Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników próbnego sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 25.09.2012. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników próbnego sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 25.09.2012. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników próbnego sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 25.09.2012. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach

2 Nazwisko ImięSUMA Rozkład wyników. Kolejność przypadkowa. 21 12 30 11 15 26 5 25 20 31 19 8 25 14 12 14 30 Średnia klasy 18,71 Próbny sprawdzian klasy VI - 24.11.11. 21 25 11 28 23 26 34 10 31 28 13 18 10 29 19 22,75

3 Tekst do zadań od 1. do 8. Ciekawą anegdotę 1 z lat chłopięcych sławnego matematyka Karola Gaussa 2 przytaczają jego biografowie. Oto Karolek, gdy ukończył siedem lat, został oddany według zwyczaju do szkoły. Na którejś lekcji nauczyciel podyktował następujące zadanie: Obliczyć sumę wszystkich liczb od 1 do 40. Nauczyciel był pewien, że wykonanie zadania zajmie uczniom większą część lekcji. Jakież było jego zdziwienie, gdy po chwili usłyszał okrzyk: Już skończyłem!. Zaraz też na jego biurku znalazł się zeszyt podpisany: Karol Gauss. Rozgniewany nauczyciel, sądząc, że ma do czynienia z uczniowskim żartem, mruknął pod nosem: Oduczę cię, smyku, podobnych sztuczek. Poczekaj tylko!. Tymczasem zadowolony i pewny siebie Karolek powrócił na swoje miejsce w ławce i czekał, aż inni skończą rozwiązywać zadanie. Wreszcie wszyscy oddali zeszyty. Nauczyciel zabrał się do sprawdzania. Większość uczniów mimo długich obliczeń podała wynik błędny, zaś w zeszycie Gaussa figurowała tylko jedna liczba – i to był wynik poprawny! Jak Gauss do niego doszedł? Zauważył, że suma liczby pierwszej i liczby ostatniej (czyli 1 i 40) wynosi 41. Taka sama jest suma liczb drugiej i przedostatniej (czyli 2 i 39). I tak dalej… Takich par liczb jest dwadzieścia, a suma każdej pary wynosi 41: Chłopiec to spostrzegł, pomnożył w myśli 20 przez 41 i zapisał w zeszycie tylko jedną liczbę: 820. Nauczyciel poznał, że ma przed sobą dziecko o zdumiewających zdolnościach. Z całym oddaniem zajął się rozwijaniem jego talentu. Wkrótce jednak musiał stwierdzić, że ten uczeń już nic od niego nauczyć się nie może… Na podstawie: Szczepan Jeleński, Lilavati. Warszawa 1964. 1 anegdota – krótkie opowiadanie o zabawnym zdarzeniu z życia znanej osoby. 2 Karol Gauss (1777–1855) – niemiecki uczony; matematyk, astronom, fizyk. Tytuł doktora uzyskał w wieku 22 lat. W 1807 roku został profesorem. Jest uważany za jednego z największych matematyków świata. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 1 2 3 … 19 20 40 39 38 … 22 21 41 41 41 … 41 41

4 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 1. Tekst jest anegdotą o A. konieczności uczenia się matematyki. B. ujawnieniu się matematycznego talentu. C. szkolnych przygodach pierwszoklasistów. D. dawnych sposobach nauczania matematyki. Błędnych odpowiedzi 2 A D Prawidłowych odpowiedzi15 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; odczytuje ogólny sens tekstu.

