Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do administrowania systemami Windows Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do administrowania systemami Windows Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi

2 Krótka historia Windows Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 2 1985 | 1990 | 1993 | 1995 | 1998 | 2000 2001 | 2003 | 2005 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Systemy PC MS-DOS | Windows 3.x | Windows 95 | Windows 98 | Windows ME Windows XP | Windows Vista | Windows 7 | Windows 8 Windows 8.5 Systemy mobilne Windows Mobile 2003 | Windows Mobile 5 | Windows Mobile 6.5 Windows Phone 7 | Windows Phone 8 Systemy serwerowe Windows NT 3.1 | Windows NT 4.0 | Windows 2000 | Windows Server 2003 | Windows Server 2008 | Windows Server 2012

3 Systemy plików FAT NTFS ReFS Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 3

4 FAT Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 4 Katalog Nazwa pliku#Dł FAT Dane

5 NTFS Pliki są strukturami składającymi się z atrybutów. Atrybutami pliku są np. jego nazwa, deskryptor ochronny (id właściciela, prawa dostępu) Dane pliku też są atrybutem. Jeden plik może mieć wiele atrybutów danych. Struktura pliku jest przechowywana w jednym lub wielu rekordach w głównej tablicy plików (MFT – Master File Table). Krótkie pliki są przechowywane w pojedynczych rekordach, razem z danymi (przyspieszenie dostępu). Dane dłuższych plików są przechowywane jako tzw. nierezydentne atrybuty w innymi miejscu woluminu – poza MFT. Wówczas rekord pliku zawiera listę atrybutów – położenia wszystkich atrybutów pliku nie mieszczących się w rekordzie. Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 5

6 FAT a NTFS FAT16 – 16-bitowe adresowanie przez FAT – klastry po 32 kB – pliki do 1 GB – max. partycja 2 GB – duże straty – mała odporność na uszkodzenia FAT32 – 32-bitowe adresowanie przez FAT – klastry po 4 kB (0,5-32 kB) – pliki do 4 GB – terabajtowe dyski – małe straty – mała odporność na uszkodzenia NTFS – 1-4 kB rekordy w MFT – adresowanie 64-bitowe – klastry po 64kB (0,5-64 kB) – pliki do 16 TB – terabajtowe dyski – kompresja i szyfrowanie plików i folderów – kontrola dostępu na poziomie pliku (ACL, dziennik zmian) – odporność na uszkodzenia (transakcje) – rzadko na pendrive Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 6

7 ResilientFS (1) System plików wprowadzony w Windows Server 2012 Struktury danych: – B+ drzewa do metadanych i danych plików – organizacja jak w relacyjnej bazie danych – 64 bitowe: rozmiar pliku, liczba plików w folderze, liczba folderów w wolumenie i rozmiar wolumenu – 64kB klastry – nazwy plików i ścieżki - do 32kB Unicode – 3 osobne tabele wolnego miejsca (małe, średnie i duże obszary) Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 7

8 B+ drzewa Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 8

9 ResilientFS (2) Wiarygodność zapisu: – alokacja nowej przestrzeni przy każdym zapisie – zapis transakcyjny (może być przerwany lub cofnięty) – atrybut integralności dla plików i katalogów – osobno przechowywane 64-bitowe sumy kontrolne Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 9

10 ResilientFS (3) Kompatybilność z NTFS: – szyfrowanie BitLocker – Access Control Lists – dzienniki USN Journal – powiadamianie o zmianach – łącza symboliczne (symbolic links) - do innych FS – punkty połączenia (junction points) – zamiast LNK – punkty montowania (mounting points) – podłączenie innego wolumenu – zdjęcia wolumenu (volume snapshot) – identyfikatory plików (fileID) – oportunistyczne blokowanie strumieni (oplocks) – transparentny dostęp do pliku w tle Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 10

11 Architektura warstwowa (Windows XP) Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 11

12 Charakterystyczne mechanizmy (1) Sterowniki podpisywane cyfrowo User Account Control Prefetch Zarządzanie zasilaniem Zarządzanie pamięcią (bufor / plik stronicowania) Pamięć wirtualna / plik stronicowania Rejestr systemowy Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 12

13 Sterowniki podpisywane cyfrowo Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 13

14 User Account Control Dwa żetony: – zwykłego użytkownika – administratora Dopasowanie poziomów uprawnień: – wymaganych – posiadanych Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 14

15 Windows\Prefetch Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 15

16 Zarządzanie zasilaniem Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 16

17 Zarządzanie pamięcią Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 17 Więcej czasu dla pierwszoplanowego programu Tyle samo czasu dla wszystkich programów Więcej pamięci dla programów Więcej pamięci na bufor systemu

18 Pamięć wirtualna / plik stronicowania Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 18

19 Pliki rejestru C:\Documents and Settings\...\ntuser.dat C:\Documents and Settings\...\UsrClass.dat C:\Windows\System32\Config\Systemprofile\ ntuser.dat C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Config\Ca che\Professional_32_1045.dat Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 19

20 Główne gałęzie HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS HKEY_CURRENT_CONFIG Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 20

