Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WŁAŚCIWOŚCI ROZWIĄZANIA PLM SOLUTIO DIGITAL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WŁAŚCIWOŚCI ROZWIĄZANIA PLM SOLUTIO DIGITAL"— Zapis prezentacji:

1 WŁAŚCIWOŚCI ROZWIĄZANIA PLM SOLUTIO DIGITAL
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI ROZWIĄZANIA PLM SOLUTIO DIGITAL Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktów (z ang. Product Lifecycle Management - PLM) wspierają przedsiębiorstwa w procesie tworzenia i rozwoju produktów od momentu koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Systemy PLM oferują między innymi funkcjonalności związane z rozwojem produktów, zarządzaniem portfelem produktów, zarządzaniem procesem produkcji, tworzeniem koncepcji, jak również zarządzaniem i badaniem zgodności produktów z wymogami prawnymi..

2 CO TO JEST PLM ? Tematem głównym prezentacji jest PLM i prezentacja systemu tej klasy. Dlatego zadajmy sobie pytanie „Co to jest PLM“?

3 CO TO JEST PLM ? PLM lub product lifecycle management można by zdefiniować jako strategię informacyjną. Wytwarza zwartą strukturę danych, jednoczy systemy. PLM można też nazwać strategią ogólnozakładową. Umożliwia firmom globalnym innowację, rozwój, wsparcie oraz wypuszczanie wyrobów na rynek jako jedna fiirma, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych sposobów postępowania oraz wykorzystaniu informacji uzyskanych podczas całej ścieżki. Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktów (z ang. Product Lifecycle Management - PLM) wspierają przedsiębiorstwa w procesie tworzenia i rozwoju produktów od momentu koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Systemy PLM oferują między innymi funkcjonalności związane z rozwojem produktów, zarządzaniem portfelem produktów, zarządzaniem procesem produkcji, tworzeniem koncepcji, jak również zarządzaniem i badaniem zgodności produktów z wymogami prawnymi.. Mamy zgodę naszego sztandarowego klienta na zaprezentowanie państwu systemu IS SOVA z wykorzystaniem zasobów FWG Gniewczyna…. PLM is NOT software, PLM is strategy. For sucessfull implementing of this strategy management must prepare social evniroment. Any SW is just a tool for achieving target in comp

4 CO TO JEST PLM? Obecnie PLM umożliwia wykorzystanie doświadczeń uzyskanych z ERP oraz CRM. Obecnie CAD, CAM, PDM oraz procesy produkcyjne konwerguje się za pośrednictwem PLM. Jak na razie, PLM jest wyjątkowy w porównaniu z innymi softwerami zakładowymi, ponieważ skupia się na osiąganiu najwyższego obrotu z powtarzalnych procesów innowacji. Dzięki PLM Państwa produkty znajdują się na drodze innowacji, liderstwa na rynku oraz dużego wzrostu. Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktów (z ang. Product Lifecycle Management - PLM) wspierają przedsiębiorstwa w procesie tworzenia i rozwoju produktów od momentu koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Systemy PLM oferują między innymi funkcjonalności związane z rozwojem produktów, zarządzaniem portfelem produktów, zarządzaniem procesem produkcji, tworzeniem koncepcji, jak również zarządzaniem i badaniem zgodności produktów z wymogami prawnymi..

5 CO TO JEST PLM? Rynek PLM rozrasta się szybciej niż jakakolwiek inna dziedzina softwerów zakładowych. Gartner Group przewiduje, że ci spośród 1000 największych producentów światowych (według czasopisma Fortuna), którzy nie wdrożyli PLM, już w roku 2008/09 nie będą konkurencyjni na rynkach globalnych. Według badań i szacunków rynek PLM jest jednym najszybciej rorastających się dziedzin softwarów zakładowych. Rynek PLM/DM wykazuje coroczny wzrost, ale pozostaje podzielony. Wielu producentów nie usprawniło swoich procesów biznesowych, co jest niezbędne do wykorzystania pełnej wartości systemów PLM/DM. Swoje wysiłki ogniskowali na pojedynczych funkcjach, które nie mają wpływu na ciągłość cyklu życia. Wiemy że wasza konkurencja (grupa Cantoni wdrożyła niedawno system ERP , drugi konkurent firma EMIT taki system już posiada), Wy możecie zrobić krok naprzód i wyprzedzić ich obydwóch wdrażając nasz produkt…

