Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI ROZWIĄZANIA PLM SOLUTIO DIGITAL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI ROZWIĄZANIA PLM SOLUTIO DIGITAL."— Zapis prezentacji:

1 1 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI ROZWIĄZANIA PLM SOLUTIO DIGITAL

2 2 CO TO JEST PLM ?

3 3 PLM lub product lifecycle management można by zdefiniować jako strategię informacyjną. Wytwarza zwartą strukturę danych, jednoczy systemy. PLM można też nazwać strategią ogólnozakładową. Umożliwia firmom globalnym innowację, rozwój, wsparcie oraz wypuszczanie wyrobów na rynek jako jedna fiirma, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych sposobów postępowania oraz wykorzystaniu informacji uzyskanych podczas całej ścieżki. CO TO JEST PLM ?

4 4 Obecnie PLM umożliwia wykorzystanie doświadczeń uzyskanych z ERP oraz CRM. Obecnie CAD, CAM, PDM oraz procesy produkcyjne konwerguje się za pośrednictwem PLM. Jak na razie, PLM jest wyjątkowy w porównaniu z innymi softwerami zakładowymi, ponieważ skupia się na osiąganiu najwyższego obrotu z powtarzalnych procesów innowacji. Dzięki PLM Państwa produkty znajdują się na drodze innowacji, liderstwa na rynku oraz dużego wzrostu. CO TO JEST PLM?

5 5 Rynek PLM rozrasta się szybciej niż jakakolwiek inna dziedzina softwerów zakładowych. Gartner Group przewiduje, że ci spośród 1000 największych producentów światowych (według czasopisma Fortuna), którzy nie wdrożyli PLM, już w roku 2008/09 nie będą konkurencyjni na rynkach globalnych. CO TO JEST PLM?

6 6 Product lifecycle management enables you to marshal the skills, expertise, knowledge, and experience of your entire extended enterprise and apply them to every major stage in your product lifecycle to achieve competitive excellence. Messages: KNOWLEDGE as an ASSET Improving the EXTENDED ENTERPRISE Increasing PRODUCT COMPETITVENESS rather than reducing costs Z UGS.COM....

7 7 Wymóg klienta Dlaczego CAD/PDM/PPM Co Produkty MPM Jak Procesy ERP Kiedy i gdzie Zasoby PLM Tworzenie pieniędzyZarządzanie pieniędzmi CO TO JEST PLM ?

8 8 PLM powstało w drodze ewolucji PDM Obejmuje wszystkie etapy cyklu życia wyrobu Zawiera więcej typów danych o produkcie Włącznie z narzędziami do autoringu jak np. CAD Raw Ideas Ideas Submitted Small Projects Major Development Product Launches Success DiscoverMarketPrototypeDesignManufactureMaintain Customer Satisfaction A PLM strategy must address the full spectrum of opportunities across the entire product lifecycle PLM PDM PORÓWNANIE PLM I PDM

9 9 CEL1 – ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI

10 10 Wyzwanie: Zebranie informacji o produkcie w kontekście jego cyklu życia Przekształcenie wiedzy w wiedzę biznesową Wiedza staje się w ten sposób dostępna dla korzyści całej firmy Jakie wymogi dot. Emisji musimy spełnić? Gdzie jest proces produkcji dla tej części, której używaliśmy ostatnio ? Dlaczego w przeszłości przeprowadzaliśmy właśnie te symulacje napięcia ? Jaki jest trend je trend zdot. Zawodności przeciętnego okresu naprawy dla tego źródła zasilania ? Czy zawartość arszeniku w tym produkcie jest większa czy mniejsza niż dla poprzedniej generacji ? Czy pierwotny projekt nadaje się, by stanowić podstawę dla nowej platformy? CEL 2 – Zapisywanie wiedzy technicznej (konstrukcja, prototypowanie, produkcja, utrzymanie)

11 11 Gdy Piotr zna budowę wirnika....... To nie jest wiedza firmowa... …. ale oczywiście jest to wiedza osobista Piotra Gdy jakakolwiek osoba w firmie potrafi znaleźć informację o budowie wirnika i z niej skorzystać....... Chodzi o wiedzę firmową... JAK ROZUMIEMY WIEDZĘ TECHNICZNĄ

