Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan i strategia rozwoju ATON-HT S.A. w 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan i strategia rozwoju ATON-HT S.A. w 2009r."— Zapis prezentacji:

1 Plan i strategia rozwoju ATON-HT S.A. w 2009r.
Warszawa

2 AGENDA: I. Informacje o Spółce. II. Osiągnięcia Spółki w 2008 roku.
III. Plan na rok 2008 – cele i realizacja. IV. Plan i strategia Spółki na rok 2009.

3 Rozdział I Informacje o Spółce

4 Informacje o Spółce Spółka ATON-HT powstała 8 sierpnia 2005 r.
Firma zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań dotyczących unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Spółka ATON-HT S.A. jest właścicielem technologii o nazwie „Technologia utylizacji odpadów niebezpiecznych w skoncentrowanym polu mikrofalowym – MTT (Microwave Termal Treatment). ATON-HT S.A. posiada zgłoszenie patentowe w trybie PCT w Europie na sposób utylizacji materiałów zawierających azbest i urządzenie do utylizacji materiałów zawierających azbest, oraz analogiczne zgłoszenia patentowe w USA, Kanadzie i Japonii. Zgłoszenie do urzędu patentowego technologii rotującej plazmy łukowej oraz systemu MOS (Microwave Oxidation System).

5 Zastosowanie technologii MTT
Unieszkodliwianie odpadów zawierających włókna azbestowe. Unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych poprzez ich mineralizację. Unieszkodliwianie odpadów laboratoryjnych (próbki krwi, odpady z gabinetów stomatologicznych, odpady z laboratoriów naukowych). Unieszkodliwianie odpadów biologicznych poprzez ich karbonizację. Przerób odpadów przemysłowych zawierających składniki odzyskiwane (np. odpady zawierające cynk lub wodorotlenek cynku, tlenek aluminium). Oczyszczanie ziemi z zanieczyszczeń organicznych. Unieszkodliwianie osadów ściekowych. Unieszkodliwianie materiałów nieznanego pochodzenia z „mogielników”. Oczyszczanie gazów i odorów poprocesowych poprzez ich dopalanie (oksydacja MOS). Recykling odpadów teletechnicznych np. przewody, kable. Unieszkodliwianie wszelkich innych odpadów, które można unieszkodliwiać poprzez obróbkę termiczną.

6 Opracowane urządzenia
Reaktor Aton 200 – unieszkodliwianie odpadów zawierających włókna azbestowe. Aton 500 BW i BWW – karbonizacja i mineralizacja odpadów biologicznych. Aton 200 HR – spalanie i współspalanie zanieczyszczeń. Aton MOS – dopalanie gazów poprocesowych oraz usuwanie odorów. Aton 20 w zespole z MOS-em jako urządzenie laboratoryjne i unieszkodliwianie w małej skali. Atonik – Spalarka – uniwersalny piec mikrofalowy do bardzo szybkiego i w pełni sterowanego nagrzewania próbek w kontrolowanej atmosferze.

7 Akcjonariat Spółki Robert Barczyk0 1 470 000 22,3%
Vasto Inwestment sarl 10,7% BBI CAPITAL NFI SA 7,6% Blumenrag PRE IPO SA Adam Placek 7,2% Pozostali 44,6% SUMA 100,0%

8 Rozdział I Osiągnięcia Spółki w 2008r.

9 Osiągnięcia ATON-HT S.A.
Właściciel zgłoszeń patentowych: Sposób utylizacji materiałów zawierających azbest, Dopalanie zanieczyszczeń w gazach poprocesowych i usuwanie odorów, Destrukcja trwałych toksycznych związków w gazach poprocesowych (rotująca plazma). 2. Udany debiut na New Connect w lutym 2008 r. i obecnie dobra kondycja finansowa. 3. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 14001:2004 – EMS Zarządzanie Środowiskiem, OHSAS 18001:1999 – OHS Zarządzanie BHP, ISO 9001:2000 – FM Zarządzanie Jakością.

10 Osiągnięcia ATON-HT SA
Wyróżnienie nagrodą Business Award b2Fair podczas Międzynarodowych Targów Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle - HANNOVER MESSE - kwiecień 2008. Wyróżnienie Złotym Medalem dla innowacyjnej technologii na Międzynarodowych Targach Poznańskich „POLEKO” - październik 2008r. Wyróżnienie nagrodą Krajowego Lidera Innowacji 2008 w kategorii Innowacyjny Produkt. Udział w prestiżowych międzynarodowych programach dofinansowujących prace badawcze – 7 Program Ramowy / Koordynator programu AMIANTE. Negocjacje z EU w sprawie koordynacji programu OXYZONE. Otrzymanie dofinansowań na rozbudowę Centrum Badawczo Rozwojowego, wdrożenie prototypów oraz rozbudowę Zakładu w Stradomii Wierzchniej.