6 Z UGS.COM .... “Product lifecycle management enables you to marshal the skills, expertise, knowledge, and experience of your entire extended enterprise and apply them to every major stage in your product lifecycle to achieve competitive excellence.“ Messages: KNOWLEDGE as an ASSET Improving the EXTENDED ENTERPRISE Increasing PRODUCT COMPETITVENESS rather than reducing costs Z PLM wynikają następujące przesłania: Wiedza jest zasobem. Ulepszenia rozszerzają ganice przedsiębiorstwa. Rozszerzanie konkurencyjności produktu zamiast obniżanie kosztów. UGS.com, today Siemens PLM Software si leading company in PLM market

7 “Tworzenie pieniędzy”
CO TO JEST PLM ? PLM CAD/PDM/PPM “Co” Produkty MPM “Jak” Procesy ERP “Kiedy i gdzie” Zasoby W obszarze PLM możemy wydzielić cztery główne sfery związane z produktem: • PPM – Product and Portfolio Management • CAD/CAE – Product Design • PDM – Product Data Management • MPM – Manufacturing Process Management W skrócie PLM pozwala na zarządzanie produktem i procesami. PLM is oriented for generating higher profit, ERP systems are mainly oriented for decrease expenses – this is major difference Wymóg klienta “Dlaczego” “Tworzenie pieniędzy” “Zarządzanie pieniędzmi”

8 Customer Satisfaction
PORÓWNANIE PLM I PDM PLM powstało w drodze ewolucji PDM Obejmuje wszystkie etapy cyklu życia wyrobu Zawiera więcej typów danych o produkcie Włącznie z narzędziami do autoringu jak np. CAD Konkurencja daje zielona strzalke, my dajemy wam czerwona... PDM bazuje na zbieraniu i magazynowaniu informacji o prototypowaniu, projektowaniu i produkcji. PLM jest natomiast rozszerzeniem PDM na wszystkie etapy życia produktów. PLM (product lifecycle management) is an next evolution step based on PDM (product data management). For some pleople is not clear difference between PDM and PLM. Part of PLM is PDM. Raw Ideas Ideas Submitted Small Projects Major Development Product Launches Success Discover Market Prototype Design Manufacture Maintain Customer Satisfaction A PLM strategy must address the full spectrum of opportunities across the entire product lifecycle PLM PDM

9 CEL1 – ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI
Czym jest IS SOVA ? – narzędziem powiedzialbym wręcz do zabicia konkurencji .... Jakie są główne cele ipmlementacji i wdrożenia systemu klasy PLM : Zwiększenie konkurencyjności Zapisywanie wiedzy Lepsze wykorzystywanie czasu pracy Target of PLM is to create „category killer product“ - result is higher revenue for company. Category killer products is product which has 2 x higher market share like the nearest competitor, or higher market share like 50%.

10 Jakie wymogi dot. Emisji musimy spełnić?
CEL 2 – Zapisywanie wiedzy technicznej (konstrukcja, prototypowanie, produkcja, utrzymanie) Wyzwanie: Zebranie informacji o produkcie w kontekście jego cyklu życia Przekształcenie wiedzy w wiedzę biznesową Wiedza staje się w ten sposób dostępna dla korzyści całej firmy Wiedza daje władzę, ale umiejętność zarządzania gromadzoną przez przedsiębiorstwo wiedzą daje pieniądze. Mistrzowie tej sztuki wiedzą, jak oszczędzać i zarabiać. Examples of an day to day questions in companies which can help to answer implemented PLM strategy Dlaczego w przeszłości przeprowadzaliśmy właśnie te symulacje napięcia ? Gdzie jest proces produkcji dla tej części, której używaliśmy ostatnio ? Jaki jest trend je trend zdot. Zawodności przeciętnego okresu naprawy dla tego źródła zasilania ? Czy pierwotny projekt nadaje się, by stanowić podstawę dla nowej platformy? Jakie wymogi dot. Emisji musimy spełnić? Czy zawartość arszeniku w tym produkcie jest większa czy mniejsza niż dla poprzedniej generacji ?

