Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYWÓDZTWO W OPIECE ZDROWOTNEJ Doświadczenia i wyzwania Kraków, 1.03.2007-2.03.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYWÓDZTWO W OPIECE ZDROWOTNEJ Doświadczenia i wyzwania Kraków, 1.03.2007-2.03.2007."— Zapis prezentacji:

1 PRZYWÓDZTWO W OPIECE ZDROWOTNEJ Doświadczenia i wyzwania Kraków, 1.03.2007-2.03.2007

2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Pleszewie LAUREAT KONKURSU FIRMA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Dr n. med. Adela Grala – Kałużna Dyrektor SPZOZ w Pleszewie Sukces szpitala powiatowego Co jest sukcesem szpitala powiatowego? Jak osiągnąć sukces?

3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie ul. Poznańska 125a; 63-300 Pleszew Tel. 062 74 20 700; fax 062 74 20 903 www.szpitalpleszew.plwww.szpitalpleszew.pl e-mail: zozpleszew@send.pl

4 Naszym sukcesem jest to: że wiemy dokąd dążymy Umiemy wyciągać wnioski z pomyłek i błędów

5 Nasza recepta na sukces Permanentne uczenie się organizacji Pozostawienie w organizacji ludzi, którzy mają charakter i umiejętności Dobra komunikacja Najpierw wizja i misja, a później schematy i tabele Dążenie do upragnionego celu

6 Nasza recepta na sukces cd. Nie stawać w połowie drogi Rezygnacja z zasady Rozkazuj i rządź Finanse to dużo, ale zdecydowanie nie wszystko Kontrola tego, co da się kontrolować

7 KOMUNIKACJA, KULTURA INFRASTRUKTURA TECHNOLOGIE L U D Z I E

8 MISJA SP ZOZ w PLESZEWIE Leczenie na możliwie najwyższym poziomie. Otwartość i szybkie reagowanie na potrzeby pacjentów. Uzyskanie miana najlepszej placówki w regionie poprzez próbę zaspokojenia wszystkich potrzeb pacjentów.

9 Cele Poszerzenie portfela usług Sprostanie konkurencji (udział w rynku, jakość usług) Prowadzenie rentownej działalności Satysfakcja pracowników

10 Sytuacja finansowa SP ZOZ w Pleszewie

11 Nasze sukcesy Drobne kroki = sukces firmy Wyzwania o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym Nie tylko remonty i zakup sprzętu są źródłem sukcesu SUKCES = Załoga + Jakość

12 Nasze sukcesy Lata 1999-2006 to czas znaczących przemian w naszym szpitalu w zakresie: - poszerzenia portfela usług, - rozbudowy i modernizacji infrastruktury, - zakupu sprzętu - podnoszenia kwalifikacji personelu.

13 1999 Powołanie zakładu opiekuńczo – leczniczego Utworzenie poradni leczenia bólu Uzyskanie po raz pierwszy 3-letniego certyfikatu akredytacyjnego nadanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ)

14 2000 Liczne prace remontowo-modernizacyjne (m.in. oddział chirurgiczny, dziecięcy, stacja dializ, centralna sterylizacja, poradnia przeciwgruźliczej, Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej) Prace termomodernizacyjne (m.in. kotłownia olejowo-gazowa z systemem baterii słonecznych, sieć ciepłownicza) Uruchomienie pracowni mammograficznej Zakup sprzętu medycznego za kwotę 932.185 zł

15 2000 Wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania poprzez budżetowanie wszystkich komórek organizacyjnych Outsourcing w zakresie usług niemedycznych (pranie, sprzątanie, usługi żywieniowe) Zajęcie czołowego miejsca w konkursie Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej Podpisanie porozumienia o współpracy ze szpitalem Ammerland Klinik GmbH oraz ze Związkiem Krzyża Maltańskiego

