Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Austria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Austria."— Zapis prezentacji:

1 Austria

2 Austria państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych (landów). Stolica Austrii to położony na wschodzie kraju Wiedeń, który jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo- usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym. Wiedeń jest siedzibą austriackich urzędów centralnych (w tym parlamentu, prezydenta i rządu), a także licznych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji i uczelni wyższych. Miasto stanowi najważniejszy w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy, posiada również międzynarodowy port lotniczy i sieć metra.

3 W Austrii żyje ponad 8 milionów mieszkańców, z czego 98% stanowi ludność niemieckojęzyczna. Głównie na południu oraz wschodzie Austrii żyje 6 uznanych przez Austrię mniejszości narodowych (Chorwaci, Romowie, Słowacy, Słoweńcy, Czesi oraz Węgrzy). Szacuje się, iż w Austrii żyje obecnie co najmniej 40 tys. Polaków. Większość Polonii skupiona jest w Wiedniu i jego okolicach, gdzie działają polskie kluby, biblioteki, wideoteki, księgarnie, restauracje, sklepy i coraz więcej polskich i polsko- austriackich firm.

4 Ustrój polityczny Zgodnie z konstytucją z 1920, w brzmieniu z 1929 (z licznymi zmianami), Austria jest republiką związkową o systemie parlamentarnym, składającą się z 9 krajów. Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję, z prawem jednej reelekcji. Formalnie ma on bardzo szerokie uprawnienia, faktycznie pełni rolę reprezentacyjną. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu — Zgromadzenia Związkowego (Bundesversammlung). Izba wyższa — Rada Związkowa (Bundesrat) składa się z 63 członków wybieranych przez parlamenty krajów związkowych (od 3 do 12 z każdego kraju, proporcjonalnie do liczby ludności). W izbie niższej — Radzie Narodowej (Nationalrat) zasiada 183 deputowanych wybieranych na 4–letnią kadencję w wyborach powszechnych (proporcjonalnych).

5 Władzę wykonawczą sprawuje rząd z powoływanym przez prezydenta kanclerzem związkowym na czele. Wymiar sprawiedliwości sprawują: Sąd Najwyższy, 4 krajowe sądy najwyższe (w Wiedniu, Grazu, Linzu i Innsbrucku), sądy krajowe, rejonowe i obwodowe; działają też: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Administracyjny, Izba Obrachunkowa i Adwokatura Ludowa (w składzie 3 strażników praw obywatelskich). Każdy kraj związkowy ma własną konstytucję, sejm krajowy (Landtag) i rząd (rada krajowa — Landesrat), na którego czele stoi starosta krajowy; starostę i rząd wybiera sejm krajowy. Kraje dzielą się na powiaty i gminy.

6 Główne partie polityczne

7 Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPÖ)
Jest jedną z najstarszych istniejących partii w Austrii, działająca od z przerwą w latach Do 1934 nosiła nazwę Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Austrii (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs – SDAPÖ), a w latach Socjalistyczna Partia Austrii (Sozialistische Partei Österreichs – SPÖ). Z partii SPÖ wywodzi się 15 z 28 wybranych dotychczas kanclerzy i 6 z 8 prezydentów federalnych II RP. Obecnie działacze SPÖ pełnią funkcję Prezydenta Federalnego (członkostwo SPÖ "uśpione „) Kanclerza, przewodniczącego Rady Narodowej i przewodniczącego Bundesrat oraz trzech wojewodów z dziewięciu ( Wien , Burgenland i Karyntia ). Werner Faymann

8 Austriacka Partia Ludowa (ÖVP)
Austriacka Partia Ludowa (ÖVP) – austriacka partia chrześcijańsko- demokratyczna. jest jedną z dwóch głównych partii w Austrii, jako " czarna "partia reprezentuje w zasadzie burżuazyjne (i rolnicze) umiarkowanie konserwatywne poglądy i jest traktowana jako połączenie tradycyjnej gospodarki i Kościoła. Od 1945 z ÖVP pochodzi 13 z 28 kanclerzy federalnego rządu W obecnym rządzie tworzą koalicję z Partią Socjaldemokratyczną. Przedstawicielom ÖVP powierzono funkcje Ministra spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, Departamentu Sprawiedliwości i Ministra Finansów oraz Ochrony Środowiska i Ministra Rolnictwa. Ponadto sześciu z dziewięciu wojewodów w Dolnej Austrii, Górnej Austrii, Salzburgu, Tyrolu, Vorarlbergu i Styrii. Od 1987, ÖVP reprezentowana jest bez przerwy w rządzie federalnym. Reinhold Mitterlehner

9 Wolnościowa Partia Austrii (FPÖ)
Jest partią prawicową, reprezentowana we wszystkich 9 rządach wojewódzkich. Jest trzecią siłą w austriackim parlamencie. Program partii opiera się na 5 punktach: sprzeciw wobec przystąpienia Turcji do UE sprzeciw wobec przyjęcia Konstytucji dla Europy sprzeciw wobec podniesienia unijnych składek zaostrzenie prawa o obywatelstwie skuteczne zwalczanie nadużyć w sprawach przyznawania azylu Heinz-Christian Strache

10 Austriaccy Zieloni partia polityczna w Austrii, po wyborach parlamentarnych w 2013 roku, jako partia opozycyjna w Krajowej Radzie reprezentuje 24 z 183 mandatów, a więc obecnie jest czwartą pod względem ilości posłów z sześciu reprezentowanych w parlamencie frakcji. Przewodniczący jest Eva Glawischnig-Piesczek. Zieloni są członkiem Europejskiej Partii Zielonych i Globalnego Zielonych Eva Glawischnig-Piesczek

11 Team Stronach dla Austrii
austriacka partia polityczna o profilu liberalnym i eurosceptycznym. Ugrupowanie zostało zarejestrowane 25 września 2012 z inicjatywy Franka Stronacha, kanadyjskiego i austriackiego miliardera, założyciela koncernu Magna International. Do listopada tegoż roku przystąpiło do niego pięciu deputowanych (głównie dawnych członków Sojuszu na rzecz Przyszłości Austrii), co pozwoliło utworzyć parlamentarną frakcję. Partia zaczęła głosić poglądy liberalne gospodarczo i jednocześnie eurosceptyczne, opowiadając się m.in. za likwidacją strefy euro. Pierwsze sondaże po powstaniu formacji przynosiły jej poparcie na poziomie 10–12%. W marcu 2013 Team Stronach uzyskała zbliżone wyniki w wyborach regionalnych w Karyntii i Dolnej Austrii. Frank Stronach

12 Nowa Austria i Forum Liberalne (NEOS)
austriacka partia polityczna o profilu liberalnym. Ugrupowanie pod nazwą Neos – Nowa Austria zostało założone w październiku 2012 z inicjatywy Matthiasa Strolza. W marcu 2013 partia podjęła współpracę z pozaparlamentarnymi formacjami – Forum Liberalnym i Młodymi Liberałami Austrii. Matthias Strolz


Pobierz ppt "Austria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google