Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników próbnego sprawdzianu OKE przeprowadzonego w dniu 26.02.2013. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników próbnego sprawdzianu OKE przeprowadzonego w dniu 26.02.2013. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników próbnego sprawdzianu OKE przeprowadzonego w dniu 26.02.2013. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach

2 Wyniki poszczególnych próbnych sprawdzianów Kolejność przypadkowa. 25.09. 2012 21.11. 2012 W/S 03.101. 2013 W/S 10.01. 2013 W/S luty 2013 W/S 1120 19 29 27 1512 17 25 21 2634 30 36 32 3029 23 37 30 1412 14 27 23 89 7 13 13x 58 5 9 7 2521 19 31 27 1215 8 15 11 1211 15 15x11 2115 11 28 16 2024 18 27 28 2527 20 33 27 1417 8 23 20 3033 28 32 29 3136 29 31 33 1920 13 29 20 18,7120,18 +1,47 16,71 - 3,47 25,88 +9,17 22,06 - 3,82

3 Porównanie wyników poszczególnych zadań sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz w klasie VI w dniu 10.01.2013. w podziałem na standardy i umiejętności Czyt anie Nr zad. Stand ard Uczeń: 20122013 W/S PŁ.P.Ł. 11.1wyszukuje informację w tekście 110,61110,65 21.1porównuje informacje z różnych tekstów kultury 181,00130,76 31.1wnioskuje na podstawie przesłanek w tekście 90,5070,41 51.1odczytuje z kontekstu znaczenie użytego w tekście sformułowania 150,83130,76 61.2na podstawie użytych środków stylistycznych odczytuje intencję autora 50,2820,12 71.1wyszukuje informację w tekście 170,94120,71 111.2rozpoznaje funkcję stylistyczną porównania 130,72120,71 121.2rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu 150,83130,76 131.2określa funkcję stylistyczną wyrazów dźwiękonaśladowczych 100,5690,53 141.1odczytuje z kontekstu znaczenie wyrazu użytego w tekście 40,2240,24 Suma1170,65960,56-0,09 Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach

4 Porównanie wyników poszczególnych zadań sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz w klasie VI w dniu 10.01.2013. w podziałem na standardy i umiejętności Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach Pisa nie Nr zad. Stand ard Uczeń: 20122013 W/S P.Ł.P.Ł. 25 II2.1pisze użyteczną instrukcję (przepis) sporządzenia napoju (max. 2 pkt) 210,58300,88 25 III2.3pisze w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa 120,67130,76 26 I2.1pisze opowiadanie na podany temat (max. 3 pkt) 320,59360,71 26 II2.3pisze poprawnie pod względem stylistycznym 40,22100,59 26 III2.3pisze poprawnie pod względem językowym 100,56140,82 26 IV2.3pisze poprawnie pod względem ortograficznym 150,83100,59 26 V2.3pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym 140,7870,41 Suma1080,601200,68+ 0,08

5 Porównanie wyników poszczególnych zadań sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz w klasie VI w dniu 10.01.2013. w podziałem na standardy i umiejętności Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach Rozu mowa nie Nr zad. Stand ard Uczeń : 20122013 W/S P.Ł.P.Ł. 43.1Porządkuje chronologicznie zdarzenia 140,78130,76 163.6Wyznacza liczbę spełniającą warunki zadania 90,5080,47 173.6Nazywa państwa leżące nad Bałtykiem 110,6140,24 193.6Podaje średnicę koła spełniającego warunek określony w zadaniu 100,5660,35 203.5Wskazuje ilustrację graficzną sytuacji opisanej w zadaniu 60,33100,59 223.6Wskazuje osiemnastą część kwadratu 110,61130,76 243.6Ustala liczbę brył o wskazanej własności (max. 2 pkt) 70,3950,15 Suma 680,54590,47-0,07

