Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do administrowania systemami Windows"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

2 Krótka historia Windows
1985 | 1990 1993 1995 1998 2000 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Systemy PC MS-DOS | Windows 3.x Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.5 Systemy mobilne Windows Mobile 2003 | Windows Mobile 5 Windows Mobile 6.5 Windows Phone 7 Windows Phone 8 Systemy serwerowe Windows NT 3.1 | Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

3 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Systemy plików FAT NTFS ReFS Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

4 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
FAT Katalog FAT Nazwa pliku # Dane Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

5 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
NTFS Pliki są strukturami składającymi się z atrybutów. Atrybutami pliku są np. jego nazwa, deskryptor ochronny (id właściciela, prawa dostępu) Dane pliku też są atrybutem. Jeden plik może mieć wiele atrybutów danych. Struktura pliku jest przechowywana w jednym lub wielu rekordach w głównej tablicy plików (MFT – Master File Table). Krótkie pliki są przechowywane w pojedynczych rekordach, razem z danymi (przyspieszenie dostępu). Dane dłuższych plików są przechowywane jako tzw. nierezydentne atrybuty w innymi miejscu woluminu – poza MFT. Wówczas rekord pliku zawiera listę atrybutów – położenia wszystkich atrybutów pliku nie mieszczących się w rekordzie. Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

6 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
FAT a NTFS FAT16 16-bitowe adresowanie przez FAT klastry po 32 kB pliki do 1 GB max. partycja 2 GB duże straty mała odporność na uszkodzenia FAT32 32-bitowe adresowanie przez FAT klastry po 4 kB (0,5-32 kB) pliki do 4 GB terabajtowe dyski małe straty NTFS 1-4 kB rekordy w MFT adresowanie 64-bitowe klastry po 64kB (0,5-64 kB) pliki do 16 TB terabajtowe dyski kompresja i szyfrowanie plików i folderów kontrola dostępu na poziomie pliku (ACL, dziennik zmian) odporność na uszkodzenia (transakcje) rzadko na pendrive Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

7 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
ResilientFS (1) System plików wprowadzony w Windows Server 2012 Struktury danych: B+ drzewa do metadanych i danych plików organizacja jak w relacyjnej bazie danych 64 bitowe: rozmiar pliku, liczba plików w folderze, liczba folderów w wolumenie i rozmiar wolumenu 64kB klastry nazwy plików i ścieżki - do 32kB Unicode 3 osobne tabele wolnego miejsca (małe, średnie i duże obszary) Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

8 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
B+ drzewa Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

9 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
ResilientFS (2) Wiarygodność zapisu: alokacja nowej przestrzeni przy każdym zapisie zapis transakcyjny (może być przerwany lub cofnięty) atrybut integralności dla plików i katalogów osobno przechowywane 64-bitowe sumy kontrolne Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

10 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
ResilientFS (3) Kompatybilność z NTFS: szyfrowanie BitLocker Access Control Lists dzienniki USN Journal powiadamianie o zmianach łącza symboliczne (symbolic links) - do innych FS punkty połączenia (junction points) – zamiast LNK punkty montowania (mounting points) – podłączenie innego wolumenu zdjęcia wolumenu (volume snapshot) identyfikatory plików (fileID) oportunistyczne blokowanie strumieni (oplocks) – transparentny dostęp do pliku w tle Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

11 Architektura warstwowa (Windows XP)
Urządzenia 7 8 Â Ê HAL Sterowniki urządzeń kart graficznych Usługi rezydentne Menedżer pamięci wirtualnej obiektów M enedżer procesów operacji wejścia/ wyjścia uruchamiania procedur lokalnych zabezpie - czeń GDI Tryb jądra Tryb użytkowy Podsystem Windows On Windows Podsystem Win32 Aplikacje 16 bitowe 32 Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

12 Charakterystyczne mechanizmy (1)
Sterowniki podpisywane cyfrowo User Account Control Prefetch Zarządzanie zasilaniem Zarządzanie pamięcią (bufor / plik stronicowania) Pamięć wirtualna / plik stronicowania Rejestr systemowy Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

13 Sterowniki podpisywane cyfrowo
Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

14 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
User Account Control Dwa żetony: zwykłego użytkownika administratora Dopasowanie poziomów uprawnień: wymaganych posiadanych Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

15 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Windows\Prefetch Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

16 Zarządzanie zasilaniem
Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

17 Zarządzanie pamięcią Więcej czasu dla pierwszoplanowego programu
Tyle samo czasu dla wszystkich programów Więcej pamięci dla programów Więcej pamięci na bufor systemu Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

18 Pamięć wirtualna / plik stronicowania
Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

19 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Pliki rejestru C:\Documents and Settings\...\ntuser.dat C:\Documents and Settings\...\UsrClass.dat C:\Windows\System32\Config\Systemprofile\ntuser.dat C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Config\Cache\Professional_32_1045.dat Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

20 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Główne gałęzie HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS HKEY_CURRENT_CONFIG Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

21 Charakterystyczne mechanizmy (3)
Wirtualizacja plików i rejestru Szyfrowanie plików i folderów - TPM (Bitlocker) Kompresja plików, folderów i wolumenów Ochrona zasobów (plików) systemowych Porządek z DLL (WinSxS, Manifest) Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

