Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO"— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
dr Aleksandra Wrona p. 318

2 Program wykładów z GE Wprowadzenie do SI Wprowadzenie do GE
Rozwiązania e-commerce Płatności w Internecie Standardy w GE Zagrożenia w GE Ochrona przed zagrożeniami w GE Problemy prawne w społeczeństwie informacyjnym Podstawy marketingu internetowego Wykorzystanie GE w logistyce i transporcie

3 Literatura do wykładu B. Gregor, M. Stawiszyński, E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002 M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, PWN, W-a 2004 M. Norris, S. West, e-biznes, WKŁ, Warszawa 2001 Z. Ruszczyk, Internet w biznesie, ODDK, Gdańsk 1997 J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa 2000 P. Guzior, Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001 czasopisma „Internet”, „PCkurier”, „Chip” źródła internetowe

4 O czym dzisiaj? nowa era? co to jest społeczeństwo informacyjne problemy badania SI czym jest informacja rozwój SI na świecie i w Polsce

5 Świat w XXI wieku kształtują
postęp w technologiach informacyjnych Globalne Społeczeństwo Informacyjne globalizacja

6 Co to jest globalizacja?
„(...) mało jest równie niejasnych, a jednocześnie nadużywanych pojęć jak globalizacja” istnieje „(...) wiele różnych definicji procesu globalizacji działalności gospodarczej,ale żadna nie jest powszechnie akceptowana”

7 Co to jest globalizacja?
ogólnie – wyższy oraz bardziej zaawansowany etap procesu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przenikalność wszelkich granic rośnie z upływem czasu wygrywa nie lepszy, lecz szybszy

8 Przenikalność granic na przykładzie handlu
w cenach stałych tempo handlu globalnego wzrosło w latach – o ok. 40% – o ok. 100% Polska: import – 5x, eksport – 3x IV dziesiątka w świecie, III w Europie

9 Koszty komunikacji i transportu oraz ceny komputerów

10 Globalizacja A.D. 2005 wg Francisa Fukuyamy
najbardziej widoczny efekt - outsourcing nędza w Trzecim Świecie - efekt złych rządów, korupcji, niestabilności, niezdolności elit do przeprowadzania reform, niewydolności instytucji nie można importować modeli społecznych skutki globalizacji dla Polski reorientacja w kierunku gospodarki rynkowej (inwestycje, nowoczesne technologie) konkurowanie nie tylko w regionie jak wykorzystać? podnieść jakość sprawowania rządów odejść od regulacji sektora socjalnego Giziński J., Globalizacja dla średniozaawansowanych, „Newsweek”, 2004, z dn , s

11 Tempo rozprzestrzeniania się technologii informacyjnych

12 Krzywe adaptacji różnych mediów
Internet Advertising Bureau 1999,

13 Technologie a przemiany społeczne
Straszak

14 Prawa rozwoju technologii w „nowej ekonomii”
Prawo Moore’a (założyciela Intela): „koszt mocy obliczeniowej (szybkości komputerów) maleje wykładniczo z czasem” Prawo Metcalfe (wynalazcy sieci lokalnej łączącej komputery): „wartość sieci rośnie wykładniczo z liczbą użytkowników”

15 Prawa w „nowej ekonomii”

16 Geneza społeczeństwa informacyjnego
lata 60. – ewolucyjna teoria społeczeństwa Tadeo Umesao lata 70. – dostrzeżono rolę usług informacyjnych 1980 – książka Information Society koniec 90. – dyskusje o wpływie technologii teleinformatycznych na społeczeństwa o istotę informacji w procesie rozwoju społecznego

17 Dlaczego nagle tyle o tym mówimy?
Moda? Dlaczego IT mają być głównym czynnikiem przemian? Dlaczego nie atomistyka, eksploracja kosmosu, inżynieria genetyczna, mikroinżynieria, itp.? Czyż informacja nie towarzyszyła zawsze wytwarzaniu? SPRZECZNOŚCI WŚRÓD TEORETYKÓW! Goliński, SI - problemy definicyjne i problemy pomiaru

18 a jak jest? Dominujący pogląd ewolucja determinizmu technologicznego
przemiany społeczne powodują ludzie tendencja do redukowania zjawisk społecznych do wymiaru technologicznego Determinizm technologiczny nie jest niczym nowym. W przeszłości wielokrotnie przypisywano postępowi technologicznemu znaczenie warunkujące rozwój społeczny a w wielu wynalazkach dopatrywano się daleko idących konsekwencji dla dalszego rozwoju ludzkości. techno- logia przemiany społeczne a jak jest?

