Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE Aneta Krajewska-Czmut 16 maja 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE Aneta Krajewska-Czmut 16 maja 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE Aneta Krajewska-Czmut 16 maja 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go

2 ZadanieNumer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia Data zapłaty Nazwa towaru/usługi cross- financin g (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokume ntu Kwota netto dokume ntu Kwota wydatkó w kwalifiko wanych w tym VAT żródło finansow ania R-k nr 3/201134/1/20112011.03.30 "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec 2011 -Jan Nowak 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Brniu zgodnie z umową X/SDT/2011NN1 000,00 872,500,00BP R-k nr 3/201134/1/20112011.03.30 "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec 2011 -Jan Nowak 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Brniu zgodnie z umową X/SDT/2011NN1 000,00 127,500,00JST R-k nr 3/201134/1/20112011.03.30 "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec 2011 -Anrzej Szpakowski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Szczucinie zgodnie z umową XI/SDT/2011NN1 000,00 872,500,00BP R-k nr 3/201134/1/20112011.03.30 "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec 2011 -Anrzej Szpakowski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Szczucinie zgodnie z umową XI/SDT/2011NN1 000,00 127,500,00JST R-k nr 3/201134/1/20112011.03.30 "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec 2011 -Paweł Kowalski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Dąbrowie Tarn. Zgodnie z umową XII/SDT/2011NN1 000,00 872,500,00BP R-k nr 3/201134/1/20112011.03.30 "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec 2011 -Paweł Kowalski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Dąbrowie Tarn. Zgodnie z umową XII/SDT/2011NN1 000,00 127,500,00BP Przedstawiamy rachunki do umów cywilno -prawnych

3 Kol. Nr 5 –opis powinien zawierać: Oznaczenie po przez P Nazwa Partnera Typ wynagrodzenia brutto/netto Ilość godzin przepracowanych Jakiego okresu dotyczy wynagrodzenie Rodzaj umowy Imię i nazwisko Funkcja Nazwa szkoły Nr umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Nazwa towaru/usługi "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec 2011 -Jan Nowak 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Limanowej zgodnie z umową X/SDT/2011

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go ZadanieNumer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawieniaData zapłaty Nazwa towaru/usługi 4/AD/2011PS- 31/1-82011.03.012011.03.11 "P".P.Limanowski - wynagrodzenie brutto za m-c III/2011 umowa zlecenie nr 50/Z/2010 Alicja Krosz 800zł(80zł*10h)nauczycieL matematyki ZSTiO nr 1 Limanowa 4/AD/2011PS- 31/1-82011.03.012011.03.11 "P".P.Limanowski - wynagrodzenie brutto za m-c III/2011 umowa zlecenie nr 50/Z/2010 Alicja Krosz 800zł(80zł*10h)nauczycieL matematyki ZSTiO nr 1 Limanowa 2/MK/2011PS- 31/1-82011.03.012011.03.11 "P".P.Limanowski - wynagrodzenie brutto za m-c III/2011 umowa zlecenie nr 30/Z/2010 Małgorzata Dąbroś 720,00zł(80,00zł*9h)nauczyciel j. angielski ZSTiO nr 1 Limanowa 2/MK/2011PS- 31/1-82011.03.012011.03.11 "P".P.Limanowski - wynagrodzenie brutto za m-c III/2011 umowa zlecenie nr 30/Z/2010 Małgorzata Dąbroś 720,00zł(80,00zł*9h)nauczyciel j. angielski ZSTiO nr 1 Limanowa Kol nr 1 wpisujemy tylko nr dokumentu bez określenia co to za dokumentu Kol nr 5 oznaczenie po przez P Nazwa Partnera Typ wynagrodzenia brutto/netto Typ umowy oraz nr umowy Kwota wynagrodzenia Ilość godzin przepracowanych Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Nazwa szkoły

