Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownia Psychologii Środowiskowej Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Dwa kapitały a aktywność społeczna: razem czy osobno? Maria Lewicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownia Psychologii Środowiskowej Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Dwa kapitały a aktywność społeczna: razem czy osobno? Maria Lewicka."— Zapis prezentacji:

1

2 Pracownia Psychologii Środowiskowej Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Dwa kapitały a aktywność społeczna: razem czy osobno? Maria Lewicka

3 Pracownia Psychologii Środowiskowej 2 Mechanizmy aktywności Aktywność społeczna Kapitał kulturowy Kapitał społeczny

4 Pracownia Psychologii Środowiskowej 3 Kapitały i ich rola w wyzwalaniu aktywności człowieka Aktywność obywatelska (społeczna) = niezarobkowa forma aktywności na pograniczu rodziny, businesu i polityki mająca na celu realizację interesu publicznego Kapitał – zasoby, którymi człowiek dysponuje i które można zainwestować, otrzymując coś w zamian Zarówno aktywność jak i kapitały mogą być rozumiane: Strukturalnie – jako cecha regionu, miejscowości itp.. Indywidualnie – jako cecha jednostki

5 Pracownia Psychologii Środowiskowej 4 Ile czego? Ile różnych rodzajów aktywności społecznej? Ile rodzajów kapitału społecznego? Ile rodzajów kapitału kulturowego? Wzajemne relacje?

6 Pracownia Psychologii Środowiskowej 5 Modele aktywności społecznej (za: Jan Herbst, 2006 i P. Gliński (2000) JednostkaWspólnota Społeczeństwo obywatelskie samo w sobie (model liberalny?) Model obywatelski (nacisk na cnoty dobrego obywatela: świadomy, tolerancyjny, ufny, aktywny, szanujący prawo) Model stowarzyszeniowy (nacisk na organizacje niezależne od państwa, kontrolujące państwo, społeczeństwo obywatelskie – opozycja wobec państwa) Społeczeństwo obywatelskie powiązane z innymi strukturami (model komunitarianisty czny?) Model mobilizacyjny (nacisk na przedsiębiorczość, zaradność, realizację wspólnych celów) Model wspólnotowy (nacisk na lokalizm, społeczeństwo obywatelskie to zintegrowane zbiorowości terytorialne)

7 Pracownia Psychologii Środowiskowej 6 Model obywatelski Model stowarzyszeniowy Model mobilizacyjny

8 Pracownia Psychologii Środowiskowej 7 Trzy rodzaje kapitałów (wg. P. Bourdieu) Kapitał materialny zasoby materialne Kapitał społeczny sieć relacji społecznych, norm dotyczących współżycia społecznego (np. norma wzajemności), zaufanie Kapitał kulturowy posiadane dobra kulturowe, ukończone szkoły, preferencje kulturalne i estetyczne

9 Pracownia Psychologii Środowiskowej 8 Kapitał społeczny Różne operacjonalizacje: Zaufanie (trust) i normy społeczne (np. norma wzajemności) Sieci społeczne, np. liczba znajomych, ścisłość powiązań (social networks) Liczba organizacji, do której się należy (np. Instrument Putnama) Niejasności Często mieszany z tym, co ma wyjaśniać (np. liczba organizacji i aktywność społeczna) Bardzo różnie operacjonalizowany – nie wiadomo jak różne operacjonalizacje mają się do siebie Często mieszany z kapitałem kulturowym (ludzkim) Często nadmiernie gloryfikowany (negatywne postaci KS)

10 Pracownia Psychologii Środowiskowej 9 Kapitał społeczny i jego rodzaje Robert Putnam Kapitał społeczny wiążący (bonding - exclusive) – własna grupa odniesienia, rodzina, klan Kapitał społeczny pomostowy (bridging - inclusive)- znajomi poza miejscem zamieszkania, ogólne poczucie związku z ludźmi (inclusive) Ronald S. Burt Sieci społeczne o różnym stopniu podziurawienia Mark Granovetter Strong vs. weak ties – właściwym kapitałem społecznym słabe więzi społeczne Słabe więzi ułatwiają mobilność, sprzyjają indywidualizmowi, uczą się komunikować kodem rozwiniętym, uczą kontaktów z różnymi perspektywami sprzyjają większej aktywności

11 Pracownia Psychologii Środowiskowej 10 Kapitał kulturowy: Rodzaje kk wg Pierre Bourdieu Kapitał zinstytucjonalizowany (institutionalized) Posiadane dyplomy uczelni, szkół Kapitał ucieleśniony (embodied) Preferencje kulturalne, gusta estetyczne, wyposażenie kulturowe, wiedza Kapitał materialny Posiadane dobra kultury (książki, płyty, obrazy, przedmioty antykwaryczne itp.)