11 JAK ROZUMIEMY WIEDZĘ TECHNICZNĄ
Gdy Piotr zna budowę wirnika... .... To nie jest wiedza firmowa ... …. ale oczywiście jest to wiedza osobista Piotra ;;;;;;;;Ten slajd przedstawia co daje nam uporządkowana, usystematyzowana wiedza firmowa. Very familiar explanation what is and what is not companies know-how Gdy jakakolwiek osoba w firmie potrafi znaleźć informację o budowie wirnika i z niej skorzystać ... .... Chodzi o wiedzę firmową ...

12 STAN PRZED WDROŻENIEM Wykorzystanie czasu pracy Twórczych pracowników
Odzyskanie utraconych danych 6% Wykorzystanie czasu pracy Twórczych pracowników Dostarczanie informacji tym, którzy ich potrzebują 12% Rzeczywisty proces roboczy 40% Szukanie danych utraconych w sposób zagadkowy 18% Wyszukiwanie i zbiór informacji 24% Research – how is today spent working time in companies Zdroj: CIMdata

13 STAN OCZEKIWANY PO WDROŻENIU
Wykorzystanie czasu pracy twórczych pracowników po wdrożeniu systemu PLM Result – average change after implementing PLM strategy / system – research results – You can see working time is increased from 40% to approximately 60% from working day , wasted time is eliminated (but not fully – it is not possible) Rzeczywisty proces roboczy 60% Czasy nieproduktywne 40% Żródło: CIMdata

14 PLM I JEGO WARTOŚĆ This is typycal lifecycle graph – Y+ value means profit. When You are developing new product You must to invest – target is minimize time to market for getting investment back asap. Then durring lifecycle (selling of existing product) is target to extend lifecycle of existing product. Target of companies is to move from red line to yellow line

15 Wydłużenie cyklu życia
Minimalizacja kosztów rozwoju nowych wyrobów Wydłużenie cyklu życia nowych produktów. Inkubacja/ „wylęgiwanie“ Wzrost Dojrzałość Spadek Koniec cyklu życia $ € Zyskowny wzrost Wydłużenie cyklu życia 3 4 Szybsze wprowadzenie na rynek Szybszy zwrot inwestycji 2 1 Mminimalizacja kosztów rozwoju Czas

16 Klienci Dostawcy Partnerzy WYMOGI FIRMY DOTYCZĄCE INFORMACJI Projekt
Narzędzia ERP/MRP Po wprowadzeniue Na rynek Analizy konkurencji Informacje dla logistyki Zarządzanie zmianami Zarządzanie konfiguracjami Dokumenty wejściowe z marketingu Today there is very documents related to products – more and more since start of its lifecycle – it is not possible to manage it by standard way – only solution is integrated PLM strategy Czas Specyfikacje Projekt szczegółowy Projekt koncepcyjny Analizy i symulacje NC Programowanie CAPP Specyfikacje Klienci Dostawcy Partnerzy

17 EFEKT FINANSOWY PLM Redukcja kosztów operacyjnych Podwyższenie zysku
Cena Objętość/ ilość Produkty Klienci Kanał/ Geograf. Zwiększenie zwrotności włożonej inwestycji Podwyższenie zysku Redukcja inwestowanego kapitału Wymogi Specyfikacje Symulacje Konstrukcja Prototyp+testow. Planowanie produkcji Jakość Financia asset – PLM strategy has direct finance influence to following companies departments (yellow highlighted) COGS Materiał Praca Odpady Rozwój SG&A Koszty sprzedaży Koszty administracyjne. Koszty produkcji Koszty gwarancyjne Redukcja kapitału obrotowego Redukcja aktywów stałych Majątek Aktywa bieżące Zapasy Inwestycje produkcyjne IT Infrastruktura