12 12 STAN PRZED WDROŻENIEM Dostarczanie informacji tym, którzy ich potrzebują 12% Odzyskanie utraconych danych 6% Wyszukiwanie i zbiór informacji 24% Rzeczywisty proces roboczy 40% Szukanie danych utraconych w sposób zagadkowy 18% Zdroj: CIMdata Wykorzystanie czasu pracy Twórczych pracowników

13 13 STAN OCZEKIWANY PO WDROŻENIU Żródło: CIMdata Wykorzystanie czasu pracy twórczych pracowników po wdrożeniu systemu PLM Rzeczywisty proces roboczy 60% Czasy nieproduktywne 40%

14 14 PLM I JEGO WARTOŚĆ

15 15 Inkubacja/ wylęgiwanie WzrostDojrzałośćSpadekKoniec cyklu życia Zyskowny wzrost $ Mminimalizacja kosztów rozwoju Wydłuże nie cyklu życia 3 4 1 2 Czas Szybsze wprowadzenie na rynek Szybszy zwrot inwestycji Minimalizacja kosztów rozwoju nowych wyrobów Wydłużenie cyklu życia nowych produktów.

16 16 KlienciDostawcy Partnerzy Specyfikacje Dokumenty wejściowe z marketingu Projekt koncepcyjny Projekt szczegółowy Analizy i symulacje Narzędzia NC Programowanie CAPP Specyfikacje Informacje dla logistyki Po wprowadzeniue Na rynek ERP/MRP Zarządzanie konfiguracjami Analizy konkurencji Zarządzanie zmianami Czas WYMOGI FIRMY DOTYCZĄCE INFORMACJI

17 17 Zwiększenie zwrotności włożonej inwestycji Podwyższenie zysku Redukcja inwestowanego kapitału Redukcja kosztów operacyjnych Podwyższenie zysku Cena Objętość/ ilość Produkty Klienci Kanał/ Geograf. COGS Materiał Praca Odpady Rozwój Wymogi Specyfikacje Symulacje Konstrukcja Prototyp+testow. Planowanie produkcji SG&A Koszty sprzedaży Koszty administracyjne. Koszty produkcji Koszty gwarancyjne Jakość Redukcja kapitału obrotowego Redukcja aktywów stałych Majątek Aktywa bieżące Zapasy Inwestycje produkcyjne IT Infrastruktura EFEKT FINANSOWY PLM

18 18 Zwiększenie zwrotności włożonej inwestycji Podwyższenie zysku Redukcja inwestowanego kapitału Redukcja kosztów operacyjnych Podwyższenie zysku Cena Objętość/ ilość Produkty Klienci Kanał/ Geograf. COGS Materiał Praca Odpady Rozwój Wymogi Specyfikacje Symulacje Konstrukcja Prototyp+testow. Planowanie produkcji SG&A Koszty sprzedaży Koszty administracyjne. Koszty produkcji Koszty gwarancyjne Jakość Redukcja kapitału obrotowego Redukcja aktywów stałych Majątek Aktywa bieżące Zapasy Inwestycje produkcyjne IT Infrastruktura EFEKT FINANSOWY PLM

19 19 KORZYŚCI Z WDROŻENIA PLM Wartość PLM I jak ją osiągnąć AMR Research Report, Kwiecień 2008 Zmiany konstrukcyjne – 70% szybciej Zasoby materiałowe – od 2% do 5% oszczędność materiału Odpowiedzi na wymogi klienta – 50% szybciej Błędy w specyfikacji (czynnik ludzki) – 90% mniej Opracowanie dokumentacji – 40% obniżenie kosztów

20 20 PRAKTYCZNE POWODY WDROŻENIA PLM Wprowadzanie danych tylko raz + ich wielokrotne wykorzystanie Zarządzanie dostępem do danych oraz informacji z uwagi na ich bezpieczeństwo Podłączenie do inych systemów w firmie (ERP,...) Uproszczenie wyszukiwania danych oraz informacji Dane oraz informacje związane ze sobą są wzajemnie połączone Zarządzanie konfiguracją produktu Śledzenie zmian, historia zmian Lepsze rozeznanie w zakresie zmian

21 Bezpieczeństwo Informacji Zgodność z międzynarodowymi normami ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 17799.