12 Pracownia Psychologii Środowiskowej 11 Inne rodzaje kapitałów kulturowych G.S. Becker: Kapitał ludzki = dyplomy, lata nauki Kapitał ludzki = kapitał zinstytucjonalizowany wg Bourdieu T.A. Stewart: Kapitał intelektualny Kapitał ludzki vs. kulturowy Kapitał ludzki: co potrafię Kapitał kulturowy: co mi się podoba

13 Pracownia Psychologii Środowiskowej 12 Jaki związek między kapitałem społecznym i kulturowym? Konwersje kapitałów: każdy kapitał daje się przekształcić na inny (kulturowy na społeczny i odwrotnie) B. Jałowiecki, R. Florida: rodzaj kapitału społecznego a kapitał kulturowy Kapitał wiążący (silne więzi, relacje sąsiedzkie, zaufanie do bliskich): relacja negatywna Kapitał pomostowy (słabe więzi, zaufanie do obcych): relacja pozytywna Czy dotyczy każdej postaci kapitału kulturowego?

14 Pracownia Psychologii Środowiskowej 13 Kapitał społeczny vs. kulturowy: razem czy osobno? Kapitał społeczny Kapitał kulturowy Wiążący Sieci zwarte więzy silne zaufanie do bliskich Pomostowy sieci podziurawione więzy słabe zaufanie do obcych Kapitał zinstytucjonalizowa ny (kapitał ludzki) Relacja negatywnaRelacja pozytywna Kapitał ucieleśniony (kapitał kulturowy) ??

15 Pracownia Psychologii Środowiskowej 14 Dwa kapitały a aktywność społeczna Jaki model aktywności: liberalny czy komunitarianistyczny? Jaki kapitał społeczny: wiążący czy pomostowy? Jaki kapitał kulturowy: zinstytucjonalizowany czy ucieleśniony?

16 Pracownia Psychologii Środowiskowej 15 Dwa kapitały a aktywność społeczna: podsumowanie literatury Aktywność W zasadzie niewyróżnianie różnych form aktywności Kapitał kulturowy Rzadko odnoszony do aktywności społecznej Wyjątek Putnam: czytelnictwo gazet Częściej w postaci kapitału ludzkiego odpowiedzialnego m.in. za przedsiębiorczość Sondaże CBOS – najaktywniejsi – osoby z wyższym wykształceniem, na stanowiskach Kapitał społeczny Przypisywane podstawowe znaczenie Brak jasności czy kapitał pomostowy (zaufanie) czy wiążący (neighborhood ties – R. Putnam)

17 Pracownia Psychologii Środowiskowej 16 Dwa kapitały a aktywność społeczna (model testowany w badaniach) Dwuścieżkowy model aktywności Ścieżka emocjonalno-społeczna (związek z miejscem zamieszkania, kapitał społeczny wiążący - więzy sąsiedzkie) Ścieżka kulturowa (kapitał kulturowy zinstytucjonalizowany, kapitał kulturowy ucieleśniony)

18 Pracownia Psychologii Środowiskowej 17 Aktywność społeczna KS wiążący (więzi sąsiedzkie) Kapitał kulturowy Przywiązanie do miejsca zamieszkania Dwie ścieżki aktywności społecznej Ścieżka emocjonalno- społeczna Ścieżka kulturowa Zainteresowanie korzeniami ?