22 Wirtualizacja plików i rejestru
C:\Program Files  UserProfile\AppData\Local\Virtual\C\Progra~1 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore\Machine\Software Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

23 Szyfrowanie plików i folderów
EFS (Encrypted File System) szyfruje plik indywidualnym kluczem umieszczanym w nagłówku. Nagłówek jest szyfrowany kluczem publicznym użytkownika. Klucz publiczny użytkownika jest zapisany w jego certyfikacie. Aby nie stracić dostępu do danych trzeba tworzyć kopię zapasową certyfikatu. EFS nie umożliwia szyfrowania plików systemowych ani plików skompresowanych. Szyfrowanie jest tracone przy kopiowaniu pliku do niezaszyfrowanego folderu. Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

24 Stosowanie certyfikatów do szyfrowania plików
Klucz publiczny użytkownika przechowywany jest w jego certyfikacie osobistym w magazynie certyfikatów Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

25 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Kompresja folderów Nie można równocześnie dokonać kompresji i szyfrowania. Nie powinno się kompresować partycji systemowej. Nie ma sensu kompresowanie folderów zawierające pliki skompresowane, takie jak *.jpeg, *.gif, *.mp3, *.divx, *.zip Nazwy folderów i plików skompresowanych są w systemie oznaczane kolorem niebieskim. Po przeniesieniu lub skopiowaniu pliku do folderu skompresowanego plik będzie również skompresowany. Po przeniesieniu skompresowanego pliku ze skompresowanego folderu do folderu nieskompresowanego plik pozostaje skompresowany. Po przeniesieniu pliku skompresowanego na inny wolumin plik traci atrybut kompresji. Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

26 Ochrona zasobów systemu (WRP)
chronione pliki: exe, dll, ocx, sys, …  XP: Windows\System32\DllCache Vista: Windows\WinSxS\Backup Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

27 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Windows\WinSxS Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

28 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Manifest Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

29 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Interfejs METRO AG na wzór systemu transportowego King County (Washington) Duże czytelne obrazki (monochromatyczne) Czytelne napisy dla urządzeń mobilnych - ograniczenie zużycia baterii porzucenie Aero (gorsza jakość wizualna) brak wsparcia dla wielozadaniowości Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

30 Krótkie wprowadzenie do systemu Windows Server

31 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Role serwera serwer plików i drukowania scentralizowany dostęp do plików danych (bezpieczeństwo plików, odporność na awarie serwera) kolejkowanie wydruku dla wielu drukarek (redundantne usługi drukowania) serwer WWW obsługa dynamicznych treści WWW równoważenie serwerów serwer aplikacji usługi terminalowe dla uproszczonych klientów usługi serwerowe (DNS, DHCP) dodatki (Exchange Server, SQL Server, BizTalk Server, ISA Server) system macierzysty dla aplikacji .NET kopiowanie aplikacji .NET wprost do Windows Server 2003 Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

32 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Aplikacje serwerowe kontroler domeny (Active Directory) serwer wykazu globalnego (Global Catalog) serwer DNS serwer DHCP serwer klastrów (Cluster Server) serwer terminali (Terminal Server) serwer dostępu zdalnego (Remote Access Server) serwer WWW serwer rozproszonego systemu plików (DFS – Distributed File System) Active Directory umożliwia automatyczne: utworzenie konta użytkownika wygenerowanie jego tożsamości sieciowej utworzenie dla niego konta utworzenie konta poczty głosowej wygenerowanie uprawnień do dostępu zdalnego powiązanie numeru telefonu z użytkownikiem Global Catalog – jest kopią listy użytkowników w sieci Active Directory przeznaczoną dla użytkowników zewnętrznych z odpowiednimi uprawnieniami Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

33 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Wydania serwera 2012 Foundation Essentials Standard Datacenter Limit procesorów 1 2 64 Limit pamięci 32 GB 64 GB 4 TB Limit użytkowników 15 25 bez ograniczeń Limit DFS 1 osobny DFS Limit dostępu 50 RRAS 10 IAS 250 RRAS 50 IAS 2 grupy serwerów IAS Limity pulpitu zdalnego 50 RDS tylko Gateway wirtualizacja niedostępna 1 VM albo 1 PM 2 VM usługi domenowe Active Directory korzeń lasu i domeny tak Usługi certyfikatów Active Directory tylko CA Usługi federacyjne Active Directory brak Server Core Hyper-V Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows

34 Wprowadzenie do administrowania systemami Windows
Server Core minimalna instalacja bez interfejsu graficznego serwer DHCP serwer DNS serwer plików z usługą replikacji, rozproszonym systemem plików DFS i replikacją DFS, sieciowym systemem plików i magazynem SIS (Single Instance Storage) usługa drukowania kontroler domeny (w tym kontroler tylko-do-odczytu) serwer usług Active Directory Lightweight Directory Access Services Windows Server Virtualization serwer IIS bez obsługi dynamicznych aplikacji WWW Windows Media Services Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie do administrowania systemami Windows


Pobierz ppt "Wprowadzenie do administrowania systemami Windows"

Podobne prezentacje


Reklamy Google