19 oficjalne dokumenty państwowe, OECD, zaproponowane przez naukowców
Problemy definicyjne oficjalne dokumenty państwowe, OECD, zaproponowane przez naukowców wszystkie - niejasne rola informacji - „znaczna”, „istotna”, „dominująca” dewaluacja i odrzucenie... Goliński

20 W ramach definicji - model warstwowy

21 Najogólniej Społeczeństwo Informacyjne to
etap w rozwoju cywilizacji, w którym społeczeństwo i gospodarka skoncentrowane są na produkcji, dystrybucji i użytkowaniu informacji

22 Globalne społeczeństwo informacyjne
i struktur ponad-narodowych Polityka państw producenci i operatorzy IT społeczności wirtualne społeczności realne Grupy interesów: Przemiana struktur gospodarczych i biznesowych Postęp techniczny i technologiczny branży IT Społeczeństwo informacyjne Problematyka SI jest konglomeratem wzajemnych związków pomiędzy technikami i technologiami informacyjnymi i przemianami struktur gospodarczych w mikro i makroskali z jednej strony a polityką poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych oraz celami różnych grup interesów (od producentów IT, poprzez nowo powstałe społeczności wirtualne aż do społeczności lokalnych i grup broniących się przed dokonującymi się zmianami

23 Główne problemy w badaniu Społeczeństwa Informacyjnego
Na ile społeczeństwo informacyjne jest nową jakością, a do jakiego stopnia wyrazem ciągłości procesów rozwoju społeczności? W jakiej relacji pozostają czynniki technologiczne, ekonomiczne i społeczne w procesie rozwoju SI? Czy i jak zmieniają się w SI struktury władzy i stratyfikacja społeczna? Jakie kryteria należy brać pod uwagę jako kluczowe w definiowaniu SI? Jakie natężenie określonych czynników pozwala uznać, że określona zbiorowość przekroczyła punkt krytyczny? Porębski L, Elektroniczne oblicze polityki, UWN-D, Kraków 2001, s. 22

24 Jeszcze raz - technologie a przemiany społeczne
Straszak

25 Aktywność gospodarcza
Wymiary i kryteria SI Aktywność gospodarcza udział zatrudnionych w produkcji komputerów, oprogramowania i usługach Porębski L, Elektroniczne oblicze polityki, UWN-D, Kraków 2001, s. 24

26 udział przemysłu komputerowego w PKB
Wymiary i kryteria SI Produktywność udział przemysłu komputerowego w PKB udział wartości dodanej w produkcji komputerów w PKB Porębski L, Elektroniczne oblicze polityki, UWN-D, Kraków 2001, s. 24

27 Wymiary i kryteria SI Organizacja/struktura
udział przedsiębiorstw komputerowych w całkowitej liczbie przedsiębiorstw liczba pracowników na jedno przedsiębiorstwo w przemyśle komputerowym zastosowanie IT w działalności przedsiębiorstw umiejętności obsługi komputera przez pracowników Porębski L, Elektroniczne oblicze polityki, UWN-D, Kraków 2001, s. 24

28 Infrastruktura techniczna moc obliczeniowa komputerów (MIPS) na osobę
Wymiary i kryteria SI Infrastruktura techniczna moc obliczeniowa komputerów (MIPS) na osobę udział inwestycji telekomunikacyjnych w PKB liczba komputerów podłączonych do Internetu na tysiąc osób udział łączy cyfrowych w całkowitej długości Porębski L, Elektroniczne oblicze polityki, UWN-D, Kraków 2001, s. 24

29 Innowacyjność techniczna
Wymiary i kryteria SI Innowacyjność techniczna udział wydatków na B+R w informatyce w całkowitych wydatkach badawczych udział informatyków w grupie inżynierów i pracowników technicznych udział patentów IT w całkowitej liczbie Porębski L, Elektroniczne oblicze polityki, UWN-D, Kraków 2001, s. 24

30 Rozpowszechnienie technologii liczba komputerów per capita
Wymiary i kryteria SI Rozpowszechnienie technologii liczba komputerów per capita udział gospodarstw domowych wyposażonych w komputer udział wydatków na technologie informacyjne w PKB Porębski L, Elektroniczne oblicze polityki, UWN-D, Kraków 2001, s. 24

