Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 września 2012 rok, Zielona Góra

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 września 2012 rok, Zielona Góra"— Zapis prezentacji:

1 10 września 2012 rok, Zielona Góra
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 10 września 2012 rok, Zielona Góra dr Elżbieta Kasprzak Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze

2 Uchwała sejmiku – przyjęcie strategii
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Uchwała sejmiku – przyjęcie strategii Uchwałą nr XLVI/443/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010 roku przyjęto Lubuską Strategię Ochrony Zdrowia na lata 2010 – Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Województwa Lubuskiego. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

3 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność Chorobowość dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 w województwie lubuskim w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. Osoby objęte opieką czynną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 45 507 47 747 47 057 48 543 47 448 46 895 Chorobowość na 10 tys. mieszkańców 2 043,4 2 195,1 2 204,1 2 311,1 2 295,5 2 268,7 Źródło: Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

4 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność Zachorowalność dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat zakwalifikowanych do opieki czynnej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. Osoby zakwalifikowane do opieki czynnej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 7 253 7 913 7 608 7 793 7 122 6 612 Zachorowalność na 10 tys. osób 324,5 360,0 353,1 367,6 341,6 317,2 Źródło: Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

5 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013ZA ROK 2011 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność Chorobowość osób w wieku 19 lat i więcej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. Osoby objęte opieką czynną Chorobowość na 10 tys. osób 3 040,2 2 857,3 3 060,7 3 697,3 4 011,7 4 265,6 Źródło: Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

6 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Monitoring wskaźników chorobowość i zachorowalność Zachorowalność osób w wieku 19 lat i więcej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. Osoby zakwalifikowane do opieki czynnej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 27 168 24 197 25 022 37 325 34 299 35 428 Zachorowalność na 10 tys. osób 346,1 306,8 315,5 467,9 427,5 441,6 Źródło: Departament Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 6 sierpnia 2012 rok, Zielona Góra

7 Liczba oczekujących i średni czas oczekiwania
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Liczba oczekujących i średni czas oczekiwania Liczba oczekujących i średni czas oczekiwania (w dniach) na świadczenie w latach w województwie lubuskim. Wyszczególnienie r. r. r. Liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej „przypadek pilny” 2 515 6 029 5 301 Średni czas oczekiwania 2,17 3,16 4,13 Liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej „przypadek stabilny” 72 655 82 843 84 473 35,65 42,85 37,40 Liczba oczekujących ogółem 75 170 88 872 89 774 18,91 23,01 20,77 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

8 Wybrane czynniki demograficzne
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Wybrane czynniki demograficzne Liczba ludności w województwie lubuskim w latach według płci Kategoria 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. województwo lubuskie mężczyźni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

9 Wybrane czynniki demograficzne
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Wybrane czynniki demograficzne Średnia długość życia Lubuszan w latach według płci na tle kraju Kategoria 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. Lubuskie mężczyźni 70,5 70,7 71,5 kobiety 79,3 79,5 80,1 79,9 Polska 71,3 72,1 72,4 80,0 80,6 80,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

10 Efektywność stacjonarnej opieki zdrowotnej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Efektywność stacjonarnej opieki zdrowotnej Efektywność stacjonarnej opieki zdrowotnej w wybranych oddziałach szpitalnych w 2011 roku Oddziały szpitalne Łóżka rzeczywiste wg stanu na r. Ilość leczonych Ilość osobodni Średnie wykorzystanie łóżek w % Średni pobyt pacjenta Wskaźnik na 10 tys. ludności Rehabilitacji psychiatrycznej 20 122 8 182 112,1% 67,1 0,20 Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 257 7 551 103,4% 29,4 Terapii uzależnienia od alkoholu 115 1 017 42 622 101,5% 41,9 1,14 Rehabilitacji neurologicznej 74 584 25 166 99,9% 43,1 0,73 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

11 Efektywność stacjonarnej opieki zdrowotnej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011 Efektywność stacjonarnej opieki zdrowotnej Efektywność stacjonarnej opieki zdrowotnej w wybranych oddziałach szpitalnych w 2011 roku c.d. Oddziały szpitalne Łóżka rzeczywiste wg stanu na r. Ilość leczonych Ilość osobodni Średnie wykorzystanie łóżek w % Średni pobyt pacjenta Wskaźnik na 10 tys. ludności Chorób zakaźnych 33 1 383 7 048 58,5% 5,1 0,33 Dermatologiczny 24 651 4 993 57,0% 7,7 0,24 Pediatryczne 252 10 990 51 435 55,9% 4,7 2,49 Laryngologiczne 85 5 213 16 189 52,2% 3,1 0,84 Chirurgiczne ogólne 517 23 044 94 930 50,1% 4,1 5,11 Ginekologiczno-położnicze 616 30 420 48,2% 3,6 6,09 Neurologiczny dla dzieci 10 447 1 484 40,7% 3,3 0,10 Gastroenterologiczny 4 244 518 35,5% 2,1 0,04 Okulistyczne 65 4 768 8 351 35,2% 1,8 0,64 Kardiochirurgiczny (oddział filii szpitala zlokalizowanego na terenie innego województwa) 484 4 096 34,0% 8,5 Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

