Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Analiza wyników próbnego sprawdzianu OKE przeprowadzonego w dniu w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach

2 Wyniki poszczególnych próbnych sprawdzianów Kolejność przypadkowa. 11
25.09. 2012 21.11. W/S 2013 10.01. luty 11 20 19 29 27 15 12 17 25 21 26 34 30 36 32 23 37 14 8 9 7 13 x 5 31 28 16 24 18 33 18,71 20,18 +1,47 16,71 - 3,47 25,88 +9,17 22,06 - 3,82

3 Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach
Porównanie wyników poszczególnych zadań sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz w klasie VI w dniu w podziałem na standardy i umiejętności Czytanie Nr zad. Standard Uczeń: 2012 2013 W/S P Ł. P. 1 1.1 wyszukuje informację w tekście 11 0,61 0,65 2 porównuje informacje z różnych tekstów kultury 18 1,00 13 0,76 3 wnioskuje na podstawie przesłanek w tekście 9 0,50 7 0,41 5 odczytuje z kontekstu znaczenie użytego w tekście sformułowania 15 0,83 6 1.2 na podstawie użytych środków stylistycznych odczytuje intencję autora 0,28 0,12 17 0,94 12 0,71 rozpoznaje funkcję stylistyczną porównania 0,72 rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu określa funkcję stylistyczną wyrazów dźwiękonaśladowczych 10 0,56 0,53 14 odczytuje z kontekstu znaczenie wyrazu użytego w tekście 4 0,22 0,24 Suma 117 96 -0,09

4 Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach
Porównanie wyników poszczególnych zadań sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz w klasie VI w dniu w podziałem na standardy i umiejętności Pisanie Nr zad. Standard Uczeń: 2012 2013 W/S P. Ł. 25 II 2.1 pisze użyteczną instrukcję (przepis) sporządzenia napoju (max. 2 pkt) 21 0,58 30 0,88 25 III 2.3 pisze w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa 12 0,67 13 0,76 26 I pisze opowiadanie na podany temat (max. 3 pkt) 32 0,59 36 0,71 26 II pisze poprawnie pod względem stylistycznym 4 0,22 10 26 III pisze poprawnie pod względem językowym 0,56 14 0,82 26 IV pisze poprawnie pod względem ortograficznym 15 0,83 26 V pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym 0,78 7 0,41 Suma 108 0,60 120 0,68 + 0,08

5 Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach
Porównanie wyników poszczególnych zadań sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz w klasie VI w dniu w podziałem na standardy i umiejętności Rozumowanie Nr zad. Standard Uczeń : 2012 2013 W/S P. Ł. 4 3.1 Porządkuje chronologicznie zdarzenia 14 0,78 13 0,76 16 3.6 Wyznacza liczbę spełniającą warunki zadania 9 0,50 8 0,47 17 Nazywa państwa leżące nad Bałtykiem 11 0,61 0,24 19 Podaje średnicę koła spełniającego warunek określony w zadaniu 10 0,56 6 0,35 20 3.5 Wskazuje ilustrację graficzną sytuacji opisanej w zadaniu 0,33 0,59 22 Wskazuje osiemnastą część kwadratu 24 Ustala liczbę brył o wskazanej własności (max. 2 pkt) 7 0,39 5 0,15 Suma 68 0,54 59 -0,07

6 Korzystanie z informacji
Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach Porównanie wyników poszczególnych zadań sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz w klasie VI w dniu w podziałem na standardy i umiejętności Korzystanie z informacji Nr zad. Standard Uczeń : 2012 2013 W/S P. Ł. 8 4.1 na podstawie informacji z oferty handlowej ustala minimalną liczbę uczestników wycieczki 10 0,56 11 0,65 9 ustala warunki uzyskania najniższej ceny 13 0,72 6 0,35 na podstawie informacji z oferty handlowej ustala cenę usługi 17 0,94 0,76 25 I wykorzystuje informację w piktogramów 14 0,78 15 0,88 Suma 54 0,75 45 0,66 - 0,09

7 Wykorzystanie wiedzy w praktyce
Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach Porównanie wyników poszczególnych zadań sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz w klasie VI w dniu w podziałem na standardy i umiejętności Wykorzystanie wiedzy w praktyce Nr zad. Standard Uczeń : 2012 2013 W/S P. Ł. 15 5.3 oblicza czas trwania filmu 7 0,39 6 0,35 18 wyznacza sumę długości odcinków 9 0,50 11 0,65 21 wyznacza ceny towarów (max. 4 pkt) 38 0,53 32 0,47 23 dzieli przedział czasu na równe części (max. 2 pkt) 10 0,28 0,21 Suma 64 0,42 56 0,00 Średnia całego sprawdzianu 2012 – 22,83 2013 – 22,06