31 Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego
informacja jako dobro ekonomiczne upowszechniony dostęp do technologii informacyjnej swobodna cyrkulacja różnych kategorii informacji ok. 50% zatrudnionych w sektorze informacyjnym ok. 50% udziału sektora informacyjnego w PKB sektor informacyjny warunkuje sprawne funkcjonowanie innych sektorów i działów gospodarki specjalny status nauki i edukacji

32 INFORMACJA JEST SUBIEKTYWNA!
Co to jest informacja? treść przekazywana w określonej formie przez nadawcę do jej odbiorcy podstawowe elementy: nadawca informacji odbiorca treść forma INFORMACJA JEST SUBIEKTYWNA! człowiek lub maszyna Przez informację należy rozumieć treść przekazywaną w określonej formie przez nadawcę do jej odbiorcy. Tak sformułowanej istocie informacji towarzyszą podstawowe elementy, takie jak nadawca informacji, odbiorca, treść oraz forma. Nadawcą i odbiorcą informacji może być człowiek lub maszyna. Treść informacji może obejmować opis, nakaz, zakaz, polecenie itp. Formą informacji jest dowolny język lub kod opis, nakaz, zakaz, polecenie itp. dowolny język lub kod

33 - organizacja Podstawowe kategorie czynników produkcji
Co na to ekonomiści? Podstawowe kategorie czynników produkcji środki finansowe ziemia praca dobro niezużywalne, od którego zależy wykorzystanie wszystkich innych dóbr W ekonomii klasycznej wyróżnia się trzy podstawowe kategorie czynników produkcji: środki finansowe, ziemię i pracę. W latach pięćdziesiątych dodano do nich czwartą kategorię – organizację. Obecnie wprowadzono kategorię piątą – informację. W przeciwieństwie do trzech podstawowych kategorii, jest ona dobrem niezużywalnym, od którego zależy wykorzystanie wszystkich innych[1]. W dobie społeczeństwa informacyjnego informacja i wiedza stanowią więc czynniki produkcji o znaczeniu podstawowym[2]. [1] B. Stefanowicz, Funkcje informacji, [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, mat. konf., Wrocław 17– , s. 1. [2] B. Gregor, M. Stawiszyński, wyd. cyt., s. 20. - organizacja - informacja

34 Funkcje i determinanty informacji w społeczeństwie
powiadamiająca łączności m-y nadawcą i odbiorcą Determinanty: definiowalność jakość wartość wykorzystanie Polańska, Informacja, jej wiarygodność...., s. 107, [w;] Informacja dobra lub zła, ksero

35 Informacja w ujęciu społeczno-ekonomicznym
definiowalność informacji jakość informacji wartość informacji wykorzystanie informacji INFORMACJA determinanty

36 Informacja w ujęciu społeczno-ekonomicznym
definiowalność informacji jakość informacji wykorzystanie informacji INFORMACJA wartość informacji

37 Informacja w ujęciu społeczno-ekonomicznym
definiowalność informacji jakość informacji wykorzystanie informacji INFORMACJA wartość informacji popyt na informację podaż informacji system informacyjny multimedia system informatyczny

38 Zalew informacji Straszak A., Globalne Społeczeństwo Informacji - Społeczeństwo Głodu Wiedzy i Nadmiaru Surowej lub Starzejącej się Informacji, Informacja. Dobra lub zła nowina, pod red. A. Szewczyk, Szczecin 2004 Straszak A., Globalne Społeczeństwo Informacji - Społeczeństwo Głodu Wiedzy i Nadmiaru Surowej lub Starzejącej się Informacji, Informacja. Dobra lub zła nowina, pod red. A. Szewczyk, Szczecin 2004

39 Efektywność informacji a jej ilość
moment przeciążenia informacją D. Dżega, Niepweność informacji w procesie decyzyjnym, [w:] Informacja –dobra lub zła nowina, Szczecin 2004 efektywność przyrost

40 Od informacji do wiedzy
dane to fakty informacja to zinterpretowane dane wiedza to wynik zintegrowania informacji z wiedzą istniejącą TRANSFORMACJA DANE INFORMACJA S. Iwan, Okrężny obieg wiedzy - interpretacja pojęcia i jego znaczenie w badaniu kosztów informacji, [w:] Informacja. Dobra lub zła nowina, pod red. A. Szewczyk, Szczecin 2004, s. 56 FORMALIZACJA INTERPRETACJA OKRĘŻNY OBIEG WIEDZY WIEDZA S. Iwan

41 Nośniki gospodarki opartej na wiedzy
przemysł wysokiej technologii nauka i zaplecze B+R edukacja część usług biznesowych związanych z gospodarką opartą na wiedzy usługi społeczeństwa informacyjnego Rozwój potencjału naukowo – badawczego warunkiem skutecznego budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy MNiI za Komisją Europejską: Za nośniki gospodarki opartej na wiedzy uznaje się: przemysł wysokiej technologii (w szczególności przemysł komputerowy, elektroniczny, paliw nuklearnych, energii odnawialnej, farmaceutyczny, biotechnologii, sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu lotniczego i kosmicznego), naukę i zaplecze B+R, edukację, część usług biznesowych związanych z gospodarką opartą na wiedzy, usługi społeczeństwa informacyjnego.