6 Porównanie wyników poszczególnych zadań sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz w klasie VI w dniu 10.01.2013. w podziałem na standardy i umiejętności Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach Korzys tanie z inform acji Nr zad. Stan dard Uczeń : 20122013 W/S P.Ł.P.Ł. 84.1 na podstawie informacji z oferty handlowej ustala minimalną liczbę uczestników wycieczki 100,56110,65 94.1 na podstawie informacji z oferty handlowej ustala warunki uzyskania najniższej ceny 130,7260,35 10 4.1na podstawie informacji z oferty handlowej ustala cenę usługi 170,94130,76 25 I4.1wykorzystuje informację w piktogramów 140,78150,88 Suma 540,75450,66- 0,09

7 Porównanie wyników poszczególnych zadań sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz w klasie VI w dniu 10.01.2013. w podziałem na standardy i umiejętności Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach Wykorzy stanie wiedzy w praktyce Nr zad. Stan dard Uczeń : 20122013 W/S P.Ł.P.Ł. 155.3 oblicza czas trwania filmu 70,3960,35 185.3 wyznacza sumę długości odcinków 90,50110,65 215.3 wyznacza ceny towarów (max. 4 pkt) 380,53320,47 235.3 dzieli przedział czasu na równe części (max. 2 pkt) 100,2870,21 Suma 640,42560,420,00 Średnia całego sprawdzianu 2012 – 22,83 2013 – 22,06

8 Tekst do zadań od 1. do 7. Kiedy na ekranie samochody koziołkują w powietrzu albo bohater jest o krok od śmierci, wstrzymujemy oddech, zsuwamy się na krawędź fotela, a serce wali nam jak młotem, choć wiemy, że to, co widzimy, nie dzieje się naprawdę. Ta magia kina, czyli zdolność do wzruszania, zadziwiania i przerażania, zapełnia sale kinowe od dnia, w którym na dużym ekranie został wyświetlony pierwszy na świecie film. Historia filmu nie zaczęła się od pierwszej projekcji kinowej. Już ponad 150 lat wcześniej zauważono, że jeśli szybko przerzucimy kilka kartek z lekko tylko różniącymi się rysunkami, odniesiemy wrażenie ruchu narysowanych postaci. Odkrycie fotografii pozwoliło na zwiększenie efektu tego złudzenia. W roku 1878 Anglik Edward Muybridge dwunastoma aparatami fotograficznymi zrobił w pół sekundy dwanaście zdjęć galopującego konia. Później szybko przesunął te zdjęcia przed oczami zebranej publiczności. Wszyscy byli przekonani, że właśnie obejrzeli prawdziwe galopujące zwierzę. Odkrycie Muybridgea zainspirowało innych wynalazców. W 1889 roku w pracowni Tomasza Edisona skonstruowano kinetoskop – urządzenie przewijające zdjęcia na taśmie filmowej tak szybko, żeby dawały wrażenie ruchu. Kinetoskop miał postać skrzyni z wizjerem, przez który jedna osoba mogła oglądać krótkie, kilkunastosekundowe scenki filmowe. Chociaż kinetoskop pokazywał już prawdziwe filmy, dopiero dokonania dwóch Francuzów, Augusta i Louisa Lumière, wyniosły kino do rangi sztuki. Bracia Lumière byli twórcami wielu filmów i dokonali wielu wynalazków z dziedziny techniki filmowej. To oni zbudowali kinematograf i wpadli na genialny pomysł, żeby filmy dla szerszej publiczności wyświetlać na dużym ekranie znajdującym się w zaciemnionym pomieszczeniu. Podczas pierwszej takiej projekcji, w 1895 roku, ludzie zgromadzeni w sali kinowej zobaczyli krótki film przedstawiający wjazd pociągu na stację kolejową. Widzowie byli przerażeni widokiem sunącej na nich z ekranu lokomotywy. Zaczęli krzyczeć ze strachu, a niektórzy w panice rzucili się do ucieczki. Filmy braci Lumière były czarno - białe i nieme. Pierwsze filmy dźwiękowe pojawiły się w 1900 roku, a filmy kolorowe zaczęto produkować 17 lat później. Wprawdzie wynalezienie telewizji oraz wideo wpłynęło na zmniejszenie liczebności widowni kinowej, ale na seanse dobrych filmów wciąż ustawiają się kolejki. Łatwo to zrozumieć: telewizja nie może dostarczać tylu wrażeń, co oglądanie filmu na dużym ekranie. [331 słów] Na podstawie: R. Platt, Masz wiadomość. Od hieroglifów do Internetu. Warszawa 2005. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

9 1.Pierwsza na świecie publiczna projekcja filmu odbyła się w roku A. 1878 B. 1889 C. 1895 D. 1900 Błędne odpowiedzi A A B A A B Prawidłowych odpowiedzi11 Standard: czytanie. Umiejętność: wyszukuje informacje zawarte w tekście.