8 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Tekst do zadań od 1. do 7. Kiedy na ekranie samochody koziołkują w powietrzu albo bohater jest o krok od śmierci, wstrzymujemy oddech, zsuwamy się na krawędź fotela, a serce wali nam jak młotem, choć wiemy, że to, co widzimy, nie dzieje się naprawdę. Ta magia kina, czyli zdolność do wzruszania, zadziwiania i przerażania, zapełnia sale kinowe od dnia, w którym na dużym ekranie został wyświetlony pierwszy na świecie film. Historia filmu nie zaczęła się od pierwszej projekcji kinowej. Już ponad 150 lat wcześniej zauważono, że jeśli szybko przerzucimy kilka kartek z lekko tylko różniącymi się rysunkami, odniesiemy wrażenie ruchu narysowanych postaci. Odkrycie fotografii pozwoliło na zwiększenie efektu tego złudzenia. W roku 1878 Anglik Edward Muybridge dwunastoma aparatami fotograficznymi zrobił w pół sekundy dwanaście zdjęć galopującego konia. Później szybko przesunął te zdjęcia przed oczami zebranej publiczności. Wszyscy byli przekonani, że właśnie obejrzeli prawdziwe galopujące zwierzę. Odkrycie Muybridge’a zainspirowało innych wynalazców. W 1889 roku w pracowni Tomasza Edisona skonstruowano kinetoskop – urządzenie przewijające zdjęcia na taśmie filmowej tak szybko, żeby dawały wrażenie ruchu. Kinetoskop miał postać skrzyni z wizjerem, przez który jedna osoba mogła oglądać krótkie, kilkunastosekundowe scenki filmowe. Chociaż kinetoskop pokazywał już prawdziwe filmy, dopiero dokonania dwóch Francuzów, Augusta i Louisa Lumière, wyniosły kino do rangi sztuki. Bracia Lumière byli twórcami wielu filmów i dokonali wielu wynalazków z dziedziny techniki filmowej. To oni zbudowali kinematograf i wpadli na genialny pomysł, żeby filmy dla szerszej publiczności wyświetlać na dużym ekranie znajdującym się w zaciemnionym pomieszczeniu. Podczas pierwszej takiej projekcji, w 1895 roku, ludzie zgromadzeni w sali kinowej zobaczyli krótki film przedstawiający wjazd pociągu na stację kolejową. Widzowie byli przerażeni widokiem sunącej na nich z ekranu lokomotywy. Zaczęli krzyczeć ze strachu, a niektórzy w panice rzucili się do ucieczki. Filmy braci Lumière były czarno - białe i nieme. Pierwsze filmy dźwiękowe pojawiły się w 1900 roku, a filmy kolorowe zaczęto produkować 17 lat później. Wprawdzie wynalezienie telewizji oraz wideo wpłynęło na zmniejszenie liczebności widowni kinowej, ale na seanse dobrych filmów wciąż ustawiają się kolejki. Łatwo to zrozumieć: telewizja nie może dostarczać tylu wrażeń, co oglądanie filmu na dużym ekranie. [331 słów] Na podstawie: R. Platt, Masz wiadomość. Od hieroglifów do Internetu. Warszawa 2005.

9 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi A B Prawidłowych odpowiedzi 11 Standard: czytanie. Umiejętność: wyszukuje informacje zawarte w tekście. Pierwsza na świecie publiczna projekcja filmu odbyła się w roku A B C D. 1900

10 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi D B A Prawidłowych odpowiedzi 13 Standard: czytanie. Umiejętność: porównuje informacje z różnych tekstów kultury. 2. Które ujęcie wywołało panikę na pokazie filmu braci Lumière? A B C D.

11 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi D A C Prawidłowych odpowiedzi 7 Standard: czytanie. Umiejętność: wnioskuje na podstawie przesłanek w tekście. Czym filmy braci Lumière różniły się od filmów wcześniejszych? A. Oglądano je tylko przez wizjer. B. Wyświetlano je na ekranie. C. Stwarzały wrażenie ruchu. D. Były czarno - białe i nieme

12 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi B A Prawidłowych odpowiedzi 13 Standard: rozumowanie. Umiejętność: porządkuje chronologicznie zdarzenia. 4. Które wydarzenie z historii kina powinno być opisane w pustej kratce? A. Skonstruowanie kinematografu. B. Pierwszy na świecie seans filmowy. C. Pokaz pierwszego filmu dźwiękowego. D. Początek produkcji kolorowych filmów.

