Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania Kadry i płace

2 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 1 Zatrudnij z dniem 6.03.15 nowego pracownika umysłowego Kazimierz/Ewa [Nazwisko] w wybranym dziale firmy na stanowisku, na którym pracownik będzie rozliczany ryczałtowo - UMY/UMY. Uzupełnij wszystkie potrzebne dane, w tym okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Przydziel swojemu pracownikowi premię w wysokości 1350 zł na okres 7 miesięcy, ubezpiecz go zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie. Dołącz do kartoteki podpisaną przez pracownika umowę (wersję elektroniczną). Dodaj zdjęcie pracownika.

3 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 2 Zgłoś swojego pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

4 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 3 Sprawdź, ilu pracowników pracuje w dziale Archiwum.

5 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 4 Załóż swojemu pracownikowi kartę urlopową na rok 2015 Jaki staż pracy zaliczany do podstawy wymiaru urlopu ma Twój pracownik?

6 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 5 Dokonaj rejestracji nieobecności swojego pracownika podając poniższe przyczyny: Przyczyna nieobecności choroba 27-28.03.15 urlop 02-03.04.15

7 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 6 Utwórz zestawienie nieobecności wszystkich pracowników w miesiącu marzec 2014. Sporządź raport zawierający adresy pracowników. Wydrukuj do pliku pdf informacje o wykształceniu pracowników.

8 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 7 Twój pracownik został awansowany na kierownika z dniem 8.04.2015. Dokonaj odpowiednich zmian w jego kartotece.

9 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 8 Twój pracownik Kazimierz otrzymał, jako kierownik telefon służbowy i laptop. Utwórz kartotekę Wyposażenie kierowników [Nazwisko], która pozwoli zarejestrować urządzenia będące na wyposażeniu kierowników i zarejestruj wyposażenie twojego pracownika.

10 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 9 – zmień procent składki na Fundusz wypadkowy na 2,6%; – zapisz zmiany tak, aby obowiązywały od początku 2015 roku.

11 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 10 – wprowadź za pomocą funkcji „Szybkie wprowadzanie danych” kwotę 1500PLN „Nagrody jubileuszowej”, wybranemu pracownikowi; – oblicz listę płac dla tego pracownika.

12 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 11 – wprowadź do stałych składników wybranego pracownika zapis: kod rubryki: 820 – PZU NW; od dnia: 2015/02/01; do dnia: 2015/11/30; kwota: 87,00; konto kosztów: domyślne;

13 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 12 Wprowadź premię okresową wybranemu pracownikowi. – Kod premii - 150; – Rodzaj premii - M; – Data przyznania - 2015-4-01; – Początek okresu - 2015-4-01; – Koniec okresu - 2015-10-31; – Kwota nominalna – 500zł;

14 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 13 – Wprowadź do kartoteki kredytów zapis dla wybranego pracownika: kod rubryki: 811 – KZP rata; udzielono dnia: 2015/02/01; spłata od dnia: 2015/03/01; kredyt: 3000PLN; miesiące/raty: 10.

15 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 14 – wprowadź do kartoteki potrąceń zapis dla wybranego pracownika: rodzaj potrącenia: komornik; data od: 2015/02/01; data do: 0000/00/00; dług: 22500PLN; przelew automatyczny: nie dotyczy; sposób rozliczenia: wszystkie raty.

16 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 15 – wprowadź do kartoteki świadczeń ZFŚS program: data od: 2015/03/01; data do: 2015/03/30; limit globalny: 18000 PLN; opis: „Prezenty okolicznościowe”; – dołącz do nowego programu wybraną osobę: świadczenie: „Paczki dla dzieci”; miesięcznie: nie; kwota: 300 PLN.

17 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 16 – wprowadź ulgę dla wybranego pracownika: rok: 2015; data: 2015/01/01; kwota dochodu: 30 000 PLN; – przelicz bieżącą listę płac i sprawdź czy pojawiły się pozycje informujące o uwzględnieniu wprowadzonej ulgi.

18 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 17 – wygeneruj przelew z wybranej listy płac dla wszystkich pracowników – wykonaj standardowe wydruki z kartoteki płacowej

19 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 18 – Wprowadź miesięczny podział kosztów dla bieżącego miesiąca, dla wybranego pracownika: składnik: 500 - Brutto; konto: 506-PR0-0000000-0401; procent: 25%; konto: 506-PR0-2P00000-0401; procent: 85%; – Skopiuj wprowadzony podział do składnika: „958 – Fund. emeryt. zakł.”.

20 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 19 – wprowadź wybrany składnik na listę płac dla pracowników działu „AD”: składnik: 150 - Premia; konto kosztów: konto pracownika; kwota: 700 PLN.

21 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 20 – Przygotuj dane do sprawozdania Z_03_2014: rok: 2012; od okresu: 1 styczeń; do okresu: 12 grudzień; – Wydrukuj przygotowane sprawozdanie na ekran

22 Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 21 – Dla wybranego pracownika utwórz e-deklarację PIT-11 za 2012 rok; – Przejrzyj pozycje utworzonej deklaracji i wydrukuj ją na ekran.


Pobierz ppt "Projekt Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb."

Podobne prezentacje


Reklamy Google