5 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 2. Nauczyciel myślał, że zadanie polegające na obliczeniu sumy czterdziestu liczb A. pozwoli odkryć geniusz jednego z uczniów. B. umożliwi uczniom odkrycie nowego wzoru. C. zajmie uczniom większą część lekcji. D. zniechęci uczniów do matematyki. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; wyszukuje informacje w tekście. Błędnych odpowiedzi 4 A D C A Prawidłowych odpowiedzi13

6 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 3. Co pokazuje przedstawiony w tekście układ liczb? A. Tok myślenia Karola przy rozwiązywaniu zadania. B. Rozwiązanie podyktowane przez nauczyciela. C. Obliczenia zapisane przez Karola w zeszycie. D. Jedyną metodę rozwiązania zadania. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; określa funkcję elementów tekstu. Błędnych odpowiedzi10 C C C C C D D B D D Prawidłowych odpowiedzi7

7 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 4. Po sprawdzeniu zeszytu Karola nauczyciel zrozumiał, że trzeba A. przenieść go do następnej klasy. B. wezwać jego rodziców. C. rozwijać jego talent. D. dać mu nauczkę. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; wyszukuje informacje podane wprost. Błędnych odpowiedzi 1 A Prawidłowych odpowiedzi16

8 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 5. Zakończenie tekstu: Wkrótce jednak musiał stwierdzić, że ten uczeń już nic od niego nauczyć się nie może… znaczy, że A. uczeń nie docenił nauczyciela. B. nauczyciel zniechęcił się do ucznia. C. nauczyciel zrezygnował z pracy. D. uczeń dorównał nauczycielowi. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; rozumie puentę tekstu. Błędnych odpowiedzi 3 B A A Prawidłowych odpowiedzi14

9 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 6. Z tekstu wynika, że mały Karol był bardzo: A.bystry. B. nieśmiały. C. dowcipny. D. niegrzeczny. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście. Błędnych odpowiedzi 2 B C Prawidłowych odpowiedzi15

10 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 7. Kiedy odbyła się opisana lekcja? A. Na przełomie XVII i XVIII wieku. B. W drugiej połowie XVIII wieku. C. Na przełomie XVIII i XIX wieku. D. W pierwszej połowie XIX wieku. Standard: rozumowanie. Umiejętność: posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń; umieszcza datę w przedziale czasowym. Błędnych odpowiedzi 12 C D A C C C A C A C C A Prawidłowych odpowiedzi5

11 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 8. Ile lat miał Karol Gauss, kiedy został profesorem? A.22 B. 30 C. 48 D. 78 Standard: korzystanie z informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; ustala datę na podstawie informacji w przypisie Błędnych odpowiedzi 9 A A A A A A A A A Prawidłowych odpowiedzi8

12 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Tekst do zadań od 9. do 11. Grupa przyjaciół postanowiła obdarowywać się prezentami z okazji imienin i urodzin. Dzieci zapisały wszystkie daty, żeby o nich pamiętać. AndrzejAniaJanekMarysia Data urodzenia28.02.199919.09.199923.08.199919.11.1999 Data imienin30 listopada26 lipca24 czerwca8 grudnia

13 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 9. Kto jest najstarszy? A. Andrzej. B. Ania. C. Janek. D. Marysia Standard: korzystanie z informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli. Błędnych odpowiedzi 4 D B D C Prawidłowych odpowiedzi13

14 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 10. Ile dzieci ma urodziny w lecie? A.Czworo. B.Troje. C.Dwoje. D.Jedno. Standard: korzystanie z informacji Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; Korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli Błędnych odpowiedzi D B D D C C Prawidłowych odpowiedzi12

15 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 11. Najwięcej czasu mija od imienin do urodzin A.Andrzeja. B.Ani. C.Janka. D.Marysi. Standard: korzystanie z informacji Umiejętność: Korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli; dokonuje obliczeń dotyczących czasu Błędnych odpowiedzi 13 A C B C A B B B A A B A D Prawidłowych odpowiedzi4

16 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Sum (fragmenty) Mieszkał w Wiśle sum wąsaty, Znakomity matematyk. Znała suma cała rzeka, Więc raz przybył lin z daleka I powiada: Drogi panie, Ja dla pana mam zadanie, Jeśli pan tak liczyć umie, Niech pan powie, panie sumie, Czy pan zdoła, w swym pojęciu, Odjąć zero od dziesięciu? Sum uśmiechnął się z przekąsem, Liczy, liczy coś pod wąsem, Wąs sumiasty jak u suma, A sum duma, duma, duma. To dopiero mam z tym biedę – Może dziesięć? Może jeden? Myśli, myśli: To dopiero! Od dziesięciu odjąć zero? Żebym miał przynajmniej kredę! Zaraz, zaraz… Wiem już… Jeden! Nie! Nie jeden. Dziesięć chyba… Ach, ten lin! To wstrętna ryba! A lin szydzi: Panie sumie, W sumie pan niewiele umie! Jan Brzechwa, Sto bajek. Warszawa 1975. Tekst do zadań od 12. do 15.

