Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna … w drodze na NewConnect l uty /marzec 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna … w drodze na NewConnect l uty /marzec 2008."— Zapis prezentacji:

1 DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna … w drodze na NewConnect l uty /marzec 2008

2 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki

3 O firmie

4 Podstawowe informacje Niezależna firma doradczo – inwestycyjna: Doradca finansowy i prawny na rynku kapitałowym od 2003 roku Aktywny inwestor prowadzący działalność inwestycyjną typu Venture Capital/Private Equity Pierwszy w Łodzi Autoryzowany Doradca rynku NewConnect

5 Nasza specjalizacja: Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Doradztwo w pozyskiwaniu przez spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych w drodze ofert publicznych i prywatnych akcji oraz emisji papierów dłużnych Podstawowe informacje

6 PIOTR JĘDRZEJCZAK – PREZES ZARZĄDU specjalista z dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego, ekonomista. Doświadczenie zawodowe: 1992-1996 Dom Maklerski PBG S.A.- Kierownik Zespołu Przygotowania Emisji; 1996-2003 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.– Dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego. Zarządzający DFP DANUTA ZAŁĘCKA-BANASIAK CZŁONEK ZARZĄDU specjalista w zakresie prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi i obrotu giełdowego, radca prawny, posiadająca 30-letnie doświadczenie zawodowe. W latach 2002-2004 C złonek Z arządu pełniący funkcję P rezesa w spółce giełdowej Wólczanka S.A. Były Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie S.A.

7 Zarządzający DFP MONIKA OSTRUSZKA CZŁONEK ZARZĄDU specjalista w zakresie finansów, konsultant ds. rynku kapitałowego, ekonomista. 15 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.). PAWEŁ WALCZAK CZŁONEK ZARZĄDU specjalista z dziedziny prawa handlowego oraz rynku kapitałowego, prawnik. 12 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).

8 Zarządzający Domem Maklerskim DFP KRZYSZTOF ALBRECHT – PREZES ZARZĄDU specjalista z dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego. Makler papierów wartościowych (numer licencji 62). Na rynku kapitałowym od 15 lat. Wiceprezes Zarządu w HSBC Securities S.A. do 1999 (d. Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht S.A.). Od 1999 roku Prezes Zarządu spółki Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. PIOTR RYCHTA – CZŁONEK ZARZĄDU specjalista prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz obrotu giełdowego. Radca prawny od 1999 prowadzący własną kancelarię. Na rynku kapitałowym od 13 lat. DM PBG S.A. w Łodzi oraz DM BOŚ S.A. w Warszawie (specjalista w Zespole Przygotowania Emisji, kierownik projektu w Wydziale Rynku Pierwotnego) Stała obsługa prawna DM BOŚ S.A.

9 Akcjonariat Akcje serii A1, A2, B, C razem 5 500 000 akcji

10 Grupa kapitałowa DFP DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy 1,1 mln zł Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. Kapitał zakładowy 725 tys. zł w t rakcie postępowania przed KNF TFI DFP SA Kapitał zakładowy 500 tys. zł planowane powołanie spółki marzec 2008 100%

11 spółka zawiązana w październiku 2006 r. pod nazwą DFP Sp. z o.o. w lutym 2007 r. NWZ podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 725 tys. zł oraz o zmianie nazwy na Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. obecnie na etapie rozpatrywania wniosku przez Komisj e Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej planowane rozpoczęcie działalności – II kwartał 2008 r. Dom Maklerski DFP

12 Powołanie TFI DFP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych DFP S.A., powołane zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, powstanie na początku 2008 roku. przedmiotem działalności będzie zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, lokujących w instrumenty finansowe. pierwszym planowanym funduszem jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o aktywach 100-200 mln zł dedykowany dla inwestycji w aktywa niepubliczne w Pre–IPO oraz w IPO. planowany termin uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego to IV kwartał 2008 r.

13 Obszary działalności Klienci

14 Obszary działalności DFP Doradztwo finansowe -emisje prywatne (Pre-IPO) -emisje pierwszej oferty publicznej (IPO) -emisje spółek publicznych (SPO) - wprowadzenie na GPW (w tym na NewConnect) Doradztwo prawne na rynku kapitałowym -pozyskiwanie kapitału -fuzje i przejęcia -zakładanie, łączenie i przekształcanie spółek Inwestycje Portfelowe inwestycje typu Pre-IPO (spółki zmierzające na rynek regulowany lub NewConnect)

15 Projekty 2006-2007 Invar & Biuro System S.A. – czerwiec/wrzesień 2006 subskrypcja prywatna emisji akcji serii M 7 mln zł publiczna emisja akcji serii N 15 mln zł Swarzędz Meble S.A. – 2006 i 2007 VII emisja akcji18 mln zł IX emisja akcji 52 mln zł

