Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze 10 września 2012 rok, Zielona Góra dr Elżbieta Kasprzak

2 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 2 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Uchwałą nr XLVI/443/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010 roku przyjęto Lubuską Strategię Ochrony Zdrowia na lata 2010 – Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Województwa Lubuskiego. Uchwała sejmiku – przyjęcie strategii

3 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Chorobowość dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 w województwie lubuskim w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Wyszczególnienie2006 r.2007 r.2008 r r.2010 r.2011 r. Osoby objęte opieką czynną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Chorobowość na 10 tys. mieszkańców 2 043,42 195,12 204,12 311, ,52 268,7 Źródło: Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

4 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność Zachorowalność dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat zakwalifikowanych do opieki czynnej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 4 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Wyszczególnienie2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r. Osoby zakwalifikowane do opieki czynnej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Zachorowalność na 10 tys. osób324,5360,0353,1367,6341,6317,2 Źródło: Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

5 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność Chorobowość osób w wieku 19 lat i więcej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 5 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013ZA ROK 2011 Wyszczególnienie2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r. Osoby objęte opieką czynną Chorobowość na 10 tys. osób 3 040,22 857,33 060,73 697,34 011,74 265,6 Źródło: Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

6 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 6 sierpnia 2012 rok, Zielona Góra 6 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność Zachorowalność osób w wieku 19 lat i więcej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Wyszczególnienie2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r. Osoby zakwalifikowane do opieki czynnej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Zachorowalność na 10 tys. osób346,1306,8315,5467,9427,5441,6 Źródło: Departament Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

7 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 7 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Liczba oczekujących i średni czas oczekiwania Liczba oczekujących i średni czas oczekiwania (w dniach) na świadczenie w latach w województwie lubuskim. Wyszczególnienie r r r. Liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek pilny Średni czas oczekiwania2,173,164,13 Liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny Średni czas oczekiwania35,6542,8537,40 Liczba oczekujących ogółem Średni czas oczekiwania18,9123,0120,77 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

8 Wybrane czynniki demograficzne Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 8 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Liczba ludności w województwie lubuskim w latach według płci Kategoria2008 r.2009 r.2010 r.2011 r. województwo lubuskie mężczyźni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

9 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Średnia długość życia Lubuszan w latach według płci na tle kraju Wybrane czynniki demograficzne Kategoria2008 r.2009 r.2010 r.2011 r. Lubuskie mężczyźni70,570,771,5 kobiety79,379,580,179,9 Polska mężczyźni71,371,572,172,4 kobiety80,080,180,680,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

10 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 10 Efektywność stacjonarnej opieki zdrowotnej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Oddziały szpitalne Łóżka rzeczywiste wg stanu na r. Ilość leczonych Ilość osobodni Średnie wykorzystanie łóżek w % Średni pobyt pacjenta Wskaźnik na 10 tys. ludności Rehabilitacji psychiatrycznej ,1%67,10,20 Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży ,4%29,40,20 Terapii uzależnienia od alkoholu ,5%41,91,14 Rehabilitacji neurologicznej ,9%43,10,73 Efektywność stacjonarnej opieki zdrowotnej w wybranych oddziałach szpitalnych w 2011 roku

11 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 11 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Efektywność stacjonarnej opieki zdrowotnej Efektywność stacjonarnej opieki zdrowotnej w wybranych oddziałach szpitalnych w 2011 roku c.d. Oddziały szpitalne Łóżka rzeczywiste wg stanu na r. Ilość leczonych Ilość osobodni Średnie wykorzystan ie łóżek w % Średni pobyt pacjenta Wskaźnik na 10 tys. ludności Chorób zakaźnych ,5%5,10,33 Dermatologiczny ,0%7,70,24 Pediatryczne ,9%4,72,49 Laryngologiczne ,2%3,10,84 Chirurgiczne ogólne ,1%4,15,11 Ginekologiczno-położnicze ,2%3,66,09 Neurologiczny dla dzieci ,7%3,30,10 Gastroenterologiczny ,5%2,10,04 Okulistyczne ,2%1,80,64 Kardiochirurgiczny (oddział filii szpitala zlokalizowanego na terenie innego województwa) ,0%8,50,33 Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

