Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE Aneta Krajewska-Czmut 16 maja 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE Aneta Krajewska-Czmut 16 maja 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE Aneta Krajewska-Czmut 16 maja 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go

2 ZadanieNumer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia Data zapłaty Nazwa towaru/usługi cross- financin g (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokume ntu Kwota netto dokume ntu Kwota wydatkó w kwalifiko wanych w tym VAT żródło finansow ania R-k nr 3/201134/1/ "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec Jan Nowak 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Brniu zgodnie z umową X/SDT/2011NN1 000,00 872,500,00BP R-k nr 3/201134/1/ "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec Jan Nowak 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Brniu zgodnie z umową X/SDT/2011NN1 000,00 127,500,00JST R-k nr 3/201134/1/ "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec Anrzej Szpakowski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Szczucinie zgodnie z umową XI/SDT/2011NN1 000,00 872,500,00BP R-k nr 3/201134/1/ "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec Anrzej Szpakowski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Szczucinie zgodnie z umową XI/SDT/2011NN1 000,00 127,500,00JST R-k nr 3/201134/1/ "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec Paweł Kowalski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Dąbrowie Tarn. Zgodnie z umową XII/SDT/2011NN1 000,00 872,500,00BP R-k nr 3/201134/1/ "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec Paweł Kowalski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Dąbrowie Tarn. Zgodnie z umową XII/SDT/2011NN1 000,00 127,500,00BP Przedstawiamy rachunki do umów cywilno -prawnych

3 Kol. Nr 5 –opis powinien zawierać: Oznaczenie po przez P Nazwa Partnera Typ wynagrodzenia brutto/netto Ilość godzin przepracowanych Jakiego okresu dotyczy wynagrodzenie Rodzaj umowy Imię i nazwisko Funkcja Nazwa szkoły Nr umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Nazwa towaru/usługi "P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec Jan Nowak 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Limanowej zgodnie z umową X/SDT/2011

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go ZadanieNumer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawieniaData zapłaty Nazwa towaru/usługi 4/AD/2011PS- 31/ "P".P.Limanowski - wynagrodzenie brutto za m-c III/2011 umowa zlecenie nr 50/Z/2010 Alicja Krosz 800zł(80zł*10h)nauczycieL matematyki ZSTiO nr 1 Limanowa 4/AD/2011PS- 31/ "P".P.Limanowski - wynagrodzenie brutto za m-c III/2011 umowa zlecenie nr 50/Z/2010 Alicja Krosz 800zł(80zł*10h)nauczycieL matematyki ZSTiO nr 1 Limanowa 2/MK/2011PS- 31/ "P".P.Limanowski - wynagrodzenie brutto za m-c III/2011 umowa zlecenie nr 30/Z/2010 Małgorzata Dąbroś 720,00zł(80,00zł*9h)nauczyciel j. angielski ZSTiO nr 1 Limanowa 2/MK/2011PS- 31/ "P".P.Limanowski - wynagrodzenie brutto za m-c III/2011 umowa zlecenie nr 30/Z/2010 Małgorzata Dąbroś 720,00zł(80,00zł*9h)nauczyciel j. angielski ZSTiO nr 1 Limanowa Kol nr 1 wpisujemy tylko nr dokumentu bez określenia co to za dokumentu Kol nr 5 oznaczenie po przez P Nazwa Partnera Typ wynagrodzenia brutto/netto Typ umowy oraz nr umowy Kwota wynagrodzenia Ilość godzin przepracowanych Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Nazwa szkoły

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go cross- (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokumentu Kwota netto dokumentu Kwota wydatkó w kwalifik owanyc h w tym VAT finanso wania NN800,00 698,000,00BP NN800,00 102,000,00JST NN720,00 628,200,00BP NN720,00 91,800,00JST Kol nr 8 i nr 9 – wykazujemy kwotę brutto lub netto z rachunku, który jest wykazywany w kol nr 1

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go ZadanieNumer dokumentuNumer księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia Data zapłatyNazwa towaru/usługi 9996/11/FV 32/ P.Limanowski VAT 0%zakup podręczników na kurs obsługi programowania obrabiarek CNC 1grupa/10osób w okresie , zak. ppodręczników na kurs magazyniera z obsługą komputera 1grupa/10osób w okresie , VAT 5%- zakup podręczników na kurs Auto Cad 1 grupa/10 osób w okresie /11/FV32/ P.Limanowski VAT 0%zakup podręczników na kurs obsługi programowania obrabiarek CNC 1grupa/10osób w okresie , zak. ppodręczników na kurs magazyniera z obsługą komputera 1grupa/10osób w okresie , VAT 5%- zakup podręczników na kurs Auto Cad 1 grupa/10 osób w okresie Kol nr 1 – podajemy tylko nr dokumentu Kol nr 5 Nazwa Prtnera Stawka Vat pełny opis wydatku Typ kursu Ilość grup/ilość uczestników Okres w jakim przeprowadzony jest kurs