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go cross- (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokumentu Kwota netto dokumentu Kwota wydatkó w kwalifik owanyc h w tym VAT finanso wania NN800,00 698,000,00BP NN800,00 102,000,00JST NN720,00 628,200,00BP NN720,00 91,800,00JST Kol nr 8 i nr 9 – wykazujemy kwotę brutto lub netto z rachunku, który jest wykazywany w kol nr 1

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go ZadanieNumer dokumentuNumer księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia Data zapłatyNazwa towaru/usługi 9996/11/FV 32/112011.03.31 P.Limanowski VAT 0%zakup podręczników na kurs obsługi programowania obrabiarek CNC 1grupa/10osób w okresie 01.03.2011-31.03.2011, zak. ppodręczników na kurs magazyniera z obsługą komputera 1grupa/10osób w okresie 01.03.2011-31.03.2011, VAT 5%- zakup podręczników na kurs Auto Cad 1 grupa/10 osób w okresie 01.03.2011 9996/11/FV32/112011.03.31 P.Limanowski VAT 0%zakup podręczników na kurs obsługi programowania obrabiarek CNC 1grupa/10osób w okresie 01.03.2011-31.03.2011, zak. ppodręczników na kurs magazyniera z obsługą komputera 1grupa/10osób w okresie 01.03.2011-31.03.2011, VAT 5%- zakup podręczników na kurs Auto Cad 1 grupa/10 osób w okresie 01.03.2011 Kol nr 1 – podajemy tylko nr dokumentu Kol nr 5 Nazwa Prtnera Stawka Vat pełny opis wydatku Typ kursu Ilość grup/ilość uczestników Okres w jakim przeprowadzony jest kurs

7 cross- financi ng (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokumentu Kwota netto dokumentu Kwota wydatków kwalifiko wanych w tym VAT żródło finanso wania NN1 517,971 481,301 324,4331,99BP NN1 517,971 481,30193,544,68JST Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Kol nr 11 – stawka Vat z podziałem na BP i JST powinien w proporcjach być zgodny z dokumentami oraz z zaksięgowanymi kwotami

8 ZadanieNumer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia Data zapłatyNazwa towaru/usługi cross- financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokumentu Kwota netto dokumentu Kwota wydatków kwalifikowa nych w tym VAT żródło finansow ania 02/03/201129/20112011.03.282011.03.31 P.limanowski - Zakup materiałów do przeprowadzenia kursu florystyli okolicznościowej 1grupa/10 osób w okresie 01.03.2011- 31.03.2011 - VAT 8% kwtay 99szt VAT 23%- narzędzia 74sztNN543,78483,50474,4552,59BP 02/03/201129/20112011.03.282011.03.31 P.limanowski - Zakup materiałów do przeprowadzenia kursu florystyli okolicznościowej 1grupa/10 osób w okresie 01.03.2011- 31.03.2011 - VAT 8% kwtay 99szt VAT 23%- narzędzia 74sztNN543,78483,5069,337,69JST Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go

9 Nazwa towaru/usługi P.limanowski - Zakup materiałów do przeprowadzenia kursu florystyki okolicznościowej 1grupa/10 osób w okresie 01.03.2011-31.03.2011 - VAT 8% kwtoy 99szt VAT 23%- narzędzia 74szt Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Kol nr 5 Nazwa Partnera Pełny opis zakupu oraz na jaki kurs Grupa/ilość uczestników Okres kursu Stawka Vat Nazwa towatu(kategorie) Wykazując fakturę o różnych stawkach Vat, dzielimy produkty lub na kategire pod daną stawkę Vat

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Zadani e Numer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia Data zapłatyNazwa towaru/usługicros s- finan cing (T/N) Zadan ia zleco ne (T/N) Kwota brutto dokum entu Kwot a netto doku ment u Kwota wydat ków kwalifi kowa nych w tym VA T żródło finans owani a 0009/11/FVS12/III/2011, 15/III/20112011.03.262011.03.31 P.Limanowski - VAT zw. - za kurs baristyczny w okresie 01.03.2011- 26.03.2011 w ZSZ w Limanowej 70h*3grupy/12osób NN10 800,00 9 423,000,00BP 0009/11/FVS12/III/2011, 15/III/20112011.03.262011.03.31 P.Limanowski - VAT zw. - za kurs baristyczny w okresie 01.03.2011- 26.03.2011 w ZSZ w Limanowej 70h*3grupy/12osób NN10 800,00 1 377,000,00JST