42 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

43 Kraje, które wejdą w erę społeczeństwa informacyjnego zbiorą największe żniwo. To one wyznaczą drogę dla innych. Natomiast te kraje, które będą zwlekać, lub podejmą działania połowiczne, mogą w czasie krótszym od dziesięciolecia stanąć w obliczu załamania inwestycji i kryzysu na rynku pracy." (fragment Raportu Komisji Bangemanna)

44 Plan Masudy - Japonia

45 Stany Zjednoczone raport Narodowej Akademii Nauk proklamacja początku nowego okresu w dziejach świata - cywilizacji informacyjnej pocz idea Narodowej, a następnie Światowej, Infrastruktury Informacyjnej (GII - Global Information Infrasructure) Stany Zjednoczone. Chcąc mówić o społeczeństwie informacyjnym jako realnej idei antycypującej czy opisującej pewną rzeczywistość należy cofnąć się do roku W tym czasie amerykańska Narodowa Akademia Nauk opublikowała raport, w którym proklamowała początek nowego okresu w dziejach świata - cywilizacji informacyjnej. Nowe możliwości ich wpływ na organizację społeczeństw, skutki cywilizacyjne wprowadzanych zmian stały się także tematem opublikowanego w 1982 r. raportu dla Klubu Rzymskiego. Początek lat dziewięćdziesiątych to czas podjęcia w Stanach Zjednoczonych idei Narodowej Infrastruktury Informacyjnej, a następnie Światowej Infrastruktury Informacyjnej - GII (Global Information Infrasructure). Jeszcze większe znaczenie dla rozwoju SI w wymiarze globalnym miał opublikowany w 1997 roku raport - Struktura Światowej Elektronicznej Gospodarki, który wyznaczał kierunki i główne pola działania w tej materii. Dokument ten zyskał najwyższą rangę dokumentu państwowego w momencie sygnowania go przez ówczesnego prezydenta Billa Clintona i wiceprezydenta Ala Gore'a. W rezultacie hasło Globalnej Infrastruktury Informacyjnej (GII) i Globalnej Elektronicznej Gospodarki (GEC) stało się nowym przesłaniem Stanów Zjednoczonych, a tym samym nowym wyzwaniem dla Unii Europejskiej.

