Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie ultrasonograficzne w Położnictwie i Ginekologii Prof. dr hab. med. Jacek BRĄZERT z Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Katedry Ginekologii,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie ultrasonograficzne w Położnictwie i Ginekologii Prof. dr hab. med. Jacek BRĄZERT z Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Katedry Ginekologii,"— Zapis prezentacji:

1 Badanie ultrasonograficzne w Położnictwie i Ginekologii Prof. dr hab. med. Jacek BRĄZERT z Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Badanie przed 10 tygodniem ciąży Badanie 11-13 +6 tydzień ciąży Badanie 18-24 tydzień ciąży Badanie 28-32 tydzień ciąży Badanie ultrasonograficzne w Położnictwie

3 BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE PRZED 10 TYGODNIEM CIĄŻY. uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego – potwierdzenie obecności ciąży wewnątrzmacicznej i wykluczenie ciąży ektopowej. ocena wieku ciążowego – na podstawie długości ciemieniowo- siedzeniowej płodu (Crown-Rump Lenght - CRL) oraz średnicy pęcherzyka ciążowego (Gestational Sac - GS). ocena obecności pęcherzyka ciążowego - pomiar pęcherzyka ciążowego (GS średnia z 3 wymiarów), położenie w jamie macicy, liczba pęcherzyków ciążowych, kształt (okrągły, spłaszczony, regularność zarysów ocena liczby zarodków, kosmówek i owodni

4 Ocena pęcherzyka żółtkowego (Yolk Sac - YS) - obecność YS (tak/nie), średnica (maksymalnie do 5mm), opis ewentualnych nieprawidłowości YS (kształt, echogeniczność, średnica). Ocena obecności zarodka - obecność (tak/nie), pomiar CRL, obecności czynności serca FHR (przy CRL powyżej 6 mm). Ocena narządu rodnego – macicy wraz z szyjką (kształt regularny, nieregularny), budowa (prawidłowa, nieprawidłowa - wady, mięśniaki), wielkość (prawidłowa, powiększona), lokalizacja i budowa przydatków. BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE PRZED 10 TYGODNIEM CIĄŻY.

5 BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE POMIĘDZY 11-13 +6 TYGODNIEM CIĄŻY. liczba pęcherzyków ciążowych i płodów w jamie macicy ocena czynności serca płodu (FHR) pomiary biometryczne: CRL, wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD), ocena anatomii płodu: czaszka - kształt, sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych, ściany powłok jamy brzusznej, żołądek, serce płodu, pęcherz moczowy, kręgosłup, kończyny górne i dolne, ocena kosmówki,

6 SKRININGOWE BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE W 11-13+6 TYGODNIEM CIĄŻY CRL 45-84 mm, GA 11-13+6 Markery ultrasonograficzne aberracji chromosomowych NT NB DV PI HA PI TR FA FHR duże markery małe markery MA, FHR, NT, PAPP-A, β-hCGDR 90% FPR 3% MA, FHR, NT, PAPP-A, β-hCG+nowe markeryDR 95% FPR 2,5% Test zintegrowany DR 90% FPR 3%

7 przepuklina przeponowa – u 40% płodów z podwyższonym NT holoprosencefalia megacystis exomphalos AVSD Duże markery wysoka korelacja z aberracjami chromosomowymi ryzyko jest stałe – niezależne od wpływu innych markerów Ryzyko Trisomia 21Trisomia 18Trisomia 13 Holoprosencefalia 1 do 2 Przepuklina przeponowa1 do 4 AVSD 1 do 2 Exomphalos 1 do 41 do 10 Megacystis 1 do 10 Exomphalos i megacystis 1 do 3 Holoprosencefalia i exomphalos /megacystis 1 do 2 Przepuklina przeponowa i exomphalos /megacystis 1 do 2

8 torbiel splotu naczyniówki (>1.5mm) ognisko hyperechogenne w sercu płodu hyperechogenne jelito poszerzenie miedniczek nerkowych (AP>1.5mm) ARSA Małe markery – wpływ na ryzyko aberracji chromosomowych

9 Wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD) Obwód główki płodu (HC Obwód brzucha płodu (AC) Długość kości udowej płodu (FL) Długość kości ramiennej płodu (FL) Wymiar poprzeczny móżdku (TCD) Biometria płodu i ocena masy Badanie USG 18-24 tydzień ciąży Badanie USG 28-32 tydzień ciąży