17 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 12. Początek wiersza mówi, że sum w Wiśle A. budził grozę. B. był autorytetem. C. był wyśmiewany. D. budził wstręt. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst poetycki; wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście. Błędnych odpowiedzi 4 A A D C Prawidłowych odpowiedzi13

18 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 13. Lin przybył do suma, bo chciał A. ośmieszyć znanego matematyka. B. zawrzeć znajomość z uczonym. C. nauczyć się odejmować. D. zostać matematykiem. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst poetycki; określa intencję bohatera. Błędnych odpowiedzi 2 C D Prawidłowych odpowiedzi15

19 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 14. W którym zadaniu występuje taki sam problem jak w zadaniu lina? A. Od jednego odjąć zero. B. Od jedenastu odjąć zero. C. Od dziewięciu odjąć zero. D. Od dwudziestu odjąć zero Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst poetycki; rozumie główną myśl tekstu. Błędnych odpowiedzi 9 C C B C A A C A C Prawidłowych odpowiedzi8

20 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 15. Słowa, które brzmią tak samo, ale mają różne znaczenia, są w zdaniu: A. Liczy, liczy coś pod wąsem. B. A sum duma, duma, duma. C. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. D. Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie… Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst poetycki; dostrzega charakterystyczną cechę języka utworu. Błędnych odpowiedzi 9 A B A B B B B D B Prawidłowych odpowiedzi8

21 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 16. Z drutu o długości 2,40 m trzeba wykonać szkielet sześcianu. Jaką największą długość może mieć krawędź tego sześcianu? A.80 cm B.60 cm C.40 cm D.20 cm Standard: rozumowanie. Umiejętność: rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur; wyznacza długość krawędzi sześcianu. Błędnych odpowiedzi 6 B C C C C C Prawidłowych odpowiedzi11

22 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 17. Automat w 10 sekund napełnia jednocześnie 5 butelek. Ile najwięcej butelek napełni w ciągu minuty? A.300 B.50 C.30 D.25 Standard: rozumowanie. Umiejętność: wnioskuje o przebiegu zjawiska, mającego charakter prawidłowości na podstawie jego opisu; wyznacza wielokrotność liczby. Błędnych odpowiedzi 8 B B A B B A D B Prawidłowych odpowiedzi9

23 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 18. Małgosia kupiła 4 jednakowe paczki naklejek. Z 20 zł otrzymała 11,40 zł reszty. Ile kosztowała paczka naklejek? A.8,60 zł B.2,85 zł C.2,40 zł D.2,15 zł Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy; oblicza cenę jednostkową produktu. Błędnych odpowiedzi 10 A A A A A A A A A A Prawidłowych odpowiedzi7

24 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 19. W jednym słoiku jest 4/5kg miodu, a w drugim 3/5kg miodu. Ile miodu należy przełożyć z jednego słoika do drugiego, aby w obu słoikach było tyle samo miodu? A.1/10 kg B.2/10 kg C.5/10 kg D.7/10 kg Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności liczb; wskazuje praktyczny sposób wyrównania dwóch wielkości. Błędnych odpowiedzi 7 C D C B B B B Prawidłowych odpowiedzi10

25 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Standard: rozumowanie. Umiejętność: opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego; ustala sposób obliczenia pola trójkąta. Tekst i rysunek do zadań 20. i 21. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach przedstawionych na rysunku. Część przeznaczona pod uprawę warzyw została na tym rysunku zacieniowana. 20. Które wyrażenie pozwala obliczyć, ile metrów kwadratowych przeznaczono pod uprawę warzyw? Błędnych odpowiedzi 8 D C B C B B B A Prawidłowych odpowiedzi9