46 SI w Europie socjologowie Alain Minc i Simon Nora przedstawili prezydentowi Francji raport dotyczący sukcesów gospodarczych Japonii Raport Bangemana i europejski plan działania - An Action Plan „Raport Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European Council” zmiana sposobu pracy oraz sposób współżycia w nowym społeczeństwie problem tworzenia nowych miejsc pracy poprzez wykorzystanie nowych technologii różnice technologiczne m-y Europą, USA a Japonią Rys historyczny Społeczeństwa Informacyjnego w Europie Pierwszym europejskim krajem, który zwrócił uwagę na ideę Społeczeństwa Informacyjnego była Francja. Dwaj socjologowie Alain Minc i Simon Nora w 1978 roku przedstawili prezydentowi Francji raport dotyczący sukcesów gospodarczych Japonii. Najważniejszym zaś krokiem Europy w kierunku propagowania Społeczeństwa Informacyjnego był dokument z 1994 roku autorstwa Martina Bangemanna, mówiący o potrzebie odpowiedzi Unii Europejskiej na wyzwania Społeczeństwa Informacyjnego. Martin Bangemann był wówczas unijnym komisarzem odpowiedzialnym za rozwój telekomunikacji i technik informacyjnych. Dokument poparło wiele europejskich firm związanych z gałęzią telekomunikacyjno-informatyczną. Widząc konieczność stworzenia gospodarki zrównoważonego rozwoju będącej w stanie konkurować z amerykańską, Unia Europejska podjęła szereg działań mających na celu budowanie i rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Kluczowym dla zrozumienia nowych wyzwań i uwarunkowań był opublikowany w 1994 roku Raport Bangemanna i stanowiący jego integralną część europejski plan działania - An Action Plan. Raport jednoznacznie wskazywał, że rozwój społeczeństwa informacyjnego niesie za sobą gruntowne przeobrażenia społeczne i gospodarcze co w konsekwencji prowadzi do wielowymiarowego rozwoju regionów i państw. 26 maja 1994 roku na zlecenie Komisji Europejskie opracowany został - "Raport Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European Council". Zwany w skrócie "Raportem Bangemanna" od nazwiska przewodniczącego grupy roboczej nad nim pracującej. Raport stał się podwaliną Społeczeństwa Informacyjnego. Pozwolił zacząć myśleć o nowym typie społeczeństwa. Stał się elementem myślenia o przyszłości. Sam raport opisuje zmianę sposobu pracy, wspólnej pracy oraz sposób współżycia w nowym społeczeństwie. Bangemann w raporcie mocno akcentuje problem tworzenia nowych miejsc pracy poprzez wykorzystanie nowych technologii. Sporo uwagi poświecone jest różnicom technologicznym pomiędzy Europą, USA a Japonią. Raport zadaje również fundamentalne pytania czy Unia Europejska potrafi szansę w postaci Społeczeństwa Informacyjnego wykorzystać? Jak przygotować Europejczyków do życia w społeczeństwie informacyjnym? Jak zminimalizować różnice w społecznościach lokalnych na tle życia w społeczeństwie informacyjnym? Pytania miały służyć otwarciu drzwi do dyskusji. Z perspektywy czasu widać, że otwarły się ono szeroko.

47 Fundamentalne pytania w Raporcie Bangemana
Czy Unia Europejska potrafi wykorzystać szansę w postaci SI? Jak przygotować Europejczyków do życia w SI? Jak zminimalizować różnice w społecznościach lokalnych na tle życia w SI?

48 Europejskie dokumenty dotyczące SI
Europa i społeczeństwo globalnej informacji - Raport Bangemanna , Bruksela, 26 maja 1994 Ku Społeczeństwu Informacyjnemu w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej - 30 pomysłów na europejskie inicjatywy Plan działań, 1996 r. Raport z realizacji planu działań, 1997 eEurope - An Information Society For All, Bruksela, 1999 eEurope An Information Society for All - plan działań, Bruksela, 2000 eEurope+ - A Co-operative Effort to Implement the Information Society in Europe, Göteborg, 2001 "eEurope An Information Society for All" - plan działań, Bruksela, 2002

49 eEurope - An Information Society For All
cele podstawowe przyspieszenie rozwoju krajów członkowskich zniwelowanie różnic w dostępie do informacji pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi a prowincją cele strategiczne wprowadzenie obywateli Europy, szkół, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej w wiek cywilizacji informacyjnej wspieranie rozwoju nowych ICT wzmocnienie spójności socjalnej W marcu 2000 roku na lizbońskim szczycie Unii Europejskiej kraje członkowskie przyjęły nową inicjatywę - "eEurope - Information Society for all" Realizacja inicjatywy ma na celu przyspieszyć modernizację ekonomiczną krajów członkowskich a także zniwelować różnice w dostępie do informacji pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi a prowincją. W "eEurope" kraje członkowskie zobowiązały się do realizacji trzech głównych celów strategicznych: Wprowadzenia obywateli Europy, szkół, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej w wiek cywilizacji informacyjnej Wspieranie rozwoju nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych Wzmocnienie spójności socjalnej