19 Pracownia Psychologii Środowiskowej 18 Ziemie Zachodnie i Pólnocne Ściana Wschodnia Galicja Regiony wybrane do badania (N=1328)

20 Pracownia Psychologii Środowiskowej 19 Miary Zmienna zależna: Aktywność społeczna Zmienne niezależne: Kapitał kulturowy (zinstytucjonalizowany i ucieleśniony) Kapitał społeczny (więzi sąsiedzkie) Przywiązanie do miejsca zamieszkania (okolicy domu) Zainteresowanie dla korzeni Poza tym: długość zamieszkania w obecnym miejscu

21 Pracownia Psychologii Środowiskowej 20 Aktywność obywatelska Aktywność spontaniczna Protestacyjna (podpisanie petycji, uczestnictwo w manifestacji, zorganizowanie protestu) konstruktywna (działalność lokalna, w miejscu pracy, wolontariat) Aktywność w organizacjach partie, samorządy, komitet rodzicielski, NGO, kółka hobbistyczne, parafia itp.) Wskaźnik sumaryczny wszystkich rodzajów aktywności (0-16)

22 Pracownia Psychologii Środowiskowej 21 Lokalny kapitał społeczny (kapitał wiążący) Skala Stosunków Sąsiedzkich Znam z widzenia Utrzymuje kontakty towarzyskie Rozmawiam o sprawach osiedla Mogę zostawić klucze Prosili mnie o pomoc itd. Skala 1-5 (od prawie wszystkich do żadnego sąsiada) Miary: Jeden czynnik R 2 = 52,2%, α=0,82

23 Pracownia Psychologii Środowiskowej 22 Kapitał kulturowy Zinstytucjonalizowany: wykształcenie (skala 5-kategorialna) Badanego Ojca Matki Ucieleśniony: liczba książek (6 kategorii: brak, do 10, 11-50, 51-200, 201-1000, ponad 1000 We własnym domu W domu rodzinnym Miary Czynnik ogólny (R 2 =58,8%, α=0,25) Wykształcenie (kapitał zinstytucjonalizowany) (R 2 =71,23%, α =0,79) Książki (kapitał ucieleśniony) (R 2 =76,89%, α =0,70)

24 Pracownia Psychologii Środowiskowej 23 Dwuścieżkowy model aktywności (związek z okolicą domu) Polska N=1328 Chi-2=7,96, df=4, p=0,093, RMSEA=0,027

25 Pracownia Psychologii Środowiskowej 24 Chi-2=6,957, df=4, p=0,138, RMSEA=0,024 ksiazki,18 wiezi sasiedzkie,15 aktywnosc spoleczna,13 identyfikacja z okolica czas zamieszkania,32 e3 e2 e1,37,12,14 zainteresowanie korzeniami e5 -,09 -,26,13,29,22,15,18,20,10 Chi-2= 5,716, df=3, p=0,126, RMSEA=0,026 Wykształcenie (kapitał zinstytucjonalizowany) Książki (kapitał ucieleśniony)

26 Pracownia Psychologii Środowiskowej 25 ksiazki,14 wiezi sasiedzkie,16 aktywnosc spoleczna,11 identyfikacja z okolica czas zamieszkania,31 e3 e2 e1,30,14,12 zainteresowanie korzeniami e5 -,08 -,16,14,26,19,18,17,15 Ziemie Zachodnie i Północne

27 Pracownia Psychologii Środowiskowej 26 ksiazki,21 wiezi sasiedzkie,14 aktywnosc spoleczna,11 identyfikacja z okolica czas zamieszkania,33 e3 e2 e1,43,08,15 zainteresowanie korzeniami e5,01 -,27,14,24,25,17,20,15,08 Ściana Wschodnia

28 Pracownia Psychologii Środowiskowej 27 Galicja ksiazki,19 wiezi sasiedzkie,15 aktywnosc spoleczna,14 identyfikacja z okolica czas zamieszkania,27 e3 e2 e1,42,06,17 zainteresowanie korzeniami e5 -,19 -,33,14,35,18,08,19,29,03

29 Pracownia Psychologii Środowiskowej 28 cultural capital,21 neighborhood ties,24 civic activity,40 place attachment residence time e3 e2 e1,27 interest in roots e5 -,20 -,48,27,26,51,46 -,23,33,22,32,30 Chi-2=6,566, df=4, p=0,161, RMSEA=0,075 Model dla gmin N=118