22 22 JAKIE WŁAŚCIWOŚCI POWINIEN MIEĆ SYSTEM PLM WYSOKIEJ JAKOŚCI DLA INŻYNIERII, WZGL. TPP ORAZ JEGO ZALETY

23 Centralne zarządzanie przewodnikami – przejrzystość i porządek Jasna informacja wizualna + w formie danych dot. Poszcz. pozycji, ilości sztuk,... Synchronizacja z edytorami CAD (SolidEdge, Inventor, SolidWorks,...) Proste podłączenie do systemu ERP Wykorzystanie szablonów firmowych dla poszczególnych typów dokumentów 23 STWORZENIE PORTALU PRODUKTOWEGO- CENTRALNA ADMINISTRACJA DANYCH O ZLECENIU PLM JEST NA TO LEKARSTWEM

24 Zbudowany na standardach Windows i Internet Zdalny dostęp Z góry skonfigurowane rozwiązanie dla danej dziedziny przemysłu Mnóstwo pomocników i magików 24 Łatwy do nauczenia się...

25 Jeden oryginalny przewodnik z pozycji wytworzonych w kilku systemach CAD Wsparcie pracy w tzw. Środowiskach MultiCAD 25 PRACA Z KILKOMA SYTEMAMI CAD Solid Edge Inventor SolidWorks AutoCAD

26 Właściwości Kompletne informacje o produkcie i dołączonych danych Zarządzanie wersjami / rewizjami Kompleksowe zarządzanie dostępem Zarządzanie modelami i rysunkami Obustronna synchronizacja zestawów Synchronizacja właściwości Automatyczna/półautomatyczn a numeracja Wyszukiwanie 26 ADMINISTRACJA DANYCH CAD Model podstawowy Model Symulacja Zestaw Rysunek zestawu Rysunek części Tory narzędzia Dla NC Administracja techniczna Korzyści Pracujesz zawsze z właściwymi informacjami Eliminacja czasu potrzebnego do wyszukiwania Wiedza o produkcie zachowanan w jednym miejscu Powtórne wykorzystanie istniejących informacji

27 27 WSPARCIE PRACY ZESPOŁOWEJ TK Serwis TE 0818/A Silnik 0815/A Silnik 0816/A Budowa Osłony 0817/B Blaszki 0819/A łożysko 0820/C szczotki 0900/A Budowa Wirnika 0823/B łożysko 0821/A Silnik 0822/A Obudowa wirnika Współpraca na tym samym projekcie będąc w kilku miejscach

28 Wszystkie dokumenty oraz ich wersje są automatycznie zapisywane Wszystkie przewodniki oraz dokumenty powiązane są automatycznie zapisywane Wszystkie procesy są automatycznie zapisywane Łatwiejsze uzyskanie certyfikacji + w konsekwencji spełnienie wymogu audytu recertyfikacyjnego (w naszej firmie 1 dzień) Redukcja papierowych formularzy ISO... I dodatkowo Możliwość administrowania i zarządzania samą dokumentacją ISO oraz procesami ISO w systemie PLM 28 WSPARCIE DLA SPEŁNIENIA WYMOGÓW JAKOŚCI (ISO, TUV)

29 29 POZYCJA PLM i ERP Produkt Procesy Rozwoju wyrobu Produkt ERP PLM Marketing Sprzedaż I dystrybucja Materiał i zasoby Produkcja Obsługa klienta Idea Zdefiniowanie właściwości Rozwój wyrobu Zarządzanie produktem Konserwacja Korzyści intelektualne Korzyści fizyczne Sprzedaż i procesy produkcyjne KDM – karta dyspozycyjno materiałowa