50 10 szczególnych obszarów tematycznych
Młodzież Europy w wieku cywilizacji cyfrowej Tani dostęp do Internetu Intensyfikacja działań w dziedzinie e-gospodarki Szybki Internet dla potrzeb naukowców i studentów Karty elektroniczne dla bezpieczeństwa dostępu do informacji ICT w MSP Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych. Służba zdrowia on-line Inteligentny transport Rząd on-line 10 obszarów tematycznych na które powinien być położony szczególny nacisk: Młodzież Europy w wieku cywilizacji cyfrowej - wprowadzenie Internetu, środków multimedialnych do szkół i ich adaptacja do potrzeb edukacyjnych. Tani dostęp do Internetu - zwiększenie konkurencji, co w rezultacie doprowadzi do obniżki cen, poszerzenia możliwości wyboru operatorów. Intensyfikacja działań w dziedzinie e-gospodarki - przyspieszenie niezbędnych regulacji prawnych, wdrożenie elektronicznych procedur w zamówieniach publicznych, szczególne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, stworzenie domeny europejskiej *.eu usprawniającej elektroniczny handel w Europie. Szybki Internet dla potrzeb naukowców i studentów - budowa i udostępnianie szybkich łącz internetowych dla potrzeb środowisk naukowych i studentów Karty elektroniczne dla bezpieczeństwa dostępu do informacji - stworzenie europejskiej infrastruktury dla szerokiego korzystania z kart elektronicznych w różnego rodzaju aplikacjach Kapitał zwiększonego ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw w sferze zaawansowanych technologii. - stworzenie innowacyjnego podejścia w celu pozyskania kapitału dla finansowania innowacyjnych projektów z dziedziny ICT Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych - stworzenie warunków w których z rozwoju społeczeństwa informacyjnego mogą korzystać także ludzie niepełnosprawni. Służba zdrowia on-line - zwiększenie wysiłków na rzecz upowszechnienia usług sieciowych w służbie zdrowia, standaryzacja w obszarze informatyki medycznej, wykorzystanie kart elektronicznych w dostępie do danych zdrowotnych pacjenta Inteligentny transport - działania na rzecz lepszego wykorzystania nowoczesnej techniki w dziedzinie transportu, zapewnienie możliwości lepszego planowania podróży, swobodnego komunikowania się podczas podróży oraz wykorzystywania numeru alarmowego Rząd on-line - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu do informacji sektora publicznego, umożliwienie wzajemnego przepływu informacji między sektorami władzy.

51 oficjalna europejska strona SI w Internecie: europa. eu
oficjalna europejska strona SI w Internecie: europa.eu.int/information_society/index_en.htm

52 SI w Polsce Uchwała Sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 w sprawie budowania podstaw SI w Polsce Stanowisko Rady Ministrów wobec uchwały Sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 w sprawie budowania podstaw SI o w Polsce Cele i kierunki rozwoju SI w Polsce ePolska - Plan działań na rzecz rozwoju SI w Polsce na lata , przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2001 Strategia informatyzacji RP – ePolska na lata , MNiI, grudzień 2003 Rys historyczny Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Polska stosunkowo późno rozpoczęła starania o stworzenie Społeczeństwa Informacyjnego w naszym kraju. Rada Ministrów uchwałą Sejmu RP z 14 lipca 2000 roku przyjęła stanowisko w sprawie budowania nowoczesnego społeczeństwa. Od tamtego czasu powstało sporo dokumentów świadczących o zainteresowaniu Rządu sprawą powstania i prężnej egzystencji Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce. Należy nadmienić rzecz niezwykle ważną, iż w społeczeństwie informacyjnym dominuje III sektor, czyli sektor usług. Przy czym, usługi są tutaj rozumiane jako wszystko, co nie da się zaklasyfikować do rolnictwa (czy raczej przetwórstwa żywności), oraz przemysłu, czyli produkcji dóbr materialnych. W Polsce ścierają się obecnie społeczeństwa tzw. pierwszej (rolniczej) fali oraz drugiej (przemysłowej) fali, dlatego do powstania trzeciej (informacyjnej) należy podejść z niezwykłą dbałością. Nie możemy doprowadzić do konfliktów pomiędzy wyżej już wymienionymi. Mogłoby to spowodować rozwarstwienie społeczeństwa zarówno technologicznie, intelektualnie, finansowo, ale również kulturowo. Jednym słowem ludzi, których dzieli "fala" nie bylibyśmy w stanie w jasny sposób zrozumieć. Kamieniem milowym w naszej krótkiej drodze ku nowemu społeczeństwu stał się dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki - "ePolska - Strategia rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce na lata ".

