Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna"— Zapis prezentacji:

1 DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna
… w drodze na NewConnect luty/marzec 2008

2 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci
Wyniki finansowe i plany Wskaźniki

3 O firmie

4 Podstawowe informacje
Niezależna firma doradczo – inwestycyjna: Doradca finansowy i prawny na rynku kapitałowym od 2003 roku Aktywny inwestor prowadzący działalność inwestycyjną typu Venture Capital/Private Equity Pierwszy w Łodzi Autoryzowany Doradca rynku NewConnect

5 Podstawowe informacje
Nasza specjalizacja: Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Doradztwo w pozyskiwaniu przez spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych w drodze ofert publicznych i prywatnych akcji oraz emisji papierów dłużnych

6 Zarządzający DFP PIOTR JĘDRZEJCZAK – PREZES ZARZĄDU
specjalista z dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego, ekonomista. Doświadczenie zawodowe: Dom Maklerski PBG S.A.- Kierownik Zespołu Przygotowania Emisji; Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.– Dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego. DANUTA ZAŁĘCKA-BANASIAK CZŁONEK ZARZĄDU specjalista w zakresie prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi i obrotu giełdowego, radca prawny, posiadająca 30-letnie doświadczenie zawodowe. W latach Członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa w spółce giełdowej Wólczanka S.A. Były Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie S.A.

7 Zarządzający DFP MONIKA OSTRUSZKA CZŁONEK ZARZĄDU
specjalista w zakresie finansów, konsultant ds. rynku kapitałowego, ekonomista. 15 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.). PAWEŁ WALCZAK CZŁONEK ZARZĄDU specjalista z dziedziny prawa handlowego oraz rynku kapitałowego, prawnik. 12 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).

8 Zarządzający Domem Maklerskim DFP
KRZYSZTOF ALBRECHT – PREZES ZARZĄDU specjalista z  dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego. Makler papierów wartościowych (numer licencji 62). Na rynku kapitałowym od 15 lat. Wiceprezes Zarządu w HSBC Securities S.A. do 1999 (d. Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht S.A.). Od  1999 roku Prezes Zarządu spółki Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. PIOTR RYCHTA – CZŁONEK ZARZĄDU specjalista prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz obrotu giełdowego. Radca prawny od 1999 prowadzący własną kancelarię. Na rynku kapitałowym od 13 lat. DM PBG S.A. w Łodzi oraz DM BOŚ S.A. w Warszawie (specjalista w Zespole Przygotowania Emisji, kierownik projektu w Wydziale Rynku Pierwotnego) Stała obsługa prawna DM BOŚ S.A.

9 Akcjonariat Akcje serii A1, A2, B, C razem akcji

10 Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. planowane powołanie spółki
Grupa kapitałowa DFP DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy 1,1 mln zł 100% 100% Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. Kapitał zakładowy 725 tys. zł w trakcie postępowania przed KNF TFI DFP SA Kapitał zakładowy 500 tys. zł planowane powołanie spółki marzec 2008

11 Dom Maklerski DFP spółka zawiązana w październiku 2006 r. pod nazwą DFP Sp. z o.o. w lutym 2007 r. NWZ podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 725 tys. zł oraz o zmianie nazwy na Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. obecnie na etapie rozpatrywania wniosku przez Komisje Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej planowane rozpoczęcie działalności – II kwartał 2008 r.

12 Powołanie TFI DFP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych DFP S.A., powołane zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, powstanie na początku 2008 roku. przedmiotem działalności będzie zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, lokujących w instrumenty finansowe. pierwszym planowanym funduszem jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o aktywach mln zł dedykowany dla inwestycji w aktywa niepubliczne w Pre–IPO oraz w IPO. planowany termin uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego to IV kwartał 2008 r.