21 Charakterystyczne mechanizmy (3) Wirtualizacja plików i rejestru Szyfrowanie plików i folderów - TPM (Bitlocker) Kompresja plików, folderów i wolumenów Ochrona zasobów (plików) systemowych Porządek z DLL (WinSxS, Manifest) Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 21

22 Wirtualizacja plików i rejestru C:\Program Files UserProfile\AppData\Local\Virtual\C\Progra~1 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore\Machin e\Software Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 22

23 Szyfrowanie plików i folderów EFS (Encrypted File System) szyfruje plik indywidualnym kluczem umieszczanym w nagłówku. Nagłówek jest szyfrowany kluczem publicznym użytkownika. Klucz publiczny użytkownika jest zapisany w jego certyfikacie. Aby nie stracić dostępu do danych trzeba tworzyć kopię zapasową certyfikatu. EFS nie umożliwia szyfrowania plików systemowych ani plików skompresowanych. Szyfrowanie jest tracone przy kopiowaniu pliku do niezaszyfrowanego folderu. Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 23

24 Stosowanie certyfikatów do szyfrowania plików Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 24 Klucz publiczny użytkownika przechowywany jest w jego certyfikacie osobistym w magazynie certyfikatów

25 Kompresja folderów Nie można równocześnie dokonać kompresji i szyfrowania. Nie powinno się kompresować partycji systemowej. Nie ma sensu kompresowanie folderów zawierające pliki skompresowane, takie jak *.jpeg, *.gif, *.mp3, *.divx, *.zip Nazwy folderów i plików skompresowanych są w systemie oznaczane kolorem niebieskim. Po przeniesieniu lub skopiowaniu pliku do folderu skompresowanego plik będzie również skompresowany. Po przeniesieniu skompresowanego pliku ze skompresowanego folderu do folderu nieskompresowanego plik pozostaje skompresowany. Po przeniesieniu pliku skompresowanego na inny wolumin plik traci atrybut kompresji. Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 25

26 Ochrona zasobów systemu (WRP) chronione pliki: exe, dll, ocx, sys, … XP: Windows\System32\DllCache Vista: Windows\WinSxS\Backup Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 26

27 Windows\WinSxS Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 27

28 Manifest Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 28

29 Interfejs METRO AG na wzór systemu transportowego King County (Washington) Duże czytelne obrazki (monochromatyczne) Czytelne napisy dla urządzeń mobilnych - ograniczenie zużycia baterii porzucenie Aero (gorsza jakość wizualna) brak wsparcia dla wielozadaniowości Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 29

30 Krótkie wprowadzenie do systemu Windows Server

31 Role serwera serwer plików i drukowania – scentralizowany dostęp do plików danych (bezpieczeństwo plików, odporność na awarie serwera) – kolejkowanie wydruku dla wielu drukarek (redundantne usługi drukowania) serwer WWW – obsługa dynamicznych treści WWW – równoważenie serwerów serwer aplikacji – usługi terminalowe dla uproszczonych klientów – usługi serwerowe (DNS, DHCP) – dodatki (Exchange Server, SQL Server, BizTalk Server, ISA Server) system macierzysty dla aplikacji.NET – kopiowanie aplikacji.NET wprost do Windows Server 2003 Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 31

32 Aplikacje serwerowe kontroler domeny (Active Directory) serwer wykazu globalnego (Global Catalog) serwer DNS serwer DHCP serwer klastrów (Cluster Server) serwer terminali (Terminal Server) serwer dostępu zdalnego (Remote Access Server) serwer WWW serwer rozproszonego systemu plików (DFS – Distributed File System) Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 32

33 Wydania serwera 2012 FoundationEssentialsStandardDatacenter Limit procesorów1264 Limit pamięci32 GB64 GB4 TB Limit użytkowników1525bez ograniczeń Limit DFS1 osobny DFS bez ograniczeń Limit dostępu 50 RRAS 10 IAS 250 RRAS 50 IAS 2 grupy serwerów IAS bez ograniczeń Limity pulpitu zdalnego 50 RDStylko Gatewaybez ograniczeń wirtualizacjaniedostępna1 VM albo 1 PM2 VMbez ograniczeń usługi domenowe Active Directory korzeń lasu i domeny tak Usługi certyfikatów Active Directory tylko CA tak Usługi federacyjne Active Directory takbraktak Server Corebrak tak Hyper-Vbrak tak Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 33

34 Server Core minimalna instalacja bez interfejsu graficznego – serwer DHCP – serwer DNS – serwer plików z usługą replikacji, rozproszonym systemem plików DFS i replikacją DFS, sieciowym systemem plików i magazynem SIS (Single Instance Storage) – usługa drukowania – kontroler domeny (w tym kontroler tylko-do-odczytu) – serwer usług Active Directory Lightweight Directory Access Services – Windows Server Virtualization – serwer IIS bez obsługi dynamicznych aplikacji WWW – Windows Media Services Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows 34


Pobierz ppt "Wprowadzenie do administrowania systemami Windows Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google