7 cross- financi ng (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokumentu Kwota netto dokumentu Kwota wydatków kwalifiko wanych w tym VAT żródło finanso wania NN1 517, , ,4331,99BP NN1 517, ,30193,544,68JST Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Kol nr 11 – stawka Vat z podziałem na BP i JST powinien w proporcjach być zgodny z dokumentami oraz z zaksięgowanymi kwotami

8 ZadanieNumer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia Data zapłatyNazwa towaru/usługi cross- financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokumentu Kwota netto dokumentu Kwota wydatków kwalifikowa nych w tym VAT żródło finansow ania 02/03/201129/ P.limanowski - Zakup materiałów do przeprowadzenia kursu florystyli okolicznościowej 1grupa/10 osób w okresie VAT 8% kwtay 99szt VAT 23%- narzędzia 74sztNN543,78483,50474,4552,59BP 02/03/201129/ P.limanowski - Zakup materiałów do przeprowadzenia kursu florystyli okolicznościowej 1grupa/10 osób w okresie VAT 8% kwtay 99szt VAT 23%- narzędzia 74sztNN543,78483,5069,337,69JST Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go

9 Nazwa towaru/usługi P.limanowski - Zakup materiałów do przeprowadzenia kursu florystyki okolicznościowej 1grupa/10 osób w okresie VAT 8% kwtoy 99szt VAT 23%- narzędzia 74szt Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Kol nr 5 Nazwa Partnera Pełny opis zakupu oraz na jaki kurs Grupa/ilość uczestników Okres kursu Stawka Vat Nazwa towatu(kategorie) Wykazując fakturę o różnych stawkach Vat, dzielimy produkty lub na kategire pod daną stawkę Vat

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Zadani e Numer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia Data zapłatyNazwa towaru/usługicros s- finan cing (T/N) Zadan ia zleco ne (T/N) Kwota brutto dokum entu Kwot a netto doku ment u Kwota wydat ków kwalifi kowa nych w tym VA T żródło finans owani a 0009/11/FVS12/III/2011, 15/III/ P.Limanowski - VAT zw. - za kurs baristyczny w okresie w ZSZ w Limanowej 70h*3grupy/12osób NN10 800, ,000,00BP 0009/11/FVS12/III/2011, 15/III/ P.Limanowski - VAT zw. - za kurs baristyczny w okresie w ZSZ w Limanowej 70h*3grupy/12osób NN10 800, ,000,00JST

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Nazwa towaru/usługi P.Limanowski - VAT zw. - za kurs baristyczny w okresie w ZSZ w Limanowej 70h*3grupy/12osób Kol nr 5 opis powinien zawierać: okres, datę przeprowadzonego kursu/szkolenia Oznaczenie i nazwę formy wsparcia Liczbę godzin lub dni Określić liczbę grup i uczestników

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go ZadanieNumer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjn y Data wystawieni a Data zapłaty Nazwa towaru/usługi cross- financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokum entu Kwota netto dokument u Kwota wydatków kwalifikow anych w tym VATżródło finansowani a 07/03/2011L.DZ P. limanowski - VAT 8% -za przeweóz osób w ramach wizyty zawodoznawczej na trasie Limanowa -Słopnice- Limanowa w dniu dla 46uczniów- ZSO LIMANOWANN560,00518,52488,6036,19BP 07/03/2011L.DZ P. limanowski - VAT 8% -za przeweóz osób w ramach wizyty zawodoznawczej na trasie Limanowa -Słopnice- Limanowa w dniu dla 46uczniów- ZSO LIMANOWANN560,00518,52 71,405,29JST

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Nazwa towaru/usługi P. limanowski - VAT 8% -za przewóz osób w ramach wizyty zawodoznawczej na trasie Limanowa - Słopnice-Limanowa w dniu dla 46uczniów-ZSO LIMANOWA OPIS TO PEŁNA INFORMAJA USŁUGI TRANSPORTOWEJ - TRASA – DATA – ILOŚĆ UCZESTNIKÓW – NAZWA SZKOŁY