30 Dostęp do danych Właściwe dane, właściwy czas, właściwe miejsce Współpraca globalna Możliwość współpracy nad jednym projektem przez kilka pracowników będących w kilku miejscach Możliwość włączenia partnerów i dostawców Minimalizacja straty czasu Zarządzanie przewodnikami i zmianami Ponowne wykorzystanie właściwości Redukcja czasu wyszukiwania Planowanie i zarządzanie projektem Narzędzia do importowania / Eksportowania Ponowne wykorzystanie zapisanej i zachowanej wiedzy o produkcie 30 TYPOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA

31 Maksymalizacja zwrotności inwestycji Wykorzystanie systemu CAD– tylko do zadań, do których jest on rzeczywiście niezbędny (właściwości, struktura wyrobu, poprawki) Połączenie z ERP Możliwości wizualizacji dla produkcji (warsztatu) Zarządzanie zmianami Widoczność zmian Zarządzanie procesem zmian Historia zmian – prekroje czasowe Integracja danych Jeden właściwy przewodnik centralny Integracja kilku systemów CAD 31 TYPOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA

32 32 Wydział inżynierii 5-10% wykorzyst. ODEJMIJ WARTOŚĆ...

33 33 Wydział inżynierii Zakład 5-10% wykorzyst. 60-70% wykorzyst. Marketing Produkcja Dostawy Zakupy szkolenia Dostawy ODEJMIJ WARTOŚĆ...

34 34 Wydział inżynierii Zakład Rozszerzony zakład 5-10% wykorzyst. 60-70% wykorzyst. Marketing Produkcja Dostawy Zakupy Szkolenia Dostawy Dostawcy Partnerzy Sprzedawcy Prezentacja Klienci Konserwacja/ serwis ODEJMIJ WARTOŚĆ...

35 35 Wydział inżynierii Zakład Rozszerzony zakład 5-10% wykorzyst. 60-70% wykorzyst. / Cyfrowa definicja produktu Marketing Produkcja Dostawy Zakupy Szkolenia Dostaw Dostawcy Partnerzy Sprzedawcy Prezentacja Klienci Konserwacja/ serwis Współpraca ODEJMIJ WARTOŚĆ...

36 Zbudowany na standardach Windows i Internet Z góry skonfigurowane rozwiązanie dla danej dziedziny przemysłu Mnóstwo pomocników i magików 36 Łatwy do nauczenia się...

37 Bez konieczności instalacji klienta Komunikacja za pośrednictwem przeglądarki internetowej Możliwość współpracowania będąc w którymkolwiek miejscu w firmie i poza firmą 37 PROSTY INTERFEJS

38 Możliwość wizualizacji wszystkich informacji (modele 3D,rysunki 2D, dokumenty office dla wszystkich (na podstawie praw dostępu ) Bez konieczności zainstalowania odpowiedniego edytora, wzgl. Systemu CAD 38 WIZUALIZACJA WSZYSTKICH INFORMACJI

39 Zarządzanie tokiem pracy z możliwością automatycznego generowania ostrzeżeń e-mailowych Jego podstawę tworzą role(realizator, uchwalający, zostanie powiadomiony ) Ewidencja wszystkich procesów (np. Dla audytu ISO) – przejrzystość i porządek 39 ZARZĄDZANIE TOKIEM PRACY

40 Rozwiązanie kompletne Części dotknięte zmianami Rozwiązania Części problematyczne Informacje referencyjne Zadania Zmiana historii Możliwa do śledzenia Przekroje czasowe Właściwości Uzasadnienia zmian Opisy zmian Właściwości poch. Od klienta 40 ZARZĄDZANIE I EWIDENCJA ZMIAN

41 41

42 42 KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA TOKIEM PRACY I ADMINISTRACJI DOKUMENTACJI Widoczne procesy zmian Administracja elektroniczna poprzednich wersji i uchwalenia zmian Przekroje czasowe Oszczędność czasu na podstawie automatycznego toku pracy Pomaga ustalić priorytety Przenosi raporty i dokumenty wyjściowe potrzebne do zarządzania Identyfikacja miejsc problemowych Zarządzanie proaktywne

43 Dla dostawców i klientów do DARMOWEGO rozprzestrzeniania Uzyskanie/ zdanie materiałów dokładnie o wymaganej strukturze bazy danych – ZASADNICZA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW Prosty import materiałów od partnerów bez konieczności pracochłonnego importowania oraz przepisywania danych 43 NARZĘDZIA DO IMPORTOWANIA I EKSPORTOWANIA

