Wielka powierzchnia na ścianach budynków Wielka tablica wolnostojąca Wielka tablica wolnostojąca Tablica średniej wielkości Tablica średniej wielkości Billboard Billboard Diapazon Diapazon Sandwich Sandwich citylight citylight K-Board K-Board Strip Strip Neon Neon Reklama na środkach komunikacji miejskiej Reklama na środkach komunikacji miejskiej Mobil Mobil Mała tablica Mała tablica Plakat, ogłoszenie uliczne Plakat, ogłoszenie uliczne

20 Reklama internetowa Zalety Interaktywność i szybkość reakcji Interaktywność i szybkość reakcji Bezpośrednie dokonywanie zakupów Bezpośrednie dokonywanie zakupów Elastyczność medium Elastyczność medium Kompleksowość przekazu Kompleksowość przekazu Globalny charakter oddziaływania Globalny charakter oddziaływania Multimedialność przekazu Multimedialność przekazu Niski koszt Niski koszt Coraz większa liczba potencjalnych odbiorców Coraz większa liczba potencjalnych odbiorców Możliwość zindywidualizowania oferty Możliwość zindywidualizowania oferty Możliwość łatwego pomiaru skuteczności Możliwość łatwego pomiaru skutecznościWady Niereprezentatywna, specyficzna grupa konsumencka Niereprezentatywna, specyficzna grupa konsumencka Nadmiar reklam internetowych – irytacja odbiorców Nadmiar reklam internetowych – irytacja odbiorców

21 Inne formy reklamy Reklama wystawiennicza prezentuje oferty przedsiębiorstwa na wystawach Reklama wystawiennicza prezentuje oferty przedsiębiorstwa na wystawach –w formie demonstracji bezpośredniej, –i pośredniej, w oparciu o plakaty, ulotki i inne formy reklamy Reklama upominkowa wykorzystuje do celów promocyjnych gadżety, którymi można obdarować potencjalnego klienta Reklama upominkowa wykorzystuje do celów promocyjnych gadżety, którymi można obdarować potencjalnego klienta Reklama telefoniczna Reklama telefoniczna –oferta przez telefon –infolinie –sms-y reklamowe

22 Media planning – wybór środka reklamy Etapy: Informacje (o środkach przekazu) Informacje (o środkach przekazu) Cele Cele Strategia Strategia Czas, miejsce, sposób Czas, miejsce, sposób Koszty Koszty Wybór WybórKryteria: Typ klientów Typ klientów Lokalizacja klientów Lokalizacja klientów Typ produktu Typ produktu Reklama konkurencji Reklama konkurencji Pozycja medium na rynku Pozycja medium na rynku Charakterystyka odbiorców Charakterystyka odbiorców koszty koszty


Pobierz ppt "PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 4 Rodzaje mediów reklamowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google