10 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 2. Które ujęcie wywołało panikę na pokazie filmu braci Lumière? A. B. C. D. Standard: czytanie. Umiejętność: porównuje informacje z różnych tekstów kultury. Błędne odpowiedzi D D B A Prawidłowych odpowiedzi13

11 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 3. Czym filmy braci Lumière różniły się od filmów wcześniejszych? A. Oglądano je tylko przez wizjer. B. Wyświetlano je na ekranie. C. Stwarzały wrażenie ruchu. D. Były czarno - białe i nieme Standard: czytanie. Umiejętność: wnioskuje na podstawie przesłanek w tekście. Błędne odpowiedzi D D D A D D D D C D Prawidłowych odpowiedzi7

12 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 4. Które wydarzenie z historii kina powinno być opisane w pustej kratce? A. Skonstruowanie kinematografu. B. Pierwszy na świecie seans filmowy. C. Pokaz pierwszego filmu dźwiękowego. D. Początek produkcji kolorowych filmów. Standard: rozumowanie. Umiejętność: porządkuje chronologicznie zdarzenia. Błędne odpowiedzi B A B B Prawidłowych odpowiedzi13

13 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 5. Sformułowanie magia kina, użyte w pierwszym akapicie, podkreśla A. złożoność procesu tworzenia filmów. B. niezwykłą siłę oddziaływania kina. C. tempo rozwoju technik filmowych. D. ścisły związek kina z fantastyką. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje z kontekstu znaczenie użytego w tekście sformułowania. Błędne odpowiedzi A C D X Prawidłowych odpowiedzi13

14 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 6. W pierwszym akapicie autor posługuje się czasownikami w 1. osobie liczby mnogiej, żeby A. nawiązać bliższy kontakt z odbiorcą. B. wyrazić swoją fascynację filmami akcji. C. ocenić żywiołowe reakcje widzów na film. D. zachęcić widzów do wspólnego oglądania filmów. Standard: czytanie. na podstawie użytych środków stylistycznych odczytuje intencję autora. Błędne odpowiedzi B D C B C B D C C C C B C D B X Prawidłowych odpowiedzi1

15 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 7. Kino, według autora, mimo wynalezienia telewizji, wciąż cieszy się dużą popularnością, ponieważ A. ma dłuższą i bogatszą historię. B. w sali kinowej zmieści się wielu widzów. C. dostarcza więcej emocji i wrażeń. D. oferuje znacznie bogatszy repertuar filmów. Standard: czytanie. Umiejętność: wyszukuje informację w tekście. Błędne odpowiedzi A A D A A Prawidłowych odpowiedzi12

16 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 8. Ilu co najmniej uczestników musi pojechać na wycieczkę, aby jej cena od osoby była niższa niż 50 zł? A. 26 osób. B. 27 osób. C. 33 osoby. D. 34 osoby. Standard: korzystanie z informacji. Umiejętność: na podstawie informacji z oferty handlowej ustala minimalna liczbę uczestników wycieczki Błędne odpowiedzi C C D D D D Prawidłowych odpowiedzi11 Tabela do zadań od 8. do 10. Oferta wycieczki jednodniowej

17 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 9. Chęć udziału w wycieczce zgłosiło 21 osób. Ile co najmniej osób powinno się jeszcze zgłosić, aby koszt wycieczki dla każdego uczestnika był najniższy z możliwych? A. 6 osób. B. 13 osób. C. 20 osób. D. 26 osób. Standard: korzystanie z informacji. Umiejętność: na podstawie informacji z oferty handlowej ustala warunki uzyskania najniższej ceny Błędne odpowiedzi D A D D B A D B A D D Prawidłowych odpowiedzi6 Tabela do zadań od 8. do 10. Oferta wycieczki jednodniowej