12 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011
Finansowanie usług Przeciętne miesięczne wydatki ogółem na 1 osobę w gospodarstwie domowym (w złotych) Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 w złotych POLSKA 690,30 744,81 809,95 904,27 956,68 991,44 LUBUSKIE 717,48 771,91 816,44 934,38 937,90 972,30 Źródło: Opracowano na podstawie wyników Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Bank Danych Lokalnych Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

13 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011
Finansowanie usług Przeciętne miesięczne wydatki związane ze zdrowiem na 1 osobę w gospodarstwie domowym (w złotych) Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 w złotych POLSKA 34,72 36,57 40,02 43,68 47,90 47,42 LUBUSKIE 34,11 37,61 37,17 41,31 50,06 42,77 Źródło: Opracowano na podstawie wyników Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Bank Danych Lokalnych Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

14 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011
Finansowanie usług Udział przeciętnych miesięcznych wydatków związanych ze zdrowiem na 1 osobę w gospodarstwie domowym w wydatkach ogółem (w %) Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 w % POLSKA 5,03 4,91 4,94 4,83 5,01 4,78 LUBUSKIE 4,75 4,87 4,55 4,42 5,34 4,40 Źródło: Opracowano na podstawie wyników Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Bank Danych Lokalnych Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

15 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011
Środki na inwestycje Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji w ochronie zdrowia przez poszczególne samorządy w 2011 roku Lp. Województwo Liczba ludności w 2011 r. Liczba podmiotów dla których województwo jest organem tworzącym Kwota na inwestycje [zł] Średnia kwota na 1 podmiot (zł) Średnia kwota na 1 mieszkańca [zł] 1. Podkarpackie 15 50 834 965,44 3  ,70 23,90 2. Zachodniopomorskie 14 46 872 699,00 3  ,93 27,21 3. Mazowieckie 29 91 624 173,34 3  ,25 17,39 4. Łódzkie 17 40 706 966,00 2  ,41 16,03 5. Lubelskie 22 38 415 839,70 1  ,53 17,66 6. Świętokrzyskie 8 13 711 860,07 1  ,51 10,71 7. Podlaskie 16 27 393 249,31 1  ,08 22,78 8. Małopolskie 21 26 719 466,00 1  ,52 8,01 9. Śląskie 4 630 364 48 ,50 1  ,18 10,95 10. Wielkopolskie 25 21 360 438,69 ,55 6,20 11. Warmińsko-mazurskie 10 055 000,00 ,29 6,92 12. Dolnośląskie 26 17 533 649,59 ,14 6,01 13. Pomorskie 27 14 911 520,42 ,53 6,55 14. Lubuskie 3 796 695,00 ,00 3,71 15. Kujawsko-pomorskie 24 4 110 258,00 ,75 1,96 16. Opolskie 13 1 110 804,00 85 446,46 1,09 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

16 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu – wykonana termomodernizacja budynków szpitala Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze – wyremontowany Oddział Chorób Zakaźnych NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie – wyremontowany Oddział Intensywnej Terapii i SOR Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

17 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011
NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku - Aparat RTG z ramieniem C zakupiony ze środków unijnych w ramach LRPO Województwa Lubuskiego oraz Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach – Pracownia Hemodynamiki i Diagnostyki Obrazowej Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

18 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011
Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze – akcelerator w Lubuskim Ośrodku Onkologii 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach – zakupione ambulanse ratunkowe podstawowe z wyposażeniem Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra

19 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011
Podsumowanie Porównanie mierników Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013 z roku 2008 i 2011 Wyszczególnienie 2008 r. 2011 r. Chorobowość dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 w województwie lubuskim w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Osoby objęte opieką czynną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 47 057 46 895 Chorobowość na 10 tys. mieszkańców 2 204,1 2 268,7 Zachorowalność dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat zakwalifikowanych do opieki czynnej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Osoby zakwalifikowane do opieki czynnej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 7 608 6 612 Zachorowalność na 10 tys. osób 353,1 317,2 Chorobowość osób w wieku 19 lat i więcej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Osoby objęte opieką czynną Chorobowość na 10 tys. osób 3 060,7 4 265,6 Zachorowalność osób w wieku 19 lat i więcej w latach (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Osoby zakwalifikowane do opieki czynnej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotne 25 022 35 428 315,5 441,6 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września, Zielona Góra

20 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2010 – 2013 ZA ROK 2011
Podsumowanie Porównanie mierników Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013 z roku 2008 i 2011 c.d. Wyszczególnienie 2008 2011 Liczba oczekujących i średni czas oczekiwania (w dniach) na świadczenie w latach 2008 – 2011 w województwie lubuskim Liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej „przypadek pilny” 2 515 5 301 Średni czas oczekiwania 2,17 4,13 Liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej „przypadek stabilny” 72 655 84 473 35,65 37,40 Liczba oczekujących ogółem 75 170 89 774 18,91 20,77 Liczba ludności w województwie lubuskim w latach według płci województwo lubuskie mężczyźni kobiety Średnia długość życia ludności w latach według płci Lubuskie 70,5 71,5 79,3 79,9 Polska 71,3 72,4 80,0 80,9 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września, Zielona Góra

21 Dziękuję za uwagę Departament Ochrony Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 10 września 2012 rok, Zielona Góra


Pobierz ppt "10 września 2012 rok, Zielona Góra"

Podobne prezentacje


Reklamy Google