Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo pożarowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo pożarowe"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo pożarowe
Krzysztof Biskup Szkoła Główna Służby Pożarniczej

2 Cel zajęć Przypomnienie najważniejszych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego Omówienie tematu: Dzieci a pożar Omówienie zagadnień dotyczących nauczania dzieci zasad bezpieczeństwa pożarowego

3 INTERWENCJE JEDNOSTEK OCHRONY PPOŻ. w 2000 roku
Ogółem Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Wyjazd: do zdarzenia - co 2,0 min do pożaru - co 3,9 min do miejsc. zagroż. - co 4,3 min do fałsz. alarmu - co 48 min

4 Pożary wg rodzajów obiektów w latach 1999 - 2000

5 Miejscowe zagrożenia wg rodzajów obiektów w latach 1999 - 2000

6 Pożary w obiektach użyteczności publicznej
w 2000 r. Razem 12131

7 Pożary w obiektach mieszkalnych w 2000 r.
Razem 23207

8 Zestawienie wybranych przyczyn powstania pożarów w 2000 r.

9 Osoby poszkodowane na skutek pożarów w 2000 r.

10 Osoby poszkodowane na skutek miejscowych zagrożeń w 2000 r.

11 Przypadki śmiertelne podczas pożarów

12 Mity pożarowe Pożary przytrafiają się tylko innym ludziom
„Pożar powstał” Płomień, wysoka temperatura – największe zagrożenie W przypadku powstania pożaru wystarczy zachować spokój i kierować się zdrowym rozsądkiem Zainstalowanie 1 czujki dymu zabezpieczy cały dom bez względu na jego wielkość Mity „filmowe”

13 Zasady postępowania

14 Pamiętaj!!! nie przystępuj do gaszenia pożaru, jeżeli: jest zbyt duży
w zasięgu ognia znajdują się ciecze łatwo palne lub materiały niebezpieczne istnieje ryzyko odcięcia drogi Twojej ucieczki przez ogień lub dym nie gaś płonącego gazu – odetnij jego dopływ nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem w zadymionych pomieszczeniach poruszaj się jak najbliżej podłogi nie korzystaj z windy w czasie pożaru nie ryzykuj życia dla ratowania mienia

15 Pożar a dzieci alarmy fałszywe podpalenia (umyślne i nieumyślne)
zabawy sprzętem gaśniczym odmienne zachowania (zagrożenie - strach - chęć schronienia się) pomoc emocjonalna (Miś Ratownik)

16 Nauczanie dzieci zasad bezpieczeństwa pożarowego
Po co? Kto? Jak? Co?

17 Po co? bo nauczanie jest najprostszą metodą profilaktyki
bo smutna statystyka pożarowa bo nauczanie jest najprostszą metodą profilaktyki bo "... zarówno zarządcy i pracownicy obiektów, jak i korzystające z tych obiektów osoby, nie mają dostatecznych umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia pożarem. Istnieje więc potrzeba objęcia odpowiednimi działaniami edukacyjnymi jak najszerszych kręgów społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży".1 bo wyższa świadomość to mniejsza liczba pożarów, ofiar, strat, a także alarmów fałszywych 1Ocena wyników akcji ewakuacyjno-ratowniczych przeprowadzonych w budynkach użyteczności publicznej oraz ocena zagrożenia życia w tych budynkach.; KGPSP; Warszawa, czerwiec 1996 r, str.6

18 Odpowiednio przygotowana osoba merytorycznie
Kto? Odpowiednio przygotowana osoba merytorycznie i metodycznie Rola Autorytetu

19 Jak? W sposób atrakcyjny - poprzez zabawę
(gry, zabawy, konkursy, kolorowanki, bajki, wizyty w jednostkach straży pożarnej, itp.)

20 Zapałki są groźne1 Konspekt lekcyjny autorstwa Donny Dawson w ramach programu Risk Watch®. Adresat: dzieci w wieku przedszkolnym. Cel lekcji: uczniowie poznają jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą zabawa zapałkami i jak powinni się zachować, gdy znajdą pudełko zapałek. Powiązanie z innym blokami przedmiotowymi: sztuka, zdrowie, czytanie, muzyka. Pomoce dydaktyczne: blok techniczny, różnokolorowe pisaki, kredki, nożyczki. Przebieg zajęć: Przeprowadź pogadankę na temat jakie zagrożenia niesie ze sobą zabawa zapałkami i jak należy zachować się w przypadku znalezienia zapałek lub zauważenia osoby bawiącej się nimi. Następnie zadawaj dzieciom pytania związane z prelekcją. Pozwól również dzieciom na kierowanie do ciebie pytań. Wytnij z kartonu dwa szablony przypominające pudełka z zapałkami. Niech teraz dzieci udekorują je z wewnątrz wedle swoich upodobań. Po wewnętrznej stronie umieść napis: (imię dziecka) nie bawi się zapałkami. Jako zadanie dodatkowe poleć dzieciom narysowanie obrazka zatytułowanego "Nie baw się zapałkami i zapalniczką". 1) Żródło:

21 Co ? Zakres wiedzy i umiejętności z tematyki bezpieczeństwa pożarowego1
Wiek: do 7 lat Etap: nauczanie przedszkolne Wiedza Umiejętności Dziecko wie, że: ·        należy trzymać się z dala od gorących przedmiotów ·        zapałki mogą spowodować pożar ·        z pomieszczenia wypełnionego dymem wychodzi się na czworaka ·        jak ugasić płonącą odzież ·        strażacy są po to, aby pomagać i nie należy ich się bać Dziecko potrafi: ·       wskazać przedmioty, którymi można się poparzyć ·       powiadomić dorosłego jeśli znajdzie zapałki lub zapalniczkę ·       bezpiecznie opuścić zadymione pomieszczenie ·       właściwie reagować 1)Źródło: Rafał Turkiewicz. Praca magisterska SGSP: Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, 2001

22 Co ? (c.d.) Zakres wiedzy i umiejętności z tematyki bezpieczeństwa pożarowego1
Wiek: do 10 lat Etap: nauczanie zintegrowane Wiedza Umiejętności Z uwagi na to, że nie wszystkie dzieci uczęszczają do przedszkola należy wprowadzać zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego od podstaw uzupełniając wiedzę i umiejętności o: ·        postępowanie w przypadku ewakuacji ·        znajomość sygnałów alarmowych ·        kogo powiadomić w razie niebezpieczeństwa i jakie dane trzeba przekazać ·        czym grożą tzw. fałszywe alarmy ·       zachowanie się w przypadku zarządzania ewakuacji w szkole i poza nią ·       rozpoznawanie sygnałów alarmowych ·       prawidłowe powiadomienie służb ratowniczych o pożarze 1)Źródło: Rafał Turkiewicz. Praca magisterska SGSP: Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, 2001


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo pożarowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google