18 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 10. Na wspólną wycieczkę pojechało 17 osób z klasy VI b i 19 osób z klasy VI d. Ile zapłacił za udział w wycieczce każdy z jej uczestników? A. 35 zł B. 41 zł C. 48 zł D. 56 zł Standard: korzystanie z informacji. Umiejętność: na podstawie informacji z oferty handlowej ustala cenę usługi Błędne odpowiedzi A A A A Prawidłowych odpowiedzi13 Tabela do zadań od 8. do 10. Oferta wycieczki jednodniowej

19 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Tekst do zadań od 11. do 14. Burza nocna Szalała burza w nocy. Łuny, gwizdy, jęki, Turkot wozów, huk kotłów, blach łoskot, zbrój szczęki, Pioruny, grzmoty, trzaski, dudnienia, tętenty, Niby napad dzikiego najeźdźcy zawzięty. Potem wszystko ucichło. Gdy świtem wychodzę, Jest pusto i bezludnie. I tylko na drodze, Śladami po odpartych, rozgromionych zbiegach, Lśnią kałuże jak tarcze o szczerbatych brzegach. Leopold Staff, Martwa pogoda. Warszawa 1946.

20 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 11. Co autor chce podkreślić poprzez porównanie burzy do bitwy? A. Grozę burzy. B. Odwagę rycerzy. C. Gwałtowność wiatru. D. Dzikość najeźdźców. Standard: czytanie. Umiejętność: rozpoznaje funkcję stylistyczną porównania Błędne odpowiedzi D B D B D Prawidłowych odpowiedzi12

21 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 12. Które słowa świadczą o tym, że postać mówiąca jest uczestnikiem wydarzeń? A. Szalała burza w nocy. B. Potem wszystko ucichło. C. Lśnią kałuże jak tarcze... D. Gdy świtem wychodzę... Standard: czytanie. Umiejętność: rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu. Błędne odpowiedzi C A A A Prawidłowych odpowiedzi13

22 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 13. Autor używa wyrazów dźwiękonaśladowczych, aby A. oddać atmosferę nawałnicy. B. scharakteryzować najeźdźców. C. przedstawić poranek po bitwie. D. opisać wygląd krajobrazu po burzy. Standard: czytanie. Umiejętność: określa funkcję stylistyczną wyrazów dźwiękonaśladowczych. Błędne odpowiedzi D C C C D D D B Prawidłowych odpowiedzi9

23 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 14. W jakim znaczeniu użyto w tym wierszu słowa kocioł? A. Duże naczynie do gotowania. B. Zagmatwana sytuacja, bałagan. C. Instrument podobny do bębna. D. Okrążenie wojsk przez nieprzyjaciela. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje z kontekstu znaczenie wyrazu użytego w tekście. Błędne odpowiedzi B B B B B D B B B B A B D Prawidłowych odpowiedzi4

24 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 15. Film rozpoczął się o godzinie 19.18, a zakończył o 21.04. Trzy razy był przerywany dwuminutowymi blokami reklam. Ile minut trwałby ten film, gdyby wyświetlono go bez reklam? A. 100 minut. B. 106 minut. C. 128 minut. D. 134 minuty. Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: oblicza czas trwania filmu. Błędne odpowiedzi B C D D B D B B C D B Prawidłowych odpowiedzi6

25 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 16. Adam miał kilkanaście samochodzików. Ustawiał je w rzędach – po tyle samo w każdym rzędzie. Zauważył, że w ten sposób można ustawić samochodziki w dwóch lub trzech, ale nie w czterech rzędach. Ile samochodzików miał Adam? A. 18 B. 16 C. 14 D. 12 Standard: rozumowanie. Umiejętność: wyznacza liczbę spełniającą warunki zadania. Błędne odpowiedzi D D D D D D C D B Prawidłowych odpowiedzi8