53 Uchwała Sejmu RP w sprawie budowania podstaw SI w Polsce
zasady powszechnego dostępu i wykorzystania Internetu plan rozwoju edukacji informatycznej dzieci i młodzieży plan rozwoju edukacji informatycznej osób dorosłych uwzględniający konieczność zdobywania nowych kwalifikacji w transformującej się gospodarce plany i priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych w administracji sprzyjające racjonalizacji wykorzystania środków budżetowych, a także usprawniające kontakty obywatela z urzędem oraz samorządność lokalną, metodykę rozwoju systemów teleinformatycznych uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych wspomagających system finansowy państwa, działania podejmowane przez państwo dla rozwoju systemów teleinformatycznych dla potrzeb ośrodków naukowych i ośrodków uniwersyteckich Sejm swoją uchwałą z 14 lipca 2000 w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, zobowiązał rząd do podjęcia działań sprzyjających rozwojowi SI. Sejm zobowiązał rząd do koordynacji i realizacji polityki rozwoju SI we wszystkich działach i na wszystkich szczeblach administracji rządowej. W działaniu tym zdaniem Sejmu należy uwzględnić następujące zagadnienia: Zasady powszechnego dostępu i wykorzystania Internetu Plan rozwoju edukacji informatycznej dzieci i młodzieży Plan rozwoju edukacji informatycznej osób dorosłych uwzględniający konieczność zdobywania nowych kwalifikacji w transformującej się gospodarce plany i priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych w administracji sprzyjające racjonalizacji wykorzystania środków budżetowych, a także usprawniające kontakty obywatela z urzędem oraz samorządność lokalną, metodykę rozwoju systemów teleinformatycznych uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa, priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych wspomagających system finansowy państwa, działania podejmowane przez państwo dla rozwoju systemów teleinformatycznych dla potrzeb ośrodków naukowych i ośrodków uniwersyteckich, system ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z nadużyciami i przestępstwami z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, plan działań wspomagających wykorzystanie usług społeczeństwa informacyjnego: dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, dla rozwoju wsi, w ochronie zdrowia, w zwiększaniu dostępności do dóbr kultury, w transporcie, ochronie środowiska, dla zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i ochrony porządku publicznego, udział przedstawicieli Polski w międzynarodowych ustaleniach i działaniach standaryzujących zasady gospodarki elektronicznej.

54 Uchwała Sejmu RP w sprawie budowania podstaw SI w Polsce
system ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z nadużyciami i przestępstwami z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych plan działań wspomagających wykorzystanie usług społeczeństwa informacyjnego: dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, dla rozwoju wsi w ochronie zdrowia w zwiększaniu dostępności do dóbr kultury, w transporcie ochronie środowiska dla zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i ochrony porządku publicznego udział przedstawicieli Polski w międzynarodowych ustaleniach i działaniach standaryzujących zasady gospodarki elektronicznej system ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z nadużyciami i przestępstwami z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, plan działań wspomagających wykorzystanie usług społeczeństwa informacyjnego: dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, dla rozwoju wsi, w ochronie zdrowia, w zwiększaniu dostępności do dóbr kultury, w transporcie, ochronie środowiska, dla zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i ochrony porządku publicznego, udział przedstawicieli Polski w międzynarodowych ustaleniach i działaniach standaryzujących zasady gospodarki elektronicznej. W odpowiedzi Rząd RP przedstawił dokument programowy - "Cele i kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce" a także zobowiązał się do przedłożenia Wysokiej Izbie do dnia 31 maja 2000 roku stworzonej na wzór eEurope - "Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce na lata ePolska" zawierającej plan działania i oszacowanie skutków finansowych realizacji polityki państwa w tej materii.

55 Strategia informatyzacji RP – ePolska na lata 2004-2006
obszary i priorytety informatyzacji Polski: zapewnienie wszystkim obywatelom i firmom taniego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie powszechna umiejętność posługiwania się teleinformatyką Komitet Badań Naukowych Komitet Badań Naukowych - jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, działającym na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389). KBN jest głównym ogniwem w Polsce zajmującym się kreowaniem Społeczeństwa Informacyjnego w naszym kraju. Bardzo ważną informacją dotyczącą rozwoju tej inicjatywy jest fakt powołania przez Prezesa Rady Ministrów z dniem 15 stycznia 2003 Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN, prof. Michała Kleibera na stanowisko Przewodniczącego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych. To pozwoli pozyskać znaczne środki na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce. Komitet Badań Naukowych prowadzi szeroko zakrojoną akcję promocyjną dotycząca Społeczeństwa Informacyjnego. Stronach serwisu można odnaleźć forum dotyczących nowego społeczeństwa. W marcu 2003 roku KBN powołał do życia nowy kanał tematyczny dotyczący ściśle zagadnień związanych ze Społeczeństwem Informacyjnym w postaci oficjalnej strony internetowej.