30 Pracownia Psychologii Środowiskowej 29 Chi-2=3,52, df=4, p=0,475, RMSEA=0,000 Kapitał ucieleśniony wykształcenie,21 wiezi sasiedzkie,20 aktywnosc spoleczna,41 identyfikacja z okolica czas zamieszkania,52 e3 e2 e1,46,28 zainteresowanie korzeniami e5 -,22 -,41,27,09,31,27,32 -,33,33 Chi-2=8,187, df=4, p=0,085, RMSEA=0,096 Kapitał zinstytucjonalizowany

31 Pracownia Psychologii Środowiskowej 30 Za: Lewicka (2004) 5,7 15,1 50,3 82,6 97,4 100,0 M

32 Pracownia Psychologii Środowiskowej 31 Badanie II Próba ukraińska N=900 Wykonawcy: Socjoinform Lwów

33 Pracownia Psychologii Środowiskowej 32 Ukraina Ukraina zachodnia, N=450 Ukraina wschodnia N=450

34 Pracownia Psychologii Środowiskowej 33,12 więzi sąsiedzkie,08 aktywność,01 identyfikacja z okolicą czas zamieszkania,06 e3 e2 e1,23,17,03 zainteresowanie korzeniami e5 -,08 -,35,15,11,21 -,02,09 -,10 Ukraina, N=900 – model dwuścieżkowy Chi-2=3,532, df=3, p=0,317, RMSEA=0,014 Kapitał kulturowy

35 Pracownia Psychologii Środowiskowej 34 wyksztalcenie,12 wiezi sasiedzkie,07 aktywnosc,02 identyfikacja z okolica czas zamieszkania,06 e3 e2 e1,23,17,03 zainteresowanie korzeniami e5,-10 -,35,14,09,11,21 -,04,09,-10 ksiazki,11 wiezi sasiedzkie,09 aktywnosc,01 identyfikacja z okolica czas zamieszkania,09 e3 e2 e1,24,20,03 zainteresowanie korzeniami e5 -,02 -,24,14,19,11,20,03,10 -,05 Chi-2=3,039, df=3, p=0,386, RMSEA=0,004 Chi-2=4,493, df=3, p=0,172, RMSEA=0,027 Ukraina, N=900 Kapitał zinstytucjonalizowany Kapitał ucieleśniony

36 Pracownia Psychologii Środowiskowej 35 Zinstytucjonalizowany i ucieleśniony kapitał kulturowy a kapitał społeczny

37 Pracownia Psychologii Środowiskowej 36 TAK WYKSZTAŁ. KSIĄŻKI NIE TAK NIE Książki ale nie wykształcenie N=193 (wiek=49,2) Wykształcenie ale nie książki N=171 (wiek=37,1) Kapitał kulturowy zinstytucjonalizowany vs. ucieleśniony (Polska N=1328)

38 Pracownia Psychologii Środowiskowej 37 Zmienna Tylko książki Tylko wykształc. Wiek (F) Kapitał (F) Df Aktywność1,0410,4913,84*13,27***1,361 Spontaniczna0,8040,3442,75 n.s.14,64***1,361 Organizacyjna0,2370,1482,75 n.s2,37 n.s.1,361 Przywiązanie okolica 0,186-0,070,07 n.s.5,41*1,362 Przywiązanie miejscowość 0,210-0,021,41 n.s.4,51*1,362 Przywiązanie kraj 0,148-0,0218,22**2,58 n.s.1,359 Korzenie-zain0,120-0,097,09**3,62*1,351 Rodzina0,120-0,2242,05 n.s.12,06***1,360 Wsparcie społ. 0,256-0,1342,84 n.s.11,17***1,335 Sąsiedzi0,243-0,1360,04 n.s.12,22***1,350 Harmonia0,152-0,0702,09 n.s.3,61*1,361 L. dzieci1,9771,55356,79***9,25**1,361 Nacjonalizm0,173-0,0434,11*4,18*1,358

39 Pracownia Psychologii Środowiskowej 38 N=60 38K, 22M Miejscowości: Przyczyna Górna Łęgoń Czeladź Olbrachcice Lipiec 2004 30 osób aktywnych, 30 nieaktywnych Badanie III (J. Stefańska)