26 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 21. Działka została ogrodzona. W ogrodzeniu zostawiono metrową przerwę na wejście. Jaka jest długość ogrodzenia? Zapisz wszystkie obliczenia. Max 2 p. Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące długości; oblicza długość zgodnie z warunkami zadania Rozkład odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 Prawidłowych odpowiedzi11

27 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 22. Plac o powierzchni 19 m 2 trzeba wysypać żwirem. Jeden worek żwiru wystarcza na 1,5 m 2 powierzchni. Ile najmniej takich worków żwiru trzeba kupić? Zapisz wszystkie obliczenia. Max 2 p. Standard: rozumowanie. Umiejętność: ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania; wyznacza iloraz i zaokrągla wynik na potrzeby sytuacji praktycznej Rozkład odpowiedzi. Kolejność przypadkowa (!). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Prawidłowych odpowiedzi 1

28 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 23.Ciastka są sprzedawane w dużych i małych opakowaniach. Duże opakowanie zawiera 28 ciastek. W trzech dużych opakowaniach jest tyle samo ciastek, ile w siedmiu małych. Ile ciastek jest w małym opakowaniu? Zapisz wszystkie obliczenia. Max 2 p. Standard: rozumowanie. Umiejętność: ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania; wyznacza czynnik iloczynu. Rozkład odpowiedzi. Układ malejący. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Prawidłowych odpowiedzi 20

29 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 24. Magda ma 56 zł oszczędności, a Basia 20 zł. Dziewczynki postanowiły nadal oszczędzać. Magda będzie odkładać po 9 zł miesięcznie. Po ile złotych powinna odkładać co miesiąc Basia, aby po 8 miesiącach mieć tyle samo pieniędzy, ile Magda? Zapisz wszystkie obliczenia. Max 4 p. Standard: rozumowanie Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy; wyznacza kwotę i dzieli ją na równe części. Rozkład odpowiedzi. Układ malejący. 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prawidłowych odpowiedzi11

30 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 25.Opisz przedstawiony na ilustracji znaczek pocztowy. Max 7 p. Standard: pisanie Umiejętności: I. Opisuje dzieło sztuki użytkowej. (3 p.) II. Pisze funkcjonalnym stylem, dbając o dobór słownictwa. III. Pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym. IV. Pisze pod względem ortograficznym. V. Pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym. 25 I 25 II 25 III 25 IV 25 V Rozkład odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 31111 31111 10111 00000 00000 00000 00000 21111 20111 00000 10111 00000 10100 00000 11111 00000 20111 164988

31 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 26.Klasa VIa Szkoły Podstawowej w Brzezinach organizuje wystawę pt. Sławni matematycy na znaczkach pocztowych. W imieniu samorządu klasowego napisz zaproszenie dla dyrektora tej szkoły na otwarcie wystawy. Max 3 p. Standard: pisanie. Umiejętności I.Pisze zaproszenie. II.Pisze poprawnie pod względem ortograficznym 26 I 26 II Rozkład odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 01 01 01 01 00 01 01 00 01 01 00 21 01 00 20 01 11 512

32 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Wnioski: 1.Ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem szczególnie parafrazując polecenia. 2.Ćwiczyć obliczenia dotyczące czasu - wieków (!), miesięcy, umieszczania dat w przedziale czasowym, porządkowania dat. 1.Doskonalić pisemne formy wypowiedzi – zgodnie ze standardami. 2.Zwracać uwagę na estetykę zapisu. 3.Ćwiczyć zadania dotyczące pól i obwodów figur. 4.Doskonalić umiejętności rachunkowe. 5.Doskonalić słownictwo czynne – w oparciu o frazeologizmy, synonimy, homonimy, wyrazy pokrewne. Inne: wprowadza się do wewnątrzszkolnych procedur zapis dotyczący dostosowań warunków i form przeprowadzania sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013 do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (punkt X.1 tabeli 1): zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. Przećwiczyć z dziećmi przenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników próbnego sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 25.09.2012. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google