11 Rozdział I Plan na 2008r. - cele i realizacja

12 Prognoza na 2008 rok Wyszczególnienie 2008 Przychody 6.640.000 PLN
Zgodnie z dokumentem informacyjnym Spółka planowała osiągnąć w 2008r.: Wyszczególnienie 2008 Przychody PLN EBIT PLN Zysk netto PLN

13 Prognoza na 2008 rok Przyczyny odwołaniu prognozy wyników finansowych za rok 2008: Opóźnienia budowy prototypów, które wynikały z trudności ze znalezieniem partnera do budowy - termiczna obróbka odpadów zawierających azbest. Opóźnienia w negocjacjach z potencjalnymi wykonawcami mechaniki poszczególnych prototypów Opóźnień legislacyjnych związanych ze zmianą ustawy - termiczna obróbka odpadów zawierających azbest Opóźnienia w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami urządzeń, które nie zostały zakończone do końca 2008r. Przesunięcie się realizacji programu AMIANTE, z przyczyn niezależnych od Spółki.

14 Cele emisji – nakłady inwestycyjne.
Środki uzyskane z Emisji akcji serii B i C, Emitent planuje przeznaczyć na nakłady inwestycyjne, których charakterystyka, harmonogram oraz przybliżone wartości wyglądają następująco: styczeń 2008r. – maj 2008r. - zakup wynajmowanej hali i przystosowanie infrastruktury do seryjnej produkcji urządzeń likwidujących eternit i inne odpady zawierające azbest – zakup zrealizowano, przystosowanie infrastruktury w trakcie realizacji. styczeń 2008r. – maj 2008r. - opracowanie dokumentacji projektowej do prototypowego urządzenia do prażenia tlenku glinu – zrealizowano. luty 2008r. – czerwiec 2008r. – budowa urządzenia prototypowego do przerobu fosfogipsu – zrealizowano poprzez wybudowanie urządzenia Aton 200 HR. IV. marzec 2008r. – grudzień 2008r. - budowa urządzeń w ramach 7PR – w trakcie realizacji.

15 Realizacja projektów UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH WŁÓKNA AZBESTOWE SPALANIE I WSPÓŁSPALANIE ZANIECZYSZCZEŃ KARBONIZACJA I MINERALIZACJA ODPADÓW BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZANIE GAZÓW, USUWANIE ODORÓW ATON 200 ATON HR ATON BW ATON 2 MOS Problemy z prawne Negocjacje – Norwegia, Szwajcaria, Włochy Testy technologiczne – w toku Sprzedaż – wrzesień 2008r. PROGRAM AMIANTE Podpisana umowa z BESTMONT SA Testy eksploatacyjne – w toku Sprzedaż

16 Plany i strategia rozwoju
ATON-HT S.A. w 2009r.

17 Plan Sprzedaży & Marketingu
1. Reaktor Aton 200 – utylizacja azbestu 1.1. Problemy z użytkowaniem technologii MTT na polskim rynku: Złożenie wniosku do Ministerstwa Środowiska i Gospodarki. Spotkania w Sejmie z przedstawicielami Klubów Parlamentarnych. Współpraca z organizacjami i firmami w dziedzinie propagowania innych nowoczesnych metod unieszkodliwiania odpadów. Uczestnictwo (prelekcje, wykłady) w konferencjach i targach branżowych. 1.2. Rozpoczęcie realizacji programu AMIANTE (dofinansowanie przez UE prac badawczych ATON 200) Sprzedaż do konsorcjum w 2009 r. 1 szt . ATON 200, 1 szt. ATON 20, 1 szt. ATON 2. Zakończenie programu zgodnie z umową max. 24 m-ce po starcie realizacji umowy. 1.3. Ponad 80 firm z kraju i zagranicy wyraziło zainteresowanie urządzeniami typu Aton 200 .