10 Ocena struktur i narządów płodu – ocena anatomii płodu II badanie prenatalne

11 Czaszka – ocena 4 cech: rozmiar, kształt, ciągłość, gęstość mineralna Rozmiar – ocena podczas pomiarów BPD, HC, OFD Kształt – owalny, bez ubytków ciągłości – oprócz szwów czaszkowych. Ciągłość – brak defektów kostnych, bez widocznych na zewnątrz struktur mózgowych Gęstość mineralna – jednolita, ubytki jedynie w miejscu szwów czaszkowych. II badanie prenatalne

12 Ośrodkowy układ nerwowy płodu – ocena w co najmniej w trzech płaszczyznach pozwalających na wizualizację intergralności OUN – przezkomorową, przezwzgórzową oraz przezmóżdżkową (tylny dół czaszki) Twarz płodu – ocena powinno obejmować kontrolę górnej wargi (ocena w kierunku rozszczepu), przy dobrych warunkach technicznych - ocenę nosa, oczodołów, profilu twarzy Szyja płodu – bez mas patologicznych, przestrzeni płynowych i uwypukleń. Ocena obejmuje badanie w kierunku zmian jak wodniak szyi lub potworniak tej okolicy Klatka piersiowa płodu – regularny kształt, żebra o prawidłowej krzywiźnie, bez deformacji, oba płuca o jednolitej echogenności, bez mas patologicznych, zbiorników płynowych i przesunięcia śródpiersia. Na przekroju strzałkowym widoczna hypoechogenna przepona, o jednolitej ciągłości.

13 Serce płodu – badanie podstawowe (zalecane) oraz badanie rozszerzone mają na celu zmaksymalizowanie szans na rozpoznanie wady serca.

14 Jama brzuszna płodu – należy ocenić położenie narządów wewętrznych względem koniuszka serca Żołądek Jelita Przyczep pępowiny Pęcherzyk żółciowy Obie nerki Pęcherz moczowy Kręgosłup płodu – minimum oceny obejmuje ocenę w płaszczyznach strzałkowej oraz poprzecznej. Rozszczepowi kręgosłupa często towarzyszą zmiany w anatomii OUN płodu (móżdżek - obraz banana, zwężenie zbiornika wielkiego). Inne płaszczyzny pomiaru mogą być pomocne w wykrywaniu deformacji np. kręgów lub agenezji krzyżowej.

15 Kończyny płodu – minimum oceny obejmuje stwierdzenie obecności/braku kończyny. Nie rekomenduje się liczenia palców dłoni i stóp. Badanie płci płodu – nie jest zalecane jako element przesiewowego badania ultrasonograficznego w II i III trymestrze ciąży. Może zostać wykonane na życzenie i po uzyskaniu zgody rodziców. Jeśli występują zmiany o charakterze np. wodniaka jąder lub przerostu łechtaczki, należy to uwzględnić w opisie badania.

16 Ocena łożyska – minimum oceny obejmuje określenie położenia łożyska oraz relacji do ujścia wewnętrznego szyjki macicy Należy udokumentować wszelkie nieprawidłowści w strukturze łożyska – przestrzenie płynowe, krwiaki i inne masy patologiczne. Ciężarne po zabiegach chirurgicznych na macicy oraz z nisko usadowionym łożyskiem należy skierować na badanie kontrolne w kierunku łożyska przyrośniętego (badanie w III trymestrze ciąży).

17 Badanie szyjki macicy, macicy, przydatków – w chwili obecnej nie ma dowodów na konieczność rutynowego badania długości szyjki macicy w II trymestrze ciąży w populacji ogólnej. W uzasadnionych klinicznie przypadkach, należy używać sondy dopochwowej (pomiar długości szyjki macicy, rozwarcia ujścia wewnętrznego, szerokości kanału). Wszelkie nieprawidłowe masy w obrębie szyjki macicy, macicy lub przydatków powinny zostać udokumentowane, o ile mogą stanowić przeszkodę porodową.