13 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi A C D X Prawidłowych odpowiedzi 13 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje z kontekstu znaczenie użytego w tekście sformułowania. 5. Sformułowanie magia kina, użyte w pierwszym akapicie, podkreśla A. złożoność procesu tworzenia filmów. B. niezwykłą siłę oddziaływania kina. C. tempo rozwoju technik filmowych. D. ścisły związek kina z fantastyką.

14 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi B D C X Prawidłowych odpowiedzi 1 Standard: czytanie. na podstawie użytych środków stylistycznych odczytuje intencję autora. 6. W pierwszym akapicie autor posługuje się czasownikami w 1. osobie liczby mnogiej, żeby A. nawiązać bliższy kontakt z odbiorcą. B. wyrazić swoją fascynację filmami akcji. C. ocenić żywiołowe reakcje widzów na film. D. zachęcić widzów do wspólnego oglądania filmów.

15 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi A D Prawidłowych odpowiedzi 12 Standard: czytanie. Umiejętność: wyszukuje informację w tekście. 7. Kino, według autora, mimo wynalezienia telewizji, wciąż cieszy się dużą popularnością, ponieważ A. ma dłuższą i bogatszą historię. B. w sali kinowej zmieści się wielu widzów. C. dostarcza więcej emocji i wrażeń. D. oferuje znacznie bogatszy repertuar filmów.

16 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi C D Prawidłowych odpowiedzi 11 Standard: korzystanie z informacji. Umiejętność: na podstawie informacji z oferty handlowej ustala minimalna liczbę uczestników wycieczki Tabela do zadań od 8. do 10. Oferta wycieczki jednodniowej 8. Ilu co najmniej uczestników musi pojechać na wycieczkę, aby jej cena od osoby była niższa niż 50 zł? A. 26 osób. B. 27 osób. C. 33 osoby. D. 34 osoby.

17 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi D A B Prawidłowych odpowiedzi 6 Standard: korzystanie z informacji. Umiejętność: na podstawie informacji z oferty handlowej ustala warunki uzyskania najniższej ceny Tabela do zadań od 8. do 10. Oferta wycieczki jednodniowej 9. Chęć udziału w wycieczce zgłosiło 21 osób. Ile co najmniej osób powinno się jeszcze zgłosić, aby koszt wycieczki dla każdego uczestnika był najniższy z możliwych? A. 6 osób. B. 13 osób. C. 20 osób. D. 26 osób.

18 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi A Prawidłowych odpowiedzi 13 Standard: korzystanie z informacji. Umiejętność: na podstawie informacji z oferty handlowej ustala cenę usługi Tabela do zadań od 8. do 10. Oferta wycieczki jednodniowej 10. Na wspólną wycieczkę pojechało 17 osób z klasy VI b i 19 osób z klasy VI d. Ile zapłacił za udział w wycieczce każdy z jej uczestników? A. 35 zł B. 41 zł C. 48 zł D. 56 zł

19 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Tekst do zadań od 11. do 14. Burza nocna Szalała burza w nocy. Łuny, gwizdy, jęki, Turkot wozów, huk kotłów, blach łoskot, zbrój szczęki, Pioruny, grzmoty, trzaski, dudnienia, tętenty, Niby napad dzikiego najeźdźcy zawzięty. Potem wszystko ucichło. Gdy świtem wychodzę, Jest pusto i bezludnie. I tylko na drodze, Śladami po odpartych, rozgromionych zbiegach, Lśnią kałuże jak tarcze o szczerbatych brzegach. Leopold Staff, Martwa pogoda. Warszawa 1946.

20 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi D B Prawidłowych odpowiedzi 12 Standard: czytanie. Umiejętność: rozpoznaje funkcję stylistyczną porównania 11. Co autor chce podkreślić poprzez porównanie burzy do bitwy? A. Grozę burzy. B. Odwagę rycerzy. C. Gwałtowność wiatru. D. Dzikość najeźdźców.

21 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi C A Prawidłowych odpowiedzi 13 Standard: czytanie. Umiejętność: rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu. 12. Które słowa świadczą o tym, że postać mówiąca jest uczestnikiem wydarzeń? A. Szalała burza w nocy. B. Potem wszystko ucichło. C. Lśnią kałuże jak tarcze... D. Gdy świtem wychodzę...

22 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi D C B Prawidłowych odpowiedzi 9 Standard: czytanie. Umiejętność: określa funkcję stylistyczną wyrazów dźwiękonaśladowczych. 13. Autor używa wyrazów dźwiękonaśladowczych, aby A. oddać atmosferę nawałnicy. B. scharakteryzować najeźdźców. C. przedstawić poranek po bitwie. D. opisać wygląd krajobrazu po burzy.