40 Pracownia Psychologii Środowiskowej 39 Badanie III kapital kulturowy,23 wiezi sasiedzkie,45 aktywnosc spoleczna,09 identyfikacja z okolica czas zamieszkania,23 e3 e2 e1,37,22,10 zainteresowanie korzeniami e5 -,12 -,42,51,22,09,21,19,32 Chi-2=2,679, df=4, p=0,613, RMSEA=0,000 N=60

41 Pracownia Psychologii Środowiskowej 40 ksiazki,24 wiezi sasiedzkie,44 aktywnosc spoleczna,08 identyfikacja z okolica czas zamieszkania,25 e3 e2 e1,38,22,10 zainteresowanie korzeniami e5 -,07 -,37,51,21,08,18,31,21 wyksztalcenie,23 wiezi sasiedzkie,44 aktywnosc spoleczna,10 identykacja z okolica czas zamieszkania,23 e3 e2 e1,38,22,02 zainteresowanie korzeniami e5 -,15 -,32,52,12,06,26,16,15 Kapitał zinstytucjonalizowany Kapitał ucieleśniony Badanie III

42 Pracownia Psychologii Środowiskowej 41 Badanie IV Kapitał kulturowy a aktywność społeczna (Milena Cieślak, Maria Bilewska, 2006)

43 Pracownia Psychologii Środowiskowej 42 Osoby badane Osoby aktywne i nieaktywne (wolontariat, wspólnoty mieszkaniowe) Mieszkańcy Warszawy N=142 Kobiety 54,9% M wieku=33,5, SD=14,4, zakres 19-75) Wykształcenie: wyższe (52,1%), półwyższe (33,8%)

44 Pracownia Psychologii Środowiskowej 43 Więcej miar kapitału kulturowego Czy tylko posiadane książki predyktorem aktywności? Rola innych wskaźników ucieleśnionego kapitału kulturowego Stosunek do książek Gusta muzyczne Gusta filmowe Preferowane programy telewizyjne Sposób spędzania wolnego czasu Inne postaci materialnego kapitału kulturowego Posiadane płyty CD Posiadane DVD/kasety video

45 Pracownia Psychologii Środowiskowej 44 Treści gazet (1- nie interesuje 5 – zdecydowanie interesuje) Wiadomości i komentarze polityczne; informacje ekonomiczne; sport; wiadomości lokalne; wiadomości kulturalne; wiadomości naukowe; informacje o skandalach; ciekawostki z życia osób; ogłoszenia Programy TV (1 –wcale; 5 – codziennie) Wiadomości i programy publicystyczne; filmy; programy sportowe; quizy i rozrywka; reality show; seriale; programy lokalne; programy kulturalne Muzyka (1 – nigdy; 5- bardzo często) Muzyka klasyczna; jazz; blues; muzyka etniczna; country; house; pop; dance; hip-hop; techno; rock; metal Film 1- zd. nie lubię; 5- zd. lubię) Komedie; komedie romantyczne; dramaty; melodramaty; sensacyjne; horrory/thrillery; przygodowe; muzyczne; animowane; biograficzne; historyczne; obyczajowe; dokumentalne Czas I: 1-w ogóle, 5- kilka godzin dziennie Internet; TV; czytanie książek; słuchanie muzyki; oglądanie filów video/DVD; Czas II: 1(nie korzystam); 5-min. raz w tygodniu Wypożyczalnia video; biblioteka; kino; teatr; koncerty; muzeum i wystawy; spotkania ze znajomymi poza domem; sport i wycieczki; działka

46 Pracownia Psychologii Środowiskowej 45 Analiza czynnikowa I stopnia Treści gazet3 czynniki Programy TV2 czynniki Muzyka5 czynników Film3 czynniki Czas I2 czynniki Czas II3 czynniki