18 Terminologia stosowana w opisie badań ultrasonograficznych w Ginekologii Izoechogenny – odpowiadający echogenności prawidłowej błony mięśniowej macicy Hipoechogenny – powodujący mniejsze odbicie ultradźwiękow w porownaniu z prawidłowym myometrium (ciemniejszy). Hiperechogenny – powodujący większe odbicie ultradźwiękow w porownaniu z prawidłowym myometrium (jaśniejszy). Bezechowy – struktura wypełniona płynem nie wywołującym efektu odbicia ultradźwiękow; np. pęcherz moczowy Badanie USG w Ginekologii

19 Błona śluzowa jamy macicy: okres przedpokwitaniowy – 1 mm, okres rozrodczy: faza miesiączkowa – 2-4 mm faza proliferacyjna – 4-8 mm faza okołoowulacyjna – 8-11 mm faza sekrecyjna – 11-16 mm, okres pomenopauzalny: pacjentki przyjmujące HRT – <8 mm, pacjentki nieprzyjmujące HRT – 1-4 mm, Badanie USG w Ginekologii

20 Błona śluzowa jamy macicy: grubość – pomiar w najgrubszym miejscu w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku przednio-tylnym, od granicy mięśniowki i śluzowki do granicy śluzowki i mięśniowki (całkowita podwojna grubość), w pomiarze nie uwzględnia się cienkiej hipoechogennej strefy otaczającej błonę śluzową jamy macicy, zarysy – regularne/nieregularne, echogenność – jednorodna/niejednorodna, z uwzględnieniem fazy cyklu Badanie USG w Ginekologii

21 Wady rozwojowe, macica dwurożna Badanie USG w Ginekologii Cienka, regularna w obrysie linia o wysokiej echogenności Niekiedy echo centralne – szczelina jamy macicy Endometrium otoczone hypoechogenną warstwą – drobne naczynia na granicy błony śluzowej i mięśniówki trzonu Grubość – dwie warstwy 5 - 6 mm Menopauza

22 Kształt jamy macicy – podejrzenie nieprawidłowości: macica łukowata, macica dwurożna, macica podwójna, macica przegrodzona, macica jednorożna (róg szczątkowy widoczny lub niewidoczny), Szyjka macicy długość kanału szyjki, obecność śluzu w okresie okołoowulacyjnym, obecność zamkniętych cew gruczołowych torbiele Nabotha, obecność zmian patologicznych

23 Jajnik - wymiary jajnika D – długość, S – szerokość, W – wysokość, V – objętość =D x S x W x 0,532, obecność prawidłowych elementow strukturalnych jajnika: pęcherzyki jajnikowe: liczba pęcherzykow, średnica pęcherzyka dominującego, ciałko żólte

24 obecność zmian czynnościowych jajnika ciałko żółte torbielowate lub krwotoczne [średnica], torbiel pęcherzykowa jajnika, luteinizacja niepękniętego pęcherzyka, nieprawidłowości jajnikow nie mające charakteru zmian czynnościowych – guzy: lokalizacja – jedno/obustronne, kształt zmiany, wymiary guza (trzy prostopadłe płaszczyzny): struktura: cystyczny – jednokomorowy, cystyczno-lity (jednokomorowy), cystyczny – wielokomorowy, cystyczno-lity (wielokomorowy), lity (elementy lite stanowią >80% masy guza), zarysy zewnętrzne, zarysy ścian wewnętrznych: wyrośla brodawkowate, przegrody,

25 System oceny punktowej guzów jajnika wg Granberga 1990 Torbiel jednokomorowa0 Torbiel jednokomorowa z elementem litym1 Torbiel wielokomorowa2 Torbiel wielokomorowa z elementem litym3 Guz lity >80%4

26 System oceny punktowej guzów jajnika wg Sassone 1991 Punkty Budowa ściany wewnętrznej Grubość ściany Budowa przegrody Echogenność 1 GładkaCienka < 3mmBrak 2 Nieregularna 3mmGruba > 3mmCienkie 3mmNiska 3 Wyrośla endofityczne > 3mm Nie dotyczy zmiana lita Grube > 3mm Niska + ognisko hiperechogenne 4 Nie dotyczy zmiana litaMieszana 5 Wysoka

27 System oceny punktowej guzów jajnika wg skali Mainz 1999 całkowita budowa guza granica guza grubość ściany wyrośla endofityczne grubość przegród echogenność w guzach litych kształt echokompleksu lub całego guza cień akustyczny wodobrzusze przerzuty w wątrobie lub otrzewnej


Pobierz ppt "Badanie ultrasonograficzne w Położnictwie i Ginekologii Prof. dr hab. med. Jacek BRĄZERT z Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Katedry Ginekologii,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google