18 EFEKT FINANSOWY PLM Cena Objętość/ ilość Produkty Klienci
Kanał/ Geograf. Redukcja kosztów operacyjnych Podwyższenie zysku Zwiększenie zwrotności włożonej inwestycji Podwyższenie zysku Redukcja inwestowanego kapitału Wymogi Specyfikacje Symulacje Konstrukcja Prototyp+testow. Planowanie produkcji Jakość COGS Materiał Praca Odpady Rozwój SG&A Koszty sprzedaży Koszty administracyjne. Koszty produkcji Koszty gwarancyjne Redukcja kapitału obrotowego Redukcja aktywów stałych Majątek Aktywa bieżące Zapasy Inwestycje produkcyjne IT Infrastruktura

19 KORZYŚCI Z WDROŻENIA PLM
Wartość PLM I jak ją osiągnąć” AMR Research Report, Kwiecień 2008 Zmiany konstrukcyjne – 70% szybciej Zasoby materiałowe – od 2% do 5% oszczędność materiału Odpowiedzi na wymogi klienta – 50% szybciej Błędy w specyfikacji (czynnik ludzki) – 90% mniej Opracowanie dokumentacji – 40% obniżenie kosztów Research – measurable and confirmed assets after implementing PLM solution (average)

20 PRAKTYCZNE POWODY WDROŻENIA PLM
Wprowadzanie danych tylko raz + ich wielokrotne wykorzystanie Zarządzanie dostępem do danych oraz informacji z uwagi na ich bezpieczeństwo Podłączenie do inych systemów w firmie (ERP, ...) Uproszczenie wyszukiwania danych oraz informacji Dane oraz informacje związane ze sobą są wzajemnie połączone Zarządzanie konfiguracją produktu Śledzenie zmian, historia zmian Lepsze rozeznanie w zakresie zmian Real reasons why companies are implementing these solutions

21 Bezpieczeństwo Informacji
Bardzo ważną kwestią dla organizacji dostrzegających konieczność ochrony posiadanych informacji, oraz mających świadomość iż, osiągnięcie i utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach i warunkach jest wręcz niewykonalne to fakt, że PDM Systemu Sova spełnia wymagania dotyczące właściwości bezpieczeństwa informacji definiowanego w międzynarodowych normach: ISO/IEC oraz ISO/IEC (Uwaga: „ISO/IEC” czytaj jako „ISO”, odpuszczam tez rok wydania normy bo chyba to nie ma aż takiego znaczenia, kto będzie tym zainteresowany będzie wiedział o co kaman ;) System Sova zapewnia zachowanie poufności, dostępności, integralności oraz rozliczalności informacji. Poufność - właściwość polegająca na tym, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym osobom, podmiotom lub procesom. Dostępność - właściwość polegająca na tym, że informacja jest dostępna i użyteczna na żądanie upoważnionego podmiotu. Integralność – właściwość polegająca na tym, że informacja nie została zmieniona lub zniszczona w sposób nieautoryzowany. Rozliczalność - Właściwość polegająca na tym, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi. (Uwaga: właściwości warto odzwierciedlić możliwościami i funkcjami Sovy, bardzo krotko i obrazowo bo zapewne będziesz je szczegółowo opisywał w „swojej” części, jak coś to służę pomocą jak to zinterpretować, ja po prostu przytoczyłem suchą definicje a wiadomo, ze to zbyt dobrze nie dociera do odbiorcy) Statystyki dotyczące bezpieczeństwa informacji ewidentnie wskazują że największym zagrożeniem dla informacji są błędy ludzkie (52%) a ich sprawcami – zatrudnieni pracownicy (81%). Przede wszystkim są to działania niezamierzone polegające na zaniedbaniu lub błędzie pracownika czy wypadku przy pracy. PDM systemu Sova umożliwia zniwelowanie ogromnej części dokumentacji w postaci papierowej, która wyjątkowo jest narażona na przypadkowe zagubienie czy zniszczenie (np. przez zalanie). (Uwaga: mógłbym ci tu zapodać jeszcze diagramy oparte o statystyki, rysunki i liczby bardzo dobrze działają na wyobraźnie i są lubiane przez odbiorców, ogólnie całość jest do dopracowania, przedstawiają mój zamysł tej kwestii przygotowany na szybko, może pokarz to Marcinowi niech stwierdzi czy jest sens to poruszać) Możliwość prowadzenia dokumentacji ISO 9001 …. Zgodność z międzynarodowymi normami ISO/IEC oraz ISO/IEC