13 Obszary działalności Klienci

14 Obszary działalności DFP
Doradztwo finansowe emisje prywatne (Pre-IPO) emisje pierwszej oferty publicznej (IPO) emisje spółek publicznych (SPO) - wprowadzenie na GPW (w tym na NewConnect) Inwestycje Portfelowe inwestycje typu Pre-IPO (spółki zmierzające na rynek regulowany lub NewConnect) Doradztwo prawne na rynku kapitałowym pozyskiwanie kapitału fuzje i przejęcia zakładanie, łączenie i przekształcanie spółek

15 Projekty 2006-2007 Invar & Biuro System S.A. – czerwiec/wrzesień 2006
subskrypcja prywatna emisji akcji serii M 7 mln zł publiczna emisja akcji serii N 15 mln zł Swarzędz Meble S.A. – 2006 i 2007 VII emisja akcji mln zł IX emisja akcji mln zł

16 Projekty 2006-2007 LSI Software S.A.- lipiec/grudzień 2006
publiczna oferta akcji serii I 11 mln zł POLPAIN-DAKRI Sp. z o.o. – wrzesień 2006 program emisji obligacji 1,5 mln zł RAINBOW TOURS SA - wrzesień 2007 publiczna oferta akcji serii E 18 mln zł

17 Planowane projekty I półrocze 2008
LCL S.A. Oferta akcji spółki. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Wartość oferty ok. 3 mln. zł. HURTIMEX S.A. Oferta akcji spółki. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Wartość oferty ok. 3 mln. zł.

18 Planowane projekty I półrocze 2008
POLMED S.A. publiczna oferta akcji Wartość emisji 25 mln zł KOMPAP S.A. publiczna oferta akcji w ramach emisji z uwzględnieniem prawa poboru Wartość emisji 14 mln zł TEXTON S.A. publiczna oferta akcji Wartość emisji co najmniej 40 mln zł

19 Wyniki finansowe Plany 2008-2010

20 Wyniki finansowe Prognozy na 2008 rok: przychód - 4 932 000
Przychody 2006 Zysk netto 2006 Przychody 2007 Zysk netto 2007 ,47 ,94 Prognozy na 2008 rok: przychód zysk netto

21 Cele strategiczne Utrzymanie dynamiki rozwoju i pozycji jednej z czołowych niebankowych polskich grup doradczo-inwestycyjnych; Zwiększenie udziału w rynku usług doradczych świadczonych dla przedsiębiorstw z sektora MSP w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert publicznych i prywatnych; Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. działalności maklerskiej oraz stopniowe rozszerzanie zakresu świadczonych usług; Powołanie TFI zarządzającego funduszami oraz portfelami papierów wartościowych na zlecenie; Budowa i rozwój wysoko rentownego portfela inwestycji Pre-IPO oraz IPO; Przeprowadzenie publicznej oferty akcji w IV kwartale 2008 r.

22 Wskaźniki

23 DFP Doradztwo Finansowe SA
DFP na tle innych spółek notowanych na GPW DFP Doradztwo Finansowe SA Eficom SA WDM SA Invest Consulting SA Capital Partners SA ECM SA IDM SA IQ Partners SA Liczba akcji cena (P)* 8,50 3,91 1,61 7,85 5,64 4,70 8,44 2,75 market capitalization (MC) przychody 2006 75 200 przychody 2007 (p) ** ** przychody 2008 b.d b.d. Zysk netto 2006 18 000 Zysk netto 2007 (p) ** ** Zysk netto 2008 (p) P/E 2007 (p) 12,00*** 20,00 20,43 11,85 14,78 299,23 7,87 60,10 P/E 2008 (p) 8,92**** 4,23 11,55 5,93 * Kurs zamknięcia z dnia r. (za wyjątkiem DFP Doradztwo Finansowe SA) ** Dane za okres III kwartałów 2007 roku *** Łączna ilość akcji w 2007 r. wynosiła 5 mln sztuk **** Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od 2008 r. (łączna ilość akcji w 2008 r. wynosi 5,5 mln sztuk) b.d. – Brak danych

24 Wskaźniki DFP na tle rynku (1)
Źródło: opracowanie własne na podstawie kursów zamknięcia z dnia na GPW (dla DFP Doradztwo Finansowe SA przyjęto cenę 8,50 zł) r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.(1 udział = 500 akcji) r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

25 Wskaźniki DFP na tle rynku (2)

26 Wskaźniki DFP (1) 2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B 2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

27 Wskaźniki DFP (2) EPS = zysk netto/ ilość akcji
2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (1 udział = 500 akcji) 2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B 2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

28 DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna ul. Ogrodowa 72/74
Łódź tel (0-42) , fax (0-42)


Pobierz ppt "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google