47 Pracownia Psychologii Środowiskowej 46 Analiza czynnikowa II stopnia: Sześć profili zainteresowań Profil I EV=2,49 13,83% Czas spędza czytając książki, słuchając radia i muzyki z płyt; ulubiona muzyka: blues, country i klasyczna; ulubione filmy: muzyczne, historyczne, biograficzne i obyczajowe; w TV publicystyka, filmy, programy lokalne i kulturalne; nie korzysta z internetu, nie ogląda video i DVD Profil II EV=2,36 13,13% W czasopismach informacje naukowe i kulturalne; nie interesuje go sport; czas spędza czytając książki; słucha radia i muzyki z płyt; często korzysta z biblioteki; chodzi do teatru, na koncerty, do muzeów i na wystawy; ulubiona muzyka: jazz i klasyczna; preferowane filmy: dramaty, obyczajowe i psychologiczne; w TV nie ogląda quizów Profil III EV=1,92 10,67% W czasopismach informacje o aferach i skandalach, ciekawostkach z życia osób publicznych, czyta ogłoszenia; ulubiona muzyka: house, pop, hip-hop, dance i techno, preferowane filmy: komedie, sensacyjne, thrillery/horrory, przygodowe i animowane; w TV ogłada quizy, programy rozrywkowe, reality show i seriale

48 Pracownia Psychologii Środowiskowej 47 Analiza czynnikowa II stopnia: Profile zainteresowań (c.d.) Profil IV EV=1,57 8,72% Czas spędza przy internecie, słuchając muzyki z płyt, oglądając filmy DVD/video; często chodzi do kina; spotyka się ze znajomymi w pubie lub restauracji; uprawia sport; słucha muzyki rock i metal; preferowane filmy: komedie, sensacyjne, thrillery/horrory, przygodowe i animowane Profil V EV=1,38 7,66 W czasopismach interesują go wiadomości i komentarze polityczne, wiadomości ekonomiczne; nie słucha muzyki etnicznej Profil VI EV=1,13 6,25% Często korzysta z wypożyczalni filmów video; spędza czas na działce

49 Pracownia Psychologii Środowiskowej 48 ZmiennaProfil IProfil IIProfil IIIProfil IVProfil VProfil VI Aktywność społeczna 0,18*0,34***-0,08-0,07-0,05-0,005 Kapitał zinstytucjo- nalizowany -0,18*0,30***-0,19*0,17*-0,090,01 Książki0,060,42***-0,27***0,09 0,13 Stosunek do książek 0,27***0,58***-0,29***0,060,0020,07 Zainteresowanie korzeniami 0,31***0,26**-0,130,06-0,110,11 Stosunki sąsiedzkie 0,31***0,050,11-0,22**0,17*0,09 Zaufanie-0,040,25**-0,16*0,02 -0,07 Wiek0,58***-0,27***-0,20*-0,4***-0,06-0,03

50 Pracownia Psychologii Środowiskowej 49 Aktywność społeczna Zinstytucjonalizowany kapitał kulturowy0,16 Książki0,35*** Stosunek do książek0,27*** Profil I0,18* Profil II (kapitał ucieleśniony)0,34*** Liczba książek posiadanych/zakupionych0,38***/0,29*** Liczba CD posiadanych/zakupionych0,04/0,14 Liczba DVD posiadanych/zakupionych-0,04/0,09 Liczba VHS posiadanych/zakupionych-0,04/0,06 Stosunki sąsiedzkie0,30*** Zaufanie0,23** Zainteresowanie korzeniami0,36*** Wiek0,16

51 Pracownia Psychologii Środowiskowej 50 Predyktory aktywności społecznej – Badanie IV PredyktorBetatP Stosunki sąsiedzkie 0,2583,320,001 Kapitał ucieleśniony (książki) 0,2502,060,003 Profil II (kapitał ucieleśniony zainteresowania) 0,1822,220,028 Zainteresowanie korzeniami 0,1712,120,036 R2R2 29,1 Lewicka (w druku)

52 Pracownia Psychologii Środowiskowej 51,24 aktywnosc,32 sasiedzi,08 korzenie,03 wyksztalcenie respondenta wiek e1 e2 e3 e4,36,21,18.19,25,48 -,16,17 Chi-2=1,398, df=2, p=0,497, RMSEA=0,000,32 aktywnosc,32 sasiedzi,10 korzenie,00 Książki wiek e1 e2 e3 e4,39,21,39,21,48,24 Chi-2=2,191, df=4, p=0,701, RMSEA=0,000