26 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 17. Dzieci, rozpoczynając grę, wylosowały kostkę domina Finlandia-Niemcy. Które kostki powinny położyć po obu jej stronach, aby obok siebie znalazły się wyłącznie nazwy państw leżących nad Bałtykiem? Standard: rozumowanie. Umiejętność: nazywa państwa leżące nad Bałtykiem. Błędne odpowiedzi C C B C B BCBC A B C C C A B Prawidłowych odpowiedzi4 A. I i II B. I i IV C. II i III D. III i IV

27 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 18. Antek pociął listwę na części tak, że trzy z nich miały po 0,35 m długości, a dwie pozostałe po 0,2 m. Jaką długość miała listwa przed pocięciem? A. 1,05 m B. 1,09 m C. 1,45 m D. 1,9 m Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wyznacza sumę długości odcinków. Błędne odpowiedzi A D B D A B Prawidłowych odpowiedzi11

28 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 19. Z prostokątnej płyty o wymiarach 30 cm na 40 cm trzeba wyciąć jak największe koło. Jaką średnicę będzie mieć to koło? A. 15 cm B. 20 cm C. 30 cm D. 40 cm Standard: rozumowanie. Umiejętność: podaje średnicę koła spełniającego warunek określony w zadaniu. Błędne odpowiedzi B B B B A A D D B B X Prawidłowych odpowiedzi6

29 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 20. Piłka Janka leżała na boisku. Paweł położył swoją piłkę w odległości 2 m od piłki Janka, a Witek swoją w odległości 1,5 m od piłki Janka. Okazało się, że odległość między piłkami Pawła i Witka wynosiła 1 m. Który rysunek przedstawia tę sytuację? Standard: rozumowanie. Umiejętność: wskazuje ilustrację graficzną sytuacji opisanej w zadaniu. Błędne odpowiedzi C A A C C B C Prawidłowych odpowiedzi10

30 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 21. Za 8 jednakowych zeszytów i 5 jednakowych długopisów Marek zapłacił 52 zł. Gdyby kupił o 3 długopisy więcej, to zapłaciłby 61,60 zł. Ile kosztuje jeden długopis, a ile jeden zeszyt? Zapisz wszystkie obliczenia. 4 p. Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wyznacza ceny towarów. Układ odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 3 2 4 0 0 0 2 3 3 4 3 1 0 3 0 4 0 Suma32

31 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 21. Przykładowe prace.

32 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 21. Przykładowe prace.

33 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 21. Przykładowe prace.

34 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 21. Przykładowe prace.

35 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 22. Zamaluj 1/18 kwadratu ABCD. Standard: rozumowanie. Umiejętność: wskazuje osiemnastą część kwadratu. Błędnych odpowiedzi 4 Prawidłowych odpowiedzi 13

36 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 22. Przykładowe prace. 22. Zamaluj 1/18 kwadratu ABCD.

37 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Uwaga. W zadaniu 22, na rysunku pomocniczym niewidoczne okazały się linie siatki. Pomimo tego duża grupa uczniów starała się rozwiązać zadania. Następnego dnia zadanie to zostało powtórzone z prawidłowym rysunkiem.

38 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 22.

39 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 23. Skanowanie 25 stron trwało 15 minut. Ile sekund zajęło średnio skanowanie jednej strony? Zapisz obliczenia. Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: dzieli przedział czasu na równe części. Układ odpowiedzi. Kolejność malejąca. 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Suma7

40 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 23. Przykładowe prace.

41 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 23. Przykładowe prace.

42 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 23. Przykładowe prace.

43 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 23. Przykładowe prace.

44 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 23. Przykładowe prace.

45 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 24. Dwie sąsiednie ściany drewnianego klocka w kształcie sześcianu pomalowano na zielono, a pozostałe na żółto. Następnie klocek ten rozcięto na osiem jednakowych małych sześcianów. Odpowiedz na pytania. Ile małych sześcianów ma tylko jedną ścianę pomalowaną na zielono? Odpowiedź: 2 małe sześciany. Ile małych sześcianów ma trzy ściany pomalowane na żółto? Odpowiedź: 6 małych sześcianów. Standard: rozumowanie. Umiejętność: ustala liczbę brył o wskazanej własności. 2 p. Układ odpowiedzi. Kolejność malejąca. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Suma5

46 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 24. Przykładowe prace. Uwaga. Na arkuszach sprawdzianów rysunek pomocniczy okazał się praktycznie niewidoczny. Pomimo tego, uczniowie starali się rozwiązać zadanie.