56 Strategia informatyzacji RP – ePolska na lata 2004-2006
możliwe źródła finansowania: Narodowy Plan Rozwoju budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Partnerstwo publiczno – prywatne oszczędności budżetowe Komitet Badań Naukowych Komitet Badań Naukowych - jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, działającym na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389). KBN jest głównym ogniwem w Polsce zajmującym się kreowaniem Społeczeństwa Informacyjnego w naszym kraju. Bardzo ważną informacją dotyczącą rozwoju tej inicjatywy jest fakt powołania przez Prezesa Rady Ministrów z dniem 15 stycznia 2003 Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN, prof. Michała Kleibera na stanowisko Przewodniczącego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych. To pozwoli pozyskać znaczne środki na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce. Komitet Badań Naukowych prowadzi szeroko zakrojoną akcję promocyjną dotycząca Społeczeństwa Informacyjnego. Stronach serwisu można odnaleźć forum dotyczących nowego społeczeństwa. W marcu 2003 roku KBN powołał do życia nowy kanał tematyczny dotyczący ściśle zagadnień związanych ze Społeczeństwem Informacyjnym w postaci oficjalnej strony internetowej.

57 Strategia informatyzacji RP – ePolska na lata 2004-2006 - korzyści
ilościowe obniżenie kosztów działalności gospodarczej oszczędności dla państwa (społeczeństwa), wynikające z lepszej kontroli i racjonalizacji procesów jakościowe zadowolenie obywateli z lepszego dostępu do tradycyjnych usług możliwości świadczenia i korzystania z nowych usług możliwości zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji – rozwoju osobowego, niezależnie od pochodzenia społecznego i geograficznego udział w życiu społecznym i politycznym, eliminowanie podziału społecznego, a nawet renesans demokracji bezpośredniej Komitet Badań Naukowych Komitet Badań Naukowych - jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, działającym na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389). KBN jest głównym ogniwem w Polsce zajmującym się kreowaniem Społeczeństwa Informacyjnego w naszym kraju. Bardzo ważną informacją dotyczącą rozwoju tej inicjatywy jest fakt powołania przez Prezesa Rady Ministrów z dniem 15 stycznia 2003 Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN, prof. Michała Kleibera na stanowisko Przewodniczącego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych. To pozwoli pozyskać znaczne środki na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce. Komitet Badań Naukowych prowadzi szeroko zakrojoną akcję promocyjną dotycząca Społeczeństwa Informacyjnego. Stronach serwisu można odnaleźć forum dotyczących nowego społeczeństwa. W marcu 2003 roku KBN powołał do życia nowy kanał tematyczny dotyczący ściśle zagadnień związanych ze Społeczeństwem Informacyjnym w postaci oficjalnej strony internetowej.

58 I co dalej... Rozwój potencjału naukowo – badawczego warunkiem skutecznego budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy (dokument MNiI) „(...) Należy wyraźnie stwierdzić, iż bez zdecydowanego wzrostu nakładów na naukę w Polsce, realizacja planów wyznaczających sferze B+R rolę jednego z filarów wzrostu i rozwoju gospodarki nie będzie możliwa. (...)”

59 ponadwyższa II stopnia
Pożądana piramida edukacyjna wobec tworzenia się społeczeństwa informacyjnego edukacja ponadwyższa II stopnia 5% EDUKACJA KREATYWNA edukacja ponadwyższa I stopnia 25% edukacja wyższa EDUKACJA PROGRESYWNA 35% STRASZAK edukacja średnia EDUKACJA STAGNACYJNA 30% EDUKACJA REGRESYWNA 5% edukacja podstawowa

60 Nie ma rozwoju bez nakładów
wg Strategii Lizbońskiej nakłady na naukę powinny osiągnąć poziom 3% PKB do 2010 środki budżetowe - 1% środki unijne i prywatne - 2% Kto wie, ile teraz przeznacza się w Polsce na B+R?

61 Literatura Giziński J., Globalizacja dla średniozaawansowanych, „Newsweek”, 2004, z dn , s (e, bibl.) Goliński M., Społeczeństwo informacyjne – problemy definicyjne i problemy pomiaru, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu SI. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, AGH, Kraków 2001 (e) Gregor B., Stawiszyński M., E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002, r. 1 (bibl.) Informacja. Dobra lub zła nowina, pod red. A. Szewczyk, Szczecin 2004 (e)

62 Literatura Mattelart A., Społeczeństwo informacji, Kraków 2004 (bibl.)
Porębski L, Elektroniczne oblicze polityki, UWN-D, Kraków 2001 (e) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość, UWN-D, Kraków 2004 (e) Strategia informatyzacji RP – ePolska na lata , MNiI, grudzień 2003, ( Rozwój potencjału naukowo – badawczego warunkiem skutecznego budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy,


Pobierz ppt "WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google