53 Pracownia Psychologii Środowiskowej 52 Reskalowany dystans między skupieniami Zmienna 0 5 10 15 20 25 Nazwa Num +---------+---------+---------+---------+---------+ PROFIL II 3 òûòòòòòòòòòø STOS_KSIAZ 6 ò÷ ùòòòòòòòòòø KSIĄŻKI 10 òòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòø ZINSTYTUCJ 7 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòø ZAUFANIE 1 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòø PROFIL IV 5 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòø KORZENIE 8 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòø ó ó SASIEDZI 9 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó PROFIL I 2 òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó PROFIL III 4 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ÷

54 Pracownia Psychologii Środowiskowej 53 Badanie V Kapitał społeczny a aktywność społeczna (D. Owczarek, K. Mojkowski, K. Zaborska)

55 Pracownia Psychologii Środowiskowej 54 Więcej miar kapitału społecznego 300 Ss – mieszkańców warszawskich osiedli zamkniętych Miary: Aktywności społecznej (suma aktywności 0-16) Przywiązania do Miejsca (okolicy domu) Kapitału kulturowego: zinstytucjonalizowany (wykształcenie) ucieleśniony (książki) Kapitału społecznego (sześć miar)

56 Pracownia Psychologii Środowiskowej 55 Miary kapitału społecznego – wartości czynnikowe skal Skala Stosunków Sąsiedzkich (M. Lewicka) Skala Zaufania Społecznego (D. Hybiak) Skala Zaufania do Instytucji (M. Paldam) Sądownictwo, policja, administracja, rząd Kapitał Społeczny Bonding (2 czynniki) Kapitał Społeczny Bridging (2 czynniki) Ocena sąsiedztwa (3 czynniki) Zaufanie do osób w sąsiedztwie Pozytywna ocena okolicy Pozytywna ocena ludzi mieszkających w sąsiedztwie

57 Pracownia Psychologii Środowiskowej 56 Kapitał społeczny bonding_1 Jest kilka osób, które mogą pomóc mi w rozwiązywaniu problemów. Jest ktoś, do kogo mogę zwrócić się z prośbą o pomoc w podjęciu ważnej decyzji. Nie ma nikogo, z kim mógłbym / mogłabym swobodnie porozmawiać o swoich osobistych problemach. Jest kilka osób, z którymi mogę porozmawiać, kiedy czuję się samotny / samotna. Jest ktoś, do kogo mogę się zwrócić z nagłą prośbą o pożyczkę w wysokości 500zł

58 Pracownia Psychologii Środowiskowej 57 Kapitał społeczny bridging_2 Dzięki kontaktom z ludźmi czuję się częścią większej wspólnoty. Dzięki kontaktom z ludźmi czuję się elementem jakiejś całości. Dzięki kontaktom z ludźmi uświadamiam sobie, że wszyscy ludzie na świecie są ze sobą połączeni. Chętnie poświęcam swój czas na wspieranie aktywności wspólnotowych.

59 Pracownia Psychologii Środowiskowej 58 Predyktory aktywności społecznej (Badanie V) Betatp Stosunki sąsiedzkie0,2814,460,001 Kapitał ucieleśniony (książki)0,2383,900,001 Kapitał społeczny bridging_2) (poczucie wspólnoty z ludźmi) 0,2093,310,001 R2R2 21,2%

60 Pracownia Psychologii Środowiskowej 59,14 aktywnosc,16 sasiedzi,00 książki e1 e2 e3,22,09 przywiazanie osiedle,00 czas na osiedlu,25,30,31 e5 e4 Kapitał zinstytucjonalizowany Kapitał ucieleśniony χ 2 = 7,10, df=5, p=0,213, RMSEA=0,038 χ 2 =4,545, df=4, p=0,337; RMSEA=0,021

61 Pracownia Psychologii Środowiskowej 60 Podsumowanie Kapitał ucieleśniony (książki, gusta intelektualne) ważniejszym predyktorem aktywności społecznej niż kapitał zinstytucjonalizowany (dyplomy) Kapitał społeczny wiążący (sąsiedzi) ważniejszym predyktorem aktywności społecznej niż kapitał społeczny pomostowy (zaufanie) Kapitał ucieleśniony mniej negatywnie (pozytywnie?) powiązany ze ścieżką emocjonalno-społeczną Czy tylko w Polsce?


Pobierz ppt "Pracownia Psychologii Środowiskowej Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Dwa kapitały a aktywność społeczna: razem czy osobno? Maria Lewicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google