14 ZadanieNumer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia Data zapłaty Nazwa towaru/usługicross- financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokumen tu Kwota netto dokumen tu Kwota wydatkó w kwalifiko wanych w tym VAT żródło finansow ania W1/0211/1939 UE , WL , ZU , Pe 83102,ZA P.Limanowski-Vat 23%- za energię elektryczną na potrzeby kursu spawania w okresie w ZSZ w Limanowej - 70h/1grupa/12osób ZSZ/spawacz/2011/1 NN2 132, ,9915,832,96BP W1/0211/1939 UE , WL , ZU , Pe 83102,ZA P.Limanowski-Vat 23%- za energię elektryczną na potrzeby kursu spawania w okresie w ZSZ w Limanowej - 70h/2grupy/12osób ZSZ/spawacz/2011/1 NN2 132, ,992,310,43JST Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go

15 Nazwa towaru/usługi P.Limanowski-Vat 23%- za energię elektryczną na potrzeby kursu spawania w okresie w ZSZ w Limanowej - 70h/1grupa/12osób ZSZ/spawacz/2011/1 KOL NR 5 ZAWIERA: Nazwa Partnera Stawka Vat Pełna informacja zakupu Oznaczenie i nazwa formy wsparcia towaru Ilość godzin Ilość grup Ilość uczestników

16 Zada nie Numer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawieni a Data zapłaty Nazwa towaru/usługi cross- financin g (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota brutto dokument u Kwota netto dokument u Kwota wydatkó w kwalifiko wanych w tym VAT żródło finanso wania DRA /03/11/DRA "P" Powiat limanowski - składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń za m-c marzec 2011 NN , ,080,00BP DRA /03/11/DRA "P" Powiat limanowski - składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń za m-c marzec 2011 NN ,22 184,050,00JST ZUS DRA - WYKAZUJEMY SKŁADKI PŁATNIKA I F.P.

17 Załącznik A do Zasad sporządzania wniosków płatniczych w WUP Kraków Zestawienie wydatków związanych z personelem projektu nr i tytuł projektu:POKL /10 "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" nazwa Beneficjenta:Powiat Limanowski składki odprowadzone w ramach ZUS DRA z dnia Wynagrodz enia brutto Składki na ubezpieczenia społeczne[1] FP i FGŚP Składka na ubezpieczen ie zdrowotne Zaliczka na podatek dochodowy Inne[2] Wynagrodzeni a netto W tym składki płatnika W tym składki ubezpieczon ego I Pracownicy zaangażowani w realizację projektu 6 969,60 zł 1 026,75 zł 955,56 zł 419,38 zł 528,07 zł 596,00 zł - zł 4 876,77 zł Zadanie nr ,60 zł 1 026,75 zł 955,56 zł 419,38 zł 528,07 zł 596,00 zł - zł 4 876,77 zł 1 Katarzyna Pelc specjalista ds.merytorycznych 1/1 eta, Starostwo Powiatowe w Liamnowe 1 100,00 zł 166,10 zł 150,81 zł 26,95 zł 85,43 zł 77,00 zł - 786,76 zł 2 Zdzisław Podsiadło koordynator projektu 1/1 etat Starostwo Powiatowe w Limanowej 2 889,60 zł 436,34 zł 396,18 zł 70,80 zł 224,41 zł 256,00 zł ,01 zł 3 Anna Wrońska specjalista ds.finansów 1/1 etat Starostwo powiatowe w Limanowej 2 130,00 zł 321,63 zł 292,03 zł 321,63 zł 165,42 zł 188,00 zł ,55 zł 4 Olga Ochman dod. Specjalny Starostwo Powiatowe w Limanowej 850,00 zł 102,68 zł 116,54 zł - zł 52,81 zł 75,00 zł - 592,45 zł Koszty pośrednie (rozliczane po faktycznie ponoszonych) - zł 1 Paweł Kowalski lider szkolny umowa zlecenie w ZSZP w Limanowej 80h/m-c II Pozostali pracownicy firmy ,73 zł 6 089,64 zł ,09 zł ,00 zł III RAZEM (I+II) ,04 zł 6 509,02 zł ,16 zł ,00 zł ZASADY WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA A