22 JAKIE WŁAŚCIWOŚCI POWINIEN MIEĆ SYSTEM PLM WYSOKIEJ JAKOŚCI
DLA INŻYNIERII, WZGL. TPP ORAZ JEGO ZALETY

23 STWORZENIE „PORTALU“ PRODUKTOWEGO-
CENTRALNA ADMINISTRACJA DANYCH O ZLECENIU PLM JEST NA TO LEKARSTWEM Centralne zarządzanie przewodnikami – przejrzystość i porządek Jasna informacja wizualna + w formie danych dot. Poszcz. pozycji, ilości sztuk, ... Synchronizacja z edytorami CAD (SolidEdge, Inventor, SolidWorks, ...) Proste podłączenie do systemu ERP Wykorzystanie szablonów firmowych dla poszczególnych typów dokumentów

24 Łatwy do nauczenia się... Zbudowany na standardach Windows i Internet
Zdalny dostęp Z góry skonfigurowane rozwiązanie dla danej dziedziny przemysłu Mnóstwo pomocników i „magików“

25 PRACA Z KILKOMA SYTEMAMI CAD
Jeden oryginalny przewodnik z pozycji wytworzonych w kilku systemach CAD Wsparcie pracy w tzw. Środowiskach MultiCAD Solid Edge SolidWorks Inventor AutoCAD

26 ADMINISTRACJA DANYCH CAD
Właściwości Kompletne informacje o produkcie i dołączonych danych Zarządzanie wersjami / rewizjami Kompleksowe zarządzanie dostępem Zarządzanie modelami i rysunkami Obustronna synchronizacja zestawów Synchronizacja właściwości Automatyczna/półautomatyczn a numeracja Wyszukiwanie Korzyści Pracujesz zawsze z właściwymi informacjami Eliminacja czasu potrzebnego do wyszukiwania Wiedza o produkcie zachowanan w jednym miejscu Powtórne wykorzystanie istniejących informacji Model podstawowy Model Symulacja Zestaw Rysunek zestawu Rysunek części Tory narzędzia Dla NC Administracja techniczna

27 WSPARCIE PRACY ZESPOŁOWEJ
Współpraca na tym samym projekcie będąc w kilku miejscach TK 0815/A Silnik 0818/A Silnik 0900/A Budowa Wirnika 0817/B Blaszki 0816/A Budowa Osłony Serwis TE 0819/A łożysko 0821/A Silnik 0820/C szczotki 0822/A Obudowa wirnika 0823/B łożysko

28 WSPARCIE DLA SPEŁNIENIA WYMOGÓW JAKOŚCI (ISO, TUV)
Wszystkie dokumenty oraz ich wersje są automatycznie zapisywane Wszystkie przewodniki oraz dokumenty powiązane są automatycznie zapisywane Wszystkie procesy są automatycznie zapisywane Łatwiejsze uzyskanie certyfikacji + w konsekwencji spełnienie wymogu audytu recertyfikacyjnego (w naszej firmie 1 dzień) Redukcja papierowych formularzy ISO ... I dodatkowo Możliwość administrowania i zarządzania samą dokumentacją ISO oraz procesami ISO w systemie PLM

29 Sprzedaż i procesy produkcyjne KDM – karta dyspozycyjno materiałowa
POZYCJA PLM i ERP Produkt Procesy Rozwoju wyrobu ERP PLM Marketing Sprzedaż I dystrybucja Materiał i zasoby Produkcja Obsługa klienta Idea Zdefiniowanie właściwości Rozwój Zarządzanie produktem Konserwacja Korzyści intelektualne Korzyści fizyczne Sprzedaż i procesy produkcyjne KDM – karta dyspozycyjno materiałowa

30 TYPOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
Dostęp do danych Właściwe dane, właściwy czas, właściwe miejsce Współpraca globalna Możliwość współpracy nad jednym projektem przez kilka pracowników będących w kilku miejscach Możliwość włączenia partnerów i dostawców Minimalizacja straty czasu Zarządzanie przewodnikami i zmianami Ponowne wykorzystanie właściwości Redukcja czasu wyszukiwania Planowanie i zarządzanie projektem Narzędzia do importowania / Eksportowania Ponowne wykorzystanie zapisanej i zachowanej wiedzy o produkcie

