Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do czego wykorzystujemy komputer?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do czego wykorzystujemy komputer?"— Zapis prezentacji:

1 Do czego wykorzystujemy komputer?
"Potrzeba uchodzi za przyczynę powstawania: w rzeczywistości jest ona często tylko skutkiem tego, co powstało" Friedrich Nietzsche Do czego wykorzystujemy komputer? Autor prezentacji Aleksandra Przystasz

2 Co to jest komputer? Komputer jest to uniwersalny system cyfrowy zdolny do wykonywania pewnego zbioru rozkazów (różnorodnych operacji elementarnych), w którym użytkownik może określić sekwencję wykonywanych rozkazów koniecznych do realizacji postanowionego zadania. Głównymi częściami składowymi komputera są: dysk twardy, procesor, pamięć operacyjna, w której jest zapisany program określający sekwencję wykonywanych operacji oraz dane do przetworzenia oraz układy wejścia – wyjścia, do których są przyłączone urządzenia zewnętrzne umożliwiające kontakt komputera z otoczeniem i użytkownikiem. Istotną cechą komputera, odróżniającą go od innych systemów cyfrowych, jest możliwość zupełnej zmiany realizowanych przez niego funkcji jedynie przez zmianę programu w jego pamięci.

3 Krótka historia powstania komputera
Powstanie pierwszego komputera można datować już na rok 3000 p.n.e., kiedy to w Azji wynaleziono pierwsze liczydło zwane abokusem. Początkowo były to deski pokryte piaskiem, na których kreślono linie oznaczające zliczane ilości, następnie deski z wyżłobieniami, potem jednak budowano je z kuleczek lub talerzyków poruszających się po metalowych pręcikach, używało się kombinowanego systemu dwójkowo-piątkowego. Wszystkie rozwinięte kultury starożytne posługiwały się jakąś odmianą liczydeł. Co ciekawe nawet dzisiaj można znaleźć osoby posługujące się na co dzień tymi urządzeniami. Wzmianki o tym, które z wymyślonych urządzeń można nazwać jako pierwszy na świecie „prawdziwy” komputer są nieprecyzyjne. Miano to przypisuje się skonstruowanemu przez Konrada Zuse w 1941 roku pierwszej w pełni programowo sterowanej maszynie cyfrowej Z3, pracującej na przekaźnikach. Pierwszy mały domowy komputer, Altair, został sprzedany w 1975 roku. Sprzedawany był w częściach, które należało następnie złożyć samemu w domu. Większość współczesnych komputerów opiera się na typie komputera zbudowanego w 1981 roku i nazwanego komputerem osobistym, PC.

4 Niektóre obszary zastosowań komputerów
EDUKACJA MOTORYZACJA BIBLIOTEKI INTERNET LOTNICTWO ADMINISTRACJA ROZRYWKA I GRY KOMPUTEROWE

5 Edukacja W procesie nauczania komputer umożliwia:
indywidualizację nauczania symulację zjawisk i procesów masowe udostępnianie wiedzy interdyscyplinarnej wdrożenie uczących do myślenia twórczego i samokształcenia wykształcenie umiejętności właściwego korzystania ze źródeł informacji zrozumienie nowych możliwości, jakich dostarcza ta technologia automatyczną kontrolę i ocenę osiągnięć uczniów

6 Internet Internet oznacza ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem tysięcy sieci lokalnych z całego świata. Nie ma organizacji, która kontrolowałaby Internet. Każda podsieć, wchodząca w skład sieci, ma swego administratora. Szacuje się, że w 1991 w ramach Internetu funkcjonowało 5000 sieci skupiających 700 tysięcy komputerów, z których korzystało ok. 4 mln użytkowników. Obecnie (2005/2006) dostęp do sieci ma ponad 350 mln ludzi we wszystkich krajach świata... Korzystając z komputera podłączonego do Internetu można znaleźć informacje praktycznie na każdy interesujący nas temat.