23 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi B D A Prawidłowych odpowiedzi 4 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje z kontekstu znaczenie wyrazu użytego w tekście. 14. W jakim znaczeniu użyto w tym wierszu słowa kocioł? A. Duże naczynie do gotowania. B. Zagmatwana sytuacja, bałagan. C. Instrument podobny do bębna. D. Okrążenie wojsk przez nieprzyjaciela.

24 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi B C D Prawidłowych odpowiedzi 6 Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: oblicza czas trwania filmu. 15. Film rozpoczął się o godzinie 19.18, a zakończył o Trzy razy był przerywany dwuminutowymi blokami reklam. Ile minut trwałby ten film, gdyby wyświetlono go bez reklam? A. 100 minut. B. 106 minut. C. 128 minut. D. 134 minuty.

25 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi D C B Prawidłowych odpowiedzi 8 Standard: rozumowanie. Umiejętność: wyznacza liczbę spełniającą warunki zadania. 16. Adam miał kilkanaście samochodzików. Ustawiał je w rzędach – po tyle samo w każdym rzędzie. Zauważył, że w ten sposób można ustawić samochodziki w dwóch lub trzech, ale nie w czterech rzędach. Ile samochodzików miał Adam? A B C D. 12

26 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi C B B C A Prawidłowych odpowiedzi 4 Standard: rozumowanie. Umiejętność: nazywa państwa leżące nad Bałtykiem. 17. Dzieci, rozpoczynając grę, wylosowały kostkę domina Finlandia-Niemcy. Które kostki powinny położyć po obu jej stronach, aby obok siebie znalazły się wyłącznie nazwy państw leżących nad Bałtykiem? A. I i II B. I i IV C. II i III D. III i IV

27 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi A D B Prawidłowych odpowiedzi 11 Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wyznacza sumę długości odcinków. 18. Antek pociął listwę na części tak, że trzy z nich miały po 0,35 m długości, a dwie pozostałe po 0,2 m. Jaką długość miała listwa przed pocięciem? A. 1,05 m B. 1,09 m C. 1,45 m D. 1,9 m

28 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi B A D X Prawidłowych odpowiedzi 6 Standard: rozumowanie. Umiejętność: podaje średnicę koła spełniającego warunek określony w zadaniu. 19. Z prostokątnej płyty o wymiarach 30 cm na 40 cm trzeba wyciąć jak największe koło. Jaką średnicę będzie mieć to koło? A. 15 cm B. 20 cm C. 30 cm D. 40 cm

29 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędne odpowiedzi C A B Prawidłowych odpowiedzi 10 Standard: rozumowanie. Umiejętność: wskazuje ilustrację graficzną sytuacji opisanej w zadaniu. 20. Piłka Janka leżała na boisku. Paweł położył swoją piłkę w odległości 2 m od piłki Janka, a Witek swoją w odległości 1,5 m od piłki Janka. Okazało się, że odległość między piłkami Pawła i Witka wynosiła 1 m. Który rysunek przedstawia tę sytuację?

30 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Układ odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 3 2 4 1 Suma 32 Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wyznacza ceny towarów. 21. Za 8 jednakowych zeszytów i 5 jednakowych długopisów Marek zapłacił 52 zł. Gdyby kupił o 3 długopisy więcej, to zapłaciłby 61,60 zł. Ile kosztuje jeden długopis, a ile jeden zeszyt? Zapisz wszystkie obliczenia p.

31 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 21. Przykładowe prace.

32 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 21. Przykładowe prace.

33 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 21. Przykładowe prace.

34 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 21. Przykładowe prace.

35 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: rozumowanie. Umiejętność: wskazuje osiemnastą część kwadratu. 22. Zamaluj 1/18 kwadratu ABCD. Błędnych odpowiedzi 4 Prawidłowych odpowiedzi 13

36 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 22. Przykładowe prace. 22. Zamaluj 1/18 kwadratu ABCD.

37 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Uwaga. W zadaniu 22, na rysunku pomocniczym niewidoczne okazały się linie siatki. Pomimo tego duża grupa uczniów starała się rozwiązać zadania. Następnego dnia zadanie to zostało powtórzone z prawidłowym rysunkiem.

38 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 22.

39 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Układ odpowiedzi. Kolejność malejąca. 2 1 Suma 7 Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: dzieli przedział czasu na równe części. 23. Skanowanie 25 stron trwało 15 minut. Ile sekund zajęło średnio skanowanie jednej strony? Zapisz obliczenia.