31 TYPOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
Maksymalizacja zwrotności inwestycji Wykorzystanie systemu CAD– tylko do zadań, do których jest on rzeczywiście niezbędny (właściwości, struktura wyrobu, poprawki) Połączenie z ERP Możliwości wizualizacji dla produkcji (warsztatu) Zarządzanie zmianami Widoczność zmian Zarządzanie procesem zmian Historia zmian – prekroje czasowe Integracja danych Jeden właściwy przewodnik centralny Integracja kilku systemów CAD

32 ODEJMIJ WARTOŚĆ ... 5-10% wykorzyst. Wydział inżynierii
Engineering departmeny is onli minor part of company

33 ODEJMIJ WARTOŚĆ... 5-10% wykorzyst. Wydział inżynierii Zakład 60-70%
Date created by them should be used also by other departments (enterprise level) – tool for this is PLM system + PLM strategy Zakład 60-70% wykorzyst. Marketing Produkcja Dostawy Zakupy szkolenia Dostawy

34 ODEJMIJ WARTOŚĆ... 5-10% wykorzyst. Wydział inżynierii Zakład 60-70%
Today there is possible to share information also with suppliers, customers – for example durring engineering process can be as approver in workflow (design change, etc) also customer or supplier (extended enterprise) Zakład 60-70% wykorzyst. Marketing Produkcja Dostawy Zakupy Szkolenia Dostawy Rozszerzony zakład Dostawcy Partnerzy Sprzedawcy Prezentacja Klienci Konserwacja/ serwis

35 Cyfrowa definicja produktu
ODEJMIJ WARTOŚĆ... 5-10% wykorzyst. Współpraca / Wydział inżynierii Zakład 60-70% wykorzyst. Cyfrowa definicja produktu Marketing Produkcja Dostawy Zakupy Szkolenia Dostaw Rozszerzony zakład Współpraca Dostawcy Partnerzy Sprzedawcy Prezentacja Klienci Konserwacja/ serwis

36 Łatwy do nauczenia się... Zbudowany na standardach Windows i Internet
Z góry skonfigurowane rozwiązanie dla danej dziedziny przemysłu Mnóstwo pomocników i „magików“

37 “PROSTY” INTERFEJS Bez konieczności instalacji klienta
Komunikacja za pośrednictwem przeglądarki internetowej Możliwość współpracowania będąc w którymkolwiek miejscu w firmie i poza firmą

38 WIZUALIZACJA WSZYSTKICH INFORMACJI
Możliwość wizualizacji wszystkich informacji (modele 3D,rysunki 2D, dokumenty office dla wszystkich (na podstawie praw dostępu ) Bez konieczności zainstalowania odpowiedniego edytora, wzgl. Systemu CAD

39 ZARZĄDZANIE TOKIEM PRACY
Zarządzanie tokiem pracy z możliwością automatycznego generowania ostrzeżeń owych Jego podstawę tworzą role(realizator, uchwalający, zostanie powiadomiony ) Ewidencja wszystkich procesów (np. Dla audytu ISO) – przejrzystość i porządek

40 ZARZĄDZANIE I EWIDENCJA ZMIAN
Rozwiązanie kompletne Części dotknięte zmianami Rozwiązania Części problematyczne Informacje referencyjne Zadania Zmiana historii Możliwa do śledzenia Przekroje czasowe Właściwości Uzasadnienia zmian Opisy zmian Właściwości poch. Od klienta

41

42 KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA TOKIEM PRACY I ADMINISTRACJI DOKUMENTACJI
Widoczne procesy zmian Administracja elektroniczna poprzednich wersji i uchwalenia zmian Przekroje czasowe Oszczędność czasu na podstawie automatycznego toku pracy Pomaga ustalić priorytety Przenosi raporty i dokumenty wyjściowe potrzebne do zarządzania Identyfikacja miejsc problemowych Zarządzanie proaktywne