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Nazwa towaru/usługi P.Limanowski - VAT zw. - za kurs baristyczny w okresie 01.03.2011-26.03.2011 w ZSZ w Limanowej 70h*3grupy/12osób Kol nr 5 opis powinien zawierać: okres, datę przeprowadzonego kursu/szkolenia Oznaczenie i nazwę formy wsparcia Liczbę godzin lub dni Określić liczbę grup i uczestników

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go ZadanieNumer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjn y Data wystawieni a Data zapłaty Nazwa towaru/usługi cross- financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokum entu Kwota netto dokument u Kwota wydatków kwalifikow anych w tym VATżródło finansowani a 07/03/2011L.DZ.692011.03.072011.03.22 P. limanowski - VAT 8% -za przeweóz osób w ramach wizyty zawodoznawczej na trasie Limanowa -Słopnice- Limanowa w dniu 07.03.2011 2011 dla 46uczniów- ZSO LIMANOWANN560,00518,52488,6036,19BP 07/03/2011L.DZ.692011.03.072011.03.22 P. limanowski - VAT 8% -za przeweóz osób w ramach wizyty zawodoznawczej na trasie Limanowa -Słopnice- Limanowa w dniu 07.03.2011 2011 dla 46uczniów- ZSO LIMANOWANN560,00518,52 71,405,29JST

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Nazwa towaru/usługi P. limanowski - VAT 8% -za przewóz osób w ramach wizyty zawodoznawczej na trasie Limanowa - Słopnice-Limanowa w dniu 07.03.2011 2011 dla 46uczniów-ZSO LIMANOWA OPIS TO PEŁNA INFORMAJA USŁUGI TRANSPORTOWEJ - TRASA – DATA – ILOŚĆ UCZESTNIKÓW – NAZWA SZKOŁY

14 ZadanieNumer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia Data zapłaty Nazwa towaru/usługicross- financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokumen tu Kwota netto dokumen tu Kwota wydatkó w kwalifiko wanych w tym VAT żródło finansow ania W1/0211/1939 UE-0003102, WL-0005102, ZU-0006102, Pe 83102,ZA511022010.02.282011.03.15 P.Limanowski-Vat 23%- za energię elektryczną na potrzeby kursu spawania w okresie 01.02.01-28.02.2011 w ZSZ w Limanowej - 70h/1grupa/12osób ZSZ/spawacz/2011/1 NN2 132,811 733,9915,832,96BP W1/0211/1939 UE-0003102, WL-0005102, ZU-0006102, Pe 83102,ZA511022010.02.282011.03.15 P.Limanowski-Vat 23%- za energię elektryczną na potrzeby kursu spawania w okresie 01.02.01-28.02.2011 w ZSZ w Limanowej - 70h/2grupy/12osób ZSZ/spawacz/2011/1 NN2 132,811 733,992,310,43JST Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go

15 Nazwa towaru/usługi P.Limanowski-Vat 23%- za energię elektryczną na potrzeby kursu spawania w okresie 01.02.01-28.02.2011 w ZSZ w Limanowej - 70h/1grupa/12osób ZSZ/spawacz/2011/1 KOL NR 5 ZAWIERA: Nazwa Partnera Stawka Vat Pełna informacja zakupu Oznaczenie i nazwa formy wsparcia towaru Ilość godzin Ilość grup Ilość uczestników

16 Zada nie Numer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawieni a Data zapłaty Nazwa towaru/usługi cross- financin g (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokument u Kwota netto dokument u Kwota wydatkó w kwalifiko wanych w tym VAT żródło finanso wania DRA 01 03.20111/03/11/DRA2011.03.312011.01.31 "P" Powiat limanowski - składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń za m-c marzec 2011 NN122 553,22 1 262,080,00BP DRA 01 03.20111/03/11/DRA2011.03.312011.01.31 "P" Powiat limanowski - składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń za m-c marzec 2011 NN122 553,22 184,050,00JST ZUS DRA - WYKAZUJEMY SKŁADKI PŁATNIKA I F.P.