16 Projekty 2006-2007 LSI Software S.A.- lipiec/grudzień 2006 publiczna oferta akcji serii I 11 mln zł POLPAIN-DAKRI Sp. z o.o. – wrzesień 2006 program emisji obligacji 1,5 mln zł RAINBOW TOURS SA - wrzesień 2007 publiczna oferta akcji serii E 18 mln zł

17 Planowane projekty I półrocze 2008 LCL S.A. Oferta akcji spółki. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Wartość oferty ok. 3 mln. zł. HURTIMEX S.A. Oferta akcji spółki. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Wartość oferty ok. 3 mln. zł.

18 Planowane projekty I półrocze 2008 KOMPAP S.A. publiczna oferta akcji w ramach emisji z uwzględnieniem prawa poboru Wartość emisji 14 mln zł POLMED S.A. publiczna oferta akcji Wartość emisji 25 mln zł TEXTON S.A. publiczna oferta akcji Wartość emisji co najmniej 40 mln zł

19 Wyniki finansowe Plany 2008-2010

20 Wyniki finansowe Przychody 2006Zysk netto 2006Przychody 2007Zysk netto 2007 1 258 000625 0002 550 711,473 541 465,94 Prognozy na 2008 rok: przychód - 4 932 000 zysk netto - 5 239 000

21 Utrzymanie dynamiki rozwoju i pozycji jednej z czołowych niebankowych polskich grup doradczo-inwestycyjnych; Zwiększenie udziału w rynku usług doradczych świadczonych dla przedsiębiorstw z sektora MSP w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert publicznych i prywatnych; Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. działalności maklerskiej oraz stopniowe rozszerzanie zakresu świadczonych usług; Powołanie TFI zarządzającego funduszami oraz portfelami papierów wartościowych na zlecenie; Budowa i rozwój wysoko rentownego portfela inwestycji Pre-IPO oraz IPO; Przeprowadzenie publicznej oferty akcji w IV kwartale 2008 r. Cele strategiczne 2008-2010

22 Wskaźniki

23 DFP Doradztwo Finansowe SA Eficom SAWDM SA Invest Consulting SA Capital Partners SA ECM SAIDM SA IQ Partners SA Liczba akcji5 500 0004 000 00082 500 0007 549 99924 040 0006 953 446109 088 42821 853 000 cena (P)*8,503,911,617,855,644,708,442,75 market capitalization (MC)46 750 00016 000 000139 425 00055 039 493132 460 40030 664 697892 343 34166 651 650 przychody 20061 258 0002 471 00075 2001 016 000148 0006 439 53737 662 000140 830 przychody 2007 (p)2 550 7113 400 00012 700 0005 000 0001 636 350**4 076 164126 610 000**20 000 000 przychody 20084 932 0004 400 00017 500 00010 000 000b.d b.d. Zysk netto 2006625 000601 000-265 00018 0001 288 0003 021 32629 400 000-1 184 651 Zysk netto 2007 (p)3 541 466800 0006 500 0005 000 0009 171 480**109 217116 974 000**1 000 000 Zysk netto 2008 (p)5 239 0003 700 00011 500 00010 000 000b.d. b.d P/E 2007 (p)12,00***20,0020,4311,8514,78299,237,8760,10 P/E 2008 (p)8,92****4,2311,555,93b.d. b.d * Kurs zamknięcia z dnia 15.02.2008 r. (za wyjątkiem DFP Doradztwo Finansowe SA) ** Dane za okres III kwartałów 2007 roku *** Łączna ilość akcji w 2007 r. wynosiła 5 mln sztuk **** Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od 2008 r. (łączna ilość akcji w 2008 r. wynosi 5,5 mln sztuk) b.d. – Brak danych DFP na tle innych spółek notowanych na GPW

24 Wskaźniki DFP na tle rynku (1) Źródło: opracowanie własne na podstawie kursów zamknięcia z dnia 15.02.2008 na GPW (dla DFP Doradztwo Finansowe SA przyjęto cenę 8,50 zł) 2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.(1 udział = 500 akcji) 2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B 2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

25 Wskaźniki DFP na tle rynku (2)

26 Wskaźniki DFP (1) 2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B 2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

27 2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (1 udział = 500 akcji) 2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B 2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C EPS = zysk netto/ ilość akcji Wskaźniki DFP (2)

28 DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna ul. Ogrodowa 72/74 91-071 Łódź tel (0-42) 253-45-61, 253-45-62 fax (0-42) 253-45-60 e-mail: sekretariat@dfp.pl www.dfp.pl


Pobierz ppt "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna … w drodze na NewConnect l uty /marzec 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google