16 2001 Prace remontowo-budowlane celem uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zakup sprzętu do: Zakładu RTG Fizykoterapii Laboratorium OIOM-u

17 2002 Uruchomienie pracowni TK Remonty oddziałów Budowa własnego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania Zakup sprzętu do bloku operacyjnego (laparoskop, artroskop, nóż harmoniczny, histeroskop) Ponowne uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego CMJ Laureat konkursu Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej Współpraca ze szpitalem w Chimay - Belgia

18 2003 Utworzenie oddz. rehabilitacyjnego oddz. paliatywno – hospicyjnego zakładu pielęgnacyjno – leczniczego pracowni endoskopowej Prywatyzacja stacji dializ Remonty pomieszczeń administracyjnych i oddziałów Zakup sprzętu

19 2004 Modernizacja bloku operacyjnego (filtry HEPA, klimatyzacja, odzysk ciepła) Zakup karetki R Zakup sprzętu (artroskop, bieżnia do prób wysiłkowych, kardiomonitory) Otrzymanie certyfikatu Firma przyjazna środowisku Zajęcie 19-stego miejsca w rankingu Rzeczpospolitej 16-ste miejsce oddz. chirurgicznego w rankingu tygodnika Wprost

20 2004 cd. Nagroda w konkursie Szpital z sercem Informatyzacja szpitala (uruchomienie modułów: ruch chorych, apteka, laboratorium, RTG, poradnie, pracownie) Informatyzacja części administracyjno - księgowej Wprowadzenie rachunku kosztów leczenia

21 2005 Remont i wyposażenie sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kompleksowa modernizacja oddz. wewnętrznego i ginekologicznego Zakup karetki W Zajęcie 17-stego miejsca w rankingu Rzeczpospolitej

22 2005 cd. Uzyskanie certyfikatu ZSZ w trzech kategoriach: ISO 9001 (system zarządzania jakością) ISO 14001 (system zarządzania środowiskiem) ISO 18001 (system zarządzania bhp) Uzyskanie po raz trzeci certyfikatu akredytacyjnego CMJ Przyznanie tytułu Mecenasa w kategorii Firma przyjazna środowisku

23 2006 Uruchomienie wypożyczalni sprzętu dla pacjentów Hospicjum domowego Remonty oddziałów Zakup sprzętu (artroskop, respiratory, aparat do znieczuleń, gastrofiberoskop) Zakup windy Zakup sterylizatora plazmowego, myjki do narzędzi Wyposażenie aparatów RTG w mierniki dawki promieniowania

24 2006 cd. Zakup karetki transportowej Przedłużenie znaku Firma przyjazna środowisku Otrzymanie tytułu Szpital przyjazny kobiecie Zajęcie 7-go miejsca w Polsce i 1-go w Wielkopolsce w rankingu Bezpieczny szpital wg Rzeczpospolitej Zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji Jakość w opiece nad pacjentem

25 2006 cd. Zorganizowanie 1-szego Festynu Dla zdrowia Wyposażenie karetek w Plavix i Tenekteplazę

26 Nakłady poniesione na zdania zrealizowane w latach 1999-2006 Środki ogółem Nakłady poniesione na: Restrukturyzację zatrudnienia Remonty i modernizacje Sprzęt SPZOZ7.696.552486.7575.652.4001.557.395 Min. Zdrowia4.433.70021.525932.4793.479.696 WFOŚiGW1.834.000- - Powiat4.199.623-3.571.604628.019 Darowizny518.327-49.428468.899 Inne*1.125.202-841.040295.362 Razem: 19.818.604508.28212.880.9516.429.371 *Inne: NFoZ, PZU, PZU Życie, PFRON, SnRzPF, PCPR, FWP-N, NFOŚiGW, Biuro Pracy, PFOŚ

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PRZYWÓDZTWO W OPIECE ZDROWOTNEJ Doświadczenia i wyzwania Kraków, 1.03.2007-2.03.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google