44 Zautomatyzowane tworzenie technologii bezpośrednio w pozycji przewodnika Możliwość różnego rodzaju wydruków Możliwość zautomatyzowanego przenoszenia technologii do systemu ERP w celu zaplanowania produkcji Wprowadzanie zmian technologii powiązane z wprowadzaniem zmian pozycji konstrukcyjnej = przejrzystość i porządek Możliwość dołączenia schematów, przyrządów i narzędzi 44 WSPARCIE PODCZAS TWORZENIA TECHNOLOGII

45 Z automatyzowane tworzenie normy materiałowej bezpośrednio w pozycji przewodnika Możliwość wykorzystania również jako materiału do opracowania oferty Możliwość zautomatyzowanego przenoszenia do systemu ERP Wprowadzanie zmian normy materiałowej powiązane z wprowadzaniem zmian pozycji konstrukcyjnej = przejrzystość i porządek Bezpośrednie połączenie z magazynem pozycji kupowanych Wsparcie dla profili hutniczych 45 TECHNOLOGIA- NORMA MATERIAŁOWA

46 Zautomatyzowane tworzenie normy wydajności bezpośrednio w pozycji przewodnika Możliwość wykorzystania także jako materiału do opracowania oferty Możliwość zautomatyzowanego przeniesienia do systemu ERP Wprowadzanie zmian normy wdajności powiązane z wprowadzaniem zmian pozycji konstrukcyjnej = przerzystość i porządek Wsparcie dla najnowocześniejszych typów maszyn do obróbki 46 TECHNOLOGIA – NORMA WYDAJNOŚCI

47 Zapisanie informacji dot. produkcji + programów NC bezpośrednio w przewodniku Możliwość pobrania programu NC bezpośrednio przez mistrza na warsztacie + dystrybucja do maszyny NC na terenie warsztatu Pewność dot. aktualności wersji z którą się pracuje – wprowadzanie zmian informacji dot. produkcji + programów NC bezpośrednio powiązane z wprowadzaniem zmian pozycji konstrukcyjnej = przejrzystość i porządek 47 ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI DOT. PRODUKCJI

48 Zintegrowane zarządzanie zadaniami Informacje o stanie projektu w rzeczywistym czasie Możliwość połączenia z MS Project Połączenie z workflow (tok pracy wpływa na stan realizacji planu merytorycznego i czasowego) Możliwość śledzenia kosztów w TPP 48 ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE PROJEKTOWE

49 Proste zarządzanie kontaktami Szybkie wyszukiwanie partnerów biznesowych wg zadanych kryteriów Baza czynności i zleceń wg kontrahenta 49 PEŁNA WIEDZA O KONTRAHENTACH

50 Użytkownicy/ role Grupy Prawa dostępu Projekty Miejsca Rodzaje danych Przewodniki... 50 ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO

51 51 WYSZUKIWANIE ZAPISANEJ WIEDZY Wyszukiwanie danych według Nazwisk Dat Właściwości ogólnych Sporządził Zmodyfikował Wydał... Właściwości specjalnych Waga Cena Materiał Numer formy

52 Właściwości Podłączenie wszystkich typów dokumentów do dokumentu głównego Rysunki, dokumentacja Wsparcie dla MS Office Audio, Video, FAX Raster, Vector, Scanning Asocjatywne połączenie z przewodnikiem Klasyfikacja Natychmiastowa wizualizacja 52 WBUDOWANE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

53 53 INTEGRACJA Z ERP Mech.CAD Elec.CAD NC CAE Doc.Mgt. Class. PLM Zakup Majątek Sprzedaż Inne Planowaniesprzedaży Planowanieprodukcji ERP Dane inżynierskie i techniczne Part-y, Przewodniki, Konfiguracje, Zmiany, Efektywność Dane komercyjne i logistyczne cena, czas dostawy, magazyn,...


Pobierz ppt "1 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI ROZWIĄZANIA PLM SOLUTIO DIGITAL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google