18 Plan Sprzedaży & Marketingu
Reaktor Aton 200 – urządzenie podczas montażu. przed wstawieniem do kontenera

19 Plan Sprzedaży & Marketingu
2. Aton 500 BW i BWW – karbonizacja odpadów biologicznych 2.1. Wykorzystanie Technologi MTT w zakresie utylizacji odpadów biologicznych (w ubojniach, bakutilach, hodowlach drobiu,) odpadów weterynaryjnych, medycznych, gastronomicznych, osadów ściekowych, etc. Podpisanie umowy znaczącej z firmą BESTMONT S.A. W ramach niniejszej umowy BESTMONT S.A. zobowiązuje się do koordynowania wszelkich prac realizowanych w celu osiągnięcia celu projektu i będzie ostatecznym wykonawcą i wyłącznym sprzedawcą urządzenia ATON 500 BW na terenie Polski, do którego to ATON - HT SA dostarczy zgodnie z zamówieniem podzespoły oparte o technologię MTT i MOS. Nawiązanie współpracy z zainteresowanymi kontrahentami w zakresie wdrożenia technologii MTT do utylizacji odpadów biologicznych po podpisaniu listów intencyjnych, rozpoczęcie procesu projektowego.

20 Plan Sprzedaży & Marketingu
Aton 500 BW – w trakcie montażu – przed instalacją w kontenerze.

21 Plan Sprzedaży & Marketingu
Aton 200 HR – mikrofalowe urządzenie przeznaczone do termicznego usuwania zanieczyszczeń z np. granulatu tlenku glinu zanieczyszczonego związkami ropopochodnymi (odzysk) 3.1. Nawiązano współpracę w zakresie wdrożenia technologii MTT j.w. i rozpoczęto procesy projektowe z firmami EKOSUN TORUŃ, KMI Kemimaklarna International AB, Wiederkehr Recicling, Koncern Mitsubishi – Japonia, TESECO – Włochy.

22 Plan Sprzedaży & Marketingu
Aton 200 HR – w trakcie montażu przed instalacją w kontenerze.

23 Plan Sprzedaży & Marketingu
ATON-HT S.A. Udzielenie licencji na produkcję i sprzedaż urządzeń ATON 500 BW na terenie Polski BESTMONT S.A. Sprzedaż urządzenia w 2009 roku Klient Produkcją urządzenia zajmie się firma BESTMONT SA ATON-HT S.A. dostarczy podzespoły i urządzenia do montażu Produkcja urządzenia przez firmę BESTMONT S.A. BESTMONT S.A, dostarcza urządzenie do klienta, i jest wyłączną stroną transakcji. Z tytuły sprzedaży każdej sztuki urządzenia ATON-HT SA otrzyma opłatę licencyjną

24 Plan Sprzedaży & Marketingu
4. Aton MOS i MOS+ – dopalanie gazów poprocesowych oraz odorów 4.1. Nawiązanie współpracy w zakresie sprzedaży MOS i rozpoczęcie procesu projektowego po podpisaniu listów intencyjnych z odbiorcami. Testowanie urządzenia w warunkach przemysłowych. Wytwórnia konserw dla psów i kotów ( zapachy poprodukcyjne). Współpraca w zakresie sprzedaży dwóch urządzeń do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdroju. Montowane w standardowych liniach Aton 500 BW i BWW. Aktualny kierunek to składanie ofert (customer design) wymiany nieekonomicznych komór dopalających w spalarniach, kompostowniki , wysypiska, lakiernie, etc.

25 Plan Sprzedaży & Marketingu
Aton MOS – egzemplarz do prób procesowych u Klienta.

26       Finansowanie działalności – dofinansowanie projektów.
1. AMIANTE: dofinansowanie badań urządzenia Aton 200 (utylizacja azbestu) 1.1. Opracowanie wniosku. Złożenie wniosku na dofinansowanie w wysokości 1,5 mln EUR. Zaproszenie do negocjacji. Propozycja warunków umowy na dofinansowanie w wysokości 1,06 mln EUR. Podpisanie umowy - przewidywany termin - wrzesień 2008r. 1.6. Start realizacji umowy - po podpisaniu umowy – otrzymanie zaliczki 80%. 1.7. Zakończenie realizacji umowy - max. 24 m-ce po podpisaniu umowy. 1.8. Rozliczenie umowy - jak w pkt. 1.7., otrzymanie 20% wartości umowy.

27    Finansowanie działalności – dofinansowanie projektów
2. OXYZONE : dofinansowanie badań urządzenia Wirująca Plazma 2.1. Opracowanie wniosku. 2.2. Złożenie wniosku o dofinansowanie w wysokości 1,5 mln EUR. 2.3. Zaproszenie do negocjacji - szkolenie + start wrzesień 2008r. Przewidywany koniec zależny od UE. Propozycja warunków umowy - po zakończeniu fazy negocjacji. Podpisanie umowy. 2.6. Start realizacji umowy - po podpisaniu umowy - otrzymanie zaliczki 80%. 2.7. Zakończenie realizacji umowy - max. 24 m-ce po podpisaniu umowy. 2.8. Rozliczenie umowy - jak w pkt otrzymanie 20% wartości umowy.