7 Lotnictwo Samolot nie mógłby powstać bez komputerowego wspomagania prac projektowych i konstrukcyjnych. Tak samo nie mógłby latać bez komputerowego układu sztucznej stateczności. Ilości komputerów pracujących na pokładzie statku powietrznego we wszystkich systemach samolotu jest bardzo duża. Możliwości komputerów w dziedzinie symulacji różnych procesów są wykorzystywane w szkoleniu pilotów samolotów w specjalnych kabinach symulacyjnych. Zastosowanie komputerów w lotnictwie pozwoliło na lepsze wykorzystywanie danych i modelowanie przebiegu zdarzeń. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik obróbki danych zidentyfikowano i usunięto wielką liczbę rzeczywistych i potencjalnych przyczyn wypadków lotniczych..

8 Motoryzacja Komputeryzacja dotarła w latach 80 - tych do pojazdów samochodowych. Pierwszym komputerem {sterownikiem-bardziej właściwa nazwa} w samochodach był sterownik kontrolujący pracę silnika. Obecnie w samochodach osobowych montuje się nawet do 100 różnego rodzaju komputerów . Dzięki elektronicznemu nadzorowi praca układów sterujących pojazdu stała się bardzo precyzyjna. Obniżono znacznie zużycie paliwa, zwiększono wielokrotnie moc samochodów, poprawiono komfort obsługi urządzeń samochodu, komputeryzacja w znacznym stopniu poprawiła komfort podróżowania i zmniejszyła koszty eksploatacji . Wprowadzenie tak dużej liczby sterowników spowodowało problem obsługi i napraw samochodów. I znów z pomocą przyszedł komputer. Zgodnie z zasadą podobne lecz podobnym-diagnozowanie i naprawy pojazdów samochodowych wyposażonych w komputery powierzono komputerom ze specjalnym oprogramowaniem testowym. Przyszłość należy do jeszcze bardziej skomplikowanych samochodów sterowanych przez coraz bardziej inteligentne komputery.

9 Rozrywka i gry komputerowe
Pierwsza gra elektroniczna, prosta gra w tenisa nazwana Pong, pojawiła się w 1972 roku. Dziś gry komputerowe są bardziej znacznie skomplikowane, przynoszą realistyczne obrazy i efekty dźwiękowe. Obecnie techniki komputerowe osiągnęły taki poziom, że niejednokrotnie niemożliwe jest stwierdzenie, czy oglądane w kinie wydarzenia działy się naprawdę, czy też zostały stworzone za pomocą komputera.

10 Biblioteki W bibliotece komputer umożliwia:
obsługę zbiorów bibliotecznych i wypożyczeń przy pomocy bazy danych korzystanie z informacji zapisanych na elektronicznych nośnikach oraz w Internecie dostęp do nowości wydawniczych zamawianie przez Internet nowych książek przygotowywanie statystyk bibliotecznych

11 Administracja W organizacji pracy komputer wspomaga:
ewidencję podstawowych danych o pracownikach dokumentowanie przebiegu procesu kształcenia planowanie zajęć sporządzanie indywidualnych programów zajęć przygotowywanie dokumentów, zestawień i raportów wyszukiwanie przepisów prawa i innych informacji komunikację

12 Drugie prawo Weinberga
Podsumowanie tematu "Gdyby budowlani budowali domy w taki sam sposób, w jaki programiści piszą programy, to jeden dzięcioł zniszczyłby całą naszą cywilizację." Drugie prawo Weinberga Komputery wywarły ogromny wpływ na życie ludzi. Pozwalają na robienie rzeczy, które kiedyś wydawały się niemożliwe. Wymienione obszary zastosowań komputerów dowodzą, że rzeczywiście są w naszym życiu wszechobecne. A przecież tę listę zastosowań każdy potrafiłby jeszcze wzbogacić o kolejne przykłady.


Pobierz ppt "Do czego wykorzystujemy komputer?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google