40 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 23. Przykładowe prace.

41 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 23. Przykładowe prace.

42 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 23. Przykładowe prace.

43 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 23. Przykładowe prace.

44 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 23. Przykładowe prace.

45 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Układ odpowiedzi. Kolejność malejąca. 2 1 Suma 5 Standard: rozumowanie. Umiejętność: ustala liczbę brył o wskazanej własności. 2 p. 24. Dwie sąsiednie ściany drewnianego klocka w kształcie sześcianu pomalowano na zielono, a pozostałe na żółto. Następnie klocek ten rozcięto na osiem jednakowych małych sześcianów. Odpowiedz na pytania. Ile małych sześcianów ma tylko jedną ścianę pomalowaną na zielono? Odpowiedź: 2 małe sześciany. Ile małych sześcianów ma trzy ściany pomalowane na żółto? Odpowiedź: 6 małych sześcianów.

46 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 24. Przykładowe prace. Uwaga. Na arkuszach sprawdzianów rysunek pomocniczy okazał się praktycznie niewidoczny. Pomimo tego, uczniowie starali się rozwiązać zadanie.

47 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 24. Przykładowe prace.

48 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 24. Przykładowe prace.

49 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Układ odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 25 II 25 II 25 III 1 2 Suma 15 30 13 Standard: korzystanie z informacji, pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem. wykorzystuje informacje z piktogramów 1 p, pisze użyteczną instrukcję (przepis) sporządzenia napoju 2 p, pisze w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa 1 p. Rysunki do zadania 25. 25. Na podstawie rysunków z opakowania czekolady w proszku napisz instrukcję przygotowania czekolady do picia.

50 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 25. Przykładowe prace.

51 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 25. Przykładowe prace.

52 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 25. Przykładowe prace.

53 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem; celowo stosuje środki językowe; przestrzega norm językowych; przestrzega norm ortograficznych*; przestrzega norm interpunkcyjnych*. I. pisze opowiadanie na zadany temat- 3 p. II. pisze poprawnie pod względem stylistycznym- 1 p. III. pisze poprawnie pod względem językowym - 1 p. IV. pisze poprawnie pod względem ortograficznym* - 1 p. V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym* - 1 p. *Uczeń z dysleksją: rozpoczyna zdanie wielką literą i kończy kropką (dopuszczalny 1 błąd) 26. Napisz opowiadanie o tym, jak ktoś zrobił miłą niespodziankę swoim domownikom. Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

54 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Układ odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 26 I 26 II 26 III 26 IV 26 V 3 1 2 Suma 36 10 14 7 Standard: pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem; celowo stosuje środki językowe; przestrzega norm językowych; przestrzega norm ortograficznych*; przestrzega norm interpunkcyjnych*. pisze opowiadanie na temat - 3 p. pisze funkcjonalnym stylem z dbałością o dobór słownictwa - 1 p. III. pisze poprawnie pod względem gramatycznym - 1 p. IV. pisze poprawnie pod względem ortograficznym* - 2 p. V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym* *Uczeń z dysleksją: rozpoczyna zdanie wielką literą i kończy kropką (dopuszczalny 1 błąd)

55 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 26. Przykładowe prace.

56 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 26. Przykładowe prace.

57 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 26. Przykładowe prace.

58 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 26. Przykładowe prace.

59 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 26. Przykładowe prace.

60 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie 26. Przykładowe prace.

61 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Wnioski*: Ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem – na przykładzie tekstów użytkowych, fabularnych, poetyckich, tabel, wykresów, instrukcji, poleceń i przypisów – konkretyzując polecenia ze wskazaniem odpowiednich fragmentów. Analizować z uczniami teksty zadań otwartych – dłuższych form wypowiedzi pisemnej, wskazywać błędy i poszukiwać poprawnych odpowiedzi. Analizować z uczniami poprawność zadań zamkniętych ze wskazaniem prawidłowej odpowiedzi w tekście. 4. Doskonalić pisemne formy wypowiedzi – zgodnie ze standardami. 5. Zwracać uwagę na estetykę zapisu. Dokładnie przeanalizować standardy i przeprowadzić lekcje o tematyce, której treści nie występowały w arkuszach diagnostycznych. 7. Doskonalić umiejętności rachunkowe, szczególnie w zadaniach dotyczących obwodów i pól figur. 8. Ćwiczyć rozwiązywanie zadań z treścią o różnej tematyce 9. Pozytywnie motywować uczniów do podejmowania trudu rozwiązywania wszystkich zadań. * Wnioski formułowane są na potrzeby wszystkich nauczycieli szkoły podczas omawiania wyników testu.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google