17 Załącznik A do Zasad sporządzania wniosków płatniczych w WUP Kraków Zestawienie wydatków związanych z personelem projektu nr i tytuł projektu:POKL.09.02.00-12-011/10 "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" nazwa Beneficjenta:Powiat Limanowski składki odprowadzone w ramach ZUS DRA01.03.2011z dnia31.03.2011 Wynagrodz enia brutto Składki na ubezpieczenia społeczne[1] FP i FGŚP Składka na ubezpieczen ie zdrowotne Zaliczka na podatek dochodowy Inne[2] Wynagrodzeni a netto W tym składki płatnika W tym składki ubezpieczon ego 12345678 I Pracownicy zaangażowani w realizację projektu 6 969,60 zł 1 026,75 zł 955,56 zł 419,38 zł 528,07 zł 596,00 zł - zł 4 876,77 zł Zadanie nr 37 6 969,60 zł 1 026,75 zł 955,56 zł 419,38 zł 528,07 zł 596,00 zł - zł 4 876,77 zł 1 Katarzyna Pelc specjalista ds.merytorycznych 1/1 eta, Starostwo Powiatowe w Liamnowe 1 100,00 zł 166,10 zł 150,81 zł 26,95 zł 85,43 zł 77,00 zł - 786,76 zł 2 Zdzisław Podsiadło koordynator projektu 1/1 etat Starostwo Powiatowe w Limanowej 2 889,60 zł 436,34 zł 396,18 zł 70,80 zł 224,41 zł 256,00 zł - 2 013,01 zł 3 Anna Wrońska specjalista ds.finansów 1/1 etat Starostwo powiatowe w Limanowej 2 130,00 zł 321,63 zł 292,03 zł 321,63 zł 165,42 zł 188,00 zł - 1 484,55 zł 4 Olga Ochman dod. Specjalny Starostwo Powiatowe w Limanowej 850,00 zł 102,68 zł 116,54 zł - zł 52,81 zł 75,00 zł - 592,45 zł Koszty pośrednie (rozliczane po faktycznie ponoszonych) - zł 1 Paweł Kowalski lider szkolny umowa zlecenie w ZSZP w Limanowej 80h/m-c II Pozostali pracownicy firmy ----------------- --- 88 370,73 zł 6 089,64 zł 25 163,09 zł 22 854,00 zł---------------- III RAZEM (I+II) ----------------- --- 90 353,04 zł 6 509,02 zł 25 691,16 zł 23 450,00 zł---------------- ZASADY WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA A

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Załącznik A do Zasad sporządzania wniosków płatniczych w WUP Kraków Zestawienie wydatków związanych z personelem projektu nr i tytuł projektu: POKL.09.02.00-12-011/10 "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" nazwa Beneficjenta: Powiat Limanowski składki odprowadzone w ramach ZUS DRA01.03.2011z dnia31.03.2011 WYKAZUJEMY DANE PARTNERA ORAZ NR ZUS DRA I DATĘ SPORZĄDZENIA

19 Paweł Kowalski lider szkolny umowa zlecenie w ZSZP w Limanowej 80h/m-c IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJĘ/STANOWISKO RODZAJ UMOWY MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY ILOŚĆ GODZIN PRZEPRACOWANYCH

20 II Pozostali pracownicy firmy ----------------- --- 88 370,73 zł 6 089,64 zł 25 163,09 zł 22 854,00 zł -------------- -- III RAZEM (I+II) ----------------- --- 90 353,04 zł 6 509,02 zł 25 691,16 zł 23 450,00 zł -------------- -- KWOTY W POSZCZEGÓLNYCH KOLUMNACH POWINNY SIĘ ZGADZAĆ Z ZUS DRA

