Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia – szkoła założona w Atenach przez Platona ok. 387 r. p.n.e.. Istniała do 529r., kiedy została zlikwidowana przez cesarza bizantyjskiego Justyniana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia – szkoła założona w Atenach przez Platona ok. 387 r. p.n.e.. Istniała do 529r., kiedy została zlikwidowana przez cesarza bizantyjskiego Justyniana."— Zapis prezentacji:

1

2 Akademia – szkoła założona w Atenach przez Platona ok. 387 r. p.n.e.. Istniała do 529r., kiedy została zlikwidowana przez cesarza bizantyjskiego Justyniana. Mieściła się w gaju poświęconym herosowi ateńskiemu Akademosowi, od którego imienia pochodzi jej nazwa. Zajmowano się w niej przede wszystkim filozofią i matematyką, a także retoryką i naukami przyrodniczymi.

3 Akademia – element oficjalnej lub historycznej nazwy szkoły wyższej w Polsce, Akademia Florencka, Akademia Rzymska Platońska, Akademia Bessariona, Académie française – francuskie towarzystwo naukowe Inne znaczenia: Akademia – uroczyste spotkanie okolicznościowe społeczności (szkolnej, akademickiej, pracowniczej itp.), np. pierwszomajowa lub z okazji Barbórki.

4 W średniowieczu istniały uniwersytety państwowo-kościelne, których działalność finansowano z podatków. Pierwsze powszechne publiczne szkoły powstawały na dużą skalę w XVIII wieku w Danii oraz w Prusach, co w późniejszym okresie przyczyniło się do szybszego rozwoju tych krajów. W innych krajach powstały nieco później, a całą ludność udało się w nich objąć obowiązkiem szkolnym dopiero pod koniec XIX lub na początku XX wieku.

5 Gimnazjon – w starożytnej Grecji był to zespół tylko częściowo krytych budowli, które były przeznaczone do ćwiczeń fizycznych. Jego centralną część stanowił kompleks bieżni, boisk i portyków. W gimnazjonie znajdowały się też palestra i stadion. Plan gimnazjonu zrekonstruowano na podstawie wykopalisk prowadzonych w Delfach, na Delos, Epidauros, Aleksandrii i Olimpii. Znajdowały się tam: szatnia (apodyteron) sale do nacierania ciał oliwą (elaiothesion) sale do nacierania ciał piaskiem - do masażu (konisterion) Gimnazjony były integralną częścią greckich miast. W gimnazjonach również nauczano i stąd współczesne szkoły średnie noszą nazwę gimnazjum.

6 Formalnie Spartanie uczyli się pisać i czytać, znali poezję i muzykę. Jednak nauce pisania i czytania nie poświęcano wystarczająco dużo uwagi. Jak się zdaje ten etap nauki był zależny od świadomości i statusu materialnego rodziców. Od 8 do 11 roku życia dzieci, osobno chłopcy, osobno dziewczynki codziennie zbierali się poza domem i wspólnie ćwiczyli i uczyli się. Na noc wracali do rodziców. Plutarch wiedzę Spartan podsumowuje słowami: znali co trzeba lecz z drugiej strony, w porównaniu ze standardami obowiązującymi w pozostałych państwach Grecji, ich poziom umysłowy określano jako żenujący.

7 Ateneum (łac. Ateneum) – pierwsza państwowa szkoła wyższa z starożytnym Rzymie, założona w 135 r. przez cesarza Hadriana. Nazwa szkoły nawiązywała do Aten jako wzoru kulturowego. Wykładano w niej filozofię, retorykę, gramatykę i prawo. Ateneum znajdowało się w pobliżu Kapitolu. Istniało do V w. n.e.

8 W swoim państwie Karol Wielki usiłował utrzymać rządy centralistyczne; sprawował je za pomocą pisemnych zarządzeń tzw. kapitularzy (rozporządzenia królewskie we wczesnym średniowieczu). SZKOŁA PAŁACOWA W 774 r. Karol Wielki sprowadził gramatystów: Piotra z Pizy, Pawlina z Akwilei. W 782 r. z Włoch diakona Pawła i Alkwina. Przy ich pomocy zorganizował szkołę pałacowa, której kierownikiem był Alkwin. Uczniowie tej szkoły to byli sami jej założyciele: żona K. Wielkiego, synowie i córki, liczni krewni oraz synowie najważniejszych urzędników mających w przyszłości objąć wysokie godności świeckie i kościelne.

9 AKADEMIĄ. W skład jej oprócz cesarz, wchodzili nauczyciele szkoły pałacowej, dostojnicy państwowi oraz uczeni z różnych krajów: Jrlandczycy, Anglicy, Włosi, Sasi. Wszyscy czlonkowie akademi mieli równe prawa(jednakowe), przybierali imiona ze świata antycznego lub biblijnego, na posiedzeniach wygłaszali referaty z dziedziny przyrody, prawa, filozofii, czytali własne utwory poetyckie, śpiewali nawet stare pieśni frankońskie.

10 Szkoła katolicka – szkoła kierowana przez kompetentną władzę kościelną (np. biskupa) albo kościelną osobę prawną publiczną (diecezję, parafię zgromadzenie zakonne) lub która została uznana za taką przez władzę kościelną w pisemnym dokumencie. Nauczanie i wychowanie powinny się opierać na zasadach chrześcijańskiej doktryny, a wykładowcy mają się odznaczać zdrową nauką i prawością życia. Jednak powyższe warunki nie są wystarczające żeby używać nazwy szkoła katolicka - do tego niezbędna jest także zgoda kompetentnej władzy kościelnej

11 Średniowieczny uniwersytet powstał w Europie Zachodniej instytucja szkolnictwa wyższego o charakterze korporacyjnym. Pierwsze uniwersytety powstały w XI i XII wieku we Włoszech, Francji i Anglii. Pierwsze uniwersytety Do najstarszych uniwersytetów należą: Uniwersytet Boloński (ok. 1088) Uniwersytet Oksfordzki (ok. 1096) Uniwersytet Paryski (1158) Uniwersytet w Cambridge (1209) Trzy modele uniwersytetu Model boloński Model paryski Model neapolitański

12 Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie. Szkoła podstawowa w Polsce jest elementem systemu oświaty i jest obowiązkowa. Istnieje także możliwość realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą, tzw. nauczanie domowe. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Dziecko może iść do szkoły podstawowej w wieku 6 albo 7 lat. Czas nauki został podzielony na dwa etapy.

13 Gimnazjum – szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju kształcąca młodzież męską. W XIX wieku powstały gimnazja dla dziewcząt. Kształcenie w gimnazjum różni się zależnie od systemu oświaty danego państwa. w Polsce: gimnazjum (ogólnodostępne), gimnazjum prywatne gimnazjum integracyjne

14


Pobierz ppt "Akademia – szkoła założona w Atenach przez Platona ok. 387 r. p.n.e.. Istniała do 529r., kiedy została zlikwidowana przez cesarza bizantyjskiego Justyniana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google