43 NARZĘDZIA DO IMPORTOWANIA I EKSPORTOWANIA
Dla dostawców i klientów do DARMOWEGO rozprzestrzeniania Uzyskanie/ zdanie materiałów dokładnie o wymaganej strukturze bazy danych – ZASADNICZA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW Prosty import materiałów od partnerów bez konieczności pracochłonnego importowania oraz przepisywania danych

44 WSPARCIE PODCZAS TWORZENIA TECHNOLOGII
Zautomatyzowane tworzenie technologii bezpośrednio w pozycji przewodnika Możliwość różnego rodzaju wydruków Możliwość zautomatyzowanego przenoszenia technologii do systemu ERP w celu zaplanowania produkcji Wprowadzanie zmian technologii powiązane z wprowadzaniem zmian pozycji konstrukcyjnej = przejrzystość i porządek Możliwość dołączenia schematów, przyrządów i narzędzi

45 TECHNOLOGIA- NORMA MATERIAŁOWA
Zautomatyzowane tworzenie normy materiałowej bezpośrednio w pozycji przewodnika Możliwość wykorzystania również jako materiału do opracowania oferty Możliwość zautomatyzowanego przenoszenia do systemu ERP Wprowadzanie zmian normy materiałowej powiązane z wprowadzaniem zmian pozycji konstrukcyjnej = przejrzystość i porządek Bezpośrednie połączenie z magazynem pozycji kupowanych Wsparcie dla profili hutniczych

46 TECHNOLOGIA – NORMA WYDAJNOŚCI
Zautomatyzowane tworzenie normy wydajności bezpośrednio w pozycji przewodnika Możliwość wykorzystania także jako materiału do opracowania oferty Możliwość zautomatyzowanego przeniesienia do systemu ERP Wprowadzanie zmian normy wdajności powiązane z wprowadzaniem zmian pozycji konstrukcyjnej = przerzystość i porządek Wsparcie dla najnowocześniejszych typów maszyn do obróbki

47 ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI DOT. PRODUKCJI
Zapisanie informacji dot. produkcji + programów NC bezpośrednio w przewodniku Możliwość pobrania programu NC bezpośrednio przez mistrza na warsztacie + dystrybucja do maszyny NC na terenie warsztatu Pewność dot. aktualności wersji z którą się pracuje – wprowadzanie zmian informacji dot. produkcji + programów NC bezpośrednio powiązane z wprowadzaniem zmian pozycji konstrukcyjnej = przejrzystość i porządek

48 ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE PROJEKTOWE
Zintegrowane zarządzanie zadaniami Informacje o stanie projektu w rzeczywistym czasie Możliwość połączenia z MS Project Połączenie z workflow (tok pracy wpływa na stan realizacji planu merytorycznego i czasowego) Możliwość śledzenia kosztów w TPP

49 PEŁNA WIEDZA O KONTRAHENTACH
Proste zarządzanie kontaktami Szybkie wyszukiwanie partnerów biznesowych wg zadanych kryteriów Baza czynności i zleceń wg kontrahenta

50 ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO
Użytkownicy/ role Grupy Prawa dostępu Projekty Miejsca Rodzaje danych Przewodniki...

51 WYSZUKIWANIE ZAPISANEJ WIEDZY
Wyszukiwanie danych według Nazwisk Dat Właściwości ogólnych Sporządził Zmodyfikował Wydał ... Właściwości specjalnych Waga Cena Materiał Numer formy

52 WBUDOWANE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI
Właściwości Podłączenie wszystkich typów dokumentów do dokumentu głównego Rysunki, dokumentacja Wsparcie dla MS Office Audio, Video, FAX Raster, Vector, Scanning Asocjatywne połączenie z przewodnikiem Klasyfikacja Natychmiastowa wizualizacja

53 PLM ERP INTEGRACJA Z ERP Dane komercyjne i logistyczne
cena, czas dostawy, magazyn, ... Mech. CAD Zakup Class. Majątek Elec. CAD Planowanie produkcji PLM ERP NC Planowanie sprzedaży Doc. Mgt. Sprzedaż CAE Inne Dane inżynierskie i techniczne Part-y, Przewodniki, Konfiguracje, Zmiany, Efektywność


Pobierz ppt "WŁAŚCIWOŚCI ROZWIĄZANIA PLM SOLUTIO DIGITAL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google