21 Faktura VAT F/007574/10MK 952010.12.29 2011.01.1 2 Powiat limanowski VAT 22%; zakup: bloki 4szt,cienkopisy 6szt,druk deląg.1szt,druk potw.odbioru 10szt,długopis 10szt,etykiety 1op,folia do oprawy 0,3op,grzbiety i okładki po 30szt,klej 4szt, klipsy 13 szt,koperty:C5 4op,C6 1op,CD 0,1op;korektor 3szt,koszulki 15op,notatnik 4szt,taśma 3szt,marker 6szt,zeszyt 8szt; (korekta-119,74 zł brutto,VAT-21,60 zł –fa kor. FK/000001/11 z dnia 10.01.2011) N400,07327,93349,0662,94BP Faktura VAT F/007574/10MK 952010.12.29 2011.01.1 2 Powiat limanowski VAT 22%; zakup: bloki 4szt,cienkopisy 6szt,druk deląg.1szt,druk potw.odbioru 10szt,długopis 10szt,etykiety 1op,folia do oprawy 0,3op,grzbiety i okładki po 30szt,klej 4szt, klipsy 13 szt,koperty:C5 4op,C6 1op,CD 0,1op;korektor 3szt,koszulki 15op,notatnik 4szt,taśma 3szt,marker 6szt,zeszyt 8szt; (korekta-119,74 zł brutto,VAT-21,60 zł –fa kor. FK/000001/11 z dnia 10.01.2011) N400,07327,9351,019,20JST

22 VAT F/007574/10MK 952010.12.292011.01.12 Powiat limanowski VAT 22%; zakup: bloki 4szt,cienkopisy 6szt,druk deląg.1szt,druk potw.odbioru 10szt,długopis 10szt,etykiety 1op,folia do oprawy 0,3op,grzbiety i okładki po 30szt,klej 4szt, klipsy 13 szt,koperty:C5 4op,C6 1op,CD 0,1op;korektor 3szt,koszulki 15op,notatnik 4szt,taśma 3szt,marker 6szt,zeszyt 8szt; (korekta-119,74 zł brutto,VAT-21,60 zł –fa kor. FK/000001/11 z dnia 10.01.2011) Kol nr 1: - wpisujemy nr faktury pierwotnej Kol nr 5 : - nr faktury korygującej

23 N400,07327,93349,0662,94BP Pozostałe dane: Kwota brutto Kwota netto Stawka Vat Wykazujemy z faktury korygującej

24 Kwota wydatku kwalifikowanego: 6 969,60PLN poniesionego w związku z realizacją zadania 37 pn. Zarządzanie projektem z czego: kwota dofinansowania: 6 080,98 PLN w tym w ramach kosztów personalnych: 6 080,98 PLN. Kwota wkładu własnego 888,62 PLN, w tym w ramach kosztów personelu: 888,62, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu. Opis list płac proszę uzupełnić o zapis informujący o kwocie dofinansowania i kwocie wkładu własnego

25 Klasyfikacja budżetowa: Dział: 801 Rozdz. 80130 § 4017 nr zadania … – kwota: 5 924,16 zł UE Dział: 801 Rozdz. 80130 § 4019 nr zadania … – kwota: 156,82 zł BP Dział: 801 Rozdz. 80130 § 4019 nr zadania … – kwota: 888,62 zł BW Klasyfikacja powinna dotyczyć tylko wydatków dotyczących: wynagrodzenia brutto, podatek, składki ZUS pracownika, ubezpieczenie zdrowotne

26 Dziękuję za uwagę. Departament Rozwoju Gospodarczego Wydział Kształcenia Zawodowego UMWM Zespół ds. finansowych Tel. 12 633 68 65, 12 633 41 69 wew.132 E-mail: Aneta.Krajewska-Czmut@UMWM.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go


Pobierz ppt "SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE Aneta Krajewska-Czmut 16 maja 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google