12 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 12 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Przeciętne miesięczne wydatki ogółem na 1 osobę w gospodarstwie domowym (w złotych) Wyszczególnienie w złotych POLSKA690,30744,81809,95904,27956,68991,44 LUBUSKIE717,48771,91816,44934,38937,90972,30 Źródło: Opracowano na podstawie wyników Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Bank Danych Lokalnych Finansowanie usług

13 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 13 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Finansowanie usług Przeciętne miesięczne wydatki związane ze zdrowiem na 1 osobę w gospodarstwie domowym (w złotych) Wyszczególnienie w złotych POLSKA34,7236,5740,0243,6847,9047,42 LUBUSKIE34,1137,6137,1741,3150,0642,77 Źródło: Opracowano na podstawie wyników Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Bank Danych Lokalnych

14 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 14 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Finansowanie usług Udział przeciętnych miesięcznych wydatków związanych ze zdrowiem na 1 osobę w gospodarstwie domowym w wydatkach ogółem (w %) Wyszczególnienie w % POLSKA5,034,914,944,835,014,78 LUBUSKIE4,754,874,554,425,344,40 Źródło: Opracowano na podstawie wyników Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Bank Danych Lokalnych

15 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 15 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Środki na inwestycje Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji w ochronie zdrowia przez poszczególne samorządy w 2011 roku Lp.Województwo Liczba ludności w 2011 r. Liczba podmiotów dla których województwo jest organem tworzącym Kwota na inwestycje [zł] Średnia kwota na 1 podmiot (zł) Średnia kwota na 1 mieszkańca [zł] 1.Podkarpackie , ,7023,90 2.Zachodniopomorskie , ,9327,21 3.Mazowieckie , ,2517,39 4.Łódzkie , ,4116,03 5.Lubelskie , ,5317,66 6.Świętokrzyskie , ,5110,71 7.Podlaskie , ,0822,78 8.Małopolskie , ,528,01 9.Śląskie , ,1810,95 10.Wielkopolskie , ,556,20 11.Warmińsko-mazurskie , ,296,92 12.Dolnośląskie , ,146,01 13.Pomorskie , ,536,55 14.Lubuskie , ,003,71 15.Kujawsko-pomorskie , ,751,96 16.Opolskie , ,461,09

16 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 16 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu – wykonana termomodernizacja budynków szpitala Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze – wyremontowany Oddział Chorób Zakaźnych NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie – wyremontowany Oddział Intensywnej Terapii i SOR

17 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 17 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku - Aparat RTG z ramieniem C zakupiony ze środków unijnych w ramach LRPO Województwa Lubuskiego oraz Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach – Pracownia Hemodynamiki i Diagnostyki Obrazowej

18 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 18 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach – zakupione ambulanse ratunkowe podstawowe z wyposażeniem Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze – akcelerator w Lubuskim Ośrodku Onkologii

19 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września, Zielona Góra 19 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Podsumowanie Wyszczególnienie2008 r r. Chorobowość dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 w województwie lubuskim w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Osoby objęte opieką czynną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Chorobowość na 10 tys. mieszkańców2 204, ,7 Zachorowalność dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat zakwalifikowanych do opieki czynnej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Osoby zakwalifikowane do opieki czynnej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Zachorowalność na 10 tys. osób353,1 317,2 Chorobowość osób w wieku 19 lat i więcej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Osoby objęte opieką czynną Chorobowość na 10 tys. osób 3 060,74 265,6 Zachorowalność osób w wieku 19 lat i więcej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Osoby zakwalifikowane do opieki czynnej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotne Zachorowalność na 10 tys. osób 315,5441,6 Porównanie mierników Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013 z roku 2008 i 2011

20 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września, Zielona Góra 20 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Podsumowanie Wyszczególnienie Liczba oczekujących i średni czas oczekiwania (w dniach) na świadczenie w latach 2008 – 2011 w województwie lubuskim Liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek pilny Średni czas oczekiwania 2,174,13 Liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny Średni czas oczekiwania 35,6537,40 Liczba oczekujących ogółem Średni czas oczekiwania 18,9120,77 Liczba ludności w województwie lubuskim w latach według płci województwo lubuskie mężczyźni kobiety Średnia długość życia ludności w latach według płci Lubuskie mężczyźni 70,571,5 kobiety 79,379,9 Polska mężczyźni 71,372,4 kobiety 80,080,9 Porównanie mierników Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013 z roku 2008 i 2011 c.d.

21 Dziękuję za uwagę Departament Ochrony Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra 21


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google