47 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 24. Przykładowe prace.

48 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 24. Przykładowe prace.

49 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Rysunki do zadania 25. Standard: korzystanie z informacji, pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem. I.wykorzystuje informacje z piktogramów 1 p, II.pisze użyteczną instrukcję (przepis) sporządzenia napoju 2 p, III.pisze w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa 1 p. Układ odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 25 II 25 II 25 III 121 121 121 120 111 121 120 121 111 121 021 121 121 010 120 111 121 Suma153013 25. Na podstawie rysunków z opakowania czekolady w proszku napisz instrukcję przygotowania czekolady do picia.

50 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 25. Przykładowe prace.

51 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 25. Przykładowe prace.

52 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 25. Przykładowe prace.

53 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 26. Napisz opowiadanie o tym, jak ktoś zrobił miłą niespodziankę swoim domownikom. Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. Standard: pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem; celowo stosuje środki językowe; przestrzega norm językowych; przestrzega norm ortograficznych*; przestrzega norm interpunkcyjnych*. I. pisze opowiadanie na zadany temat- 3 p. II. pisze poprawnie pod względem stylistycznym- 1 p. III. pisze poprawnie pod względem językowym - 1 p. IV. pisze poprawnie pod względem ortograficznym* - 1 p. V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym* - 1 p. *Uczeń z dysleksją: rozpoczyna zdanie wielką literą i kończy kropką (dopuszczalny 1 błąd)

54 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Standard: pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem; celowo stosuje środki językowe; przestrzega norm językowych; przestrzega norm ortograficznych*; przestrzega norm interpunkcyjnych*. I.pisze opowiadanie na temat - 3 p. II.pisze funkcjonalnym stylem z dbałością o dobór słownictwa - 1 p. III. pisze poprawnie pod względem gramatycznym - 1 p. IV. pisze poprawnie pod względem ortograficznym* - 2 p. V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym* *Uczeń z dysleksją: rozpoczyna zdanie wielką literą i kończy kropką (dopuszczalny 1 błąd) Układ odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 26 I 26 II 26 III 26 IV 26 V 31100 30110 31111 31110 31110 10100 1000 0 10111 21111 10100 10000 31111 21111 31111 10000 21111 3110 0 Suma361014107

55 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 26. Przykładowe prace.

56 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 26. Przykładowe prace.

57 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 26. Przykładowe prace.

58 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 26. Przykładowe prace.

59 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 26. Przykładowe prace.

60 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Zadanie 26. Przykładowe prace.

61 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Wnioski*: 1.Ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem – na przykładzie tekstów użytkowych, fabularnych, poetyckich, tabel, wykresów, instrukcji, poleceń i przypisów – konkretyzując polecenia ze wskazaniem odpowiednich fragmentów. 2.Analizować z uczniami teksty zadań otwartych – dłuższych form wypowiedzi pisemnej, wskazywać błędy i poszukiwać poprawnych odpowiedzi. 3.Analizować z uczniami poprawność zadań zamkniętych ze wskazaniem prawidłowej odpowiedzi w tekście. 4. Doskonalić pisemne formy wypowiedzi – zgodnie ze standardami. 5. Zwracać uwagę na estetykę zapisu. 6.Dokładnie przeanalizować standardy i przeprowadzić lekcje o tematyce, której treści nie występowały w arkuszach diagnostycznych. 7. Doskonalić umiejętności rachunkowe, szczególnie w zadaniach dotyczących obwodów i pól figur. 8. Ćwiczyć rozwiązywanie zadań z treścią o różnej tematyce 9. Pozytywnie motywować uczniów do podejmowania trudu rozwiązywania wszystkich zadań. * Wnioski formułowane są na potrzeby wszystkich nauczycieli szkoły podczas omawiania wyników testu.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników próbnego sprawdzianu OKE przeprowadzonego w dniu 26.02.2013. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google