28     Finansowanie działalności – dofinansowanie projektów
3. CBR: dofinansowanie projektu powstania Centrum Badawczo - Rozwojowego w Stradomii Wierzchniej w ramach POIG. Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań i komercjalizacja technologii MTT w ATON-HT S.A. 3.1. Opracowanie wniosku. Złożenie wniosku o wartości 3,5 mln PLN na dofinansowanie w wysokości 2,455 mln PLN. Przyjęcie wniosku pod względem formalnym i potwierdzenie jego poprawności, co umożliwiło start realizacji projektu od września 2008r. Informacja o otrzymaniu dofinansowania. Podpisanie umowy - przewidywany termin - styczeń 2009r. 3.6. Zakończenie realizacji umowy - zgodnie z harmonogramem max. sierpień 2009r. 3.7. Rozliczenie - jak w pkt. 3.7.

29 Finansowanie działalności –
dofinansowanie projektów 4. Podpisane umowy na otrzymanie dotacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez produkcję proekologicznych, innowacyjnych linii technologicznych unieszkodliwiania azbestu. 4.1. Złożenie wniosku – czerwiec 2006r. 4.2. Dofinansowanie wyniesie max PLN co stanowi około 60% całkowitych działań kwalifikowanych w projekcie.

30 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii MTT do produkcji w
Finansowanie działalności- dofinansowania projektów 5. Aktualnie złożone wnioski o dofinansowanie projektów, badań oraz wytworzenia urządzeń ATON - HT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii MTT do produkcji w ATON - HT S.A. Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

31 Plany Spółki na rok 2009 - podsumowanie
Realizacja umowy z Spółką BESTMONT S.A., na dostawę podzespołów i technologii do budowy urządzeń ATON 500 BW. Komercjalizacja pozostałych urządzeń i technologii Spółki poprzez podpisanie umowy na sprzedaż urządzeń z firmami, z którymi Spółka prowadzi rozmowy. W opinii Spółki na podstawie rozmów z potencjalnymi klientami oraz prac nad poszczególnymi urządzeniami, w 2009 roku powinna rozpocząć się sprzedaż takich urządzeń jak: ATON BWW, ATON 200 HR, MOS+R, ATON 200. Spółka, zgodnie z otrzymaną dotacją z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, stworzy Centrum Badawczo - Rozwojowe, zwiększając zatrudnienie o 10 specjalistycznych stanowisk, modernizując należące do Spółki obiekty i kupując specjalistyczne wyposażenie. Uzyskanie przez Spółkę dotacji na realizację programu OXIZONE w ramach 7PR z projektem "Oczyszczanie gazów wylotowych i poprocesowych za pomocą wirującej plazmy”.

32 Plany Spółki na rok 2009 - podsumowanie
Realizacja programu ,,AMIANTE” w ramach 7PR. W ramach dotacji Spółka otrzymała dofinansowanie na komercjalizację technologii unieszkodliwiana azbestu w ramach urządzenia ATON W 2009r. planowana jest sprzedaż w ramach programu 3 urządzeń (do badań w wersjach dużej, średniej i małej) do firm uczestniczących w programie. Zakończenie programu planowane jest na rok 2010. Finalizacja rozmów międzynarodowych m.in. na rynku węgierskim oraz holenderskim, zmierzających do powołania konsorcjum badawczych, w celu wdrożenia technologii MTT na tych rynkach. Ponadto Spółka prowadzi rozmowy z firmami ze Szwajcarii, Belgi, Włoch, Francji, Estonii, Norwegii. Realizacja projektu "Rozwój przedsiębiorstwa poprzez produkcję proekologicznych innowacyjnych linii technologicznych unieszkodliwiania azbestu" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Kontynuację działań marketingowych i Public Affairs na rzecz zmiany ustawy dot. termicznej obróbki odpadów zawierających azbest, w celu umożliwienia komercjalizacji urządzenia ATON 200. Stała współpraca Spółki z Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Gospodarki w 2008r. oraz szeroko prowadzona kampania informacyjna w mediach znacząco przyspieszyły pracę nad zmianą ustawy.

33 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Kontakt: ATON-HT S.A. www.aton.com.pl
Ul. Na Grobli 6 Wrocław Tel/Fax


Pobierz ppt "Plan i strategia rozwoju ATON-HT S.A. w 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google