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go Załącznik A do Zasad sporządzania wniosków płatniczych w WUP Kraków Zestawienie wydatków związanych z personelem projektu nr i tytuł projektu: POKL /10 "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" nazwa Beneficjenta: Powiat Limanowski składki odprowadzone w ramach ZUS DRA z dnia WYKAZUJEMY DANE PARTNERA ORAZ NR ZUS DRA I DATĘ SPORZĄDZENIA

19 Paweł Kowalski lider szkolny umowa zlecenie w ZSZP w Limanowej 80h/m-c IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJĘ/STANOWISKO RODZAJ UMOWY MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY ILOŚĆ GODZIN PRZEPRACOWANYCH

20 II Pozostali pracownicy firmy ,73 zł 6 089,64 zł ,09 zł ,00 zł III RAZEM (I+II) ,04 zł 6 509,02 zł ,16 zł ,00 zł KWOTY W POSZCZEGÓLNYCH KOLUMNACH POWINNY SIĘ ZGADZAĆ Z ZUS DRA

21 Faktura VAT F/007574/10MK Powiat limanowski VAT 22%; zakup: bloki 4szt,cienkopisy 6szt,druk deląg.1szt,druk potw.odbioru 10szt,długopis 10szt,etykiety 1op,folia do oprawy 0,3op,grzbiety i okładki po 30szt,klej 4szt, klipsy 13 szt,koperty:C5 4op,C6 1op,CD 0,1op;korektor 3szt,koszulki 15op,notatnik 4szt,taśma 3szt,marker 6szt,zeszyt 8szt; (korekta-119,74 zł brutto,VAT-21,60 zł –fa kor. FK/000001/11 z dnia ) N400,07327,93349,0662,94BP Faktura VAT F/007574/10MK Powiat limanowski VAT 22%; zakup: bloki 4szt,cienkopisy 6szt,druk deląg.1szt,druk potw.odbioru 10szt,długopis 10szt,etykiety 1op,folia do oprawy 0,3op,grzbiety i okładki po 30szt,klej 4szt, klipsy 13 szt,koperty:C5 4op,C6 1op,CD 0,1op;korektor 3szt,koszulki 15op,notatnik 4szt,taśma 3szt,marker 6szt,zeszyt 8szt; (korekta-119,74 zł brutto,VAT-21,60 zł –fa kor. FK/000001/11 z dnia ) N400,07327,9351,019,20JST

22 VAT F/007574/10MK Powiat limanowski VAT 22%; zakup: bloki 4szt,cienkopisy 6szt,druk deląg.1szt,druk potw.odbioru 10szt,długopis 10szt,etykiety 1op,folia do oprawy 0,3op,grzbiety i okładki po 30szt,klej 4szt, klipsy 13 szt,koperty:C5 4op,C6 1op,CD 0,1op;korektor 3szt,koszulki 15op,notatnik 4szt,taśma 3szt,marker 6szt,zeszyt 8szt; (korekta-119,74 zł brutto,VAT-21,60 zł –fa kor. FK/000001/11 z dnia ) Kol nr 1: - wpisujemy nr faktury pierwotnej Kol nr 5 : - nr faktury korygującej

23 N400,07327,93349,0662,94BP Pozostałe dane: Kwota brutto Kwota netto Stawka Vat Wykazujemy z faktury korygującej

24 Kwota wydatku kwalifikowanego: 6 969,60PLN poniesionego w związku z realizacją zadania 37 pn. Zarządzanie projektem z czego: kwota dofinansowania: 6 080,98 PLN w tym w ramach kosztów personalnych: 6 080,98 PLN. Kwota wkładu własnego 888,62 PLN, w tym w ramach kosztów personelu: 888,62, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu. Opis list płac proszę uzupełnić o zapis informujący o kwocie dofinansowania i kwocie wkładu własnego

25 Klasyfikacja budżetowa: Dział: 801 Rozdz § 4017 nr zadania … – kwota: 5 924,16 zł UE Dział: 801 Rozdz § 4019 nr zadania … – kwota: 156,82 zł BP Dział: 801 Rozdz § 4019 nr zadania … – kwota: 888,62 zł BW Klasyfikacja powinna dotyczyć tylko wydatków dotyczących: wynagrodzenia brutto, podatek, składki ZUS pracownika, ubezpieczenie zdrowotne

26 Dziękuję za uwagę. Departament Rozwoju Gospodarczego Wydział Kształcenia Zawodowego UMWM Zespół ds. finansowych Tel , wew Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go


Pobierz ppt "SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE Aneta Krajewska-Czmut 16 maja 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google